__launcherlocalization.txt 3.9 KB
Newer Older
Forlong's avatar
Forlong committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
dcmissingfiles = Błąd dostępu do plików DC Patch zainstalowanych w twoim systemie. \nSzczegóły: 
u202missingfiles = Błąd dostępu do plików Nieoficjalnego 2.02 zainstalowanych w twoim systemie. \nSzczegóły: 
outdateddcfiles = Znaleziono jeden lub więcej plików DC Patch, które zostały uszkodzone od poprzedniej wersji.\nZostały one usunięte.
outdatedu202files = Znaleziono jeden lub więcej plików Nieoficjalnego 2.02, które zostały uszkodzone od poprzedniej wersji.\nZostały one usunięte.
dcenabled = DC Patch mod jest włączony.
u202enabled = Nieoficjalny 2.02 mod jest włączony.
dcdisabled = DC Patch mod jest wyłączony.
u202disabled = Nieoficjalny 2.02 mod jest wyłączony.
dcinconsistent = DC Patch mod jest niezgodnie włączony. Włącz lub wyłącz to. Inaczej bowiem, gra nie będzie działać poprawnie.
u202inconsistent = Nieoficjalny 2.02 mod jest niezgodnie włączony. Włącz lub wyłącz to. Inaczej bowiem, gra nie będzie działać poprawnie.

u202repairask = Oba włączone i wyłączone pliki N2.02 zostały znalezione. Wyłączony prawdopodobnie należy do przestarzałej wersji.\nPowinneś usunąć wyłączony, inaczej bowiem ten starter może psuć się kiedy jest włączony lub wyłączony N2.02 patch.\nCzy chczesz usunąć wyłączone pliki?
warningtitle = OSTRZEŻENIE!
installedversion = Zainstalowana wersja: 
lookingforlatestversion = Szukanie najnowszej wersji...
Forlong's avatar
Forlong committed
16 17
errortouchingdcfiles = Wystąpił błąd dotykający plików Director's Cut. Upewnij się, żeby uruchomić starter jako administrator.
errortouchingu202files = Wystąpił błąd dotykający plików Nieoficjalnego 2.02. Upewnij się, żeby uruchomić starter jako administrator.
Forlong's avatar
Forlong committed
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
errorreinstallgame = Gra nie jest właściwie zainstalowana. Będziesz potrzebował zainstalować lub zainstalować ponownie to żeby użyć ten program.
wrongresvalues = Proszę napisz ważną pare numerów rozdzielonych przez czystą przestrzeń lub odznacz opcję sprawdź rodzielczość.
wrongresvaluestitle = Nieważna wielkość rodzielczości
latestversion = Najnowsze wersja: 
dcoutdated = Twoja wersja DC Patch jest przestarzała!
u202outdated = Twoja wersja Nieoficjalnego 2.02 jest przestarzała!
dcnew = Nowa wersja Director's Cut Patch znajduje się: 
u202new = Nowa wersja Nieoficjalnego 2.02 znajduje się: 
dcuptodate = Twoja wersja DC Patch jest zaktualizowana.
u202uptodate = Twoja wersja Nieoficjalnego 2.02 jest zaktualizowana.
downloadpageask = Czy chczesz iść do strony pobrania?
newversiontitle = Nowa wersja już jest!
usingunreleased = Używasz niewydaną (prawdopodobnie tymaczasową) wersje!
cannotfindversionserver = Nie można znaleść najnowszej wersji online.

modstatelabel = Mod jest aktualnie...
enable202label = Włącz Nieoficjalny 2.02
enabledclabel = Włącz Director's Cut
noversioninfo = Nie ma informacji o wersji.
resolutionlabel = Własna rozdzielczość
videoslabel = Pokaż wprowadzające fimiki na starcie
debuglabel = Uruchom grę w trybie skryptowanego zdebagowania
musiclabel = Mod muzyki lobby
musicgood = Tematyka Dobrych
musicevil = Tematyka Złych
musiccombined = Tematyka Dobrych i Złych
musicstandard = Standardowa muzyka lobby
changelogbutton = Pokaż changelog
startbutton = Uruchom grę
exitbutton = Wyjdź ze startera
windowtitle = Starter Nieoficjalnego 2.02
changelogtitle = Changelog
changelogclosebutton = Zamknij
compatibilitylabel = Tryb zgodności 2.02
u202removeold = Przestarzałe pliki 2.02 zostały wykryte. Powinienieś usunąć te pliki, inaczej ten starter może zepsuć się, gdy włanczasz lub wyłanczasz 2.02 patch. Czy chczesz usunąć te uszkodzone pliki?

helpbutton = Pomoc
errormustreinstall = Zostało utraconych jeden lub więcej istotnych plików 2.02. Powinieneś ponownie zainstalować patch i ostrożnie podążać według instrukcji instalacji.\nCzy chcesz iść teraz do strony pobierania?
installerror = Błąd z powodu niepoprawnej instalacji
Forlong's avatar
Forlong committed
57
multiplayer = Optymalizacja dla gry wieloosobowej.