cz.jirkovsky.lukas.chmupocasi.yml 1.26 KB
Newer Older
1
2
3
Categories:
 - Time
License: GPL-3.0-only
4
5
6
7
8
AuthorName: Lukáš Jirkovský
WebSite: https://gitlab.com/stativ/chmupocasi
SourceCode: https://gitlab.com/stativ/chmupocasi/tree/HEAD
IssueTracker: https://gitlab.com/stativ/chmupocasi/issues
Changelog: https://gitlab.com/stativ/chmupocasi/-/blob/master/CHANGELOG.md
9
10

AutoName: Počasí v krajích
11
12
13

RepoType: git
Repo: https://gitlab.com/stativ/chmupocasi.git
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Builds:
 - versionName: 2.0 rc3
  versionCode: 30006
  commit: 2.0rc3-API12
  subdir: CHMUpocasi
  gradle:
   - yes
  prebuild: gradle generateIcons

 - versionName: 2.0 rc4
  versionCode: 30007
  commit: 2.0rc4-API12
  subdir: CHMUpocasi
  gradle:
   - yes
  prebuild: gradle generateIcons

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
 - versionName: 2.0.2
  versionCode: 30010
  commit: 2.0.2
  sudo:
   - wget -O /usr/bin/inkscape https://inkscape.org/gallery/item/23849/Inkscape-e86c870-x86_64.AppImage
   - chmod 755 /usr/bin/inkscape
   - apt-get update || apt-get update
   - apt-get install -y --no-install-recommends imagemagick optipng
  gradle:
   - yes
  output: CHMUpocasi/build/outputs/apk/release/CHMUpocasi-release-unsigned.apk
  prebuild: gradle generateIcons
44

45
46
47
48
AutoUpdateMode: Version %v
UpdateCheckMode: Tags
CurrentVersion: 2.0.2
CurrentVersionCode: 30010