Verified Commit 8aa6d25c authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Weblate

Translated using Weblate: Estonian (et) by Priit Jõerüüt <hwlate@joeruut.com>

Currently translated at 87.2% (321 of 368 strings)

Translated using Weblate: Estonian (et) by Priit Jõerüüt <hwlate@joeruut.com>

Currently translated at 0.3% (5 of 1544 strings)
Co-authored-by: default avatarPriit Jõerüüt <hwlate@joeruut.com>
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/et/
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website/et/
Translation: F-Droid/Website
Translation: F-Droid/Website Docs
parent 60aab47e
......@@ -170,16 +170,106 @@
"permdesc_requestInstallPackages": "Võimaldab rakendusel pakettide paigaldamist taotleda.",
"permdesc_requestPasswordComplexity": "Lubab rakendusel vaadata ekraaniluku keerukuse taset (kõrge, keskmine, madal või puudub), mis näitab ekraaniluku võimalikku pikkust ja tüüpi. Rakendus võib kasutajatele soovitada ka ekraaniluku viimist teatud tasemele, kuid kasutajad võivad seda eirata ja kuvalt lahkuda. Pange tähele, et ekraanilukku ei salvestata lihttekstina, seega ei tea rakendus kasutaja täpset salasõna.",
"permdesc_route_media_output": "Võimaldab rakendusel suunata meediaväljundit teistesse välistesse seadmetesse.",
"permdesc_runInBackground": "Seda rakendust saab kasutada taustal. See võib kiiremini akut kulutada.",
"permdesc_sdcardRead": "Lubab rakendusel lugeda jagatud salvestusruumi sisu.",
"permdesc_sdcardWrite": "Lubab rakendusel kirjutada jagatud salvestusruumi sisu.",
"permdesc_sendSms": "Võimaldab rakendusel saata SMS-sõnumeid. See võib kaasa tuua ootamatuid tasusid. Pahatahtlikud rakendused võivad teile tekitada kulusid, saates sõnumeid teie kinnituseta.",
"permdesc_setAlarm": "Võimaldab rakendusel seada installitud äratuskellarakenduses äratuse. Mõned äratuskellarakendused ei pruugi seda funktsiooni kasutada.",
"permdesc_setInputCalibration": "Lubab rakendusel muuta puuteekraani kalibreerimisparameetreid. Ei tohiks kunagi olla vajalik tavarakenduste puhul.",
"permdesc_setTimeZone": "Võimaldab rakendusel muuta telefoni ajavööndit.",
"permdesc_setWallpaper": "Võimaldab rakendusel määrata süsteemi taustapildi.",
"permdesc_setWallpaperHints": "Võimaldab rakendusel määrata süsteemi taustapildi suuruse vihjeid.",
"permdesc_sim_communication": "Lubab rakendusel saata käske SIM-kaardile. See on väga ohtlik.",
"permdesc_startViewPermissionUsage": "Võimaldab omanikul võtta kasutusele rakenduse õiguste süsteemi. Tavaliste rakenduste jaoks ei tohiks seda kunagi vaja minna.",
"permdesc_statusBar": "Võimaldab rakendusel olekuriba keelata või süsteemiikoone lisada ja eemaldada.",
"permdesc_statusBarService": "Võimaldab rakendusel olla olekuriba.",
"permdesc_subscribedFeedsRead": "Võimaldab rakendusel saada teavet parajasti sünkroonitud uudisvoogude kohta.",
"permdesc_systemAlertWindow": "See rakendus võidakse kuvada teiste rakenduste või muude ekraani osade peal. See võib häirida tavapärast rakenduste kasutust ja muuta seda, kuidas teisi rakendusi kuvatakse.",
"permdesc_transmitIr": "Lubab rakendusel kasutada telefoni infrapunasaatjat.",
"permdesc_uninstall_shortcut": "Lubab rakendusel eemaldada avavaate otseteid ilma kasutaja sekkumiseta.",
"permdesc_useBiometric": "Võimaldab rakendusel autentimiseks kasutada biomeetrilist riistvara",
"permdesc_useDataInBackground": "See rakendus saab andmeid taustal kasutada. See võib suurendada andmekasutust.",
"permdesc_useFaceAuthentication": "Võimaldab rakendusel autentimiseks kasutada Face Unlocki riistvara",
"permdesc_useFingerprint": "Võimaldab rakendusel autentimiseks kasutada sõrmejälje lugemise riistvara",
"permdesc_use_sip": "Lubab rakendusel teha ja vastu võtta SIP-kõnesid.",
"permdesc_vibrate": "Võimaldab rakendusel juhtida vibreerimist.",
"permdesc_videoWrite": "Võimaldab rakendusel muuta teie videokogu.",
"permdesc_wakeLock": "Võimaldab rakendusel vältida telefoni uinumist.",
"permdesc_writeCalendar": "See rakendus võib teie telefoni kalendrisündmusi lisada, neid eemaldada või muuta. See rakendus võib saata sõnumeid, mis näivad pärinevat kalendri omanikelt, või muuta sündmusi ilma omanikke teavitamata.",
"permdesc_writeCallLog": "Lubab rakendusel muuta telefoni kõnelogi, sealhulgas sissetulevate ja väljaminevate kõnede andmeid. Pahatahtlikud rakendused võivad kasutada seda kõnelogi kustutamiseks või muutmiseks.",
"permdesc_writeContacts": "Lubab rakendusel muuta telefoni salvestatud kontaktide andmeid. See luba võimaldab rakendustel kontaktandmeid ka kustutada.",
"permdesc_writeGeolocationPermissions": "Võimaldab rakendusel muuta veebibrauseri geolokatsiooniõigusi. Pahatahtlikud rakendused võivad seda kasutada asukohateabe saatmise lubamiseks suvalistele veebisaitidele.",
"permdesc_writeHistoryBookmarks": "Võimaldab rakendusel muuta telefonis salvestatud veebibrauseri ajalugu või järjehoidjaid. See võimaldab rakendusel kustutada või muuta veebibrauseri andmeid. Märkus: see luba ei pruugi jõustuda kolmanda osapoole veebibrauserites või teistes veebisirvimisvõimega rakendustes.",
"permdesc_writeSettings": "Võimaldab rakendusel muuta süsteemiseadete andmeid. Pahatahtlikud rakendused võivad rikkuda teie süsteemi konfiguratsiooni.",
"permdesc_writeSyncSettings": "Võimaldab rakendusel muuta konto sünkroonimisseadeid. Näiteks saab seda kasutada, et lubada rakenduse Inimesed andmete sünkroonimist võrgukontoga.",
"permgroupbackgroundrequest_location": "Luba rakendusel taustaolekus tuvastada sinu asukohta.",
"permgroupbackgroundrequestdetail_location": "Hetkel see rakendus saab teha kindlaks sinu asukohta vaid tema kasutamise ajal",
"permgroupdesc_activityRecognition": "Jälgi oma kehalist tegevust",
"permgroupdesc_calendar": "juurdepääs kalendrile",
"permgroupdesc_calllog": "telefoni kõnelogi lugemine ja kirjutamine",
"permgroupdesc_camera": "pildistamine ja video salvestamine",
"permgroupdesc_contacts": "juurdepääs kontaktidele",
"permgroupdesc_location": "juurdepääs selle seadme asukohale",
"permgroupdesc_microphone": "heli salvestamine",
"permgroupdesc_phone": "helistamine ja telefonikõnede haldamine",
"permgroupdesc_sensors": "juurdepääs andurite andmetele teie eluliste näitajate kohta",
"permgroupdesc_sms": "saata ja vaadata SMS-sõnumeid",
"permgroupdesc_storage": "juurdepääs seadmesse salvestatud fotodele, meediasisule ja failidele",
"permgrouplab_activityRecognition": "Füüsiline tegevus",
"permgrouplab_calendar": "Kalender",
"permgrouplab_calllog": "Kõnelogid",
"permgrouplab_camera": "Kaamera",
"permgrouplab_contacts": "Kontaktid",
"permgrouplab_location": "Asukoht",
"permgrouplab_microphone": "Mikrofon",
"permgrouplab_phone": "Telefon",
"permgrouplab_sensors": "Kehaandurid",
"permgrouplab_sms": "SMS-sõnumid",
"permgrouplab_storage": "Failid ja meedia",
"permgrouprequest_activityRecognition": "Luba rakendusel jälgida sinu tegevust.",
"permgrouprequest_calendar": "Luba <b></b>",
"permgrouprequest_calllog": "Luba <b></b>",
"permgrouprequest_camera": "Luba <b></b>",
"permgrouprequest_contacts": "Luba <b></b>",
"permgrouprequest_location": "Luba <b></b>",
"permgrouprequest_microphone": "Luba <b></b>",
"permgrouprequest_phone": "Luba <b></b>",
"permgrouprequest_sensors": "Luba <b></b>",
"permgrouprequest_sms": "Luba <b></b>",
"permgrouprequest_storage": "Luba <b></b>",
"permgrouprequestdetail_location": "Rakendusel on ligipääs sinu asukohale vaid selle kasutamise ajal",
"permlab_acceptHandover": "jätka kõnet teises rakenduses",
"permlab_accessBackgroundLocation": "Luba asukohta tuvastada taustal töötamisel",
"permlab_accessCoarseLocation": "juurdepääs ligikaudsele (võrgupõhisele) asukohale ainult esiplaanil",
"permlab_accessDrmCertificates": "juurdepääs DRM-i sertifikaatidele",
"permlab_accessFineLocation": "juurdepääs täpsele asukohale ainult esiplaanil",
"permlab_accessImsCallService": "juurdepääs IMS kõneteenusele",
"permlab_accessLocationExtraCommands": "juurdepääs asukohapakkuja lisakäskudele",
"permlab_accessNetworkConditions": "võrgutingimuste teabe kuulamine",
"permlab_accessNetworkState": "võrguühenduste vaatamine",
"permlab_accessNotifications": "juurdepääsu märguanded",
"permlab_accessWifiState": "WiFi-ühenduste vaatamine",
"permlab_accessWimaxState": "WiMAX-iga ühenduse loomine ja ühenduse katkestamine",
"permlab_access_notification_policy": "juurdepääs funktsioonile „Ära sega“",
"permlab_activityRecognition": "füüsiliste tegevuste tuvastamine",
"permlab_addVoicemail": "kõneposti lisamine",
"permlab_answerPhoneCalls": "telefonikõnedele vastamine",
"permlab_audioWrite": "muusikakogu muutmine",
"permlab_bindCarrierMessagingService": "seose loomine operaatori sõnumisideteenusega",
"permlab_bindCarrierServices": "sidumine operaatoriteenustega",
"permlab_bindConditionProviderService": "sidumine tingimustepakkuja teenusega",
"permlab_bindDreamService": "sidumine uneteenusega",
"permlab_bindNotificationListenerService": "sidumine märguannete kuulamisteenusega",
"permlab_bind_connection_service": "telefoniteenustega suhtlemine",
"permlab_bind_incall_service": "ekraanivaate „Kõne pooleli“ kasutamine",
"permlab_bluetooth": "sidumine Bluetoothi seadmetega",
"permlab_bluetoothAdmin": "juurdepääs Bluetoothi seadetele",
"permlab_bodySensors": "juurdepääs kehaanduritele (näiteks pulsilugeja)",
"permlab_broadcastSticky": "kleepsaate lähetamine",
"permlab_callCompanionApp": "süsteemi kaudu kõnede vaatamine ja juhtimine.",
"permlab_callPhone": "otse telefoninumbritele helistamine",
"permlab_camera": "pildistamine ja videosalvestus",
"permlab_changeNetworkState": "võrguühenduvuse muutmine",
"permlab_install_shortcut": "paigalda otseteed",
"permlab_invokeCarrierSetup": "käivita sideteenuse pakkuja lisatud konfiguratsioonirakendus",
"permlab_register_sim_subscription": "uute telekommunikatsiooni SIM-kaardi ühenduste registreerimine",
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-16 17:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-16 14:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-18 13:36+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <hwlate@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/et/>\n"
"Language: et\n"
......@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
#, no-wrap
msgid "All About Descriptions, Graphics, and Screenshots"
msgstr ""
msgstr "Kogu teave kirjeldustest, kujundustest ja ekraanitõmmistest"
#. type: Plain text
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
......@@ -31,7 +31,7 @@ msgstr ""
#. type: Plain text
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
msgid "This is supported from F-Droid version 0.103 and *fdroidserver* version 0.8."
msgstr ""
msgstr "See funktsionaalsus on toetatud alates F-Droid'i versioonist 0.103 ja *fdroidserver*'i versioonist 0.8."
#. type: Plain text
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
......@@ -44,6 +44,8 @@ msgid ""
"* Do not remove this line (it will not be displayed)\n"
"{:toc}\n"
msgstr ""
"* Do not remove this line (it will not be displayed)\n"
"{:toc}\n"
#. type: Title ##
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment