S

sales_pcs

Repo amb scripts i útils per controlar-instal·lar, mantenir sales d'ordinadors