Commit 97a890d8 authored by Hesa Fredrika's avatar Hesa Fredrika

Added text about non-tracking and cleaned some language

parent 50962e84
......@@ -13,21 +13,24 @@
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-5 col-lg-5 col-lg-offset-1">
<br>
<h1>{{ gettext('Om Hesa Fredrika') }}</h1>
<h1>Om Hesa Fredrika</h1>
<h3>{{ gettext('Viktigt Meddelande till Allmänheten via App') }}</h3>
<h3>Viktigt Meddelande till Allmänheten via App</h3>
<br><br>
<p>{{ gettext('Idag får en stor majoritet av befolkningen stora mängder av notifikationer i fickan. Varför ska då de få potentiellt livsviktiga meddelanden enbart distribueras genom en ljudsignal följt av meddelande via lokalradio?') }}</p>
<p>Idag får en stor majoritet av befolkningen stora mängder av notifikationer i fickan. Varför ska då dessa få potentiellt livsviktiga meddelanden enbart distribueras genom en ljudsignal, följt av meddelande via lokalradio?</p>
<p>{{ gettext('Vi vill med detta projekt för hur enkelt det är att göra just detta samt visa på möjligheterna som ett digitalt distributionssystem möjliggör.') }}</p>
<p>{{ gettext('Ljudsignalen, i folkmun kallad Hesa Fredrik, som används för VMA har fått ge namn till Hesa Fredrika.') }}</p>
<p>Vi vill med detta projekt visa hur enkelt det är att göra just detta, samt visa på möjligheterna som ett digitalt distributionssystem kan tillföra.</p>
<p>Ljudsignalen, i folkmun kallad Hesa Fredrik, som används för VMA har fått ge namn till Hesa Fredrika.</p>
<p>{{ gettext('Vill du få kontakt med oss gör du det enklast via "tut at hesafredrika punkt se".') }}</p>
<p>Vill du få kontakt med oss gör du det enklast via "tut at hesafredrika punkt se".</p>
<h3>Teknik</h3>
<p>Appen använder push-notifieringar för att skicka ut alarm. Ingen användarinformation sparas av appen, utan appen kollar om enheten är i det område som push-notifieringen täcker, eller om något av de områden som man själv har lagt till i appen matchar alarmets område.
<h3>Finansiering och källkod</h3>
<p><b>Detta projekt har gjorts möjligt genom finansiering av <a href="https://www.iis.se" target="_blank">Internetfonden IIS</a> (Internetstiftelsen i Sverige).</b></p>
<br>
<p><b>{{ gettext('Detta projekt har gjorts möjligt genom finansiering av') }} <a href="https://www.iis.se" target="_blank">Internetfonden IIS</a> (Internetstiftelsen i Sverige).</b></p>
<br>
<p><b>{{ gettext('Hesa Fredrika är Open Source och du kan hitta hela projektet här:') }} <a href="https://gitlab.com/hesafredrika" target="_blank">gitlab.com/hesafredrika</a>.</b></p>
<p><b>Hesa Fredrika är Open Source och du kan hitta hela projektet här: <a href="https://gitlab.com/hesafredrika" target="_blank">gitlab.com/hesafredrika</a>.</b></p>
<br>
<a href="/">&laquo; {{ gettext('Tillbaka') }}</a>
</div>
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: code@hesafredrika.se\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-17 12:01+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-17 17:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-11-18 22:48+0100\n"
"Last-Translator: Fredrik Lundhag <fredrik@hesafredrika.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -120,49 +120,7 @@ msgstr "Meddelandet med id "
msgid "could not be found"
msgstr "kan inte hittas"
#: fredrika/templates/about.html:16
msgid "Om Hesa Fredrika"
msgstr ""
#: fredrika/templates/about.html:18
msgid "Viktigt Meddelande till Allmänheten via App"
msgstr ""
#: fredrika/templates/about.html:20
msgid ""
"Idag får en stor majoritet av befolkningen stora mängder av "
"notifikationer i fickan. Varför ska då de få potentiellt livsviktiga "
"meddelanden enbart distribueras genom en ljudsignal följt av meddelande "
"via lokalradio?"
msgstr ""
#: fredrika/templates/about.html:22
msgid ""
"Vi vill med detta projekt för hur enkelt det är att göra just detta samt "
"visa på möjligheterna som ett digitalt distributionssystem möjliggör."
msgstr ""
#: fredrika/templates/about.html:23
msgid ""
"Ljudsignalen, i folkmun kallad Hesa Fredrik, som används för VMA har fått"
" ge namn till Hesa Fredrika."
msgstr ""
#: fredrika/templates/about.html:25
msgid ""
"Vill du få kontakt med oss gör du det enklast via \"tut at hesafredrika "
"punkt se\"."
msgstr ""
#: fredrika/templates/about.html:28
msgid "Detta projekt har gjorts möjligt genom finansiering av"
msgstr ""
#: fredrika/templates/about.html:30
msgid "Hesa Fredrika är Open Source och du kan hitta hela projektet här:"
msgstr ""
#: fredrika/templates/about.html:32
#: fredrika/templates/about.html:35
msgid "Tillbaka"
msgstr ""
......@@ -209,7 +167,7 @@ msgstr ""
#: fredrika/templates/index.html:22
msgid ""
"Ställ upp som frivillig när hjälporganisationer i din närhet behöver "
"hjälp i en krissituation\""
"hjälp i en krissituation"
msgstr ""
#: fredrika/templates/message.html:3
......@@ -256,12 +214,52 @@ msgstr "Föregående sida"
msgid "Next page"
msgstr "Nästa sida"
#~ msgid ""
#~ msgstr ""
#~ msgid "Om Hesa Fredrika"
#~ msgstr ""
#~ msgid "Viktigt Meddelande till Allmänheten via App"
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "Idag får en stor majoritet av "
#~ "befolkningen stora mängder av notifikationer"
#~ " i fickan. Varför ska då de få"
#~ " potentiellt livsviktiga meddelanden enbart "
#~ "distribueras genom en ljudsignal följt "
#~ "av meddelande via lokalradio."
#~ "av meddelande via lokalradio?"
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "Vi vill med detta projekt för hur"
#~ " enkelt det är att göra just "
#~ "detta samt visa på möjligheterna som "
#~ "ett digitalt distributionssystem möjliggör."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "Ljudsignalen, i folkmun kallad Hesa "
#~ "Fredrik, som används för VMA har "
#~ "fått ge namn till Hesa Fredrika."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "Vill du få kontakt med oss gör "
#~ "du det enklast via \"tut at "
#~ "hesafredrika punkt se\"."
#~ msgstr ""
#~ msgid "Detta projekt har gjorts möjligt genom finansiering av"
#~ msgstr ""
#~ msgid "Hesa Fredrika är Open Source och du kan hitta hela projektet här:"
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "Ställ upp som frivillig när "
#~ "hjälporganisationer i din närhet behöver "
#~ "hjälp i en krissituation\""
#~ msgstr ""
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-17 12:01+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-17 17:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......@@ -118,49 +118,7 @@ msgstr ""
msgid "could not be found"
msgstr ""
#: fredrika/templates/about.html:16
msgid "Om Hesa Fredrika"
msgstr ""
#: fredrika/templates/about.html:18
msgid "Viktigt Meddelande till Allmänheten via App"
msgstr ""
#: fredrika/templates/about.html:20
msgid ""
"Idag får en stor majoritet av befolkningen stora mängder av "
"notifikationer i fickan. Varför ska då de få potentiellt livsviktiga "
"meddelanden enbart distribueras genom en ljudsignal följt av meddelande "
"via lokalradio?"
msgstr ""
#: fredrika/templates/about.html:22
msgid ""
"Vi vill med detta projekt för hur enkelt det är att göra just detta samt "
"visa på möjligheterna som ett digitalt distributionssystem möjliggör."
msgstr ""
#: fredrika/templates/about.html:23
msgid ""
"Ljudsignalen, i folkmun kallad Hesa Fredrik, som används för VMA har fått"
" ge namn till Hesa Fredrika."
msgstr ""
#: fredrika/templates/about.html:25
msgid ""
"Vill du få kontakt med oss gör du det enklast via \"tut at hesafredrika "
"punkt se\"."
msgstr ""
#: fredrika/templates/about.html:28
msgid "Detta projekt har gjorts möjligt genom finansiering av"
msgstr ""
#: fredrika/templates/about.html:30
msgid "Hesa Fredrika är Open Source och du kan hitta hela projektet här:"
msgstr ""
#: fredrika/templates/about.html:32
#: fredrika/templates/about.html:35
msgid "Tillbaka"
msgstr ""
......@@ -205,7 +163,7 @@ msgstr ""
#: fredrika/templates/index.html:22
msgid ""
"Ställ upp som frivillig när hjälporganisationer i din närhet behöver "
"hjälp i en krissituation\""
"hjälp i en krissituation"
msgstr ""
#: fredrika/templates/message.html:3
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment