Commit 5c8d5356 authored by Brinzariu Cristian's avatar Brinzariu Cristian 🏋🏽 Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Romanian)

Currently translated at 60.6% (157 of 259 strings)

Translation: Dekko/ubuntu-ui-plugin
Translate-URL: https://translate.ubports.com/projects/dekko/ubuntu-ui-plugin/ro/
parent 1fe2a3ec
......@@ -581,23 +581,23 @@ Vrei să o folosești pe acesta?</translation>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/IdentityInput.qml" line="115"/>
<source>Reply-To</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Răspunde către</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/IdentityInput.qml" line="119"/>
<source>Signature</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Semnătura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/IdentityInput.qml" line="137"/>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/IdentityInput.qml" line="145"/>
<source>New identity</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Identitate nouă</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/IdentityInput.qml" line="169"/>
<source>Edit identity</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Modifică identitatea</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -605,88 +605,88 @@ Vrei să o folosești pe acesta?</translation>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/IncomingServerGroup.qml" line="28"/>
<source>Incoming Server</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Server de primire</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/IncomingServerGroup.qml" line="105"/>
<source>Hostname</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Numele gazdei</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/IncomingServerGroup.qml" line="114"/>
<source>Port</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Portul</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/IncomingServerGroup.qml" line="123"/>
<source>Username</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Utilizator</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/IncomingServerGroup.qml" line="132"/>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/IncomingServerGroup.qml" line="135"/>
<source>Password</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Parola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/IncomingServerGroup.qml" line="142"/>
<source>Show password</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Arată parola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/IncomingServerGroup.qml" line="148"/>
<source>Security settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Setări securitate</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/IncomingServerGroup.qml" line="183"/>
<source>Allow untrusted certificates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Permiteți certificatelor neautentificate</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/IncomingServerGroup.qml" line="188"/>
<source>Server settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Setări server</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/IncomingServerGroup.qml" line="193"/>
<source>Check for new mail on start</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Verifică dacă există emailuri noi la pornire</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/IncomingServerGroup.qml" line="199"/>
<source>Enable IMAP IDLE</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Activați IMAP IDLE</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/IncomingServerGroup.qml" line="206"/>
<source>Check interval (minutes)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Intervalul la care se face verificarea (minute)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/IncomingServerGroup.qml" line="213"/>
<source>Check when roaming</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Verifică când te afli în roaming</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/IncomingServerGroup.qml" line="219"/>
<source>Maximum mail size (MB)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mărime maximă email (MB)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/IncomingServerGroup.qml" line="225"/>
<source>No maximum mail size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fără limită la dimensiunea emailurilor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/IncomingServerGroup.qml" line="233"/>
<source>Automatically download attachments</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Descarcă automat atașamentele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/IncomingServerGroup.qml" line="239"/>
<source>Allowed to delete mail</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Permite ștergerea de emailuri</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -694,7 +694,7 @@ Vrei să o folosești pe acesta?</translation>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/views/LicensesPage.qml" line="25"/>
<source>Licenses</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Licențe</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -702,27 +702,27 @@ Vrei să o folosești pe acesta?</translation>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/MailSettings.qml" line="11"/>
<source>Mail Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Setări email</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/MailSettings.qml" line="24"/>
<source>Accounts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Conturi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/MailSettings.qml" line="34"/>
<source>Identities</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Identități</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/MailSettings.qml" line="44"/>
<source>Display</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Afișat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/MailSettings.qml" line="51"/>
<source>Privacy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Intimitate</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -730,7 +730,7 @@ Vrei să o folosești pe acesta?</translation>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/MailSettingsAction.qml" line="7"/>
<source>Mail</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Email</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -738,17 +738,17 @@ Vrei să o folosești pe acesta?</translation>
<message>
<location filename="../imports/constants/MailUtils.qml" line="27"/>
<source>To</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Către</translation>
</message>
<message>
<location filename="../imports/constants/MailUtils.qml" line="29"/>
<source>Cc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Cc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../imports/constants/MailUtils.qml" line="31"/>
<source>Bcc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bcc</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -756,7 +756,7 @@ Vrei să o folosești pe acesta?</translation>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/views/MailboxPickerPage.qml" line="33"/>
<source>Select folder</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alege directorul</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -764,7 +764,7 @@ Vrei să o folosești pe acesta?</translation>
<message>
<location filename="../qml/MainUI.qml" line="16"/>
<source>Dekko Mail</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dekko Email</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -772,7 +772,7 @@ Vrei să o folosești pe acesta?</translation>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/settings/ManageAccountsPage.qml" line="26"/>
<source>Manage accounts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Administrează conturile</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -780,42 +780,42 @@ Vrei să o folosești pe acesta?</translation>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/setupwizard/components/ManualInputUI.qml" line="28"/>
<source>Server configuration</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Configurare server</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/setupwizard/components/ManualInputUI.qml" line="33"/>
<source>IMAP Server:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Server IMAP:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/setupwizard/components/ManualInputUI.qml" line="46"/>
<source>POP3 Server:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Server POP3:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/setupwizard/components/ManualInputUI.qml" line="59"/>
<source>SMTP Server:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Server SMTP:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/setupwizard/components/ManualInputUI.qml" line="71"/>
<source>Back</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Înapoi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/setupwizard/components/ManualInputUI.qml" line="75"/>
<source>Next</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Următorul</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/setupwizard/components/ManualInputUI.qml" line="135"/>
<source>Password empty</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Parola goală</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/setupwizard/components/ManualInputUI.qml" line="135"/>
<source>Would you like to continue?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Doriți continuați?</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -823,7 +823,7 @@ Vrei să o folosești pe acesta?</translation>
<message>
<location filename="../plugins/extensions/Markdown/MarkdownEditor.qml" line="66"/>
<source>Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Previzualizare</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -831,17 +831,17 @@ Vrei să o folosești pe acesta?</translation>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/popovers/MessageActionPopover.qml" line="44"/>
<source>Reply all</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Răspunde la toți</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/popovers/MessageActionPopover.qml" line="52"/>
<source>Forward</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Trimite către</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/popovers/MessageActionPopover.qml" line="65"/>
<source>Move</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mută</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -849,12 +849,12 @@ Vrei să o folosești pe acesta?</translation>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/messageview/MessageHeader.qml" line="47"/>
<source>Hide details</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ascunde detaliile</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/messageview/MessageHeader.qml" line="47"/>
<source>View details</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vezi detaliile</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -862,67 +862,67 @@ Vrei să o folosești pe acesta?</translation>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/popovers/MessageListActionPopover.qml" line="44"/>
<source>Mark as unread</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Marchează ca necitit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/popovers/MessageListActionPopover.qml" line="44"/>
<source>Mark as read</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Marchează ca citit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/popovers/MessageListActionPopover.qml" line="52"/>
<source>Mark as not important</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Marchează ca neimportant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/popovers/MessageListActionPopover.qml" line="52"/>
<source>Mark as important</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Marchează ca important</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/popovers/MessageListActionPopover.qml" line="60"/>
<source>Mark as spam</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Marchează ca nedorit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/popovers/MessageListActionPopover.qml" line="73"/>
<source>To-do</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>De făcut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/popovers/MessageListActionPopover.qml" line="89"/>
<source>Done</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gata</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/popovers/MessageListActionPopover.qml" line="103"/>
<source>Reply</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Răspunde</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/popovers/MessageListActionPopover.qml" line="111"/>
<source>Reply all</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Răspunde la toți</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/popovers/MessageListActionPopover.qml" line="119"/>
<source>Forward</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Redirecționează către</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/popovers/MessageListActionPopover.qml" line="133"/>
<source>Move</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mută</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/popovers/MessageListActionPopover.qml" line="142"/>
<source>Restore to %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Restaurează în %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/popovers/MessageListActionPopover.qml" line="151"/>
<source>Delete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Șterge</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -940,12 +940,12 @@ Vrei să o folosești pe acesta?</translation>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/delegates/MessageListDelegate.qml" line="50"/>
<source>Mark as un-read</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Marchează ca necitit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/delegates/MessageListDelegate.qml" line="50"/>
<source>Mark as read</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Marchează ca citit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/core/mail/delegates/MessageListDelegate.qml" line="57"/>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment