AlgorytmGenetyczny.cs 3.62 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7
using System;

namespace nHetmanowGenetycznie
{
  public abstract class AlgorytmGenetyczny<TypOsobnika>
  {
    protected abstract TypOsobnika[] LosowaPopulacja(int rozmiar);
8
    protected abstract int Koniec(bool bestPossible, float[] przystosowanie);
9
    protected abstract float Przystosowanie(TypOsobnika osobnik);
10 11 12 13

    protected abstract void Krzyzuj(TypOsobnika osobnik1, TypOsobnika osobnik2, out TypOsobnika nowyOsobnik1,
      out TypOsobnika nowyOsobnik2);

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
    protected abstract TypOsobnika Mutacja(TypOsobnika osobnik);

    protected int RozmiarPopulacji { get; set; }
    protected float PrawdopodobienstwoMutacji { get; set; }


    public TypOsobnika Szukaj(int liczbaIteracji)
    {
      TypOsobnika[] populacja = LosowaPopulacja(RozmiarPopulacji);
      float[] przystosowanie = new float[RozmiarPopulacji];
      int[] rodzice = new int[RozmiarPopulacji];

      while (liczbaIteracji > 0)
      {
        for (int i = 0; i < RozmiarPopulacji; i++)
          przystosowanie[i] = Przystosowanie(populacja[i]);
30 31 32 33
 
        int wynik = Koniec(false, przystosowanie);
        if (wynik != -1)
          return populacja[wynik];
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

        LosowanieDoKrzyzowania(przystosowanie, rodzice);
        TypOsobnika[] nowaPopulacja = new TypOsobnika[RozmiarPopulacji];
        for (int i = 0; i < rodzice.Length; i += 2)
          Krzyzuj(populacja[rodzice[i]], populacja[rodzice[i + 1]],
            out nowaPopulacja[i], out nowaPopulacja[i + 1]);

        for (int i = 0; i < nowaPopulacja.Length; i++)
          nowaPopulacja[i] = Mutacja(nowaPopulacja[i]);

        populacja = nowaPopulacja;
        liczbaIteracji--;
      }
47

48 49
      for (int i = 0; i < RozmiarPopulacji; i++)//ponieważ nowaPopulacja nie posiada wyznaczonego przystosowania
        przystosowanie[i] = Przystosowanie(populacja[i]);
50
      Console.WriteLine("Nie znaleziono rozwiązania - wyświetlę najlepsze!");
51
      
52
      return populacja[Koniec(true, przystosowanie)];
53 54 55 56 57 58
    }

    void LosowanieDoKrzyzowania(float[] przystosowanie, int[] rodzice)
    {
      Random r = new Random();
      float[] progi = Progi(przystosowanie);
59 60
      var iloscElementow = przystosowanie.Length;
      for (int i = 0; i < iloscElementow - 1; i++)
61
      {
62 63
        rodzice[i] = Indeks((float) r.NextDouble(), progi);
        int liczbaIteracji = 100;
64
        do
65 66 67 68
        {
          rodzice[i + 1] = Indeks((float) r.NextDouble(), progi);
          liczbaIteracji--;
        } while (rodzice[i] == rodzice[i + 1] && liczbaIteracji > 0);
69
      }
70
    }
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

    private float[] Progi(float[] przystosowanie)
    {
      float[] progi = new float[przystosowanie.Length];
      float suma = 0;
      for (int i = 0; i < progi.Length; i++)
      {
        suma += przystosowanie[i];
        progi[i] = suma;
      }
81

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
      for (int i = 0; i < progi.Length; i++)
        progi[i] /= suma;
      return progi;
    }

    private int Indeks(float x, float[] progi)
    {
      int a = 0, b = progi.Length - 1;
      do
      {
        int c = (a + b) / 2;
        if (c == a)
          return c;
        if (progi[c] >= x)
          b = c;
        else
          a = c;
      } while (a < b);
100

101 102 103 104
      return a;
    }
  }
}