1. 16 Feb, 2020 5 commits
 2. 13 Oct, 2019 1 commit
 3. 12 Apr, 2019 10 commits
 4. 09 Apr, 2019 5 commits
 5. 07 Mar, 2019 1 commit
 6. 09 Dec, 2018 4 commits
 7. 08 Nov, 2018 1 commit
 8. 16 Oct, 2018 2 commits
 9. 01 Oct, 2018 1 commit
 10. 17 Sep, 2018 1 commit
 11. 09 Aug, 2018 1 commit
 12. 01 May, 2018 1 commit
 13. 20 Mar, 2018 1 commit
 14. 10 Feb, 2018 5 commits
  • Julien Veyssier's avatar
   tool is not a valid category, tools is · f1cf02d3
   Julien Veyssier authored
   f1cf02d3
  • Julien Veyssier's avatar
   gen translation files · f1be5de6
   Julien Veyssier authored
   f1be5de6
  • Julien Veyssier's avatar
   new translations from crowdin · 79dc944f
   Julien Veyssier authored
   New translations gpxedit.pot (Turkish)
   
   New translations gpxedit.pot (Portuguese)
   
   New translations gpxedit.pot (Portuguese)
   
   New translations gpxedit.pot (Portuguese)
   
   New translations gpxedit.pot (Portuguese)
   
   New translations gpxedit.pot (Portuguese)
   
   New translations gpxedit.pot (Portuguese)
   
   New translations gpxedit.pot (Portuguese)
   
   New translations gpxedit.pot (Portuguese)
   
   New translations gpxedit.pot (Portuguese)
   
   New translations gpxedit.pot (Portuguese)
   
   New translations gpxedit.pot (Portuguese)
   
   New translations gpxedit.pot (Portuguese)
   
   New translations gpxedit.pot (Norwegian)
   
   New translations gpxedit.pot (Indonesian)
   
   New translations gpxedit.pot (Indonesian)
   
   New translations gpxedit.pot (Indonesian)
   
   New translations gpxedit.pot (Indonesian)
   
   New translations gpxedit.pot (Indonesian)
   
   New translations gpxedit.pot (Indonesian)
   
   New translations gpxedit.pot (Indonesian)
   
   New translations gpxedit.pot (Indonesian)
   
   New translations gpxedit.pot (Indonesian)
   
   New translations gpxedit.pot (Indonesian)
   79dc944f
  • Julien Veyssier's avatar
   remove CI file · c737815a
   Julien Veyssier authored
   c737815a
  • Julien Veyssier's avatar
   almost 0.0.8 · bca2ae70
   Julien Veyssier authored
   bca2ae70
 15. 01 Feb, 2018 1 commit