Commit 318ed17b authored by JoanPCBIG's avatar JoanPCBIG

Actualizació 2n part

ARA SI, adéu-siau apartat extra per les PAU 2017
parent 10582160
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li class="current"><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -49,7 +49,6 @@
<li><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
......
......@@ -36,7 +36,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li class="current"><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li class="current"><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......@@ -136,30 +135,30 @@
<p></p>
<ul><H3>
<li><a href="">EXAMEN:</a></li>
<li><a href="">Física</a></li>
<li><a href="">Geografia</a></li>
<li><a href="">Dibuix artístic</a></li>
<li><a href="">Llatí</a></li>
<li><a href="">Matemàtiques</a></li>
<li><a href="">Biologia</a></li>
<li><a href="">Cultura audiovisual</a></li>
<li><a href="">Grec</a></li>
<li><a href="">Literatura catalana</a></li>
<li><a href="">Tecnologia industrial</a></li>
<li><a href="http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/examens_2017/pau_fisi17jl.pdf">Física</a></li>
<li><a href="http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/examens_2017/pau_geog17jl.pdf">Geografia</a></li>
<li><a href="http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/examens_2017/pau_diar17jl.pdf">Dibuix artístic</a></li>
<li><a href="http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/examens_2017/pau_llat17jl.pdf">Llatí</a></li>
<li><a href="http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/examens_2017/pau_mate17jl.pdf">Matemàtiques</a></li>
<li><a href="http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/examens_2017/pau_biol17jl.pdf">Biologia</a></li>
<li><a href="http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/examens_2017/pau_cuau17jl.pdf">Cultura audiovisual</a></li>
<li><a href="http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/examens_2017/pau_grec17jl.pdf">Grec</a></li>
<li><a href="http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/examens_2017/pau_lica17jl.pdf">Literatura catalana</a></li>
<li><a href="http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/examens_2017/pau_tecn17jl.pdf">Tecnologia industrial</a></li>
<p></p>
<li><a href="">SOLUCIONARI:</a></li>
<li><a href="">Física</a></li>
<li><a href="">Geografia</a></li>
<li><a href="">Dibuix artístic</a></li>
<li><a href="">Llatí</a></li>
<li><a href="">Matemàtiques</a></li>
<li><a href="">Biologia</a></li>
<li><a href="">Cultura audiovisual</a></li>
<li><a href="">Grec</a></li>
<li><a href="">Literatura catalana</a></li>
<li><a href="">Tecnologia industrial</a></li>
<li><a href="http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/criteris_2017/pau_fisi17jt.pdf">Física</a></li>
<li><a href="http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/criteris_2017/pau_geog17jt.pdf">Geografia</a></li>
<li><a href="http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/criteris_2017/pau_diar17jt.pdf">Dibuix artístic</a></li>
<li><a href="http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/criteris_2017/pau_llat17jt.pdf">Llatí</a></li>
<li><a href="http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/criteris_2017/pau_mate17jt.pdf">Matemàtiques</a></li>
<li><a href="http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/criteris_2017/pau_biol17jt.pdf">Biologia</a></li>
<li><a href="http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/criteris_2017/pau_cuau17jt.pdf">Cultura audiovisual</a></li>
<li><a href="http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/criteris_2017/pau_grec17jt.pdf">Grec</a></li>
<li><a href="http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/criteris_2017/pau_lica17jt.pdf">Literatura catalana</a></li>
<li><a href="http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/criteris_2017/pau_tecn17jt.pdf">Tecnologia industrial</a></li>
</header>
</section>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
<li class="current"><a href="iniciseles.html">Selectivitats</a></li>
<li><a href="noticies.html">Notícies/Informació</a></li>
<li><a href="contacte.html">Contacte</a></li>
<li><a href="spau2017.html">Exàmens PAU 2017 </a></li>
</ul>
</nav>
</div>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment