Verified Commit 31619d74 authored by Ihor Hordiichuk's avatar Ihor Hordiichuk Committed by Weblate

Translated using Weblate: Ukrainian (uk) by ihor_ck <igor_ck@outlook.com>

Currently translated at 100.0% (131 of 131 strings)

Translated using Weblate: Ukrainian (uk) by ihor_ck <igor_ck@outlook.com>

Currently translated at 7.5% (116 of 1544 strings)

Translated using Weblate: Ukrainian (uk) by ihor_ck <igor_ck@outlook.com>

Currently translated at 100.0% (368 of 368 strings)
Co-authored-by: Ihor Hordiichuk's avatarihor_ck <igor_ck@outlook.com>
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/uk/
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-pages/uk/
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website/uk/
Translation: F-Droid/Website
Translation: F-Droid/Website Docs
Translation: F-Droid/Website Pages
parent 74e58020
......@@ -198,7 +198,7 @@
"permdesc_writeCalendar": "Цей застосунок може додавати, вилучати та змінювати події календаря на вашому телефоні. Він також може надсилати повідомлення від імені власників календаря або змінювати події не повідомивши власників.",
"permdesc_writeCallLog": "Дозволяє застосунку змінювати журнал викликів вашого телефону, включно з даними про вхідні та вихідні дзвінки. Шкідливі застосунки можуть використовувати це для стирання або зміни вашого журналу викликів.",
"permdesc_writeContacts": "Дозволяє застосунку змінювати дані про контакти, які зберігаються у вашому телефоні, зокрема частоту здійснення дзвінків, надсилання електронних листів або інших способів спілкування з окремими особами. Такий дозвіл дає програмам змогу видаляти контактні дані.",
"permdesc_writeGeolocationPermissions": "Дозволяє застосунку змінювати дозволи географічного місцезнаходження у оглядачі. Шкідливі застосунки можуть використовувати це, щоб дозволяти надсилати відомості про місцезнаходження довільним веб-сайтам.",
"permdesc_writeGeolocationPermissions": "Дозволяє застосунку змінювати дозволи розташування для переглядача. Шкідливі застосунки можуть використовувати це, щоб дозволяти надсилати подробиці про розташування довільним вебсайтам.",
"permdesc_writeHistoryBookmarks": "Дозволяє застосунку змінювати історію чи закладки веб-переглядача, збережені у вашому телефоні. Це може дозволити програмі стирати чи змінювати дані веб-переглядача. Зауважте: цей дозвіл не може застосовуватися веб-переглядачами третіх сторін або іншими програмами з можливостями веб-перегляду.",
"permdesc_writeSettings": "Дозволяє застосунку змінювати дані налаштувань системи. Шкідливі застосунки можуть пошкодити конфігурацію вашої системи.",
"permdesc_writeSyncSettings": "Дозволяє застосунку змінювати налаштування синхронізації для облікового запису, наприклад, вмикати синхронізацію застосунку Люди з обліковим записом.",
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-16 17:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-10 14:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-19 17:05+0000\n"
"Last-Translator: ihor_ck <igor_ck@outlook.com>\n"
"Language-Team: Ukrainian <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/uk/>\n"
"Language: uk\n"
......@@ -1640,7 +1640,7 @@ msgstr ""
#. type: Plain text
#: _docs/Build_Metadata_Reference.md
msgid "This information is also published to the wiki."
msgstr ""
msgstr "Ці дані також публікуються у вікі."
#. type: Title ###
#: _docs/Build_Metadata_Reference.md
......@@ -4971,7 +4971,7 @@ msgstr "Допомога з інфраструктурою"
#. type: Plain text
#: _docs/How_to_Help.md
msgid "F-Droid provides multiple servers (builders, web portal, download areas...) which need regular maintenance, Ansible-based deployment, and hardware management. Further information can be found by asking [on IRC](https://webchat.freenode.net/?channels=%23fdroid-dev) (#fdroid-dev on freenode) or team@f-droid.org."
msgstr "F-Droid надає кілька серверів (збірок, вебпорталів, областей завантаження...), які потребують регулярного обслуговування, розгортання на основі відповідей та керування обладнанням. Додаткові відомості можна знайти, запитавши [на IRC](https://webchat.freenode.net/?channels=%23fdroid-dev) (# fdroid-dev на freenode) або team@f-droid.org."
msgstr "F-Droid надає кілька серверів (збірок, вебпорталів, областей завантаження...), які потребують регулярного обслуговування, розгортання на основі відповідей та керування обладнанням. Додаткові відомості можна знайти, запитавши [на IRC](https://webchat.freenode.net/?channels=%23fdroid-dev) (# fdroid-dev на freenode) або team@f-droid.org."
#. type: Title ###
#: _docs/How_to_Help.md
......@@ -8865,27 +8865,27 @@ msgstr ""
#. type: Plain text
#: _docs/Translation_and_Localization.md
msgid "In order for a new language to be added to f-droid.org, it must have:"
msgstr ""
msgstr "Для того, щоб нову мову можна було додати до f-droid.org, вона повинна мати:"
#. type: Bullet: '* '
#: _docs/Translation_and_Localization.md
msgid "[Website](https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website) component: 100% translated"
msgstr ""
msgstr "Складник [Website](https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website): 100% перекладу"
#. type: Bullet: '* '
#: _docs/Translation_and_Localization.md
msgid "[Website Pages](https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-pages/) component: 100% translated"
msgstr ""
msgstr "Складник [Website Pages](https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-pages/): 100% перекладу"
#. type: Bullet: '* '
#: _docs/Translation_and_Localization.md
msgid "[Data](https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/fdroiddata) component: at least 10% translated"
msgstr "Компонента [Дані](https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/fdroiddata): перекладено принаймні 10%"
msgstr "Складник [Data](https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/fdroiddata): перекладено принаймні 10%"
#. type: Plain text
#: _docs/Translation_and_Localization.md
msgid "There is a [nightly build of the website](https://staging.f-droid.org) that includes all translations on Weblate, no matter how complete they are. This lets everyone see the progress, and means we can get new languages working well before launching them."
msgstr ""
msgstr "Існує [nightly build of the website](https://staging.f-droid.org), яка містить всі переклади на Weblate, незалежно від того, наскільки їх завершено. Це дозволяє всім побачити прогрес, а значить, ми можемо отримати нові мови, що працюють добре, перш ніж запускати їх."
#. type: Title ##
#: _docs/Translation_and_Localization.md
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-20 19:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-20 20:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-19 17:05+0000\n"
"Last-Translator: ihor_ck <igor_ck@outlook.com>\n"
"Language-Team: Ukrainian <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-pages/uk/>\n"
"Language: uk\n"
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.2-dev\n"
"X-Generator: Weblate 4.3-dev\n"
#. type: YAML Front Matter: title
#: _pages/403.md
......@@ -379,7 +379,7 @@ msgstr "Те ж саме стосується створення нових ве
#. type: Plain text
#: _pages/contribute.md
msgid "Further information can be found in [the documentation](../docs), or by asking [on IRC](https://webchat.freenode.net/?channels=%23fdroid) (#fdroid on freenode)."
msgstr "Додаткові відомості можна знайти в [документації](../docs), або запитавши [у IRC](https://webchat.freenode.net/?channels=%23fdroid) (#fdroid на freenode)."
msgstr "Додаткові відомості можна знайти в [документації](../docs), або запитавши [в IRC](https://webchat.freenode.net/?channels=%23fdroid) (#fdroid на freenode)."
#. type: Title ###
#: _pages/contribute.md
......@@ -422,7 +422,7 @@ msgstr "Допомога з інфраструктурою"
#. type: Plain text
#: _pages/contribute.md
msgid "F-Droid provides multiple servers (builders, web portal, download areas...) which need regular maintenance, Ansible-based deployment, and hardware management. Further information can be found by asking [on IRC](https://webchat.freenode.net/?channels=%23fdroid-dev) (#fdroid-dev on freenode) or team@f-droid.org."
msgstr "F-Droid надає кілька серверів (збірок, вебпорталів, областей завантаження...), які потребують регулярного обслуговування, розгортання на основі відповідей та керування обладнанням. Додаткові відомості можна знайти, запитавши [на IRC](https://webchat.freenode.net/?channels=%23fdroid-dev) (# fdroid-dev на freenode) або team@f-droid.org."
msgstr "F-Droid надає кілька серверів (збірок, вебпорталів, областей завантаження...), які потребують регулярного обслуговування, розгортання на основі відповідей та керування обладнанням. Додаткові відомості можна знайти, запитавши [на IRC](https://webchat.freenode.net/?channels=%23fdroid-dev) (# fdroid-dev на freenode) або team@f-droid.org."
#. type: YAML Front Matter: title
#: _pages/docs.md
......@@ -470,7 +470,7 @@ msgstr "[Посібники](../tutorials) Покрокові посібники
#: _pages/docs.md
#, no-wrap
msgid "More Information"
msgstr "Більше інформації"
msgstr "Докладніше"
#. type: Bullet: '* '
#: _pages/docs.md
......@@ -485,7 +485,7 @@ msgstr "[Відомі сховища](https://forum.f-droid.org/t/721) Пере
#. type: Bullet: '* '
#: _pages/docs.md
msgid "[Release Channels and Signing Keys](Release_Channels_and_Signing_Keys) These are the various channels that F-Droid software are released on, with info to verify them based on signing keys."
msgstr "[Випуск каналів і ключів для підписування](Release_Channels_and_Signing_Keys) Це різні канали, на яких випускається програмне забезпечення F-Droid, з інформацією, щоб перевірити їх на підставі ключів підписування."
msgstr "[Випуск каналів і ключів для підписування](Release_Channels_and_Signing_Keys) Це різні канали, на яких випускається програмне забезпечення F-Droid, з подробицями для перевірки їх на підставі ключів підписування."
#. type: Bullet: '* '
#: _pages/docs.md
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment