• Franchi's avatar
    Reoganització del apartat de política de dades · a87e040a
    Franchi authored
    Es mou els detalls de les propostes al annex i es deixa en La Guia només la versió semplificada/entenedora.
    S'afegeix la proposta 'd'estandarització de les dades publicades' i 'els mecanismes per complir la GDPR de manera activa'
    a87e040a
Name
Last commit
Last update
..
README.md Loading commit data...