sync translations

parent 06e0c7bc
Pipeline #78991011 passed with stage
in 3 minutes and 41 seconds

Too many changes to show.

To preserve performance only 1000 of 1000+ files are displayed.

Håndter Blåtannsfunksjoner
Lekka przeglądarka internetowa
Przeglądarka internetowa
Przeglądarka VNC (zdalny pulpit)
Merknadshåndteringsverktøy
Ferramenta de gerenciamento de notícias
Ferramenta de gerenciamento de notícias
Ferramenta de gerenciamento de notícias
Vis i annen nettleser via delingsfunksjonen
Wyświetlanie w innej przeglądarce za pomocą funkcji udostępniania
通过共享功能在不同的浏览器中查看
Wyświetlanie obrazów i ich informacji z repozytorium NASA
显示来自 NASA 存储库的图像及其信息
Wypełnij swój obowiązek i zniszcz zombie
Podążaj za śliczną gwiazdą
Les info fra offentlige NFC smartkort-transportkort
Metrodroid 可以从某些公共交通 NFC 智能卡中读取信息
Pobierz pliki APK z zainstalowanych aplikacji
从已安装应用获取 APK 文件
Skru av varselsoppsprett og lyd for lavt batterinivå
Wyłącz wyskakujące okienko ostrzegawcze o niskim poziomie baterii i dźwięk
Xposed-modul som tilbyr flate tilkoblingsikoner
Vis ladingsstatus for solcelle-enhet
Tilgang til nylige og mest brukte programmer
Uzyskaj dostęp do najnowszych i najlepszych aplikacji
Xposed 模块,让已 root 设备使用 Entrust's IdentityGuard 应用
Ordbok og tekst-til-tale for redigering av dikt
Słownik i narzędzia TTS do edycji wierszy
用于编辑诗歌的词典和 TTS 工具
Hold oppsyn med hver ens snakketid i møter
Programgrensesnitt for interaksjon med NyaaPantsu
Interfejs aplikacji współpracujący z NyaaPantsu
Wyświetl czas lokalny i warunki pogodowe