ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG Ứng dụng là 1 cuốn sổ tay với rất nhiều tính năng cần thiết cho người tham gia giao thông.Ứng dụng hoàn toàn MIỄN PHÍ nghĩa là không thu phí đối với người dùng, và tuân thủ đầy đủ điều khoản sử dụng của Google Play đối với thiết bị android và Apple Store đối với thiết bị IOS cũng như chính sách của pháp luật Tất cả dữ liệu được lưu trữ trên device. Không sao lưu bên ngoài đảm bảo an toàn thông tin. Không thu thập thông tin người dùng. CÁC QUYỀN SỬ DỤNG TRONG ỨNG DỤNG - android.permission.CALL_PHONE: Ứng dụng sử dụng quyền này để truy cập cuộc gọi giúp người dùng có thể gọi số hotline nhanh chóng - android.permission.INTERNET: Ứng dụng sử dụng quyền này để truy cập internet lấy thông tin về bảng giá xe mới nhất CHÍNH SÁCH NHÀ PHÁT TRIỂN Sau đây là một số chính sách của nhà phát triển ứng dụng Không được sao chép ứng dụng của chúng tôi nếu không có sự cho phép bằng văn bản.