Commit e5aef46f authored by Matthias Andree's avatar Matthias Andree

Merge strings/update .po files.

parent 0b23e32f
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fetchmail 6.3.24.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fetchmail-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-19 21:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-24 12:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-12 22:03+0100\n"
"Last-Translator: Ernest Adrogu Calveras <eadrogue@gmx.net>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
......@@ -41,7 +41,7 @@ msgstr "error en resoldre el nom '%s' quan es comprovava %s: %s\n"
msgid "nameserver failure while looking for `%s' during poll of %s.\n"
msgstr "error en resoldre el nom '%s' quan es comprovava %s.\n"
#: cram.c:95
#: cram.c:95 ntlmsubr.c:65
msgid "could not decode BASE64 challenge\n"
msgstr "no s'ha pogut desxifrar la prova BASE64\n"
......@@ -1669,6 +1669,11 @@ msgstr " Els missatges amb cap
msgid " Pass-through properties \"%s\".\n"
msgstr " Propietats utilitzades per extensions \"%s\".\n"
#: fm_getaddrinfo.c:23 fm_getaddrinfo.c:30
#, c-format
msgid "Cannot modify signal mask: %s"
msgstr ""
#: getpass.c:71
msgid "ERROR: no support for getpassword() routine\n"
msgstr "ERROR: no hi ha suport per a la rutina getpassword()\n"
......@@ -2041,6 +2046,15 @@ msgstr "%s:%d: atenci
msgid "%s:%d: warning: unknown token \"%s\"\n"
msgstr "%s:%d: atenci: component \"%s\" desconegut\n"
#: ntlmsubr.c:35
#, fuzzy
msgid "Warning: received malformed challenge to \"AUTH(ENTICATE) NTLM\"!\n"
msgstr "S'ha rebut una prova mal formada en resposta a \"%s GSSAPI\"!\n"
#: ntlmsubr.c:84
msgid "NTLM challenge contains invalid data.\n"
msgstr ""
# RFC 2645
#: odmr.c:67
#, c-format
......@@ -2286,7 +2300,8 @@ msgid ""
msgstr " --sslfingerprint empremta del certificat del servidor\n"
#: options.c:676
msgid " --sslproto force ssl protocol (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
#, fuzzy
msgid " --sslproto force ssl protocol (see manual)\n"
msgstr " --sslproto fora l's d'ssl (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
#: options.c:678
......@@ -2331,7 +2346,8 @@ msgstr ""
" -P, --service servei TCP/IP al qual connectar-se (o nmero de port)\n"
#: options.c:688
msgid " --auth authentication type (password/kerberos/ssh/otp)\n"
#, fuzzy
msgid " --auth authentication type (see manual)\n"
msgstr " --auth tipus d'autenticaci (password/kerberos/ssh/otp)\n"
#: options.c:689
......@@ -2460,6 +2476,14 @@ msgid " --showdots show progress dots even in logfiles\n"
msgstr ""
" --showdots inclou marques de progressi als fitxers de registre\n"
#: pop2.c:67
msgid "POP2 does not support STLS. Giving up.\n"
msgstr ""
#: pop2.c:73
msgid "POP2 only supports password authentication. Giving up.\n"
msgstr ""
#: pop3.c:329
msgid ""
"Warning: \"Maillennium POP3\" found, using RETR command instead of TOP.\n"
......
......@@ -14,7 +14,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fetchmail 6.4.0.rc2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fetchmail-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-19 21:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-24 12:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-20 20:14+02:00\n"
"Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -48,7 +48,7 @@ msgstr "chyba DNS serveru při hledání „%s“ v průběhu stahování z %s
msgid "nameserver failure while looking for `%s' during poll of %s.\n"
msgstr "chyba DNS serveru při hledání „%s“ v průběhu stahování z %s.\n"
#: cram.c:95
#: cram.c:95 ntlmsubr.c:65
msgid "could not decode BASE64 challenge\n"
msgstr "nemohu dekódovat BASE64 výzvu\n"
......@@ -1672,6 +1672,11 @@ msgstr " Zprávy s chybnými hlavičkami budou vpuštěny.\n"
msgid " Pass-through properties \"%s\".\n"
msgstr " Předávané vlastnosti \"%s\".\n"
#: fm_getaddrinfo.c:23 fm_getaddrinfo.c:30
#, c-format
msgid "Cannot modify signal mask: %s"
msgstr ""
#: getpass.c:71
msgid "ERROR: no support for getpassword() routine\n"
msgstr "CHYBA: rutina getpassword() není podporována\n"
......@@ -2043,6 +2048,15 @@ msgstr "%s:%d: varování: nalezeno \"%s\" dříve než jméno počítače\n"
msgid "%s:%d: warning: unknown token \"%s\"\n"
msgstr "%s:%d: varování: neznámý token \"%s\"\n"
#: ntlmsubr.c:35
#, fuzzy
msgid "Warning: received malformed challenge to \"AUTH(ENTICATE) NTLM\"!\n"
msgstr "Přijata chybně utvořená výzva na „%s GSSAPI“!\n"
#: ntlmsubr.c:84
msgid "NTLM challenge contains invalid data.\n"
msgstr ""
#: odmr.c:67
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ATRN\n"
......@@ -2291,7 +2305,8 @@ msgstr ""
" --sslfingerprint otisk, který musí odpovídat certifikátu serveru\n"
#: options.c:676
msgid " --sslproto force ssl protocol (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
#, fuzzy
msgid " --sslproto force ssl protocol (see manual)\n"
msgstr " --sslproto vynutí protokol SSL (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
#: options.c:678
......@@ -2341,7 +2356,8 @@ msgstr ""
" -P, --service TCP služba, kam se připojit (smí být číselný port TCP)\n"
#: options.c:688
msgid " --auth authentication type (password/kerberos/ssh/otp)\n"
#, fuzzy
msgid " --auth authentication type (see manual)\n"
msgstr " --auth typ autentizace (password/kerberos/ssh/otp)\n"
#: options.c:689
......@@ -2464,6 +2480,14 @@ msgstr " -r, --folder určuje název vzdálené složky\n"
msgid " --showdots show progress dots even in logfiles\n"
msgstr " --showdots zobrazuje tečky průběhu i v souborech protokolu\n"
#: pop2.c:67
msgid "POP2 does not support STLS. Giving up.\n"
msgstr ""
#: pop2.c:73
msgid "POP2 only supports password authentication. Giving up.\n"
msgstr ""
#: pop3.c:329
msgid ""
"Warning: \"Maillennium POP3\" found, using RETR command instead of TOP.\n"
......
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fetchmail 6.3.24.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fetchmail-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-19 21:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-24 12:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-11 07:50+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
......@@ -49,7 +49,7 @@ msgstr "navneserverfejl ved opslag på »%s« ved prøvning af %s: %s\n"
msgid "nameserver failure while looking for `%s' during poll of %s.\n"
msgstr "navneserverfejl ved opslag på »%s« ved prøvning af %s.\n"
#: cram.c:95
#: cram.c:95 ntlmsubr.c:65
msgid "could not decode BASE64 challenge\n"
msgstr "kunne ikke afkode BASE64-anråb\n"
......@@ -1665,6 +1665,11 @@ msgstr " Beskeder med ugyldige brevhoveder vil blive videresendt.\n"
msgid " Pass-through properties \"%s\".\n"
msgstr " Egenskaber som ignoreres af fetchmail: »%s«.\n"
#: fm_getaddrinfo.c:23 fm_getaddrinfo.c:30
#, c-format
msgid "Cannot modify signal mask: %s"
msgstr ""
#: getpass.c:71
msgid "ERROR: no support for getpassword() routine\n"
msgstr "FEJL: ingen understøttelse til getpassword()-funktion\n"
......@@ -2031,6 +2036,15 @@ msgstr "%s:%d: advarsel: fandt »%s« før noget værtsnavn\n"
msgid "%s:%d: warning: unknown token \"%s\"\n"
msgstr "%s:%d: advarsel: ukendt symbol »%s«\n"
#: ntlmsubr.c:35
#, fuzzy
msgid "Warning: received malformed challenge to \"AUTH(ENTICATE) NTLM\"!\n"
msgstr "Modtaget forkert udformet udfordring til \"%s GSSAPI\"!\n"
#: ntlmsubr.c:84
msgid "NTLM challenge contains invalid data.\n"
msgstr ""
#: odmr.c:67
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ATRN\n"
......@@ -2277,7 +2291,8 @@ msgstr ""
" --sslfingerprint fingeraftryk som skal matche serverens certifikat.\n"
#: options.c:676
msgid " --sslproto force ssl protocol (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
#, fuzzy
msgid " --sslproto force ssl protocol (see manual)\n"
msgstr " --sslproto brug bestemt ssl-protokol (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
#: options.c:678
......@@ -2325,7 +2340,8 @@ msgstr ""
"port)\n"
#: options.c:688
msgid " --auth authentication type (password/kerberos/ssh/otp)\n"
#, fuzzy
msgid " --auth authentication type (see manual)\n"
msgstr " --auth type godkendelse (password/kerberos/ssh/otp)\n"
#: options.c:689
......@@ -2449,6 +2465,14 @@ msgstr " -r, --folder specificer navn på brevbakke på server\n"
msgid " --showdots show progress dots even in logfiles\n"
msgstr " --showdots vis forløbsprikker selv i logfiler\n"
#: pop2.c:67
msgid "POP2 does not support STLS. Giving up.\n"
msgstr ""
#: pop2.c:73
msgid "POP2 only supports password authentication. Giving up.\n"
msgstr ""
#: pop3.c:329
msgid ""
"Warning: \"Maillennium POP3\" found, using RETR command instead of TOP.\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fetchmail 6.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fetchmail-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-24 12:11+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-24 12:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-24 12:37+0200\n"
"Last-Translator: Matthias Andree <matthias.andree@gmx.de>\n"
"Language-Team: German <kde-i18n-de@kde.org>\n"
......@@ -2442,7 +2442,8 @@ msgstr " -n, --norewrite Adressen im Nachrichtenkopf nicht umschreiben\n"
#: options.c:702
msgid " -l, --limit don't fetch messages over given size\n"
msgstr " -l, --limit Nachrichten jenseits angegebener Größe nicht abholen\n"
msgstr ""
" -l, --limit Nachrichten jenseits angegebener Größe nicht abholen\n"
#: options.c:703
msgid " -w, --warnings interval between warning mail notification\n"
......@@ -2474,7 +2475,8 @@ msgstr " -b, --batchlimit Stapelverarbeitungsgrenze für SMTP-Verbindungen\n"
#: options.c:711
msgid " -B, --fetchlimit set fetch limit for server connections\n"
msgstr " -B, --fetchlimit Limit (Nachrichtenzahl) für Server-Verbindungen setzen\n"
msgstr ""
" -B, --fetchlimit Limit (Nachrichtenzahl) für Server-Verbindungen setzen\n"
#: options.c:712
msgid " --fetchsizelimit set fetch message size limit\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fetchmail 6.3.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fetchmail-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-19 21:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-24 12:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-11-02 06:58-0000\n"
"Last-Translator: David Lodge <dave@cirt.net>\n"
"Language-Team: English (British) <en_gb@li.org>\n"
......@@ -40,7 +40,7 @@ msgstr "nameserver failure while looking for '%s' during poll of %s: %s\n"
msgid "nameserver failure while looking for `%s' during poll of %s.\n"
msgstr "nameserver failure while looking for `%s' during poll of %s.\n"
#: cram.c:95
#: cram.c:95 ntlmsubr.c:65
msgid "could not decode BASE64 challenge\n"
msgstr "could not decode BASE64 challenge\n"
......@@ -1637,6 +1637,11 @@ msgstr ""
msgid " Pass-through properties \"%s\".\n"
msgstr " Pass-through properties \"%s\".\n"
#: fm_getaddrinfo.c:23 fm_getaddrinfo.c:30
#, c-format
msgid "Cannot modify signal mask: %s"
msgstr ""
#: getpass.c:71
msgid "ERROR: no support for getpassword() routine\n"
msgstr "ERROR: no support for getpassword() routine\n"
......@@ -1998,6 +2003,14 @@ msgstr "%s:%d: warning: found \"%s\" before any host names\n"
msgid "%s:%d: warning: unknown token \"%s\"\n"
msgstr "%s:%d: warning: unknown token \"%s\"\n"
#: ntlmsubr.c:35
msgid "Warning: received malformed challenge to \"AUTH(ENTICATE) NTLM\"!\n"
msgstr ""
#: ntlmsubr.c:84
msgid "NTLM challenge contains invalid data.\n"
msgstr ""
#: odmr.c:67
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ATRN\n"
......@@ -2241,7 +2254,8 @@ msgstr ""
"cert.\n"
#: options.c:676
msgid " --sslproto force ssl protocol (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
#, fuzzy
msgid " --sslproto force ssl protocol (see manual)\n"
msgstr " --sslproto force ssl protocol (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
#: options.c:678
......@@ -2283,7 +2297,8 @@ msgstr ""
" -P, --service TCP service to connect to (can be numeric TCP port)\n"
#: options.c:688
msgid " --auth authentication type (password/kerberos/ssh/otp)\n"
#, fuzzy
msgid " --auth authentication type (see manual)\n"
msgstr " --auth authentication type (password/kerberos/ssh/otp)\n"
#: options.c:689
......@@ -2403,6 +2418,14 @@ msgstr " -r, --folder specify remote folder name\n"
msgid " --showdots show progress dots even in logfiles\n"
msgstr " --showdots show progress dots even in logfiles\n"
#: pop2.c:67
msgid "POP2 does not support STLS. Giving up.\n"
msgstr ""
#: pop2.c:73
msgid "POP2 only supports password authentication. Giving up.\n"
msgstr ""
#: pop3.c:329
#, fuzzy
msgid ""
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fetchmail 6.4.0.beta5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fetchmail-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-19 21:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-24 12:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-19 18:11-0300\n"
"Last-Translator: Felipe Castro <fefcas@gmail.com>\n"
"Language-Team: Esperanto <translation-team-eo@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -43,7 +43,7 @@ msgstr "nomservila malsukceso dum serĉado de '%s' kaj enketado de %s: %s\n"
msgid "nameserver failure while looking for `%s' during poll of %s.\n"
msgstr "nomservila malsukceso dum serĉado de '%s' kaj enketado de %s.\n"
#: cram.c:95
#: cram.c:95 ntlmsubr.c:65
msgid "could not decode BASE64 challenge\n"
msgstr "ne eblis malĉifri defion BASE64\n"
......@@ -1658,6 +1658,11 @@ msgstr " Mesaĝoj kun malbonaj ĉapoj estos pasataj.\n"
msgid " Pass-through properties \"%s\".\n"
msgstr " Trapasaj atributoj \"%s\".\n"
#: fm_getaddrinfo.c:23 fm_getaddrinfo.c:30
#, c-format
msgid "Cannot modify signal mask: %s"
msgstr ""
#: getpass.c:71
msgid "ERROR: no support for getpassword() routine\n"
msgstr "ERARO: neniu subteno por la funkcio getpassword()\n"
......@@ -2023,6 +2028,15 @@ msgstr "%s:%d: averto: estis trovata \"%s\" antaŭ iun ajn gastigejnomon\n"
msgid "%s:%d: warning: unknown token \"%s\"\n"
msgstr "%s:%d: averto: nekonata ĵetono \"%s\"\n"
#: ntlmsubr.c:35
#, fuzzy
msgid "Warning: received malformed challenge to \"AUTH(ENTICATE) NTLM\"!\n"
msgstr "Ni ricevis misaranĝitan defion al \"%s GSSAPI\"!\n"
#: ntlmsubr.c:84
msgid "NTLM challenge contains invalid data.\n"
msgstr ""
#: odmr.c:67
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ATRN\n"
......@@ -2273,7 +2287,8 @@ msgstr ""
"atestilo.\n"
#: options.c:676
msgid " --sslproto force ssl protocol (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
#, fuzzy
msgid " --sslproto force ssl protocol (see manual)\n"
msgstr " --sslproto perforti ssl-protokolon (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
#: options.c:678
......@@ -2322,7 +2337,8 @@ msgstr ""
" -P, --service TCP-servo por konekti (povas esti cifera TCP-pordo)\n"
#: options.c:688
msgid " --auth authentication type (password/kerberos/ssh/otp)\n"
#, fuzzy
msgid " --auth authentication type (see manual)\n"
msgstr " --auth aŭtentikiga tipo (pasvorto/kerberos/ssh/otp)\n"
#: options.c:689
......@@ -2443,6 +2459,14 @@ msgid " --showdots show progress dots even in logfiles\n"
msgstr ""
" --showdots montri progresajn punktojn eĉ en protokol-dosieroj\n"
#: pop2.c:67
msgid "POP2 does not support STLS. Giving up.\n"
msgstr ""
#: pop2.c:73
msgid "POP2 only supports password authentication. Giving up.\n"
msgstr ""
#: pop3.c:329
msgid ""
"Warning: \"Maillennium POP3\" found, using RETR command instead of TOP.\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fetchmail 6.3.12\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fetchmail-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-19 21:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-24 12:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-10-06 19:04+0200\n"
"Last-Translator: Francisco Molinero <paco@byasl.com>\n"
"Language-Team: Spanish <es@li.org>\n"
......@@ -45,7 +45,7 @@ msgid "nameserver failure while looking for `%s' during poll of %s.\n"
msgstr ""
"fallo en la resolución de nombres buscando «%s» durante la consulta de %s.\n"
#: cram.c:95
#: cram.c:95 ntlmsubr.c:65
msgid "could not decode BASE64 challenge\n"
msgstr "no fue posible decodificar el desafío BASE64\n"
......@@ -1717,6 +1717,11 @@ msgstr ""
msgid " Pass-through properties \"%s\".\n"
msgstr " Propiedades de paso «%s».\n"
#: fm_getaddrinfo.c:23 fm_getaddrinfo.c:30
#, c-format
msgid "Cannot modify signal mask: %s"
msgstr ""
#: getpass.c:71
msgid "ERROR: no support for getpassword() routine\n"
msgstr "ERROR: no hay soporte para la rutina getpassword()\n"
......@@ -2082,6 +2087,14 @@ msgstr ""
msgid "%s:%d: warning: unknown token \"%s\"\n"
msgstr "%s:%d: aviso: el componente «%s» es desconocido\n"
#: ntlmsubr.c:35
msgid "Warning: received malformed challenge to \"AUTH(ENTICATE) NTLM\"!\n"
msgstr ""
#: ntlmsubr.c:84
msgid "NTLM challenge contains invalid data.\n"
msgstr ""
#: odmr.c:67
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ATRN\n"
......@@ -2341,7 +2354,8 @@ msgstr ""
"certificado del servidor.\n"
#: options.c:676
msgid " --sslproto force ssl protocol (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
#, fuzzy
msgid " --sslproto force ssl protocol (see manual)\n"
msgstr " --sslproto forzar protocolo (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
#: options.c:678
......@@ -2388,7 +2402,8 @@ msgstr ""
"numérico)\n"
#: options.c:688
msgid " --auth authentication type (password/kerberos/ssh/otp)\n"
#, fuzzy
msgid " --auth authentication type (see manual)\n"
msgstr ""
" --auth tipo de autenticación (contraseña/kerberos/ssh/otp)\n"
......@@ -2524,6 +2539,14 @@ msgstr ""
" --showdots mostrar puntos de progreso incluso en los archivos de "
"registro\n"
#: pop2.c:67
msgid "POP2 does not support STLS. Giving up.\n"
msgstr ""
#: pop2.c:73
msgid "POP2 only supports password authentication. Giving up.\n"
msgstr ""
#: pop3.c:329
#, fuzzy
msgid ""
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fetchmail-6.4.0.beta5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fetchmail-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-19 21:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-24 12:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-17 13:19+0200\n"
"Last-Translator: Frédéric Marchal <fmarchal@perso.be>\n"
"Language-Team: French <traduc@traduc.org>\n"
......@@ -48,7 +48,7 @@ msgid "nameserver failure while looking for `%s' during poll of %s.\n"
msgstr ""
"échec de la résolution de nom pour « %s » durant la réception depuis %s.\n"
#: cram.c:95
#: cram.c:95 ntlmsubr.c:65
msgid "could not decode BASE64 challenge\n"
msgstr "impossible de décoder le challenge BASE64\n"
......@@ -1714,6 +1714,11 @@ msgstr " Les messages avec un en-tête corrompu seront transmis.\n"
msgid " Pass-through properties \"%s\".\n"
msgstr " Propriétés du passage « %s ».\n"
#: fm_getaddrinfo.c:23 fm_getaddrinfo.c:30
#, c-format
msgid "Cannot modify signal mask: %s"
msgstr ""
#: getpass.c:71
msgid "ERROR: no support for getpassword() routine\n"
msgstr "ERREUR : pas de support de la routine getpassword()\n"
......@@ -2087,6 +2092,15 @@ msgstr "%s:%d: attention: « %s » rencontré avant tout nom d'hôte\n"
msgid "%s:%d: warning: unknown token \"%s\"\n"
msgstr "%s:%d: attention: le composant « %s » est inconnu\n"
#: ntlmsubr.c:35
#, fuzzy
msgid "Warning: received malformed challenge to \"AUTH(ENTICATE) NTLM\"!\n"
msgstr "Challenge mal formé reçu pour la commande « GSSAPI %s » !\n"
#: ntlmsubr.c:84
msgid "NTLM challenge contains invalid data.\n"
msgstr ""
#: odmr.c:67
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ATRN\n"
......@@ -2340,7 +2354,8 @@ msgstr ""
" --sslfingerprint signature qui doit correspondre à celle du serveur.\n"
#: options.c:676
msgid " --sslproto force ssl protocol (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
#, fuzzy
msgid " --sslproto force ssl protocol (see manual)\n"
msgstr " --sslproto force le protocole ssl (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
#: options.c:678
......@@ -2394,7 +2409,8 @@ msgstr ""
"numérique)\n"
#: options.c:688
msgid " --auth authentication type (password/kerberos/ssh/otp)\n"
#, fuzzy
msgid " --auth authentication type (see manual)\n"
msgstr ""
" --auth type d'authentification (mot de passe/kerberos/ssh/otp)\n"
......@@ -2526,6 +2542,14 @@ msgstr ""
" --showdots afficher des points de progression, même dans le "
"journal\n"
#: pop2.c:67
msgid "POP2 does not support STLS. Giving up.\n"
msgstr ""
#: pop2.c:73
msgid "POP2 only supports password authentication. Giving up.\n"
msgstr ""
#: pop3.c:329
msgid ""
"Warning: \"Maillennium POP3\" found, using RETR command instead of TOP.\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fetchmail 6.3.24.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fetchmail-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-19 21:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-24 12:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-27 18:25+0700\n"
"Last-Translator: Andhika Padmawan <andhika.padmawan@gmail.com>\n"
"Language-Team: Indonesian <translation-team-id@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -41,7 +41,7 @@ msgstr "server nama gagal ketika mencari '%s' selama penjajakan %s: %s\n"
msgid "nameserver failure while looking for `%s' during poll of %s.\n"
msgstr "server nama gagal ketika mencari `%s' selama penjajakan %s.\n"
#: cram.c:95
#: cram.c:95 ntlmsubr.c:65
msgid "could not decode BASE64 challenge\n"
msgstr "tak dapat mengawasandi tantangan BASE64\n"
......@@ -1646,6 +1646,11 @@ msgstr " Pesan dengan tajuk rusak akan diteruskan.\n"
msgid " Pass-through properties \"%s\".\n"
msgstr " Melewati properti \"%s\".\n"
#: fm_getaddrinfo.c:23 fm_getaddrinfo.c:30
#, c-format
msgid "Cannot modify signal mask: %s"
msgstr ""
#: getpass.c:71
msgid "ERROR: no support for getpassword() routine\n"
msgstr "GALAT: tak ada dukungan untuk rutinitas getpassword()\n"
......@@ -2007,6 +2012,15 @@ msgstr "%s:%d: peringatan: ditemukan \"%s\" sebelum nama pangkalan apapun\n"
msgid "%s:%d: warning: unknown token \"%s\"\n"
msgstr "%s:%d: peringatan: token tidak diketahui \"%s\"\n"
#: ntlmsubr.c:35
#, fuzzy
msgid "Warning: received malformed challenge to \"AUTH(ENTICATE) NTLM\"!\n"
msgstr "Menerima tantangan salah bentuk untuk \"%s GSSAPI\"!\n"
#: ntlmsubr.c:84
msgid "NTLM challenge contains invalid data.\n"
msgstr ""
#: odmr.c:67
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ATRN\n"
......@@ -2253,7 +2267,8 @@ msgstr ""
" --sslfingerprint sidik jari harus cocok dengan sertifikat server.\n"
#: options.c:676
msgid " --sslproto force ssl protocol (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
#, fuzzy
msgid " --sslproto force ssl protocol (see manual)\n"
msgstr " --sslproto paksa protokol ssl (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
#: options.c:678
......@@ -2304,7 +2319,8 @@ msgstr ""
"pangkalan TCP numerik)\n"
#: options.c:688
msgid " --auth authentication type (password/kerberos/ssh/otp)\n"
#, fuzzy
msgid " --auth authentication type (see manual)\n"
msgstr " --auth tipe otentikasi (sandi/kerberos/ssh/otp)\n"
#: options.c:689
......@@ -2428,6 +2444,14 @@ msgstr " -r, --folder tentukan nama folder jarak jauh\n"
msgid " --showdots show progress dots even in logfiles\n"
msgstr " --showdots tampilkan titik proses bahkan di berkas catatan\n"
#: pop2.c:67
msgid "POP2 does not support STLS. Giving up.\n"
msgstr ""
#: pop2.c:73
msgid "POP2 only supports password authentication. Giving up.\n"
msgstr ""
#: pop3.c:329
msgid ""
"Warning: \"Maillennium POP3\" found, using RETR command instead of TOP.\n"
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fetchmail 6.3.19-pre1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fetchmail-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-19 21:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-24 12:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-06 20:51+0100\n"
"Last-Translator: Vincenzo Campanella <vinz65@gmail.com>\n"
"Language-Team: Italian <tp@lists.linux.it>\n"
......@@ -42,7 +42,7 @@ msgid "nameserver failure while looking for `%s' during poll of %s.\n"
msgstr ""
"errore del nameserver nella ricerca di «%s» durante l'interrogazione di %s\n"
#: cram.c:95
#: cram.c:95 ntlmsubr.c:65
msgid "could not decode BASE64 challenge\n"
msgstr "impossibile decodificare la prova BASE64\n"
......@@ -1740,6 +1740,11 @@ msgstr " I messaggi con un'intestazione non valida verranno passati.\n"
msgid " Pass-through properties \"%s\".\n"
msgstr " Proprietà pass-through «%s».\n"
#: fm_getaddrinfo.c:23 fm_getaddrinfo.c:30
#, c-format
msgid "Cannot modify signal mask: %s"
msgstr ""
#: getpass.c:71
msgid "ERROR: no support for getpassword() routine\n"
msgstr "ERRORE: nessun supporto per la funzione getpassword()\n"
......@@ -2111,6 +2116,15 @@ msgstr "%s:%d: attenzione: trovato «%s» prima di qualsiasi nome di host\n"
msgid "%s:%d: warning: unknown token \"%s\"\n"
msgstr "%s:%d: attenzione: gettone sconosciuto «%s»\n"
#: ntlmsubr.c:35
#, fuzzy
msgid "Warning: received malformed challenge to \"AUTH(ENTICATE) NTLM\"!\n"
msgstr "Ricevuta prova malformata a «%s GSSAPI».\n"
#: ntlmsubr.c:84
msgid "NTLM challenge contains invalid data.\n"
msgstr ""
#: odmr.c:67
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ATRN\n"
......@@ -2372,7 +2386,8 @@ msgstr ""
"certificato del server.\n"
#: options.c:676
msgid " --sslproto force ssl protocol (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
#, fuzzy
msgid " --sslproto force ssl protocol (see manual)\n"
msgstr " --sslproto forza il protocollo SSL (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
#: options.c:678
......@@ -2426,7 +2441,8 @@ msgstr ""
"TCP numerica)\n"
#: options.c:688
msgid " --auth authentication type (password/kerberos/ssh/otp)\n"
#, fuzzy
msgid " --auth authentication type (see manual)\n"
msgstr ""
" --auth tipo di autenticazione (password/kerberos/ssh/otp)\n"
......@@ -2561,6 +2577,14 @@ msgstr ""
" --showdots mostra i puntini di avanziamento anche nei file di "
"registro\n"
#: pop2.c:67
msgid "POP2 does not support STLS. Giving up.\n"
msgstr ""
#: pop2.c:73
msgid "POP2 only supports password authentication. Giving up.\n"
msgstr ""
#: pop3.c:329
#, fuzzy
msgid ""
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fetchmail 6.4.0.rc2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fetchmail-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-19 21:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-24 12:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-20 19:50+0900\n"
"Last-Translator: Takeshi Hamasaki <hmatrjp@users.sourceforge.jp>\n"
"Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -44,7 +44,7 @@ msgstr "ネームサーバが`%s'を検索出来ませんでした。(%s に接
msgid "nameserver failure while looking for `%s' during poll of %s.\n"
msgstr "ネームサーバが`%s'を検索出来ませんでした。(%s に接続する際に)\n"
#: cram.c:95
#: cram.c:95 ntlmsubr.c:65
msgid "could not decode BASE64 challenge\n"
msgstr "BASE64 変換された challenge をデコードできませんでした\n"
......@@ -1677,6 +1677,11 @@ msgstr " 不良ヘッダを持つメッセージを受け入れます。\n"
msgid " Pass-through properties \"%s\".\n"
msgstr " プロパティ \"%s\" は無視されます。\n"
#: fm_getaddrinfo.c:23 fm_getaddrinfo.c:30
#, c-format
msgid "Cannot modify signal mask: %s"
msgstr ""
#: getpass.c:71
msgid "ERROR: no support for getpassword() routine\n"
msgstr "エラー : getpassword() に対応していません。\n"
......@@ -2044,6 +2049,15 @@ msgstr "%s:%d: 警告: ホスト名の前に \"%s\" を検知しました。\n"
msgid "%s:%d: warning: unknown token \"%s\"\n"
msgstr "%s:%d: 警告: 不明なトークン \"%s\"\n"
#: ntlmsubr.c:35
#, fuzzy
msgid "Warning: received malformed challenge to \"AUTH(ENTICATE) NTLM\"!\n"
msgstr "\"%s GSSAPI\"に対し、偽造された試行を受信しました!\n"
#: ntlmsubr.c:84
msgid "NTLM challenge contains invalid data.\n"
msgstr ""
#: odmr.c:67
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ATRN\n"
......@@ -2290,7 +2304,8 @@ msgid ""
msgstr " --sslfingerprint サーバの証明書と一致するべき fingerprint\n"
#: options.c:676
msgid " --sslproto force ssl protocol (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
#, fuzzy
msgid " --sslproto force ssl protocol (see manual)\n"
msgstr ""
" --sslproto SSL のプロトコルを強制的に指定します (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
......@@ -2341,7 +2356,8 @@ msgstr ""
"もできます)\n"
#: options.c:688
msgid " --auth authentication type (password/kerberos/ssh/otp)\n"
#, fuzzy
msgid " --auth authentication type (see manual)\n"
msgstr " --auth 認証方式を指定します (password/kerberos/ssh/otp)\n"
#: options.c:689
......@@ -2469,6 +2485,14 @@ msgstr " -r, --folder サーバのメールフォルダを指定します\
msgid " --showdots show progress dots even in logfiles\n"
msgstr " --showdots ログファイルにも進行状況を示す . を書き込みます\n"
#: pop2.c:67
msgid "POP2 does not support STLS. Giving up.\n"
msgstr ""
#: pop2.c:73
msgid "POP2 only supports password authentication. Giving up.\n"
msgstr ""
#: pop3.c:329