Commit 00bc98e5 authored by Hans-Christoph Steiner's avatar Hans-Christoph Steiner

Merge branch 'weblate' into 'master'

Weblate

See merge request !204
parents ab83e822 24b558e2
Pipeline #20175723 passed with stage
in 6 minutes and 30 seconds
......@@ -14,11 +14,12 @@
"forum": "المنتدى",
"issues": "المشاكل",
"news": "الأخبار",
"repomaker": "مُطوِّر المستودعات"
"repomaker": "مُطوِّر المستودعات",
"tutorials": "الدروس"
},
"package": {
"author": "المالك",
"build_metadata": "بناء البيانات الوصفية",
"build_metadata": "البيانات الوصفية للبِناء",
"changelog": "سجل التغييرات",
"donate": "تبرع",
"download": "نزِّل [file_extension]",
......@@ -46,6 +47,7 @@
"flattr_alt": "تبرع عبر فلاتر",
"heading": "تبرع",
"liberapay_alt": "تبرع عبر Liberapay",
"litecoin_alt": "التبرع عبر اللايت كُوين",
"paypal_alt": "تبرع عبر بايبال",
"powered_by_donations": "إنَّ أف-درويد مدعوم بتبرعاتكم !",
"via_bank_transfer": "تحويل بنكي"
......
This diff is collapsed.
......@@ -47,6 +47,7 @@
"flattr_alt": "اعانه با فلتر",
"heading": "اعانه",
"liberapay_alt": "اعانه با لیبراپی",
"litecoin_alt": "اعانه با لایت‌کوین",
"paypal_alt": "اعانه با پی‌پل",
"powered_by_donations": "اف‌دروید از کمک های شما نیرو می‌گیرد!",
"via_bank_transfer": "حوالهٔ بانکی"
......
......@@ -28,14 +28,14 @@
"issue_tracker": "Problemsporer",
"liberapay": "Liberapay",
"license": "Lisens",
"minimum_android_version": "Denne versjonen krever Android [android_version] eller nyere.",
"minimum_android_version": "Denne versjonen krever Android [android_version] eller nyere.",
"new_in_version": "Nytt i versjon [latest_version]",
"packages": "Pakker",
"permissions": "Tilganger",
"signed_by_developer": "Den er bygd og signert av den originale utvikleren.",
"signed_by_fdroid": "Den er bygd og signert av F-Droid, og samsvarer garantert med <a href=\"[source_code_url]\">denne kildetjæreballen</a>.",
"source_code": "Kildekode",
"suggest_downloading_via_fdroid": "Selv APK-nedlastinger er tilgjengelige nedenfor for å gi deg valget, bør du være oppmerksom på at ved å installere på den måten vil du ikke motta oppdateringsmerknader, og det er en mindre sikker måte å laste ned på. Vi anbefaler at du installerer F-Droid-klienten og bruker den.",
"suggest_downloading_via_fdroid": "Selv om APK-nedlastinger er tilgjengelige nedenfor for å gi deg valget, bør du være oppmerksom på at ved å installere på den måten vil du ikke motta oppgraderingsmerknader, og det er en mindre sikker måte å laste ned på. Vi anbefaler at du installerer F-Droid-klienten og bruker den.",
"technical_info": "Teknisk info",
"version_info": "<b>Versjon [package_version]</b> ([package_version_code]) - Lagt til [package_added_date]",
"website": "Nettside"
......@@ -43,10 +43,11 @@
"sidebars": {
"donate": {
"bank_transfer_name": "Navn",
"bitcoin_alt": "Bitcoin",
"bitcoin_alt": "Doner bitcoin",
"flattr_alt": "Doner via Flattr",
"heading": "Doner",
"liberapay_alt": "Doner via Liberapay",
"litecoin_alt": "Doner Litecoin",
"paypal_alt": "Doner via PayPal",
"powered_by_donations": "F-Droid drives av dine donasjoner!",
"via_bank_transfer": "Bankoverføring"
......
{
"index": {
"download_fdroid": "Pobierz F-Droida",
"download_fdroid": "Pobierz aplikację F-Droid",
"gpg_signature": "Podpis PGP",
"introduction": "F-Droid jest instalowalnym katalogiem Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FOSS) dla systemu Android. Aplikacja kliencka ułatwia przeglądanie, instalację i śledzenie uaktualnień na Twoim urządzeniu.",
"screenshot": "Zrzut ekranu F-Droida na Androidzie",
"introduction": "F-Droid jest instalowalnym katalogiem Wolnego i Otwartego Oprogramowania (ang. Free and Open Source Software – FOSS) dla platformy systemowej Android. Aplikacja kliencka ułatwia przeglądanie, instalację\ni śledzenie uaktualnień na twoim urządzeniu.",
"screenshot": "Zrzut ekranu aplikacji F-Droid dla systemu Android",
"title": "Czym jest F-Droid?"
},
"navigation": {
"about": "O F-Droid",
"about": "O aplikacji F-Droid",
"browse": "Przeglądaj",
"contribute": "Wesprzyj",
"contribute": "Przyczyń się do rozwoju F-Droid",
"documentation": "Dokumentacja",
"forum": "Forum",
"issues": "Problemy",
"issues": "Kwestie problemowe",
"news": "Aktualności",
"repomaker": "Kreator repozytoriów",
"tutorials": "Poradniki"
},
"package": {
"author": "Twórca",
"author": "Autor",
"build_metadata": "Metadane kompilacji",
"changelog": "Lista zmian",
"donate": "Dotacja",
"changelog": "Dziennik zmian",
"donate": "Złóż darowiznę",
"download": "Pobierz [file_extension]",
"flattr": "Flattr",
"gpg_signature": "Podpis PGP",
"issue_tracker": "Śledzenie błędów",
"issue_tracker": "System śledzenia błędów",
"liberapay": "Liberapay",
"license": "Licencja",
"minimum_android_version": "Ta wersja wymaga Androida [android_version] lub nowszego.",
"new_in_version": "Co nowego w wersji [latest_version]",
"minimum_android_version": "Ta wersja F-Droid wymaga Android [android_version] lub nowszej wersji tego systemu.",
"new_in_version": "Nowości w wersji [latest_version]",
"packages": "Pakiety",
"permissions": "Uprawnienia",
"signed_by_developer": "Podpisana i skompilowana przez twórcę aplikacji.",
"signed_by_fdroid": "Podpisana i skompilowana przez F-Droid, gwarantuje się zgodność z <a href=\"[source_code_url]\">tą paczką kodu źródłowego</a>.",
"signed_by_developer": "Podpisana i skompilowana przez twórcę oprogramowania.",
"signed_by_fdroid": "Podpisana i skompilowana przez F-Droid; gwarantuje zgodność z <a href=\"[source_code_url]\">tą paczką kodu źródłowego</a>.",
"source_code": "Kod źródłowy",
"suggest_downloading_via_fdroid": "Chociaż poniżej jest możliwość pobrania plików APK, powinieneś być świadom, że w instalując w ten sposób nie będziesz informowany o aktualizacjach i jest to mniej bezpieczne. Zaleca się instalację klienta F-Droid i instalację poprzez niego.",
"technical_info": "Dane techniczne",
"version_info": "<b>Wersja [package_version]</b> ([package_version_code]) - dodana [package_added_date]",
"website": "Strona internetowa"
"suggest_downloading_via_fdroid": "Chociaż poniżej masz możliwość pobrania plików APK, powinieneś być jednak świadomy tego, że instalując F-Droid w ten sposób — nie będziesz informowany o aktualizacjach. Jest to mniej bezpieczny sposób pobierania tej aplikacji. Zamiast tego, zalecamy pobranie klienta F-Droid, a następnie instalację F-Droid\nza jego pomocą.",
"technical_info": "Informacje techniczne",
"version_info": "<b>Wersja [package_version]</b> ([package_version_code]) - Dodana do [package_added_date]",
"website": "Witryna internetowa"
},
"sidebars": {
"donate": {
"bank_transfer_name": "Nazwa",
"bitcoin_alt": "Wspomóż przez Bitcoin",
"flattr_alt": "Wspomóż przez Flattr",
"heading": "Dotacja",
"liberapay_alt": "Wspomóż przez Liberapay",
"litecoin_alt": "Wspomóż przez Litecoin",
"paypal_alt": "Wspomóż przez PayPal",
"powered_by_donations": "F-Droid jest utrzymywany z Twoich dotacji!",
"bitcoin_alt": "Złóż darowiznę za pomocą Bitcoin",
"flattr_alt": "Złóż darowiznę za pomocą Flattr",
"heading": "Złóż darowiznę",
"liberapay_alt": "Złóż darowiznę za pomocą Liberapay",
"litecoin_alt": "Złóż darowiznę za pomocą Litecoin",
"paypal_alt": "Złóż darowiznę za pomocą PayPal",
"powered_by_donations": "F-Droid jest zasilany twoimi darowiznami!",
"via_bank_transfer": "Przelew bankowy"
},
"last_updated": {
"heading": "Ostatnia aktualizacja"
},
"latest_packages": {
"heading": "Najnowsze aplikacje"
"heading": "Najnowsze apps"
},
"news": {
"heading": "Aktualności"
},
"search": {
"heading": "Szukaj aplikacji",
"noscript": "Wymagany włączony JavaScript"
"heading": "Szukaj apps",
"noscript": "Niezbędne jest włączenie JavaScript"
}
}
}
\ No newline at end of file
......@@ -47,6 +47,7 @@
"flattr_alt": "Пожертвувати через Flattr",
"heading": "Пожертвувати",
"liberapay_alt": "Пожертвувати через Liberapay",
"litecoin_alt": "Задонатувати за допомогою Litecoin",
"paypal_alt": "Пожертвувати через PayPal",
"powered_by_donations": "F-Droid підтримується вашими пожертвуваннями!",
"via_bank_transfer": "Банківський переказ"
......
......@@ -28,7 +28,7 @@
"issue_tracker": "问题跟踪系统",
"liberapay": "Liberapay",
"license": "许可证类型",
"minimum_android_version": "该版本需 Android [android_version] 或更新版本。",
"minimum_android_version": "该版本需 Android [android_version] 或更新版本。",
"new_in_version": "新版本[latest_version]",
"packages": "应用包",
"permissions": "权限",
......@@ -47,7 +47,7 @@
"flattr_alt": "Flattr 捐赠",
"heading": "捐赠",
"liberapay_alt": "通过 Liberapay 捐款",
"paypal_alt": "Paypal 捐赠",
"paypal_alt": "通过 PayPal 捐赠",
"powered_by_donations": "您的捐赠将是 F-Droid 运行的驱动力!",
"via_bank_transfer": "银行转账"
},
......
......@@ -4,16 +4,7 @@
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-05 21:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language-Team: none\n"
"Language: ar\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
msgstr "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\nReport-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\nPOT-Creation-Date: 2018-03-05 21:04+0100\nPO-Revision-Date: 2018-03-25 16:34+0000\nLast-Translator: ButterflyOfFire <ButterflyOfFire@protonmail.com>\nLanguage-Team: Arabic <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/ar/>\nLanguage: ar\nMIME-Version: 1.0\nContent-Type: text/plain; charset=UTF-8\nContent-Transfer-Encoding: 8bit\nPlural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5;\nX-Generator: Weblate 2.20-dev\n"
#. type: Title #
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
......@@ -62,7 +53,7 @@ msgstr ""
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
#, no-wrap
msgid "In the app's source repository"
msgstr ""
msgstr "في المستودع المصدري للتطبيق"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
......@@ -97,7 +88,7 @@ msgstr ""
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
#, no-wrap
#, fuzzy, no-wrap
msgid ""
"```\n"
"- <fdroiddata>/\n"
......@@ -127,12 +118,12 @@ msgid ""
" └── wearScreenshots/\n"
" └── *.png\n"
"```\n"
msgstr ""
msgstr "```\n- <fdroiddata>/\n └── metadata/\n └── <package-id>/\n └── <locale>/\n ├── full_description.txt\n ├── short_description.txt\n ├── title.txt\n ├── video.txt\n ├── images/\n │ ├── featureGraphic.png\n │ ├── icon.png\n │ ├── promoGraphic.png\n │ └── tvBanner.png\n ├── changelogs/\n │ ├── <version-code>.txt\n │ └── <version-code>.txt\n ├── phoneScreenshots/\n │ └── *.png\n ├── sevenInchScreenshots/\n │ └── *.png\n ├── tenInchScreenshots/\n │ └── *.png\n ├── tvScreenshots/\n │ └── *.png\n └── wearScreenshots/\n └── *.png\n```\n"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
msgid "Example:"
msgstr ""
msgstr "مثال :"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
......@@ -157,7 +148,7 @@ msgstr ""
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
#, no-wrap
msgid "Directly in the F-Droid repo"
msgstr ""
msgstr "مباشرة في مستودع أف-درويد"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
......@@ -166,7 +157,7 @@ msgstr ""
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
#, no-wrap
#, fuzzy, no-wrap
msgid ""
"```\n"
"- fdroid/\n"
......@@ -188,7 +179,7 @@ msgid ""
" └── wearScreenshots/\n"
" └── *.png\n"
"```\n"
msgstr ""
msgstr "```\n- fdroid/\n └── repo/\n └── <package-id>/\n └── <locale>/\n ├── featureGraphic.png\n ├── icon.png\n ├── promoGraphic.png\n ├── tvBanner.png\n ├── phoneScreenshots/\n │ └── *.png\n ├── sevenInchScreenshots/\n │ └── *.png\n ├── tenInchScreenshots/\n │ └── *.png\n ├── tvScreenshots/\n │ └── *.png\n └── wearScreenshots/\n └── *.png\n```\n"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
......@@ -199,7 +190,7 @@ msgstr ""
#: build/_docs/md/Building_Applications.md
#, no-wrap
msgid "Building Applications"
msgstr ""
msgstr "بِناء تطبيقات"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/Building_Applications.md
......@@ -4465,7 +4456,7 @@ msgstr ""
#: build/_docs/md/How_to_Help.md
#, no-wrap
msgid "Translate"
msgstr ""
msgstr "الترجمة"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/How_to_Help.md
......
This diff is collapsed.
......@@ -4,19 +4,7 @@
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-05 21:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-04 09:37+0000\n"
"Last-Translator: Verdulo <tomek@disroot.org>\n"
"Language-Team: Esperanto <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/eo/>\n"
"Language: eo\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 2.20-dev\n"
msgstr "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\nReport-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\nPOT-Creation-Date: 2018-03-05 21:04+0100\nPO-Revision-Date: 2018-03-19 21:37+0000\nLast-Translator: Verdulo <tomek@disroot.org>\nLanguage-Team: Esperanto <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/eo/>\nLanguage: eo\nMIME-Version: 1.0\nContent-Type: text/plain; charset=UTF-8\nContent-Transfer-Encoding: 8bit\nPlural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\nX-Generator: Weblate 2.20-dev\n"
#. type: Title #
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
......@@ -4550,7 +4538,7 @@ msgstr "La klienta aplikaĵo estas disponebla en multa da lingvoj, sed se via li
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/How_to_Help.md
msgid "The web site, this wiki , and app descriptions are not covered yet, but will be included in the same system at a later date."
msgstr ""
msgstr "La retejo, tiu ĉi vikio kaj priskriboj de aplikaĵoj ne estas ankoraŭ ampleksitaj, sed iĝos tradukeblaj estontece."
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/How_to_Help.md
......
......@@ -4,19 +4,7 @@
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-05 21:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-12 11:36+0000\n"
"Last-Translator: Julien Lepiller <roptat@lepiller.eu>\n"
"Language-Team: French <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/fr/>\n"
"Language: fr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n > 1;\n"
"X-Generator: Weblate 2.19-dev\n"
msgstr "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\nReport-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\nPOT-Creation-Date: 2018-03-05 21:04+0100\nPO-Revision-Date: 2018-03-30 16:36+0000\nLast-Translator: Julien Maulny <julien.maulny@protonmail.com>\nLanguage-Team: French <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/fr/>\nLanguage: fr\nMIME-Version: 1.0\nContent-Type: text/plain; charset=UTF-8\nContent-Transfer-Encoding: 8bit\nPlural-Forms: nplurals=2; plural=n > 1;\nX-Generator: Weblate 2.20-dev\n"
#. type: Title #
#: build/_docs/md/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
......@@ -276,7 +264,7 @@ msgstr "Au lieu (ou en plus) d'inclure des APK binaires provenant de sources ext
#: build/_docs/md/Building_Applications.md
#, fuzzy
msgid "Using this method, it is is possible to verify that the application builds correctly, corresponds to the source code, and contains only free software. Unfortunately, in the Android world, it seems to be very common for an application supplied as a binary APK to present itself as Free Software when in fact some if not all of the following is true:"
msgstr "En utilisant cette méthode, il est possible de vérifier que l'application est construite correctement, correspond au code source, et ne contient que du logiciel libre. Malheureusement, dans le monde Android, il semble être assez fréquent pour une application fournie sous forme d'APK binaire de s'afficher comme étant un Logiciel Libre alors qu'en réalité, toutes ou plusieurs des affirmations suivantes sont vérifiées :"
msgstr "En utilisant cette méthode, il est possible de vérifier que l’application est construite correctement, correspond au code source, et ne contient que du logiciel libre. Malheureusement, dans le monde Android, il semble être assez fréquent pour une application fournie sous forme d’APK binaire de s’afficher comme étant un Logiciel Libre alors qu’en réalité, toutes ou plusieurs des affirmations suivantes sont vérifiées :"
#. type: Bullet: '1. '
#: build/_docs/md/Building_Applications.md
......@@ -403,7 +391,7 @@ msgstr "Le premier est l'APK (non signée). vous pourriez le signer avec un clef
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/Building_Applications.md
msgid "If you were intending to publish these files, you could then run:"
msgstr ""
msgstr "Si vous voulez publier ces fichiers, vous pouvez lancer :"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/Building_Applications.md
......@@ -412,8 +400,9 @@ msgstr "```bash fdroid publish ```"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/Building_Applications.md
#, fuzzy
msgid "The source tarball would move to the `repo` directory (which is the directory you would push to your web server). A signed and zipaligned version of the APK would also appear there, and both files would be removed from the `unsigned` directory."
msgstr ""
msgstr "Le tarball source va déplacer le dossier ‘repo’ (qui est le dossier que vous voulez envoyer sur votre serveur web). Une version signée et zipaligné du APK va aussi apparaitre ici, et les deux fichiers vont être supprimés du dossier ‘unsigned’."
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/Building_Applications.md
......@@ -7466,7 +7455,7 @@ msgstr ""
#: build/_docs/md/Submitting_to_F-Droid_Quick_Start_Guide.md
#, no-wrap
msgid "Setup"
msgstr ""
msgstr "Mettre en place"
#. type: Plain text
#: build/_docs/md/Submitting_to_F-Droid_Quick_Start_Guide.md
......
......@@ -4,16 +4,7 @@
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-23 10:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language-Team: none\n"
"Language: ar\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
msgstr "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\nReport-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\nPOT-Creation-Date: 2018-02-23 10:04+0100\nPO-Revision-Date: 2018-03-25 16:34+0000\nLast-Translator: ButterflyOfFire <ButterflyOfFire@protonmail.com>\nLanguage-Team: Arabic <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-pages/ar/>\nLanguage: ar\nMIME-Version: 1.0\nContent-Type: text/plain; charset=UTF-8\nContent-Transfer-Encoding: 8bit\nPlural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5;\nX-Generator: Weblate 2.20-dev\n"
#. type: Title #
#: build/_pages/md/403.md
......@@ -489,7 +480,7 @@ msgstr ""
#: build/_pages/md/contribute.md
#, no-wrap
msgid "Translate"
msgstr ""
msgstr "الترجمة"
#. type: Plain text
#: build/_pages/md/contribute.md
......
......@@ -4,7 +4,7 @@
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\nReport-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\nPOT-Creation-Date: 2018-02-23 10:04+0100\nPO-Revision-Date: 2018-03-05 10:01+0000\nLast-Translator: Claus Rüdinger <Mail-an-CR@web.de>\nLanguage-Team: German <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-pages/de/>\nLanguage: de\nMIME-Version: 1.0\nContent-Type: text/plain; charset=UTF-8\nContent-Transfer-Encoding: 8bit\nPlural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\nX-Generator: Weblate 2.20-dev\n"
msgstr "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\nReport-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\nPOT-Creation-Date: 2018-02-23 10:04+0100\nPO-Revision-Date: 2018-03-29 20:37+0000\nLast-Translator: Claus Rüdinger <Mail-an-CR@web.de>\nLanguage-Team: German <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-pages/de/>\nLanguage: de\nMIME-Version: 1.0\nContent-Type: text/plain; charset=UTF-8\nContent-Transfer-Encoding: 8bit\nPlural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\nX-Generator: Weblate 2.20-dev\n"
#. type: Title #
#: build/_pages/md/403.md
......@@ -59,7 +59,7 @@ msgstr "Lizenz"
#. type: Bullet: '* '
#: build/_pages/md/about.md
msgid "The source code for this site and the content produced by the F-Droid community are a availble under the [GNU Affero General Public License version 3 or later (AGPLv3+)](https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html)."
msgstr "Der Quellcode für diese Seite und die von der F-Droid-Community produzierten Inhalte sind unter der [GNU Affero General Public License Version 3 oder höher (AGPLv3+)] verfügbar. (https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html)."
msgstr "Der Quellcode für diese Seite und die von der F-Droid-Community produzierten Inhalte sind unter der [GNU Affero General Public License Version 3 oder höher (AGPLv3+)](https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html) verfügbar."
#. type: Bullet: '* '
#: build/_pages/md/about.md
......@@ -459,7 +459,7 @@ msgstr "Anwendungen einreichen"
#. type: Plain text
#: build/_pages/md/contribute.md
msgid "If you see an application missing from the repository (after reading the [inclusion policy](../docs/Inclusion_Policy)), please feel free to submit it via the dedicated [Requests For Packaging](https://gitlab.com/fdroid/rfp/issues) issue tracker."
msgstr "Vermissen Sie in der Paketquelle eine Anwendung, die die [Aufnahmekriterien](../docs/Inclusion_Policy)) erfüllt, besuchen Sie die ausgewiesene Erfassung der [Anträge auf Packaging](https://gitlab.com/fdroid/rfp/issues)."
msgstr "Vermissen Sie in der Paketquelle eine Anwendung, die die [Aufnahmekriterien](../docs/Inclusion_Policy) erfüllt, dann können Sie sie gerne über die dafür ausgewiesenen [Anträge auf Packaging](https://gitlab.com/fdroid/rfp/issues) einreichen."
#. type: Plain text
#: build/_pages/md/contribute.md
......@@ -501,7 +501,7 @@ msgstr "Bei der Weiterentwicklung helfen"
#. type: Plain text
#: build/_pages/md/contribute.md
msgid "There are four git repositories hosted at GitLab – one for the [Android client application](https://gitlab.com/fdroid/fdroidclient), one for the [server tools](https://gitlab.com/fdroid/fdroidserver) for running a repository and building/installing applications locally, and one for the associated [metadata files for applications in the main F-Droid repository](https://gitlab.com/fdroid/fdroiddata). The last repo is handling [website and documentation](https://gitlab.com/fdroid/fdroid-website). The easiest way to contribute to development is to make clones of these projects and submit merge requests. If you are making large changes, it would be good to discuss them on IRC or in the forum first, to ensure they fit with the direction of the project, and do not clash with or duplicate work already in development."
msgstr "Es gibt vier auf GitLab gehostete Git-Repositories – eines für die [Android-App](https://gitlab.com/fdroid/fdroidclient), eines für die [Server-Werkzeuge](https://gitlab.com/fdroid/fdroidserver) zum Betrieb eines Repositorys und zur lokalen Erstellung bzw. Installation von Anwendungen und eine für die zugehörigen [Metadaten-Dateien für Anwendungen im F-Droid-Hauptrepository](https://gitlab.com/fdroid/fdroiddata). Das letzte Repo bearbeitet [Website und Dokumentation](https://gitlab.com/fdroid/fdroid-website). Der einfachste Weg an der Entwicklung mitzuwirken, ist das Klonen dieser Projekte und Merge-Anträge einzureichen. Bei Planung großer Änderungen wäre es gut, sie vorab im Chat oder im Forum abzusprechen, um zu gewährleisten, dass sie zu den Projektzielen passen und nicht mit bereits laufenden Entwicklungen kollidieren oder die Arbeiten daran nicht verdoppeln."
msgstr "Es gibt vier auf GitLab gehostete Git-Repositories – eines für die [Android-App](https://gitlab.com/fdroid/fdroidclient), eines für die [Server-Werkzeuge](https://gitlab.com/fdroid/fdroidserver) zum Betrieb eines Repositorys und zur lokalen Erstellung bzw. Installation von Anwendungen und eines für die zugehörigen [Metadaten-Dateien für Anwendungen im F-Droid-Hauptrepository](https://gitlab.com/fdroid/fdroiddata). Das letzte Repo bearbeitet [Website und Dokumentation](https://gitlab.com/fdroid/fdroid-website). Der einfachste Weg an der Entwicklung mitzuwirken, ist das Klonen dieser Projekte und Merge-Anträge einzureichen. Bei Planung großer Änderungen wäre es gut, sie vorab im Chat oder im Forum abzusprechen, um zu gewährleisten, dass sie zu den Projektzielen passen und nicht mit bereits laufenden Entwicklungen kollidieren oder die Arbeiten daran nicht verdoppeln."
#. type: Plain text
#: build/_pages/md/contribute.md
......@@ -522,7 +522,7 @@ msgstr "F-Droid ist zweierlei, sowohl eine Paketquelle (= ein Repository) mit ge
#. type: Plain text
#: build/_pages/md/docs.md
msgid "The F-Droid server tools provide various scripts and tools that are used to maintain the main F-Droid application repository. You can use these same tools to create your own additional or alternative repository for publishing, or to assist in creating, testing and submitting metadata to the main repository."
msgstr "Die F-Droid-Server-Werkzeuge liefern verschiedene Skripte und Instrumente, die zum Betrieb des Hauptrepository der F-Droid-Anwendung verwendet werden. Sie können die selben Werkzeuge zur Erstellung eines eigenen, ergänzenden oder alternativen Repositories zur Publikation oder zur Mithilfe bei der Bildung, Testung und Übermittlung von Metadaten an das Hauptrepository nutzen."
msgstr "Die F-Droid-Server-Werkzeuge liefern verschiedene Skripte und Instrumente, die zum Betrieb des Hauptrepository der F-Droid-Anwendung verwendet werden. Sie können dieselben Werkzeuge zur Erstellung eines eigenen, ergänzenden oder alternativen Repositories zur Publikation oder zur Mithilfe bei der Bildung, Testung und Übermittlung von Metadaten an das Hauptrepository nutzen."
#. type: Title ###
#: build/_pages/md/docs.md
......@@ -559,12 +559,12 @@ msgstr "[Mithelfen](How_to_Help) Verschiedene Wege zur Mitarbeit am F-Droid-Proj
#. type: Bullet: '* '
#: build/_pages/md/docs.md
msgid "[Known Repositories](https://forum.f-droid.org/t/721) A list that tries to keep track of known F-Droid compatible repositories."
msgstr "[Bekannte Repositories](https://forum.f-droid.org/t/721) Eine Liste, die versucht, bekannte , mit F-Droid kompatible Paketquellen im Auge zu behalten."
msgstr "[Bekannte Repositories](https://forum.f-droid.org/t/721) Eine Liste, die versucht bekannte, mit F-Droid kompatible Paketquellen im Auge zu behalten."
#. type: Bullet: '* '
#: build/_pages/md/docs.md
msgid "[Release Channels and Signing Keys](Release_Channels_and_Signing_Keys) These are the various channels that F-Droid software are released on, with info to verify them based on signing keys."
msgstr "[Ausgabekanäle und Signierschlüssel](Release_Channels_and_Signing_Keys) Dies sind die verschiedenen Kanäle, über die F-Froid-Software abgerufen werden kann, inklusive der Informationen, wie ihre Echtheit anhand von Signierschlüsseln überprüft wird."
msgstr "[Bezugsquellen und Signaturen](Release_Channels_and_Signing_Keys) Dies sind die verschiedenen Kanäle, über die F-Froid-Software abgerufen werden kann, inklusive der Informationen, wie ihre Echtheit anhand von Signierschlüsseln überprüft wird."
#. type: Bullet: '* '
#: build/_pages/md/docs.md
......@@ -655,7 +655,7 @@ msgstr "[Reproduzierbare Builds](Reproducible_Builds) Wie F-Droid-Instrumente zu
#. type: Bullet: '* '
#: build/_pages/md/docs.md
msgid "[Building a Signing Server](Building_a_Signing_Server) For higher security, isolate the signing keys from the rest."
msgstr "[Einrichten eines Registrierung Servers](Building_a_Signing_Server) Für mehr Sicherheit sollten die Registrierungs Schlüssel isoliert vom Rest aufbewahrt werden."
msgstr "[Einrichten eines Servers zur Signierung](Building_a_Signing_Server) Höhere Sicherheit durch Trennung der Signierschlüssel vom Rest."
#. type: Bullet: '* '
#: build/_pages/md/docs.md
......@@ -706,7 +706,7 @@ msgstr "Wenn Sie ein Problem mit dem F-Droid-Client, der App, haben, überprüfe
#. type: Plain text
#: build/_pages/md/issues.md
msgid "To request a new app be added, submit a \"Request For Packaging\" on the [rfp tracker](https://gitlab.com/fdroid/rfp/issues/new)."
msgstr "Um eine neue App zu beantragen, reicht man einen \"Request For Packaging\" auf dem [rfp tracker](https://gitlab.com/fdroid/rfp/issues/new) ein."
msgstr "Um die Aufnahme einer neuen App anzufordern, stellen Sie einen Antrag im [Tracker \"Requests For Packaging\"](https://gitlab.com/fdroid/rfp/issues/new)."
#. type: Plain text
#: build/_pages/md/issues.md
......
This diff is collapsed.
......@@ -8,15 +8,15 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-23 10:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-31 17:41+0000\n"
"Last-Translator: Марс Ямбар <mjambarmeta@gmail.com>\n"
"Language-Team: Ukrainian <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/uk/>\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-30 21:42+0000\n"
"Last-Translator: 0:A8< /:8<GC: <xpinovo@gmail.com>\n"
"Language-Team: Ukrainian <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-pages/uk/>\n"
"Language: uk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 2.19-dev\n"
"X-Generator: Weblate 2.20-dev\n"
#. type: Title #
#: build/_pages/md/403.md
......@@ -142,9 +142,8 @@ msgstr "Michele Azzolari"
#. type: Bullet: '* '
#: build/_pages/md/about.md
#, fuzzy
msgid "Danial Behzadi"
msgstr "Daniel Marti"
msgstr "Danial Behzadi"
#. type: Bullet: '* '
#: build/_pages/md/about.md
......@@ -184,7 +183,7 @@ msgstr "Kevin Cernekee"
#. type: Bullet: '* '
#: build/_pages/md/about.md
msgid "Felix Edelmann"
msgstr ""
msgstr "Felix Edelmann"
#. type: Bullet: '* '
#: build/_pages/md/about.md
......@@ -224,7 +223,7 @@ msgstr "Stefan Handschuh"
#. type: Bullet: '* '
#: build/_pages/md/about.md
msgid "Marcus Hoffmann"
msgstr ""
msgstr "Marcus Hoffmann"
#. type: Bullet: '* '
#: build/_pages/md/about.md
......@@ -264,13 +263,12 @@ msgstr "Daniel Kraft"
#. type: Bullet: '* '
#: build/_pages/md/about.md
msgid "Boris Kraut"
msgstr ""
msgstr "Boris Kraut"
#. type: Bullet: '* '
#: build/_pages/md/about.md
#, fuzzy
msgid "Tobias Kuban"
msgstr "Tias Guns"
msgstr "Tobias Kuban"
#. type: Bullet: '* '
#: build/_pages/md/about.md
......@@ -314,9 +312,8 @@ msgstr "Andrew McMillan"
#. type: Bullet: '* '
#: build/_pages/md/about.md
#, fuzzy
msgid "Andrew Nayenko"
msgstr "Andrew McMillan"
msgstr "Andrew Nayenko"
#. type: Bullet: '* '
#: build/_pages/md/about.md
......@@ -325,9 +322,8 @@ msgstr "Alex Oberhauser"
#. type: Bullet: '* '
#: build/_pages/md/about.md
#, fuzzy
msgid "Michael Pöhn"
msgstr "Michael Haas"
msgstr "Michael Pöhn"
#. type: Bullet: '* '
#: build/_pages/md/about.md
......@@ -347,7 +343,7 @@ msgstr "Florian Schmaus"
#. type: Bullet: '* '
#: build/_pages/md/about.md
msgid "Dominik Schürmann"
msgstr ""
msgstr "Dominik Schürmann"
#. type: Bullet: '* '
#: build/_pages/md/about.md
......@@ -437,9 +433,8 @@ msgstr "Внесок"
#. type: Plain text
#: build/_pages/md/contribute.md
#, fuzzy
msgid "The project is entirely developed and maintained by volunteers. You can help:"
msgstr "Проект повністю розроблений та підтримується волонтерами. Ви можете допомогти наступними способами:"
msgstr "Проект повністю розроблений та підтримується волонтерами. Ви можете допомогти:"
#. type: Title ###
#: build/_pages/md/contribute.md
......@@ -757,7 +752,7 @@ msgstr ""
#: build/_pages/md/repomaker.md
#, no-wrap
msgid "Repomaker"
msgstr ""
msgstr "Repomaker"
#. type: Plain text
#: build/_pages/md/repomaker.md
......@@ -809,7 +804,7 @@ msgstr ""
#. type: Plain text
#: build/_pages/md/repomaker.md
msgid "Like any other project of F-Droid, Repomaker is free and open source software. You can find the source code and its license on [GitLab.com](https://gitlab.com/fdroid/repomaker)."
msgstr ""
msgstr "Як і будь-який інший проект F-Droid, Repomaker - це безкоштовне програмне забезпечення з відкритим кодом. Ви можете знайти вихідний код та його ліцензію в [GitLab.com](https://gitlab.com/fdroid/repomaker)."
#, fuzzy
#~ msgid "This attempts to build version code 16 (which is version 0.25) of the F-Droid client. Many of the tools recognise arguments as packages, allowing their activity to be limited to just a limited set of packages."
......
......@@ -4,7 +4,7 @@
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\nReport-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\nPOT-Creation-Date: 2018-02-23 10:04+0100\nPO-Revision-Date: 2018-02-27 22:58+0000\nLast-Translator: ezjerry liao <ezjerry@gmail.com>\nLanguage-Team: Chinese (Traditional) <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-pages/zh_Hant/>\nLanguage: zh_Hant\nMIME-Version: 1.0\nContent-Type: text/plain; charset=UTF-8\nContent-Transfer-Encoding: 8bit\nPlural-Forms: nplurals=1; plural=0;\nX-Generator: Weblate 2.20-dev\n"
msgstr "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\nReport-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\nPOT-Creation-Date: 2018-02-23 10:04+0100\nPO-Revision-Date: 2018-03-08 03:35+0000\nLast-Translator: ezjerry liao <ezjerry@gmail.com>\nLanguage-Team: Chinese (Traditional) <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-pages/zh_Hant/>\nLanguage: zh_Hant\nMIME-Version: 1.0\nContent-Type: text/plain; charset=UTF-8\nContent-Transfer-Encoding: 8bit\nPlural-Forms: nplurals=1; plural=0;\nX-Generator: Weblate 2.20-dev\n"
#. type: Title #
#: build/_pages/md/403.md
......@@ -90,7 +90,7 @@ msgstr "F-Droid 是一個非營利,依賴[志願者]({{ \"/contribute/\" | pre
#. type: Plain text
#: build/_pages/md/about.md
msgid "F-Droid respects your privacy. We don’t track you, or your device. We don’t track what you install. You don’t need an account to use the client, and it sends no additional identifying data when talking to our web server other than its version number. We don’t even allow you to install other applications from the repository that track you, unless you first enable ‘Tracking’ in the AntiFeatures section of preferences. Any personal data you decide to give us (e.g. your email address when registering for an account to post on the forum) goes no further than us, and will not be used for anything other than allowing you to maintain your account."
msgstr "F-Droid 尊重您的隱私權。我們不會追蹤您或您的裝置。我們也不會追蹤您安裝的內容。您不需要帳號就可在用戶端使用,並且在與我們的網路伺服器進行對話時,除了其版本號碼,不會發送其它的識別資料。我們甚至不允許,由追蹤您的軟體庫安裝其它應用程式,除非您先啟用在反特徵部分中偏好設定的'追蹤'。您決定給我們的任何個人資料(例如您在論壇上發表時,註冊為帳號的電子郵件地址)除了允許您維護您的帳號之外,我們不會更進一步地用於任何其他事情。"
msgstr "F-Droid 尊重您的隱私權。我們不會追蹤您或您的裝置。我們也不會追蹤您安裝的內容。您不需要帳號就可在用戶端使用,並且在與我們的網路伺服器進行對話時,除了其版本號碼,不會發送其它的識別資料。我們甚至不允許,由追蹤您的軟體庫安裝其它應用程式,除非您先啟用在反特徵部分中偏好設定的「追蹤」。您決定給我們的任何個人資料(例如您在論壇上發表時,註冊為帳號的電子郵件地址)除了允許您維護您的帳號之外,我們不會更進一步地用於任何其他事情。"
#. type: Title ###
#: build/_pages/md/about.md
......
......@@ -4,16 +4,7 @@
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-05 15:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language-Team: none\n"
"Language: ar\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
msgstr "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\nReport-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\nPOT-Creation-Date: 2018-03-05 15:16+0100\nPO-Revision-Date: 2018-03-25 17:34+0000\nLast-Translator: ButterflyOfFire <ButterflyOfFire@protonmail.com>\nLanguage-Team: Arabic <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-posts/ar/>\nLanguage: ar\nMIME-Version: 1.0\nContent-Type: text/plain; charset=UTF-8\nContent-Transfer-Encoding: 8bit\nPlural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5;\nX-Generator: Weblate 2.20-dev\n"
#. type: Title #
#: build/_posts/md/2017-02-20-f-droid-supports-apk-expansion-files-aka-obb.md
......@@ -165,12 +156,12 @@ msgstr ""
#. type: Bullet: ' * '
#: build/_posts/md/2017-04-04-new-ux.md
msgid "Screenshots and feature graphics"
msgstr ""
msgstr "لقطات للشاشة و الميزات"
#. type: Bullet: ' * '
#: build/_posts/md/2017-04-04-new-ux.md
msgid "Bulk download and install"
msgstr ""
msgstr "تنزيل و تثبيت بالجملة"
#. type: Bullet: ' * '
#: build/_posts/md/2017-04-04-new-ux.md
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -6,30 +6,33 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-05 15:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language-Team: none\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-19 21:47+0000\n"
"Last-Translator: Lucas Couri Trevizan <lctrev@protonmail.ch>\n"
"Language-Team: Portuguese (Brazil) <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-posts/pt_BR/>\n"
"Language: pt_BR\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n > 1;\n"
"X-Generator: Weblate 2.20-dev\n"
#. type: Title #
#: build/_posts/md/2017-02-20-f-droid-supports-apk-expansion-files-aka-obb.md
#, no-wrap
msgid "\"F-Droid supports APK Expansion Files aka OBB\""
msgstr ""
msgstr "F-Droid suporta arquivos de expanção apk também conhecidos como OBBs"
#. type: Plain text
#: build/_posts/md/2017-02-20-f-droid-supports-apk-expansion-files-aka-obb.md
msgid "Many games, mapping, and other apps require a large amount of data to work. The APK file of an Android app is limited to 100MB in size, yet it is common for a single country map file to be well over 100MB. Also, in order to get users running as quickly as possible, they should not have to wait for huge amounts of data to download in order to just start the app for the first time."
msgstr ""
msgstr "Muitos jogos, mapas, e outros aplicativos requerem uma grande quantidade de dados para o funcionarem. O arquivo APK de um aplicativo para Android está limitado a 100MB , mesmo assim é comum que um mapa de um único país ter mais de 100MB. Também, a fim de que os usuários de executem o app o mais rápido possível, eles não devem ter que esperar para downloads grandes, a fim de iniciar o aplicativo pela primeira vez."
#. type: Plain text
#: build/_posts/md/2017-02-20-f-droid-supports-apk-expansion-files-aka-obb.md
msgid "Google created OBB aka \"[APK Expansion](https://developer.android.com/google/play/expansion-files.html)\" files to provide a flexible means of delivering large amounts of data. This arrangement also saves lots of bandwidth since the APK file and the OBB file can be updated separately. For example, a game's assets do not need to change often, so they can be shipped as an OBB. Then when the app itself is updated (i.e. the APK), it does not need to include all those assets that are in the OBB file."
msgstr ""
msgstr "Google criou arquivos OBB tambem ,conhecido como\"[expansão de APK](https://developer.android.com/google/play/expansion-files.html)\", para fornecer um meio flexível de entregrar grandes quantidades de dados. Este arranjo também economiza muita largura de banda, desde que o arquivo APK e o arquivo OBB podem ser atualizadas separadamente. Por exemplo, texturas de um jogo não precisam mudar muitas vezes, logo eles podem ser enviados como uma OBB. Então, quando o próprio aplicativo é atualizado (ou seja, o APK), ele não precisa incluir todos as texturas que estão no arquivo OBB."
#. type: Plain text
#: build/_posts/md/2017-02-20-f-droid-supports-apk-expansion-files-aka-obb.md
......
......@@ -4,19 +4,7 @@
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-05 15:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-16 11:46+0200\n"
"Last-Translator: Володимир Бриняк <bardvv@gmail.com>\n"
"Language-Team: Ukrainian <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-posts/uk/>\n"
"Language: uk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 2.17\n"
msgstr "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\nReport-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\nPOT-Creation-Date: 2018-03-05 15:16+0100\nPO-Revision-Date: 2018-03-30 21:42+0000\nLast-Translator: Максим Якимчук <xpinovo@gmail.com>\nLanguage-Team: Ukrainian <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-posts/uk/>\nLanguage: uk\nMIME-Version: 1.0\nContent-Type: text/plain; charset=UTF-8\nContent-Transfer-Encoding: 8bit\nPlural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\nX-Generator: Weblate 2.20-dev\n"
#. type: Title #
#: build/_posts/md/2017-02-20-f-droid-supports-apk-expansion-files-aka-obb.md
......@@ -31,9 +19,8 @@ msgstr "Для роботи багатьох ігор, картографії т
#. type: Plain text
#: build/_posts/md/2017-02-20-f-droid-supports-apk-expansion-files-aka-obb.md
#, fuzzy
msgid "Google created OBB aka \"[APK Expansion](https://developer.android.com/google/play/expansion-files.html)\" files to provide a flexible means of delivering large amounts of data. This arrangement also saves lots of bandwidth since the APK file and the OBB file can be updated separately. For example, a game's assets do not need to change often, so they can be shipped as an OBB. Then when the app itself is updated (i.e. the APK), it does not need to include all those assets that are in the OBB file."
msgstr "Google створив OBB як \"[APK Expansion](https://developer.android.com/google/play/expansion-files.html)\" файли, щоб забезпечити гнучкий спосіб доставки великих обсягів даних. Цей механізм також зберігає багато пропускної здатності, оскільки файл APK і OBB-файл можна оновлювати окремо. Наприклад, активи гри не обов'язково часто змінюються, тому вони можуть бути відправлені як OBB. Тоді, коли додаток сам оновлюється (тобто APK), не потрібно включати всі ті активи, які знаходяться в файлі OBB."
msgstr "Google створив OBB як \"[APK Expansion](https://developer.android.com/google/play/expansion-files.html)\" файли, аби забезпечити гнучкий спосіб доставлення великих обсягів даних. Цей механізм також зберігає багато пропускної здатності, оскільки файли APK та OBB можна оновлювати окремо. Наприклад, активи гри не обов'язково часто змінюються, тому вони можуть бути відправлені як OBB. Тоді, коли застосунок сам оновлюється (тобто APK), не потрібно включати всі ті активи, які знаходяться у файлі OBB."
#. type: Plain text
#: build/_posts/md/2017-02-20-f-droid-supports-apk-expansion-files-aka-obb.md
......@@ -241,12 +228,12 @@ msgstr "Це одне з численних покращень, що відбу
#: build/_posts/md/2017-06-01-announcing-new-libraries-f-droid-update-channels.md
#, no-wrap
msgid "\"Announcing new libraries: F-Droid Update Channels\""
msgstr ""
msgstr "\"Анонсування нових бібліотек: F-Droid Update Channels\""
#. type: Plain text
#: build/_posts/md/2017-06-01-announcing-new-libraries-f-droid-update-channels.md
msgid "In order to complete the F-Droid distribution ecosystem, we are introducing [__F-Droid Update Channels__](https://gitlab.com/fdroid/update-channels). It is a suite of libraries for apps to find updates, no matter from where it was originally downloaded. In many parts of the world, it is very common to get Android APKs outside of the app stores where the developers upload them."
msgstr ""
msgstr "Для того аби закінчити екосистему F-Droid, ми представляємо [__F-Droid Update Channels__](https://gitlab.com/fdroid/update-channels). Це наче костюм бібліотек застосунків для знаходження оновлень, і не має значення звідки він був завантажений. У багатьох частинах світу поширене отримування застосунків Андроїда поміж ап-сторів, куди розробники вивантажують свої застосунки."
#. type: Bullet: '* '
#: build/_posts/md/2017-06-01-announcing-new-libraries-f-droid-update-channels.md
......@@ -256,12 +243,12 @@ msgstr ""
#. type: Bullet: '* '
#: build/_posts/md/2017-06-01-announcing-new-libraries-f-droid-update-channels.md
msgid "APKs are bluetoothed, directly, downloaded, etc"
msgstr ""
msgstr "APK які були передані через bluetooth, завантажені та т.і."
#. type: Bullet: '* '
#: build/_posts/md/2017-06-01-announcing-new-libraries-f-droid-update-channels.md
msgid "users share APKs via services like Aptoide"
msgstr ""
msgstr "користувачі поширюють APK за допомогою сервісів як Aptoide"