Prioritized Labels
Other Labels
 • Commons Contribution DIWO
  Indica que ha derivat amb una contribució a un altre projecte
  communia
 • Doing
  communia
 • Review request
  Indica que es necessita revisió de la issue
  communia
 • bug
  communia / sales_pcs
 • duplicate
  communia / sales_pcs
 • enhancement
  communia / sales_pcs
 • good first issue
  communia / sales_pcs
 • help wanted
  communia / sales_pcs
 • incident
  Denotes a disruption to IT services and the associated issues require immediate attention
  communia / sales_pcs
 • invalid
  communia / sales_pcs
 • question
  communia / sales_pcs
 • wontfix
  communia / sales_pcs