• eskerda's avatar
  Serveix fonts localment · a905b449
  eskerda authored
  * Afegeig les fonts Krub i Roboto. Son les fonts que anteriorment
   s'estaven servint a traves de google fonts
  * Elimina headers que no es fan servir de head.html
  
  Fixes #9
  a905b449
Name
Last commit
Last update
.sass-cache Loading commit data...
annex Loading commit data...
la_guia Loading commit data...
web Loading commit data...
.gitignore Loading commit data...
.gitlab-ci.yml Loading commit data...
COM_CONTRIBUIR.md Loading commit data...
ENTITATS_PARTICIPANTS.md Loading commit data...
Gemfile Loading commit data...
Gemfile.lock Loading commit data...
LICENSE Loading commit data...
README.md Loading commit data...