M

mkinitcpio-decrypt-luks

Advanced mkinitcpio hook to open encrypted LUKS devices during boot.