Commit e2cb3556 authored by Cyrille Chopelet's avatar Cyrille Chopelet
Browse files

[Blog] Prepare FR and EO version of post about EO

parent 5039df93
......@@ -8,7 +8,7 @@ description: |-
author: chop
categories: [ kp.org ]
tags: [ news, esperanto ]
keywords: [ blogue, histoires, contenu lié, esperanto, download proxy ]
keywords: [ blogue, histoires, contenu lié, espéranto, download proxy ]
---
Deux mois se sont écoulés depuis le dernier « Quoi d'neuf ? »
......
---
date: 2021-06-28T07:00:00+02:00
draft: true
title: Kio estas Esperanto?
#subtitle: A witty line as a subtitle
slug: introduction-esperanto
description: |-
Ekde kiam mi komencis lerni la Esperanto, oni demandas min pri tio.
Mi pensis ke la respondoj povus interesi scivolemojn.
Sekve mi decidis dispartigi ilin ĉi tie.
author: chop
#categories: [ software-creation ]
tags: [ esperanto ]
keywords: [ esperanto, konstruita lingvo, malfermitkoda, lernado, inkluzivskribmaniero ]
references:
- id: wiki-esperanto
name: Esperanto
title: true
url: https://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto
lang: eo
author:
name: Vikipedio
- id: wiki-esperantujo
name: Esperantujo
title: true
url: https://eo.wikipedia.org/wiki/Esperantujo
lang: eo
author:
name: Vikipedio
- id: mastodon-aleks
name: Aleks Andre
url: https://esperanto.masto.host/@XanderLeaDaren
lang: eo
hide: true
---
Mi komencis lerni la Esperanto antaŭ kelkaj semanoj.
Ekde tiam, kiam mi parolas de tio, mi respondas (kun plezuro) pluraj demandoj pri la temo.
Ĉar aliaj ol miaj interparolantoj povus esti interesaj, mi decidis dispartigi ĉi tie la respondoj al la plej kutimaj demandoj.
<!--more-->
## Kio estas Esperanto?
Esperanto estas konstruita lingvo.
Kio estas konstruita?
Plej multaj lingvoj rezultas de evoluoj ekde nememorabla tempo.
La hispana kaj la itala estas la rektaj posteuloj de la latina, la franca ankaŭ havas grekajn radikojn.
Ili ŝanĝiĝis dum tempo, kaj integris novaj uzadoj.
Estis malnovfranca kaj mezfranca lingvoj, ke Francioj hodiaŭ povus nur malfacile kompreni.
Konstruitaj lingvoj ne naskas tiel.
Ili estas _konceptataj_: en iu momento, iu homo kreas gramatikon kaj vortprovizon, kaj tiel naskiĝas nova lingvo.
Por Esperanto, la momento estis 1887 kaj la homo estis 19-jara pollandano okulisto L. L. Zamenhof.
## Kie ĝi estas parolata?
Ambaû nenie kaj ĉie.
Esperanto estas la oficiala lingvo de neniu lando, do oni povas diri ke Esperanto estas parolata nenie.
Vikipedio lernigas al nin ke ekzitas denaskaj esperantistoj, sed estas pli verŝajne ke oni lernas tiu lingvo poste en vivo.
Tamen homoj parolas Esperanto tra la tuta terglobo, en 120 landoj.
Vikipedia kontribuanto uzis la datumoj de la Universala Esperanto-Asocio (la plej granda asocio de esperantistoj) por krei mapon de la UEA-anoj tra la mondo.
{{< figure src="Relative_number_of_Esperanto_association_members_by_country_(2020).svg" caption="Nombro de individuaj UEA-anoj, el miliono de landanoj, dum 2020." link="https://en.wikipedia.org/wiki/File:Relative_number_of_Esperanto_association_members_by_country_(2020).svg" attr="Kwamikagami" attrlink="https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kwamikagami" lic="CC BY-SA 4.0" >}}
Ju pli malhela lando estas, des pli verŝajne vi renkontas esperantiston.
## Kial ni bezonus konstruistan lingvon? Ĉu ni ne havas sufiĉe jam?
Vi fakte scias pluraj konstruistaj lingvoj el la mondo de la amuzaĵo.
La sindarina ke la elfoj de Meztero parolas estas inventita de aŭtoro J. R. R. Tolkien, kune kun pluraj aliaj lingvoj de ĉi tiu universo.
La klingona de _Star Trek_ kaj la Dothraki lingvo en la serio _Game of Thrones_ ankaŭ estas konstruistaj.
Sed la amuzaĵo ne estas la sola uzaĵo por konstruistaj lingvoj.
Esperanto estas internacia planlingvo, lingvo konstruista por pli bona, pli facila internacia komunikado.
Inter ilin, mi sciis Interlingvao, Volapuko[^fn-volapuko] kaj Esperanto[^fn-kiel-mi-sciis].
[^fn-volapuk]: Mi ne ŝatas diri ke Volapuko estas por pli facila komunikado, ĉar ĝia kreinto volis limigi ĝian uzon al elito.
[^fn-kiel-mi-sciis]: El tri, mi scias du tra [Aleks][mastodon-aleks], kiu helpis min komenci lerni Esperanto.
## Kial vi ŝatas Esperanto?
Mi ŝatas ke ĝi estas facila por la plimulto.
Pro ĝia konstruista aspekto, Esperanto estas lingvo sen esceptoj, neregulaj verboj, demandoj pri prononco…
Zamenhof diris ke unu horo sufiĉis por lerni la gramatikon.
Tio pravas, se vi scias iom da eŭropanaj lingvoj.
Esperanto estas ja bazita sur tiuj.
Lerni vortprovizon estas necese por ajna nova lingvo, sed miaj scioj de la franca, la angla kaj la germana, mi ofte povas kompreni novaj vortoj (aŭ eĉ diveni ilin).
La fino de vorto indiki ĝia speco (_-o_ por nomoj, _-a_ por adjektivoj, _-e_ por adverboj, _-s_ por konjugitaj verboj…).
Tio ankaŭ signifas ke vi povas ŝanĝi la speco de vorto modifante la sufikson kaj konservante ĝian signifon danke al la radiko.
Vi tiel povas diri io en pluraj manieroj, ekzemple "Tiu manĝo **estas bongusta**" aŭ "Tiu manĝo **bongustas**."
Io ke oni ne povas ne ami estas, ke vi povas literumi vorton simple aŭskultante ĝin.
Vi scias, ke ĝi ne pravas por ĉiuj lingvoj, ekzemple por la angla kaj la franca.
Estas poemoj, kiu montras la nekoheroj de prononco en ambaŭ tiuj lingvoj, sed ne estas ebla en Esperanto.
Kiel en la itala, ĉiu letero havas specifan sonon.
La nomo de la vokaloj estas ilia prononco.
Por konsonantoj, oni aldonas _-o_ (T do estas vokita _to_).
Mi ankaŭ ŝatas, ke Esperanto multe pli respektas ĝenrojn ol aliaj lingvoj.
Unue, ĉiu neneŭtrala vorto havas inan formon.
Estas la vira formo per aldono de _-in-_ partiklo poste la radiko, kiel la germana _-in_ sufikso.
Ekzemple, la ino de _amiko_ (_Freund_ en la germana) estas _amik**in**o_ (_Freund**in**_ en la germana).
Alie, kiam grupo inkluzivas homojn de ambaŭ seksoj, oni ne diras que la viro gajnas.
Anstataŭe, oni preferas aldoni _ge-_ prefikson (_Ambaŭ knaboj kaj knabinoj estas miaj **ge**amikoj._).
Oni povus pensi ke, ĉar Esperanto estas konstruita lingvo, ĝi ne havas kulturo aŭ komunumo.
Ĝi nepre ne pravas!
Por komenco, estas la konstruita lingvo la plej parolata tra la mondo.
Ekzistas Esperantujo (aŭ Esperantio, la nacio de Esperanto), ke kunigas ĉiujn esperantistojn.
Ĝi havas la Verdan Flagon, kaj himnon, _La Espero_, poemon verkita da Zamenhof.
La unua fojo ke li legis ĝin dum konferenco, pluraj homoj en la publikoj emociiĝis ĝis larmoj.
Oni povas trovi esperanta literaturo, muziko, podkastoj kaj Jutubkanaloj[^fn-dro-locjo].
[^fn-dro-locjo]: La asocio Espéranto-France ekzemple [intervjuis Loïc](https://esperanto-france.org/esperanto-aktiv-120-decouverte) antaŭ kelkaj monatoj.
Li estas francan astrofizikisto kaj parolas esperante de siaj scioj.
Li precipe komentis vive la surmarsiĝo de Perseverance, en [sia Jutubkanalo, D-ro Loĉjo](https://www.youtube.com/channel/UCSE4dWlC9CWL4TEdqnaAEww).
{{< figure src="verda-flago.svg" caption="La Verda Flago, la flago de la esperanta komunumo" link="https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Esperanto.svg" >}}
Lasta afero, iu delogis min: la deziro dividi.
Esperanto estis konceptita kiel universala ilo, havebla por ĉiuj.
Ĝi memorigas min pri la valoroj de libera programaro aŭ malfermitkoda en programadmondo.
## Kiel vi lernas?
Mi komencis kun [Duolingo], kiu estas malaĉa por komenci.
Ĝi havas la grandegan avantaĝon igi vin aŭdi la lingvon.
Ili havas esperantajn lecionojn por anglofonoj aŭ francofonoj (mi malkovris ĝin post pluraj tagoj).
La sola limigo por mi estas, ke estas neniu klarigo: se vi ne komprenas la gramatikan regulon, vi devas serĉi.
Por eviti ĝin, [Espéranto-France ofertas lecionojn][ikurso], enreta kaj kun homa korektilo.
Mi planis fari la kurso en dek lecionoj por kompletigi mian Duolingo-aliron, kaj eble la gerda malaperis poste.
Se tio ne konvenas al vi, aŭ se vi ne parolas la francan, aliaj Esperanto-lernadplatformoj ekzistas.
La plej fama estas [lernu], por pluraj lingvoj.
Ho, kaj komprenenble, la interŝanĝo estas la plej bona maniero lerni.
Profitu la grandan komunumon en sociaj retoj.
Ekzemple sur Mastodonto vi povus renkonti mian amikon [Aleks][mastodon-aleks], danke al kiu mi komencis mian lernadon.
{{% references %}}
[duolingo]: https://www.duolingo.com/
[lernu]: https://lernu.net/en
[ikurso]: https://ikurso.esperanto-france.org/
---
date: 2021-06-28T07:00:00+02:00
draft: true
title: C'est quoi, l'espéranto ?
#subtitle: A witty line as a subtitle
slug: introduction-esperanto
description: |-
Depuis que j'ai commencé à apprendre l'Espéranto, on me pose certaines questions récurrentes lorsque j'en parle.
Je me suis dit que les réponses pourraient intéresser les curieux.
Aussi, ai-je décidé de les partager ici.
author: chop
#categories: [ software-creation ]
tags: [ esperanto ]
keywords: [ espéranto, langue construite, open source, apprentissage, écriture inclusive ]
references:
- id: wiki-esperanto
name: Espéranto
title: true
url: https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9ranto
lang: fr
author:
name: Wikipedia
- id: wiki-esperantophone
name: Espérantophone natif
title: true
url: https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9rantophone_natif
lang: fr
author:
name: Wikipedia
- id: wiki-esperantujo
name: Espérantie
title: true
url: https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9rantie
lang: fr
author:
name: Wikipedia
- id: mastodon-aleks
name: Aleks Andre
url: https://esperanto.masto.host/@XanderLeaDaren
lang: eo
hide: true
---
J'ai débuté l'apprentissage de l'Espéranto il y a quelques semaines.
Depuis lors, lorsque j'en discute avec quelqu'un, je réponds (avec plaisir) à une série de questions sur le sujet.
Parce que d'autres que mes interlocuteurs pourraient s'interroger, j'ai décidé de partager ici les réponses aux plus communes d'entre elles.
<!--more-->
## C'est quoi, l'espéranto ?
L'espéranto est une langue construite.
Qu'est-ce qu'une langue construite, vous demandez-vous ?
La plupart des langues sont le fruit d'évolutions depuis des temps immémoriaux.
L'espagnol et l'italien sont les descendants directs du latin, le français inclut en outre des racines grecques.
Elles ont changé au cours des siècles, se mettant à jour pour correspondre aux usages.
Nous avons connu l'ancien français et le moyen français, que la plupart des Français d'aujourd'hui peineraient à déchiffrer.
Les langues construites ne sont pas nées ainsi.
Elles sont _conçues_ : à un moment, quelqu'un crée un ensemble de règles et un vocabulaire, et ainsi naît un nouveau langage.
Pour l'espéranto, le moment était 1887 et le quelqu'un était un jeune ophtalmologue polonais de 19 ans, L. L. Zamenhof.
## Où est-ce parlé ?
À la fois partout et nulle part.
Si vous demandez de quel pays l'espéranto est la langue officielle, il n'y en a aucun, donc on pourrait dire que l'espéranto n'est parlé nulle part.
Bien que Wikipédia nous apprenne qu'il existe des [Espérantophones natifs][wiki-esperantophone], il est bien plus probable que cette langue soit apprise à un stade ultérieur de la vie.
Et pourtant, l'espéranto est présent tout autour du globe, au sein de 120 pays.
Un contributeur Wikipédia a utilisé les données de la _Universala Esperanto-Asocio_ (Association Universelle d'Espéranto, ou UEA, la plus grande association d'espérantistes) pour créer une carte des membres à travers le monde.
{{< figure src="Relative_number_of_Esperanto_association_members_by_country_(2020).svg" caption="Nombre de membres de l'UEA par million d'habitants, par pays, en 2020." link="https://en.wikipedia.org/wiki/File:Relative_number_of_Esperanto_association_members_by_country_(2020).svg" attr="Kwamikagami" attrlink="https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kwamikagami" lic="CC BY-SA 4.0" >}}
Plus un pays est sombre, plus vous avez de chances d'y croiser un espérantiste.
## Pourquoi aurait-on besoin d'une langue construite ? On n'en a pas déjà assez ?
Vous connaissez en fait plusieurs langues construites issues du monde du divertissement.
Le sindarin parlé par les Elfes de la Terre du Milieu fut inventé par l'auteur J. R. R. Tolkien, ainsi que plusieurs autres dans cet univers.
Le klingon de _Star Trek_ et le Dothraki dans la série _Game of Thrones_ sont construits également.
Mais le divertissement n'est pas la seule utilisation pour les langues construites.
L'espéranto fait partie d'une catégorie appelée « langues auxiliaires », des langues conçues dans le but de fournir une meilleure communication, en transcendant d'autres barrières notamment culturelles.
Parmi elles, je connaissais l'interlingua, le volapük[^fn-volapuk] et l'espéranto[^fn-source-connaissance].
[^fn-volapuk]: C'est assez difficile de définir le volapük comme « outil de communication » car son concepteur a voulu restreindre son usage à une élite.
[^fn-knowledge-vector]: Sur les trois, j'en connais deux via [Aleks][mastodon-aleks], grâce à qui j'ai finalement franchi le pas d'apprendre l'espéranto et qui a été d'une grande aide.
## Pourquoi tu aimes l'espéranto ?
J'aime que ce soit simple pour la majorité.
Du fait de sa conception, c'est une langue qui n'a pas d'exceptions, pas de verbes irréguliers, pas de questions sur la prononciation…
Zamenhof déclarait qu'il suffisait d'une heure pour apprendre sa grammaire, ce qui était proche de la vérité pour ceux ayant une connaissance des langues européennes.
L'espéranto est en effet basé sur ce qui était parlé en Europe à l'époque.
Le vocabulaire nécessite de l'apprentissage, comme pour toute nouvelle langue, mais en m'appuyant sur mes connaissances du français, de l'anglais et de l'allemand, je suis souvent capable de comprendre de nouveaux mots (voire de deviner certains).
La terminaison d'un mot indique sa nature (_-o_ désigne un nom, _-a_ un adjectif, _-e_ un adverbe, _-s_ un verbe conjugué…).
Cela signifie aussi que vous pouvez changer la nature d'un mot en modifiant le suffixe tout en conservant son sens grâce au radical.
Ceci permet de dire les choses de nombreuses façons, comme par exemple « _Tiu manĝo **estas bongusta**_ » (littéralement « Ce repas est bon ») ou « _Tiu manĝo **bongustas**_ » (approx. « Ce repas goûte bon »).
Un point qu'on ne peut pas ne pas aimer est que vous pouvez épeler un mot juste en l'écoutant.
Vous savez que ce n'est pas le cas en anglais et français ?
Nous avons des poèmes pour montrer les incohérences des prononciations de ces deux langues, mais c'est impossible en espéranto.
Tout comme l'italien, chaque lettre a un son qui lui est propre.
D'ailleurs, le nom des voyelles est leur prononciation, et celui des consonnes également suivi d'un _-o_ (T s'appelle donc _to_).
J'apprécie aussi le fait que l'espéranto [respecte beaucoup mieux les genres que d'autres langues]({{< relref path="blog/2021/02/22-ecriture-inclusive" >}}).
Tout d'abord, chaque mot non neutre a une forme féminine.
On l'obtient toujours en prenant le masculin et en ajoutant une particule _-in-_ après le radical, tout comme le suffixe _-in_ en allemand.
Par exemple, le féminin d'_amiko_ (ami, _Freund_ en allemand) est _amik**in**o_ (_Freund**in**_ en allemand).
Par ailleurs, lorsqu'un groupe comprend des individus des deux genres, on ne part pas du principe que le masculin l'emporte.
Au lieu de ça, on préfère l'utilisation d'un préfixe _ge-_ (_Ambaŭ knaboj kaj knabinoj estas miaj **ge**amikoj._ Des garçons et des filles sont mes amis.).
On pourrait penser que, puisqu'il s'agit d'une langue construite, il n'existe pas de culture ou communauté.
C'est tout à fait faux !
Pour commencer, c'est la langue construite la plus parlée au monde.
Il existe également l'Espérantie (_Esperantujo_ ou _Esperantio_, littéralement « la nation de l'espéranto »), qui regroupe tous les espérantistes.
Celle-ci a son drapeau (le _Verda Flago_, le drapeau vert) et un hymne (_La Espero_, un poème écrit par Zamenhof ; à sa première lecture lors d'une conférence, bien qu'il soit écrit dans une langue construite, plusieurs personnes dans l'audience ont été émues aux larmes).
Vous pouvez trouver de la littérature, de la musique, des podcasts et des chaînes Youtube[^fn-dro-locjo] en espéranto.
[^fn-dro-locjo]: L'association Espéranto-France a par exemple [publié une interview de Loïc](https://esperanto-france.org/esperanto-aktiv-120-decouverte) il y a quelques mois.
Il s'agit d'un astrophysicien français qui partage ses connaissances dans la langue de Zamenhof.
Il a notamment commenté en direct l'arrivée de Perseverance sur Mars, sur [sa chaîne Youtube, D-ro Loĉjo](https://www.youtube.com/channel/UCSE4dWlC9CWL4TEdqnaAEww).
{{< figure src="verda-flago.svg" caption="Le _Verda Flago_, le drapeau de la communauté espérantiste" link="https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Esperanto.svg" >}}
Un dernier point qui m'a séduit : la volonté de partager.
L'espéranto a été conçu comme un outil universel, mis à la disposition de tous.
Ce n'est pas sans me rappeler les valeurs du logiciel libre ou open source dans le monde du développement : c'est une création dont chacun doit pouvoir profiter s'il le souhaite.
## Comment tu apprends ?
J'ai démarré avec [Duolingo], qui est génial pour commencer et a l'immense avantage de permettre d'entendre la langue et de faire travailler la compréhension orale.
Si vous voulez apprendre par l'exemple, c'est un bon moyen de démarrer.
Ils ont des leçons d'Espéranto pour les anglophones et les francophones (ce que j'ai découvert plusieurs jours après avoir démarré la version anglaise).
La seule limitation à mes yeux est qu'il n'y a aucune explication : si vous ne comprenez pas par vous-même la règle de grammaire qui s'applique, il vous faudra chercher par vous même.
Pour éviter ceci, [Espéranto-France fournit des cours][ikurso], en ligne et avec un correcteur humain avec qui vous pourrez échanger.
J'ai prévu de faire le cours en dix leçons pour compléter mon approche Duolingo, et peut-être plus tard le cours plus avancé (_Gerda malaperis_).
Si cela ne vous convient pas, vous pouvez aussi regarder d'autres plateformes dédiées à l'espéranto.
[lernu] est une solution multilingue de référence, par exemple, mais il existe certainement bien d'autres dont j'ignore tout.
Oh, et bien entendu, l'échange reste le meilleur moyen d'apprendre.
Profitez de la large communauté, présente sur tous les réseaux.
Sur Mastodon, par exemple, vous pourriez croiser [Aleks][mastodon-aleks], l'ami qui m'a convaincu de me jeter à l'eau.
{{% references %}}
[duolingo]: https://www.duolingo.com/
[lernu]: https://lernu.net/en
[ikurso]: https://ikurso.esperanto-france.org/
......@@ -64,7 +64,7 @@ If you're asking which country's language it is, the answer's none, so you could
Though [Wikipedia states][wiki-esperanto] there are native speakers of Esperanto, it's far more likely that you will learn it later in life.
And yet, Esperanto is present all around the globe.
A Wikipedia contributor used data from the _Universala Esperanto-Asocio_ (Universal Esperanto Association, or UEA) to map the relative number of members throughout the world.
A Wikipedia contributor used data from the _Universala Esperanto-Asocio_ (Universal Esperanto Association, or UEA, the largest esperantists association) to map the relative number of members throughout the world.
{{< figure src="Relative_number_of_Esperanto_association_members_by_country_(2020).svg" caption="Number of UEA members per million population, by country, in 2020." link="https://en.wikipedia.org/wiki/File:Relative_number_of_Esperanto_association_members_by_country_(2020).svg" attr="Kwamikagami" attrlink="https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kwamikagami" lic="CC BY-SA 4.0" >}}
......@@ -96,7 +96,7 @@ Esperanto is indeed based on languages spoken in Europe.
Vocabulary requires learning for any new language, but I find that my knowledge of French, English and German helps a lot to understand new words (or sometimes guess them out of the blue).
You can know the nature of a word just by looking its last letter (_-o_ is for names, _-a_ for adjectives, _-e_ for adverbs, _-s_ for conjugated verbs…).
This also means that changing the suffix after the stem of the word changes its type but not its meaning.
You can thus say that "Tiu manĝo **estas bongusta**" (literally "This meal is tasty") or "Tiu manĝo **bongustas**" (lit. "This meal tastes good").
You can thus say that "_Tiu manĝo **estas bongusta**_" (literally "This meal is tasty") or "_Tiu manĝo **bongustas**_" (lit. "This meal tastes good").
One thing that's to love is that you can spell it just by hearing it.
You know how that's not the case with English and French?
......@@ -108,15 +108,16 @@ I also like that Esperanto is far fairer to gender than most languages I know.
First, there is a feminine form for any non-neutral word.
It's always the same as the masculine form with an _-in-_ particle, just like the _-in_ suffix in German: the feminine for _amiko_ ("friend", "_Freund_" in German) is _amik**in**o_ ("_Freund**in**_" in German).
Plus, when you speak of a group that includes both men and women, you don't simply use the masculine word.
Instead, you should use the _ge-_ prefix (_Ambaŭ knaboj kaj knabinoj estas miaj geamikoj._ Both boys and girls are my friends.).
Instead, you should use the _ge-_ prefix (_Ambaŭ knaboj kaj knabinoj estas miaj **ge**amikoj._ Both boys and girls are my friends.).
You may be tempted to say that, since it is constructed, Esperanto has no culture or community.
That's actually wrong!
First, Esperanto is the most widely spoken constructed language.
There is Esperantujo (literally "the nation of Esperanto"), regrouping the community of all Esperanto speakers.
Esperanto has a flag (the _Verda Flago_, the green flag) and an anthem (_La Espero_, a poem written by Zamenhoff; the first time he read it at a conference, several persons in the audience cried).
There is Esperanto literature, music, podcasts and Youtube videos[^fn-dro-lcjo]
Esperanto has a flag (the _Verda Flago_, the green flag) and an anthem (_La Espero_, a poem written by Zamenhof; the first time he read it at a conference, several persons in the audience cried).
There is Esperanto literature, music, podcasts and Youtube videos[^fn-dro-locjo].
[^fn-dro-locjo]: The Esperanto France association for instance [interviewed Loïc](https://esperanto-france.org/esperanto-aktiv-120-decouverte) a few months ago.
[^fn-dro-locjo]: The Espéranto-France association for instance [interviewed Loïc](https://esperanto-france.org/esperanto-aktiv-120-decouverte) a few months ago.
He is a French astrophysician sharing some scientific knowledge in Esperanto and he live commented Perseverance's landing on Mars on [his Youtube channel D-ro Loĉjo](https://www.youtube.com/channel/UCSE4dWlC9CWL4TEdqnaAEww).
{{< figure src="verda-flago.svg" caption="The _Verda Flago_, the flag of the Esperanto community" link="https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Esperanto.svg" >}}
......@@ -135,7 +136,7 @@ The only criticism I have is that there is no explanation: if you don't get the
To avoid this, you probably should look at platforms dedicated to Esperanto.
[lernu] is a multilingual reference, for instance, but there may be others I don't know about.
Oh, and best thing: if you want to learn, the Esperanto community is wide, just join and exchange with them.
Oh, and the best thing: if you want to learn, the Esperanto community is wide, just join and exchange with them.
If you have a look at it on Mastodon, you may just meet [Aleks][mastodon-aleks], a friend of mine who convinced me to finally have a closer look at it.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment