lektion01.md 1.79 KB
Newer Older
Nicolas Guilbert's avatar
Nicolas Guilbert committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Programmering og differentialligninger
======================================

Differentialligninger bruges til alt muligt ude i den virkelige verden. Til at designe ting, til at forstå økonomi, indenfor videnskaben og meget, meget mere. Man kunne måske endda sige, at det er det mest brugte værktøj fra matematikken.

Normalt lærer man om differentialligninger i gymnasiet, men hvis man kan programmere bare en lillebitte smule, kan man faktisk begynde at forstå dem meget tidligere. Det er det, denne opgave drejer sig om. Når du er færdig med opgaven vil du:
* kunne programmere en smule
* have forstået hvad man bruger variable til
* have forstået hvad man bruger differentialligninger til

Gå ind på siden https://www.khanacademy.org/computer-programming/new/pjs og skriv følgende program, som beskriver en sol og en planets bevægelse:

Nicolas Guilbert's avatar
Nicolas Guilbert committed
13
```
Nicolas Guilbert's avatar
Nicolas Guilbert committed
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
var x=300;
var y=300;

draw = function() {
  background(26, 19, 51);
  fill(255, 255, 0);
  ellipse(200, 200, 20, 20);
  fill(73, 189, 209);
  ellipse(x, y, 10, 10);
  x=x+1;
  y=y+1;
};
```

Hvad er x? og y?
Passer bevægelsen med en rigtig planetbane?
Kan du få planeten til at bevæge sig hurtigere?

Nu skal vi gøre bevægelsen mere realistisk. Ændr programmet til følgende:

Nicolas Guilbert's avatar
Nicolas Guilbert committed
34
```
Nicolas Guilbert's avatar
Nicolas Guilbert committed
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
var x=100;
var y=-100;
var xp=1;
var yp=3;
var dt = 0.2;

draw = function() {
  background(26, 19, 51);
  //solen
  fill(255, 255, 0);
  ellipse(200, 200, 20, 20);
  fill(73, 189, 209);
  ellipse(x+200, y+200, 10, 10);
  var d=Math.sqrt(x * x + y * y);
  var xpp= - 3000 * x/Math.pow(d, 3);
  var ypp= - 3000 * y/Math.pow(d, 3);
  xp=xp+xpp*dt;
  yp=yp+ypp*dt;
  x=x+xp*dt;
  y=y+yp*dt;
};
```

Prøv at ændre x, y, xp og yp? Hvad sker der?
Prøv at ændre tallet 3000. Hvad sker der?

Prøv nu at lave din egen tegning, der bevæger sig.