README.md 2.1 KB
Newer Older
epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
1 2 3
XMonad
=====================

epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
4
# Dzen2 Statusbar Preview
epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
5

6 7
You can change the color easily by editing lib/MyColor.hs.

epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
8 9
## Top Monitor

epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
10
![XMonad Dzen2: Monitor on Top][dzen-top]
epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
11 12 13

## Bottom Layout, Task and Date

epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
14
![XMonad Dzen2: Layout, Task and Date][dzen-bottom]
epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
15 16 17

## Workspace

epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
18
![XMonad Dzen2: Workspace at the Bottom][dzen-workspace]
epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
19 20 21

-- -- --

epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
22 23
# Screenshots

epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
24
## Modularized, Using Dzen2
epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
25

epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
26 27 28 29 30 31 32 33
<strong>OS</strong>: Arch/Manjaro<br>
 + <strong>WM</strong>: XMonad<br>
 + Compositor: Compton<br>
 + Statusbar: Dzen-Conky<br>
 + Terminal: Termite<br>
 + Wallpaper: 3D Bar<br>
 + File Manager: Ranger<br>
 + Viewer: VIM (Vi IMproved)
epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
34

epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
35 36 37
![Modularized Haskell XMonad: arch][picasa-ss-xmonad-1]
<br/><br/>
![Modularized Haskell XMonad: manjaro][picasa-ss-xmonad-2]
epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
38 39 40

<br/><br/>

epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
41
## Using Dzen2
epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
42 43 44 45 46 47

<strong>OS</strong>: Arch<br>
<strong>WM</strong>: XMonad<br>
 + Statusbar: Dzen2<br>
 + Run: xmonad.hs, man xmonad

epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
48
![Self Explanatory][picasa-ss-self-explanatory]
epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
49 50 51

<br/><br/>

epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
52
## Using XMobar
epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
53

epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
54 55 56 57
<strong>OS</strong>: Arch<br>
<strong>WM</strong>: XMonad<br>
 + Statusbar: XMobar<br>
 + Run: nload, newsbeuter, tmux[glances,vim], mutt)
epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
58

epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
59
![XMobar: Three Column with Gap][picasa-ss-xmobar-threecolumns-gap]
epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
60 61 62 63 64 65 66 67 68


[picasa-ss-xmobar-threecolumns-gap]: https://lh3.googleusercontent.com/-2IkVXzKSn3Q/Vz2mpPdfJiI/AAAAAAAAAPg/-oDI1U8y-DEGrl9UK51udhjF18Nel2WSwCCo/s0/xmonad-xmobar-threecolumn.png

[picasa-ss-self-explanatory]: https://lh3.googleusercontent.com/-VDWvJwgHlL4/Vz2mh_HDNkI/AAAAAAAAAO8/lZ-OnxAfSDwvrYoYZeoBPl_bdKVS06S5wCCo/s0/xmonad-self-explanatory.png

[picasa-ss-xmonad-1]: https://lh3.googleusercontent.com/-wvBpvtxgRoM/Vzmdogxu8DI/AAAAAAAAAMk/MJHotl2DFJsIOLPMODDehnAQD_IR581uwCCo/s0/modularized-xmonad-1.png

[picasa-ss-xmonad-2]: https://lh3.googleusercontent.com/-q_oRSCjFDUo/Vzmdor9QKPI/AAAAAAAAAMk/0H8i6r-gjbohji9LCSG3ThMrUfS6rgC2QCCo/s0/modularized-xmonad-2.png
epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
69 70


epsi sayidina's avatar
epsi sayidina committed
71 72 73
[dzen-top]:    https://gitlab.com/epsi-rns/dotfiles/raw/master/xmonad/readme/dzen-top.png
[dzen-bottom]:  https://gitlab.com/epsi-rns/dotfiles/raw/master/xmonad/readme/dzen-bottom.png
[dzen-workspace]: https://gitlab.com/epsi-rns/dotfiles/raw/master/xmonad/readme/dzen-workspace.png