1. 11 Nov, 2018 3 commits
 2. 07 Nov, 2018 1 commit
 3. 05 Nov, 2018 4 commits
 4. 04 Nov, 2018 7 commits
 5. 02 Nov, 2018 1 commit
 6. 01 Nov, 2018 1 commit
  • eskerda's avatar
   Serveix fonts localment · a905b449
   eskerda authored
   * Afegeig les fonts Krub i Roboto. Son les fonts que anteriorment
    s'estaven servint a traves de google fonts
   * Elimina headers que no es fan servir de head.html
   
   Fixes #9
   a905b449
 7. 30 Oct, 2018 3 commits
 8. 28 Oct, 2018 2 commits
 9. 27 Oct, 2018 6 commits
 10. 26 Oct, 2018 12 commits