Verified Commit 0c14dc4e authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Weblate

Translated using Weblate: Estonian (et) by Priit Jõerüüt <hwlate@joeruut.com>

Currently translated at 62.7% (231 of 368 strings)

Translated using Weblate: Estonian (et) by Priit Jõerüüt <hwlate@joeruut.com>

Currently translated at 0.1% (3 of 2886 strings)

Translated using Weblate: Estonian (et) by Priit Jõerüüt <hwlate@joeruut.com>

Currently translated at 15.2% (20 of 131 strings)

Translated using Weblate: Estonian (et) by Priit Jõerüüt <hwlate@joeruut.com>

Currently translated at 0.1% (2 of 1545 strings)
Co-authored-by: default avatarPriit Jõerüüt <hwlate@joeruut.com>
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/et/
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-pages/et/
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-posts/et/
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website/et/
Translation: F-Droid/Website
Translation: F-Droid/Website Docs
Translation: F-Droid/Website Pages
Translation: F-Droid/Website Posts
parent 9b1fb450
Pipeline #190730986 passed with stage
in 17 minutes and 25 seconds
......@@ -159,6 +159,17 @@
"permdesc_receiveBootCompleted": "Võimaldab rakendusel käivituda ise kohe, kui süsteem on käivitunud. See võib telefoni käivitamist aeglustada ja lubab rakendusel muuta telefoni ka üldiselt aeglasemaks, kuna töötab pidevalt.",
"permdesc_receiveMms": "Võimaldab rakendusel vastu võtta ja töödelda multimeediumsõnumeid. See tähendab, et rakendus võib jälgida või kustutada teie seadmele saadetud sõnumeid neid teile näitamata.",
"permdesc_receiveSms": "Võimaldab rakendusel vastu võtta ja töödelda SMS-sõnumeid. See tähendab, et rakendus võib jälgida või kustutada teie seadmele saadetud sõnumeid neid teile näitamata.",
"permdesc_receiveWapPush": "Võimaldab rakendusel vastu võtta ja töödelda WAP-sõnumeid. See luba hõlmab võimet jälgida või kustutada teile saadetud sõnumeid neid teile näitamata.",
"permdesc_recordAudio": "See rakendus saab mikrofoni kasutades mis tahes ajal heli salvestada.",
"permdesc_register_call_provider": "Lubab rakendusel registreerida uusi telekommunikatsiooni ühendusi.",
"permdesc_register_sim_subscription": "Lubab rakendusel registreerida uusi telekommunikatsiooni SIM-kaartide ühendusi.",
"permdesc_removeDrmCertificates": "Lubab rakendusel eemaldada DRM-sertifikaate. Pole kunagi vajalik tavarakenduste puhul.",
"permdesc_reorderTasks": "Võimaldab rakendusel teisaldada teisi rakendusi ja ülesandeid esiplaanile ja taustale. Rakendus võib seda teha teie osaluseta.",
"permdesc_requestDeletePackages": "Võimaldab rakendusel taotleda paigalduspakettide kustutamist.",
"permdesc_requestIgnoreBatteryOptimizations": "Lubab rakendusel küsida luba rakenduse aku optimeerimise eiramiseks.",
"permdesc_requestInstallPackages": "Võimaldab rakendusel pakettide paigaldamist taotleda.",
"permdesc_requestPasswordComplexity": "Lubab rakendusel vaadata ekraaniluku keerukuse taset (kõrge, keskmine, madal või puudub), mis näitab ekraaniluku võimalikku pikkust ja tüüpi. Rakendus võib kasutajatele soovitada ka ekraaniluku viimist teatud tasemele, kuid kasutajad võivad seda eirata ja kuvalt lahkuda. Pange tähele, et ekraanilukku ei salvestata lihttekstina, seega ei tea rakendus kasutaja täpset salasõna.",
"permdesc_route_media_output": "Võimaldab rakendusel suunata meediaväljundit teistesse välistesse seadmetesse.",
"permdesc_startViewPermissionUsage": "Võimaldab omanikul võtta kasutusele rakenduse õiguste süsteemi. Tavaliste rakenduste jaoks ei tohiks seda kunagi vaja minna.",
"permdesc_statusBar": "Võimaldab rakendusel olekuriba keelata või süsteemiikoone lisada ja eemaldada.",
"permdesc_statusBarService": "Võimaldab rakendusel olla olekuriba.",
......
......@@ -7,13 +7,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-15 22:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language-Team: none\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-16 14:28+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <hwlate@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/et/>\n"
"Language: et\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.3-dev\n"
#. type: YAML Front Matter: title
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
......@@ -74,7 +76,7 @@ msgstr ""
#: _docs/Repository_Style_Guide.md
#, no-wrap
msgid "License"
msgstr ""
msgstr "Litsentsid"
#. type: Bullet: '* '
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
......@@ -4889,7 +4891,7 @@ msgstr ""
#: _docs/How_to_Help.md
#, no-wrap
msgid "Translate"
msgstr ""
msgstr "Tõlgi"
#. type: Plain text
#: _docs/How_to_Help.md
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-20 19:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-03 07:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-16 14:28+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <hwlate@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-pages/et/>\n"
"Language: et\n"
......@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.2-dev\n"
"X-Generator: Weblate 4.3-dev\n"
#. type: YAML Front Matter: title
#: _pages/403.md
......@@ -48,60 +48,60 @@ msgstr ""
#. type: Plain text
#: _pages/about.md
msgid "Donations for F-Droid development are handled via our [OpenCollective](https://opencollective.com/F-Droid/). Donations for the _f-droid.org_ core infrastructure are handled by F-Droid Limited, a UK \"private company\" registered in England (no. [08420676](https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08420676))."
msgstr ""
msgstr "Annetusi F-Droidi arenduseks haldame meie [OpenCollective](https://opencollective.com/F-Droid/) konto vahendusel. Annetusi the _f-droid.org_ infrastruktuuri tuumiku rahastamiseks haldab F-Droid Limited, mis on Suurbitannia eraõiguslik äriühing registreeritud Inglismaal (no. [08420676](https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08420676))."
#. type: Title ###
#: _pages/about.md
#, no-wrap
msgid "Contact"
msgstr ""
msgstr "Kontaktid"
#. type: Plain text
#: _pages/about.md
msgid "You can discuss F-Droid or get help on the [forum](https://forum.f-droid.org) and F-Droid's user chat."
msgstr ""
msgstr "Sa saad arutleda F-Droid'iga seotud teemadel või küsida abi meie [foorumis](https://forum.f-droid.org) ning F-Droid'i kasutajate veebivestlustes."
#. type: Plain text
#: _pages/about.md
msgid "To chat with others about F-Droid, either join via IRC in the [#fdroid channel](https://webchat.freenode.net/?channels=%23fdroid) on freenode or join [#fdroid:f-droid.org](https://matrix.to/#/#fdroid:f-droid.org) on Matrix. The discussions are logged on [matrix.f-droid.org](https://matrix.f-droid.org/alias/%23fdroid:f-droid.org)."
msgstr ""
msgstr "Kui soovid teiste kasutajatega vestelda F-Droid'i teemadel, siis kas palun liitu IRC vahendusel [kanaliga #fdroid](https://webchat.freenode.net/?channels=%23fdroid) freenode serveris või Matrix'i vahendusel [#fdroid:f-droid.org](https://matrix.to/#/#fdroid:f-droid.org) meie omas serveris. Kõik Matrix'is peetud vestlused logitakse [matrix.f-droid.org](https://matrix.f-droid.org/alias/%23fdroid:f-droid.org) serveris."
#. type: Plain text
#: _pages/about.md
msgid "There also exist bridges to Telegram and Jabber/XMPP (experimental). To join via Telegram, click on [this link](https://matrix.f-droid.org/fdroid/telegram/). For Jabber/XMPP, join [#fdroid#matrix.org@bridge.xmpp.matrix.org](xmpp:#fdroid#matrix.org@bridge.xmpp.matrix.org?join)."
msgstr ""
msgstr "Lisaks on olemas katselised Telegram'i ja Jabber/XMPP võrgusillad. Liitumaks Telegram'i vahendusel, palun klõpsi [seda viidet](https://matrix.f-droid.org/fdroid/telegram/). Jabber/XMPP jaoks liitu [#fdroid#matrix.org@bridge.xmpp.matrix.org](xmpp:#fdroid#matrix.org@bridge.xmpp.matrix.org?join) abil."
#. type: Plain text
#: _pages/about.md
msgid "F-Droid contributors also run a social-media account on the Fediverse. You can interact with us or follow us on [@fdroidorg@mastodon.technology](https://mastodon.technology/@fdroidorg)."
msgstr ""
msgstr "F-Droid'i kaasautorid haldavad Fediverse'i sotsiaalmeediakontot. Sa saad meiega suhelda või lihtsalt meie tegemisi jälgida [@fdroidorg@mastodon.technology](https://mastodon.technology/@fdroidorg) vahendusel."
#. type: Plain text
#: _pages/about.md
msgid "You can send email at [team@f-droid.org](mailto:team@f-droid.org), but messages are much more likely to be answered on the forum or #fdroid channel. If you want to help, you can [join us]({{ \"/contribute/\" | prepend: site.baseurl }})."
msgstr ""
msgstr "Sa võid saata ka e-kirju [team@f-droid.org](mailto:team@f-droid.org) aadressile, kuid vajalikke vastuseid leiad pigem foorumist või #fdroid kanalilt. Kui sa aga soovid aidata, siis [palun liitu meiega]({{ \"/contribute/\" | prepend: site.baseurl }})."
#. type: Title ###
#: _pages/about.md
#, no-wrap
msgid "Consulting / Commercial Support"
msgstr ""
msgstr "Konsultatsioonid ja äriteenused"
#. type: Plain text
#: _pages/about.md
msgid "If you're running an organisation that uses F-Droid or would like to use F-Droid, you will sometimes want to have an expert. For this, we have a list of companies and developers who contributed to F-Droid in one way or another and are available for consulting:"
msgstr ""
msgstr "Kui sul on organisatsioon, mis kasutab F-Droid'i või tahaks kasutada F-Droid'i, siis mõnikord võib sul eksperdi abi vaja minna. Selleks on meil nimekiri ettevõtetest ja arendajatest, kes on F-Droid'i ühel või teisel viisil aidanud ning on saadaval konsulteerimisteenuste jaoks:"
#. type: Plain text
#: _pages/about.md
msgid "[Find an F-Droid Consultant]({{ \"/consulting/\" | prepend: site.baseurl }})"
msgstr ""
msgstr "[Leia endale nõustaja F-Droid'i lahenduste jaoks]({{ \"/consulting/\" | prepend: site.baseurl }})"
#. type: Title ###
#: _pages/about.md
#, no-wrap
msgid "License"
msgstr ""
msgstr "Litsentsid"
#. type: Bullet: '* '
#: _pages/about.md
......@@ -371,23 +371,23 @@ msgstr ""
#. type: Plain text
#: _pages/contribute.md
msgid "Further information can be found in [the documentation](../docs), or by asking [on IRC](https://webchat.freenode.net/?channels=%23fdroid) (#fdroid on freenode)."
msgstr ""
msgstr "Lisateavet leiad [dokumentatsioonist](../docs) või suheldes meiega [IRC vahendusel](https://webchat.freenode.net/?channels=%23fdroid) (#fdroid on freenode)."
#. type: Title ###
#: _pages/contribute.md
#, no-wrap
msgid "Translate"
msgstr ""
msgstr "Tõlgi"
#. type: Plain text
#: _pages/contribute.md
msgid "The client application is available in many languages. Should yours not be among those, or be in need of updates or improvement, please create an account and use the [translation system](https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/) to make your changes."
msgstr ""
msgstr "Meie klientrakendus on saadaval mitmetes keeltes. Kui sinu keel pole nende hulgas või sa tahaks tõlkeid uuendada või parandada, siis palun loo konto meie [tõlkeliidesesse](https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/) ja tee seal soovitud muudatused."
#. type: Plain text
#: _pages/contribute.md
msgid "Start with the overview of [Translation and Localization](../docs/Translation_and_Localization). There’s also a [dedicated forum section](https://forum.f-droid.org/c/translation) for translation related discussions."
msgstr ""
msgstr "Esmase ülevaate leiad [Tõlgete ja lokaliseerimise lehelt](../docs/Translation_and_Localization). Lisaks on meie [foormis vastav alamteema](https://forum.f-droid.org/c/translation) tõlgetega seotud asjaolude arutamiseks."
#. type: Title ###
#: _pages/contribute.md
......
......@@ -7,13 +7,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-09 15:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language-Team: none\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-16 14:28+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <hwlate@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-posts/et/>\n"
"Language: et\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.3-dev\n"
#. type: YAML Front Matter: title
#: _posts/2017-02-20-f-droid-supports-apk-expansion-files-aka-obb.md
......@@ -10895,7 +10897,7 @@ msgstr ""
#. type: Bullet: '* '
#: _posts/2019-03-26-the-latest-tab-now-highlights-good-descriptions.md
msgid "License"
msgstr ""
msgstr "Litsentsid"
#. type: Bullet: '* '
#: _posts/2019-03-26-the-latest-tab-now-highlights-good-descriptions.md
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment