Commit 6308dc86 authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾 Committed by franchi

Inclou els logos a la pàgina web, enlloc de només els texts

parent 2544a501
......@@ -3,13 +3,16 @@
1. Impulsores:
Els impulsors d'aquest projecte ens reunim periòdicament per debatre les aportacion fetes, parlar de les seves mancances, així com promoure la seva projecció pública. Per demanar més informació sobre aquestes reunions pots enviar un correu a [sobiraniamunicipal@bcnfs.org](mailto:sobiraniamunicipal@bcnfs.org).
* Sobtec
* Barcelona Free Software
* Pangea
* Colectic
* Pirates de Catalunya
* Xarxa d'Innovació Pública
* GuifiNet/Exo
<div id="entitats" markdown="1">
| | | |
|:-------------------------:|:-------------------------:|:-------------------------:|
| [![Sobtec](/imatges/sobtec.jpg) *Sobtec*](http://sobtec.cat) | [![Barcelona Free Software](/imatges/bcnfs.svg) *Barcelona Free Software*](https://bcnfs.org) | [![Pangea](/imatges/pangea.png) *Pangea*](https://pangea.org/)
| [![Colectic](/imatges/colectic.png) *Colectic*](https://colectic.coop) | [![Pirates de Catalunya](/imatges/pirata.png) *Pirates de Catalunya*](http://pirata.cat) | [![Xarxa d'Innovació Pública](/imatges/xip.png) *Xarxa d'Innovació Pública*](http://www.xarxaip.cat/)
|| [![guifi.net/Exo](/imatges/guifi.svg) *guifi.net/Exo*](https://guifi.net/) |
</div>
2. Contribuidores:
......
## Text de prova
# Com contribuir
Booga booga booga.
Les contribucions s'han de fer a través de **propostes de modificació** dels documents que conformen l'[Annex](./annex/ANNEX.md). Cadascun fa referència a un apartat de La Guia.
La proposta de modificació es pot fer:
- Fent un [Merge request](https://docs.gitlab.com/ee/gitlab-basics/add-merge-request.html) per modificar el document objecte de la proposta i el document de bibliografia en el cas que sigui necessari.
- Enviant un correu a sobiraniamunicipal@bcnfs.org indicant quin document es vol modificar i la modificació que es vols fer, i quins documents s'ha consultat per redactar la proposta. Aquests documents apareixeran a l'apartat de bibliografia.
Totes les aportacions seran debatudes conjuntament pels impulsors de La Guia i els redactors de l'aportació.
## Format
Tos els documents segueixen el format [Markdown (GitLab flavored)](https://docs.gitlab.com/ee/user/markdown.html).
## Reconeixement
Tothom qui hagi fet una aportació al document pot demanar aparèixer a l'apartat d'entitats participants com a contribuidor.
Tota la documentació consultada que ha servit de referència per a fer els textos de La Guia haurà d'aparèixer a l'apartat de bibliografia.
## Text de prova
Aquest fitxer es sobreescriirà pel fitxer ENTITATS_PARTICIPANTS.md cada cop que es desplegui una nova versió de la web. Pots consultar el .gitlab.ci.yml per veure els detalls de com es fa
## Entitats i persones participants
1. Impulsores:
Els impulsors d'aquest projecte ens reunim periòdicament per debatre les aportacion fetes, parlar de les seves mancances, així com promoure la seva projecció pública. Per demanar més informació sobre aquestes reunions pots enviar un correu a [sobiraniamunicipal@bcnfs.org](mailto:sobiraniamunicipal@bcnfs.org).
![Sobtec](/imatges/sobtec.jpg){:width="200pt"}
![Barcelona Free Software](/imatges/bcnfs.svg){:width="200pt"}
![Pangea](/imatges/pangea.png){:width="200pt"}
![Colectic](/imatges/colectic.gif){:width="200pt"}
![Pirates de Catalunya](/imatges/pirata.png){:width="200pt"}
![Xarxa d'Innovació Pública](/imatges/xip.png){:width="200pt"}
![GuifiNet/Exo](/imatges/guifi.svg){:width="200pt"}
2. Contribuidores:
Els contribuidors s'encarreguen de fer propostes específiques per ampliar els diferents apartats de la guia.
Trobaràs més informació sobre com contribuir al document [COM_CONTRIBUIR.md](/com_contribuir)
* The Things Network Catalunya
* FemProcomuns
* Free Knowledge Institute
3. Simpatitzants
Els simpatitzants donen suport i difonen els continguts de La Guia. Envia'ns un correu a [sobiraniamunicipal@bcnfs.org](mailto:sobiraniamunicipal@bcnfs.org) si vols aparèixer com simpatitzant de La Guia.
<style>
#entitats img {
width: 150pt
}
#entitats img + em {
padding: 5px;
display: block;
text-align: center;
}
</style>
This diff is collapsed.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 12.0.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 51448) -->
<svg
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd"
xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape"
version="1.1"
id="Layer_1"
width="2158.399"
height="626.968"
viewBox="0 0 2158.399 626.968"
overflow="visible"
enable-background="new 0 0 2158.399 626.968"
xml:space="preserve"
inkscape:version="0.48.0 r9654"
sodipodi:docname="logo guifi.svg"
inkscape:export-filename="/home/gil/feines/guifi/logo guifi.png"
inkscape:export-xdpi="16.68"
inkscape:export-ydpi="16.68"><metadata
id="metadata39"><rdf:RDF><cc:Work
rdf:about=""><dc:format>image/svg+xml</dc:format><dc:type
rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage" /><dc:title></dc:title></cc:Work></rdf:RDF></metadata><defs
id="defs37">
</defs><sodipodi:namedview
pagecolor="#ffffff"
bordercolor="#666666"
borderopacity="1"
objecttolerance="10"
gridtolerance="10"
guidetolerance="10"
inkscape:pageopacity="0"
inkscape:pageshadow="2"
inkscape:window-width="990"
inkscape:window-height="589"
id="namedview35"
showgrid="false"
inkscape:zoom="0.23118989"
inkscape:cx="1079.1995"
inkscape:cy="274.55497"
inkscape:window-x="0"
inkscape:window-y="1"
inkscape:window-maximized="0"
inkscape:current-layer="Layer_1" />
<path
style="fill:#ff3300"
d="M 1859.2188 132.125 C 1819.5628 132.125 1785.383 148.274 1756.625 180.625 C 1727.867 212.977 1708.36 257.2175 1698.125 313.3125 C 1687.739 370.2415 1691.114 415.33 1708.25 448.625 C 1725.379 481.919 1753.2973 493.17625 1793.5312 499.03125 C 1796.5502 499.46925 1837.8788 501.972 1849.7188 500.625 C 1877.3777 497.461 1909.1715 494.7385 1926.1875 483.1875 L 1910.4688 414.3125 C 1884.1658 424.1775 1857.1342 428.55 1835.0312 428.875 C 1794.3233 426.381 1780.8205 414.3415 1773.8125 400.6875 C 1766.8125 387.0335 1765.2553 366.765 1769.1562 339.875 L 1952.1875 339.875 C 1953.0425 336.93 1953.7978 333.8175 1954.4688 330.5625 L 1957.2812 315.90625 C 1968.0152 257.06225 1964.8585 211.715 1947.8125 179.875 C 1930.7665 148.035 1901.2257 132.125 1859.2188 132.125 z M 1846.75 208.875 C 1863.887 208.875 1875.8938 214.94025 1882.8438 227.03125 C 1889.8057 239.12425 1891.5137 256.742 1887.9688 279.875 L 1780.0938 279.875 C 1785.7787 256.955 1794.3308 239.3865 1805.7188 227.1875 C 1817.0997 214.9885 1830.786 208.875 1846.75 208.875 z "
transform="translate(0,-1.956853e-5)"
id="path5" /><path
style="fill-rule:evenodd"
d="M 167.09375 132.125 C 131.64575 132.125 100.47075 148.456 73.59375 181.125 C 46.719751 213.795 28.239 257.8435 18.125 313.3125 C 8.5440003 365.8345 11.525751 407.90825 27.09375 439.53125 C 42.664749 471.15025 68.180001 486.96875 103.625 486.96875 C 122.108 486.96875 138.24225 483.02425 152.03125 475.15625 C 165.81125 467.29125 178.0645 455.075 188.8125 438.5 L 183.25 469.03125 C 177.318 501.56625 168.7035 523.89275 157.4375 535.96875 C 146.1685 548.03975 129.13925 552.2155 106.28125 554.0625 C 82.184251 556.0045 48.410749 552.23975 15.71875 539.96875 L 0 608.84375 C 17.012999 620.39875 60.843751 626.96875 89.59375 626.96875 C 111.42875 626.96875 131.39975 624.192 149.46875 618.625 C 167.53075 613.058 183.083 604.9025 196.125 594.1875 C 211.402 581.3675 223.45625 565.50275 232.28125 546.59375 C 241.11225 527.67975 248.78775 500.2485 255.34375 464.3125 L 313.6875 144.375 L 244 144.375 L 236.4375 185.8125 C 231.5075 167.7025 223.3455 154.228 211.9375 145.375 C 200.5295 136.529 185.57475 132.125 167.09375 132.125 z M 169.875 210.8125 C 189.195 210.8125 202.52425 219.392 209.90625 236.5 C 217.28725 253.614 218.1455 277.81375 212.4375 309.09375 C 206.4245 342.05875 196.77275 367.12775 183.46875 384.34375 C 170.15975 401.56275 153.82 410.1875 134.5 410.1875 C 115.337 410.1875 102.15975 401.56275 94.96875 384.34375 C 87.77475 367.12775 87.11275 342.46875 92.96875 310.34375 C 98.71375 278.84875 108.321 254.39575 121.75 236.96875 C 135.177 219.54175 151.221 210.8125 169.875 210.8125 z "
transform="translate(0,-1.956853e-5)"
id="path7" /><path
style="fill-rule:evenodd"
inkscape:connector-curvature="0"
id="path13"
d="m 645.667,144.371 -62.491,342.595 h -71.779 l 7.414,-40.651 c -13.437,16.567 -27.84,28.98 -43.209,37.26 -15.372,8.278 -31.71,12.424 -49.017,12.424 -30.071,0 -50.828,-9.865 -62.266,-29.602 -11.436,-19.729 -13.572,-49.218 -6.412,-88.468 l 42.601,-233.558 h 73.29 l -37.774,207.087 c -4.443,24.372 -4.337,41.76 0.322,52.16 4.658,10.402 14.547,15.599 29.673,15.599 17.145,0 31.982,-6.462 44.506,-19.383 12.53,-12.925 20.823,-30.52 24.885,-52.795 l 36.964,-202.668 h 73.293 z"
clip-rule="evenodd" /><polygon
style="fill-rule:evenodd"
id="polygon15"
points="820.442,144.371 757.957,486.965 684.663,486.965 747.155,144.371 "
clip-rule="evenodd" /><g
id="g17">
<path
inkscape:connector-curvature="0"
id="path19"
d="m 751.343,60.317 c 1.233,-24.613 22.175,-44.561 46.785,-44.561 24.609,0 43.566,19.948 42.331,44.561 -1.23,24.61 -22.171,44.56 -46.782,44.56 -24.61,0 -43.562,-19.95 -42.334,-44.56 z" />
<path
inkscape:connector-curvature="0"
id="path21"
d="M 795.901,60.317" />
</g><g
id="g23">
<path
inkscape:connector-curvature="0"
id="path25"
d="m 1256.255,306.076 c 1.228,-24.61 22.181,-44.561 46.79,-44.561 24.61,0 43.561,19.95 42.325,44.561 -1.228,24.61 -22.175,44.56 -46.779,44.56 -24.613,-0.001 -43.563,-19.95 -42.336,-44.56 z" />
<path
inkscape:connector-curvature="0"
id="path27"
d="M 1300.813,306.076" />
</g><path
style="fill:#ff3300;fill-rule:evenodd"
inkscape:connector-curvature="0"
id="path29"
d="m 1372.172,486.965 62.49,-342.595 h 71.781 l -7.41,40.635 c 13.268,-16.562 27.626,-28.979 43.083,-37.252 15.449,-8.277 31.75,-12.417 48.886,-12.417 30.24,0 51.083,9.812 62.541,29.435 11.459,19.627 13.591,49.167 6.389,88.624 l -42.596,233.57 h -73.291 l 37.774,-207.1 c 4.479,-24.58 4.366,-42.128 -0.359,-52.634 -4.726,-10.508 -14.563,-15.763 -29.52,-15.763 -17.314,0 -32.19,6.462 -44.634,19.387 -12.44,12.923 -20.689,30.522 -24.758,52.793 l -37.087,203.316 h -73.289 z"
clip-rule="evenodd" /><path
style="fill:#ff3300;fill-rule:evenodd"
inkscape:connector-curvature="0"
id="path31"
d="m 2095.44,489.543 c -6.772,0.216 -14.868,0.594 -24.307,1.131 -9.438,0.534 -15.427,0.806 -17.947,0.806 -28.092,0 -46.118,-6.569 -54.072,-19.701 -7.955,-13.139 -8.404,-39.045 -1.358,-77.72 l 33.782,-185.169 h -36.195 l 11.767,-64.52 h 36.195 l 17.065,-93.555 h 72.77 l -17.064,93.555 h 42.324 l -11.767,64.52 h -42.324 l -34.574,189.571 c -1.652,9.027 -1.134,14.955 1.542,17.794 2.669,2.835 8.959,4.257 18.873,4.257 h 17.888 l -12.598,69.031 z"
clip-rule="evenodd" /><path
inkscape:connector-curvature="0"
id="path33"
d="M 910.843,208.89 H 871.62 l 11.767,-64.52 h 55.497 c 5.726,-27.093 12.225,-48.422 19.484,-63.988 8.83,-18.915 20.876,-34.783 36.152,-47.596 13.037,-10.723 28.593,-18.867 46.655,-24.434 C 1059.244,2.786 1079.196,0 1101.034,0 c 28.747,0 72.589,6.559 89.607,18.114 l -15.717,68.892 c -32.692,-12.269 -66.478,-16.046 -90.572,-14.099 -22.859,1.845 -39.895,6.035 -51.165,18.113 -9.627,10.312 -17.31,28.099 -23.043,53.351 h 188.996 l -62.485,342.595 h -73.285 l 50.719,-278.075 H 997.854 L 946.65,482.601 H 876.94 L 926.862,208.89 h -16.019 z" />
</svg>
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment