Weblate

Squashed commit of the following:

commit 9dd2564c
Author: Verdulo <tomek@disroot.org>
Date:  Mon Feb 12 11:46:53 2018 +0000

  Translated using Weblate (Esperanto)

  Currently translated at 12.9% (194 of 1502 strings)

  Translation: F-Droid/Website Docs
  Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/eo/

commit e4ed1e0f
Author: Julien Lepiller <roptat@lepiller.eu>
Date:  Sun Feb 11 10:56:11 2018 +0000

  Translated using Weblate (French)

  Currently translated at 13.9% (210 of 1502 strings)

  Translation: F-Droid/Website Docs
  Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/fr/

commit 4992c13b
Author: Claus Rüdinger <Mail-an-CR@web.de>
Date:  Sat Feb 10 17:23:02 2018 +0000

  Translated using Weblate (German)

  Currently translated at 49.0% (737 of 1502 strings)

  Translation: F-Droid/Website Docs
  Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/de/

commit 91f6cf50
Author: nautilusx <mail.ka@mailbox.org>
Date:  Sat Feb 10 14:35:10 2018 +0000

  Translated using Weblate (German)

  Currently translated at 22.2% (37 of 166 strings)

  Translation: F-Droid/Website Posts
  Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-posts/de/

commit 73d039f0
Author: Claus Rüdinger <Mail-an-CR@web.de>
Date:  Sat Feb 10 00:46:31 2018 +0000

  Translated using Weblate (German)

  Currently translated at 100.0% (48 of 48 strings)

  Translation: F-Droid/Website
  Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website/de/

commit 70428961
Author: Julien Lepiller <roptat@lepiller.eu>
Date:  Fri Feb 9 16:31:10 2018 +0000

  Translated using Weblate (French)

  Currently translated at 13.7% (207 of 1502 strings)

  Translation: F-Droid/Website Docs
  Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/fr/

commit 32808db2
Author: Yunyang Liu <ensigma96@gmail.com>
Date:  Fri Feb 9 13:21:26 2018 +0000

  Translated using Weblate (Chinese (Simplified))

  Currently translated at 10.1% (152 of 1502 strings)

  Translation: F-Droid/Website Docs
  Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/zh_Hans/

commit c03d8d69
Author: Ldm Public <ldmpub@gmail.com>
Date:  Fri Feb 9 15:46:08 2018 +0000

  Translated using Weblate (French)

  Currently translated at 13.1% (197 of 1502 strings)

  Translation: F-Droid/Website Docs
  Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/fr/

commit 26dddfa8
Author: Julien Lepiller <roptat@lepiller.eu>
Date:  Fri Feb 9 15:33:49 2018 +0000

  Translated using Weblate (French)

  Currently translated at 13.1% (197 of 1502 strings)

  Translation: F-Droid/Website Docs
  Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/fr/

commit bcea91de
Author: ezjerry liao <ezjerry@gmail.com>
Date:  Thu Feb 8 09:04:17 2018 +0000

  Translated using Weblate (Chinese (Traditional))

  Currently translated at 14.3% (215 of 1502 strings)

  Translation: F-Droid/Website Docs
  Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/zh_Hant/

commit 49581122
Author: ezjerry liao <ezjerry@gmail.com>
Date:  Thu Feb 8 08:02:51 2018 +0000

  Translated using Weblate (Chinese (Traditional))

  Currently translated at 43.9% (73 of 166 strings)

  Translation: F-Droid/Website Posts
  Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-posts/zh_Hant/

commit 7a364b72
Author: Verdulo <tomek@disroot.org>
Date:  Thu Feb 8 20:43:15 2018 +0000

  Translated using Weblate (Polish)

  Currently translated at 100.0% (48 of 48 strings)

  Translation: F-Droid/Website
  Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website/pl/

commit cc2ede1b
Author: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>
Date:  Wed Feb 7 20:20:36 2018 +0000

  Translated using Weblate (Norwegian Bokmål)

  Currently translated at 11.1% (168 of 1502 strings)

  Translation: F-Droid/Website Docs
  Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/nb_NO/

commit b5aaed68
Author: Verdulo <tomek@disroot.org>
Date:  Thu Feb 8 20:02:24 2018 +0000

  Added translation using Weblate (Polish)

commit 4fb74c1c
Author: jxt <chihsun.tsai@gmail.com>
Date:  Wed Feb 7 09:04:07 2018 +0000

  Translated using Weblate (Chinese (Traditional))

  Currently translated at 38.5% (64 of 166 strings)

  Translation: F-Droid/Website Posts
  Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-posts/zh_Hant/

commit 1298d90d
Author: jxt <chihsun.tsai@gmail.com>
Date:  Tue Feb 6 02:25:03 2018 +0000

  Translated using Weblate (Chinese (Traditional))

  Currently translated at 28.3% (47 of 166 strings)

  Translation: F-Droid/Website Posts
  Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-posts/zh_Hant/
parent d39f7aa4
Pipeline #17427864 (#) passed with stage
in 11 minutes and 14 seconds
......@@ -26,7 +26,7 @@
"flattr": "Flattr",
"gpg_signature": "PGP-Signatur",
"issue_tracker": "Fehlerverfolgung",
"liberapay": "Liberapay(Sprach-Platform)",
"liberapay": "Liberapay",
"license": "Lizenz",
"minimum_android_version": "Diese Version benötigt Android [android_version] oder neuer.",
"new_in_version": "Neu in Version [latest_version]",
......
{
"index": {
"download_fdroid": "Pobierz F-Droida",
"gpg_signature": "Podpis PGP",
"introduction": "F-Droid jest instalowalnym katalogiem Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FOSS) dla systemu Android. Aplikacja kliencka ułatwia przeglądanie, instalację i śledzenie uaktualnień na Twoim urządzeniu.",
"screenshot": "Zrzut ekranu F-Droida na Androidzie",
"title": "Czym jest F-Droid?"
},
"navigation": {
"about": "O F-Droid",
"browse": "Przeglądaj",
"contribute": "Wesprzyj",
"documentation": "Dokumentacja",
"forum": "Forum",
"issues": "Problemy",
"news": "Aktualności",
"repomaker": "Kreator repozytoriów",
"tutorials": "Poradniki"
},
"package": {
"author": "Twórca",
"build_metadata": "Metadane kompilacji",
"changelog": "Lista zmian",
"donate": "Dotacja",
"download": "Pobierz [file_extension]",
"flattr": "Flattr",
"gpg_signature": "Podpis PGP",
"issue_tracker": "Śledzenie błędów",
"liberapay": "Liberapay",
"license": "Licencja",
"minimum_android_version": "Ta wersja wymaga Androida [android_version] lub nowszego.",
"new_in_version": "Co nowego w wersji [latest_version]",
"packages": "Pakiety",
"permissions": "Uprawnienia",
"signed_by_developer": "Podpisana i skompilowana przez twórcę aplikacji.",
"signed_by_fdroid": "Podpisana i skompilowana przez F-Droid, gwarantuje się zgodność z <a href=\"[source_code_url]\">tą paczką kodu źródłowego</a>.",
"source_code": "Kod źródłowy",
"suggest_downloading_via_fdroid": "Chociaż poniżej jest możliwość pobrania plików APK, powinieneś być świadom, że w instalując w ten sposób nie będziesz informowany o aktualizacjach i jest to mniej bezpieczne. Zaleca się instalację klienta F-Droid i instalację poprzez niego.",
"technical_info": "Dane techniczne",
"version_info": "<b>Wersja [package_version]</b> ([package_version_code]) - dodana [package_added_date]",
"website": "Strona internetowa"
},
"sidebars": {
"donate": {
"bank_transfer_name": "Nazwa",
"bitcoin_alt": "Wspomóż przez Bitcoin",
"flattr_alt": "Wspomóż przez Flattr",
"heading": "Dotacja",
"liberapay_alt": "Wspomóż przez Liberapay",
"paypal_alt": "Wspomóż przez PayPal",
"powered_by_donations": "F-Droid jest utrzymywany z Twoich dotacji!",
"via_bank_transfer": "Przelew bankowy"
},
"last_updated": {
"heading": "Ostatnia aktualizacja"
},
"latest_packages": {
"heading": "Najnowsze aplikacje"
},
"news": {
"heading": "Aktualności"
},
"search": {
"heading": "Szukaj aplikacji",
"noscript": "Wymagany włączony JavaScript"
}
}
}
\ No newline at end of file
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-24 13:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-02 19:37+0000\n"
"Last-Translator: Andreas Kleinert <Andy.Kleinert@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-11 17:36+0000\n"
"Last-Translator: Claus Rüdinger <Mail-an-CR@web.de>\n"
"Language-Team: German <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-"
"docs/de/>\n"
"Language: de\n"
......@@ -31,14 +31,14 @@ msgid ""
"If you think there should be something here, please [submit an issue]"
"(https://gitlab.com/fdroid/fdroid-website/issues)."
msgstr ""
"Falls du meinst das hier etwas fehlt melde es bitte "
"Wenn Sie finden, dass hier etwas fehlt, melden Sie es bitte "
"[hier](https://gitlab.com/fdroid/fdroid-website/issues)."
#. type: Title #
#: build/_pages/md/404.md
#, no-wrap
msgid "404 Page Not Found"
msgstr "404 Seite nicht Gefunden"
msgstr "404 Seite nicht gefunden"
#. type: Title #
#: build/_pages/md/about.md
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-24 13:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-29 17:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-12 13:37+0000\n"
"Last-Translator: Verdulo <tomek@disroot.org>\n"
"Language-Team: Esperanto <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid"
"/website-docs/eo/>\n"
......@@ -1178,7 +1178,7 @@ msgstr ""
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
#, no-wrap
msgid "All About Descriptions, Graphics, and Screenshots"
msgstr ""
msgstr "Ĉio pri priskriboj, grafikaĵoj kaj ekranokopioj"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
......@@ -1190,6 +1190,13 @@ msgid ""
"including pre-built files in a simple repository. There are three paths to "
"including app store content for apps (in order of preference):"
msgstr ""
"Ĉiu aplikaĵo povas havi kompletan priaplikaĵan enhavon, ampleksante "
"tradukitajn priskribojn, grafikaĵojn kaj ekranokopiojn (ĉe v.0.103 de F-"
"Droid klienta aplikaĵo kaj v0.8 de _fdroidserver_). Tio ĉi eblas kaj kiam "
"aplikaĵoj estas aldonitaj kun [kompilaj "
"metadatumoj](../Build_Metadata_Reference) kaj kiam aldonitaj kun "
"antaŭkompilitaj dosieroj en deponejo. Estas tri manieroj por ampleksi "
"aplikaĵ-vendejan enhavon por aplikaĵoj (plej preferataj unue):"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
......@@ -1202,21 +1209,23 @@ msgid ""
"* Do not remove this line (it will not be displayed)\n"
"{:toc}\n"
msgstr ""
"* Do not remove this line (it will not be displayed)\n"
"{:toc}\n"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
msgid "There are two data formats:"
msgstr ""
msgstr "Estas du formoj de datumoj:"
#. type: Bullet: '* '
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
msgid "descriptive materials in plain text or HTML"
msgstr ""
msgstr "priskribantaj datumoj en platteksto aŭ HTML"
#. type: Bullet: '* '
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
msgid "graphics and screenshots as PNG or JPEG files"
msgstr ""
msgstr "grafikaĵoj kaj ekranokopioj kiel dosieroj PNG aŭ JPEG"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
......@@ -1227,15 +1236,21 @@ msgid ""
"massive-android-bug/120393/), and it is not needed to display images. This "
"can also mean that the images are recompressed."
msgstr ""
"Unu grava rimarko: danĝeraj kaj sennecesaj metadatumoj estas senigataj el "
"bild-dosieroj antaŭ ili estas enmetataj en la deponejon. Ekzemple JPEG-EXIF-"
"metadatumoj enhavas [sekurecajn problemojn](https://threatpost.com/google-"
"shuts-down-potentially-massive-android-bug/120393/) kaj ne estas bezonataj "
"por vidigi bildojn. Tio ĉi signifas, ke bildoj estas kompaktigataj."
#. type: Title ##
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
#, no-wrap
msgid "In the app's source repository"
msgstr ""
msgstr "En la fontkod-deponejo de la aplikaĵo"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
#, fuzzy
msgid ""
"There are two options for including the app store materials in an app's "
"source repository: [fastlane supply](https://github.com/fastlane/fastlane/"
......@@ -1246,6 +1261,12 @@ msgid ""
"source repo, and those files are included in a tagged release of the app, F-"
"Droid will include all those files."
msgstr ""
"Estas du manieroj por enmeti aplikaĵ-vendejajn datumojn en fontkod-deponejo "
"de aplikaĵo: [fastlane "
"supply](https://github.com/fastlane/fastlane/blob/2.28.7/supply/README.md"
"#images-and-screenshots) kaj [Triple-T Gradle Play "
"Publisher](https://github.com/Triple-T/gradle-play-publisher#play-store-"
"metadata). Ambaŭ estas senpagaj"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
......
This diff is collapsed.
......@@ -8,16 +8,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-30 17:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-19 15:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-08 20:38+0000\n"
"Last-Translator: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/"
"website-docs/nb_NO/>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid"
"/website-docs/nb_NO/>\n"
"Language: nb_NO\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 2.17\n"
"X-Generator: Weblate 2.19-dev\n"
#. type: Title #
#: build/_pages/md/403.md
......@@ -11004,7 +11004,7 @@ msgstr ""
#: build/_docs/md/Submitting_to_F-Droid_Quick_Start_Guide.md
#, no-wrap
msgid "Setup"
msgstr ""
msgstr "Oppsett"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/Submitting_to_F-Droid_Quick_Start_Guide.md
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-24 13:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-01 00:35+0000\n"
"Last-Translator: Rui ZHAO <renyuneyun@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-10 13:34+0000\n"
"Last-Translator: Yunyang Liu <ensigma96@gmail.com>\n"
"Language-Team: Chinese (Simplified) "
"<https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/zh_Hans/>\n"
"Language: zh_Hans\n"
......@@ -776,8 +776,7 @@ msgstr "[安全模型](Security_Model) 关于 F-Droid 如何安全发布软件
msgid ""
"[Translation and Localization](Translation_and_Localization) How all the "
"parts of F-Droid are localized."
msgstr ""
"[翻译和本地化](Translation_and_Localization) F-Droid 每个组建如何本地化。"
msgstr "[翻译和本地化](Translation_and_Localization) F-Droid 每个组件如何本地化。"
#. type: Title ###
#: build/_pages/md/docs.md
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-24 13:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-03 13:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-09 09:35+0000\n"
"Last-Translator: ezjerry liao <ezjerry@gmail.com>\n"
"Language-Team: Chinese (Traditional) "
"<https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/zh_Hant/>\n"
......@@ -103,7 +103,7 @@ msgid ""
"community are a availble under the [GNU Affero General Public License "
"version 3 or later (AGPLv3+)](https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html)."
msgstr ""
"本網站的原始碼以及由 F-Droid 社區製作的內容,可以在[GNU Affero 通用公眾授權條款 3 "
"本網站的原始碼以及由 F-Droid 社區製作的內容,可以在 [GNU Affero 通用公眾授權條款 3 "
"或更高的版本(AGPLv3+)](https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html)下獲得。"
#. type: Bullet: '* '
......@@ -518,8 +518,8 @@ msgid ""
"them in the issue tracker (see below), or discuss them in the [Forum]"
"(https://forum.f-droid.org/) or on IRC (#fdroid on freenode)."
msgstr ""
"如果您發現網站上或用戶端軟體中的一些問題,請透過問題追蹤系統(見下方)、 [論"
"壇](https://forum.f-droid.org/) 或 IRC(freenode 上的 #fdroid)報告錯誤。"
"如果您發現網站上或用戶端軟體中的一些問題,請透過問題追蹤系統(見下方)、[論壇](https://forum.f-droid.org/) 或 IRC("
"freenode on #fdroid)報告錯誤。"
#. type: Plain text
#: build/_pages/md/contribute.md
......@@ -584,8 +584,9 @@ msgid ""
"asking [on IRC](https://webchat.freenode.net/?channels=%23fdroid) (#fdroid "
"on freenode)."
msgstr ""
"進一步的資訊可以在[文件](../docs)中找到,或是[在 IRC]("
"https://webchat.freenode.net/?channels=%23fdroid) (#fdroid on freenode)詢問。"
"進一步的資訊可以在[文件](../docs)中找到,或是在 "
"[IRC](https://webchat.freenode.net/?channels=%23fdroid) (#fdroid on freenode)"
" 詢問。"
#. type: Title ###
#: build/_pages/md/contribute.md build/_docs/md/How_to_Help.md
......@@ -601,8 +602,8 @@ msgid ""
"account and use the [translation system](https://hosted.weblate.org/projects/"
"f-droid/) to make your changes."
msgstr ""
"用戶端應用程式有多種語言可用,如果不包含您的語言,或者需要更新或作改善,請註冊一個賬號並使用[翻譯系統]\n"
" (https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/) 去進行更改。"
"用戶端應用程式有多種語言可用,如果不包含您的語言,或者需要更新或作改善,請註冊一個賬號並使用[翻譯系統](https://hosted.weblate.o"
"rg/projects/f-droid/) 去進行更改。"
#. type: Plain text
#: build/_pages/md/contribute.md
......@@ -612,7 +613,7 @@ msgid ""
"(https://forum.f-droid.org/c/translation) for translation related "
"discussions."
msgstr ""
"從[翻譯與在地語系化]的綱要(../docs/Translation_and_Localization)開始。還有一個[專用論壇的區域](https://"
"從[翻譯與在地語系化](../docs/Translation_and_Localization)的綱要開始。還有一個[專用論壇的區域](https://"
"forum.f-droid.org/c/translation)來進行翻譯相關的討論。"
#. type: Title ###
......@@ -705,7 +706,7 @@ msgstr "[反特徵](https://f-droid.org/wiki/page/Antifeatures)它是什麼?
#: build/_pages/md/docs.md
#, no-wrap
msgid "More Information"
msgstr "更多資訊"
msgstr "瞭解更多資訊"
#. type: Bullet: '* '
#: build/_pages/md/docs.md
......@@ -820,7 +821,7 @@ msgid ""
"(All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots) Showing off your app in F-"
"Droid."
msgstr ""
"[所有關於說明、圖和螢幕快照]\n"
"[所有關於說明、圖和螢幕快照]\n"
"(All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots) 在 F-Droid 中展現您的應用程式。"
#. type: Bullet: '* '
......@@ -959,6 +960,8 @@ msgid ""
"To request a new app be added, submit a \"Request For Packaging\" on the "
"[rfp tracker](https://gitlab.com/fdroid/rfp/issues/new)."
msgstr ""
"要要請求新增一個應用程式,在 [rfp 追蹤](https://gitlab.com/fdroid/rfp/issues/new)上提交會\""
"請求套件包\" 。"
#. type: Plain text
#: build/_pages/md/issues.md
......@@ -992,7 +995,7 @@ msgstr ""
#: build/_pages/md/repomaker.md
#, no-wrap
msgid "Repomaker"
msgstr ""
msgstr "軟體製作"
#. type: Plain text
#: build/_pages/md/repomaker.md
......@@ -1029,6 +1032,9 @@ msgid ""
"[![]({{ site.baseurl }}/assets/repomaker-screenshots/repo-details.png)]({{ site.baseurl }}/assets/repomaker-screenshots/repo-details.png)<br/>\n"
"*Your repo can serve all types of media*\n"
msgstr ""
"[![]({{ site.baseurl }}/assets/repomaker-screenshots/repo-details.png)]({{ "
"site.baseurl }}/assets/repomaker-screenshots/repo-details.png)<br/>\n"
"*您的軟體庫可作各種類型媒體的服務*\n"
#. type: Plain text
#: build/_pages/md/repomaker.md
......@@ -1066,7 +1072,7 @@ msgstr ""
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
#, no-wrap
msgid "All About Descriptions, Graphics, and Screenshots"
msgstr "所有關於說明、圖形和螢幕擷圖"
msgstr "所有關於說明、圖片和螢幕快照"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
......@@ -1106,7 +1112,7 @@ msgstr "純文字或 HTML 的說明素材"
#. type: Bullet: '* '
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
msgid "graphics and screenshots as PNG or JPEG files"
msgstr "圖形和螢幕擷圖為 PNG 或 JPEG 圖檔"
msgstr "圖片和螢幕快照為 PNG 或 JPEG 圖檔"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
......@@ -1251,7 +1257,7 @@ msgstr ""
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
msgid "Example:"
msgstr ""
msgstr "例如:"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
......@@ -1939,6 +1945,8 @@ msgid ""
"All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots#in-the-apps-build-metadata-"
"in-an-fdroiddata-collection) in the _metadata_ subdirectory"
msgstr ""
"[在地語系文字化和圖片](../All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots#in-the-apps-"
"build-metadata-in-an-fdroiddata-collection) 在 _metadata_ 子目錄中"
#. type: Bullet: '* '
#: build/_docs/md/Build_Metadata_Reference.md
......@@ -1947,6 +1955,8 @@ msgid ""
"All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots#in-the-apps-source-"
"repository)"
msgstr ""
"在地語系文字化和圖片[內嵌在應用程式的原始碼](../All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots"
"#in-the-apps-source-repository)"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/Build_Metadata_Reference.md
......@@ -2100,6 +2110,8 @@ msgid ""
"__Warning__: this overrides all Author Name entries [set in the app's source "
"code](../All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots)."
msgstr ""
"__警告__:此動作將覆蓋所有作者姓名記載 "
"[在應用程式原始碼中設定](../All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots)。"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/Build_Metadata_Reference.md
......@@ -2125,6 +2137,8 @@ msgid ""
"__Warning__: this overrides all Author Email entries [set in the app's "
"source code](../All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots)."
msgstr ""
"__警告__:此動作將覆蓋所有作者電子郵件記載 "
"[在應用程式原始碼中設定](../All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots)。"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/Build_Metadata_Reference.md
......@@ -2186,6 +2200,8 @@ msgid ""
"__Warning__: this overrides all Name entries [set in the app's source code]"
"(../All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots)."
msgstr ""
"__警告__:此動作將覆蓋所有名稱記載 "
"[在應用程式原始碼中設定](../All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots)。"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/Build_Metadata_Reference.md
......@@ -2438,6 +2454,8 @@ msgid ""
"__Warning__: this overrides all Summary entries [set in the app's source "
"code](../All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots)."
msgstr ""
"__警告__:此動作將覆蓋所有摘要記載 "
"[在應用程式原始碼中設定](../All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots)。"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/Build_Metadata_Reference.md
......@@ -2510,6 +2528,8 @@ msgid ""
"__Warning__: this overrides all Description entries [set in the app's source "
"code](../All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots)."
msgstr ""
"__警告__:此動作將覆蓋所有說明記載 "
"[在應用程式原始碼中設定](../All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots)。"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/Build_Metadata_Reference.md
......@@ -5253,7 +5273,7 @@ msgstr ""
#: build/_docs/md/FAQ_-_App_Developers.md
#, no-wrap
msgid "How do I change the description and add meta information like screenshots?"
msgstr ""
msgstr "我要如何變更說明並增加像螢幕快照這樣的中介資訊?"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/FAQ_-_App_Developers.md
......
......@@ -7,9 +7,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-09 21:25+1100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-10 16:01+0000\n"
"Last-Translator: Claus Rüdinger <Mail-an-CR@web.de>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-03 10:02+1100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-11 14:38+0000\n"
"Last-Translator: nautilusx <mail.ka@mailbox.org>\n"
"Language-Team: German <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-"
"posts/de/>\n"
"Language: de\n"
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment