Timekiller je aplikacija za deljenje idej med učitelji, animatorji, starši... Gostuje se na: https://ideja.d2.si.