Name Last Update
cc-icons-svg Loading commit data...
pful @ bc1b837d
.gitignore Loading commit data...
.gitmodules Loading commit data...
FLA – novi izzivi (dispozicija diplomske naloge)[A4].pdf Loading commit data...
FLA – novi izzivi (dispozicija diplomske naloge)[zaslon].pdf Loading commit data...
FLA.en.pdf Loading commit data...
LICENCE Loading commit data...
README.markdown Loading commit data...
bibliografija.tex Loading commit data...
diplomska.pdf Loading commit data...
diplomska.tex Loading commit data...
diplomskanaloga.kilepr Loading commit data...
fla_flowchart.eps Loading commit data...
fla_flowchart.odg Loading commit data...
fla_flowchart.svg Loading commit data...

Dokumenti

Končni dokumenti so v PDF obliki – ime datoteke vključuje naslov, stanje/tip dokumenta v oklepajih in pa fizični format dokumenta v oglatih oklepajih (npr. FLA – novi izzivi (dispozicija diplomske naloge)[A4].pdf).

Dokument z imenom diplomska.pdf je vedno zadnja (zgenerirana) delovna verzija.

Izvorna koda

Ta diplomska naloga je pisana v modernem tipografskem program(skem jezik)u, imenovanem ConTeXt.

Za pravilno generiranje te naloge, poleg ConTeXt paketa, potrebujete še moj lastni modul za pravilno citiranje in slog po okusu Pravne Fakultete Univerze v Ljubljani. Stabilna verzija modula pa je pripeta kot podmodul tega repozitorija (čeprav se to ne vidi na prvi pogled).

Vso potrebno kodo se torej dobi preko Git tako:

git clone --recursive git@gitlab.com:fla-llm-thesis/fla-llm-thesis.git

Generiranje PDF

Da bi zgenerirali nov PDF potrebujete nameščen ConTeXt ali iz njihovega lastnega repozitorija ali pa (priporočljivo) kar celotno TeX Live distribucijo.

Nato je vse kar potrebujete storiti zagnati naslednji ukaz:

context diplomska.tex

Licenca

Diplomska naloga je objavljena pod licenco CC-BY 4.0 International. To velja tako za tiskano različico, kot tudi to v tem repozitoriju.