minbzk-omgevingsdocumenten-opvragen.json 956 Bytes
Newer Older
Eelco's avatar
Eelco committed
1
{
Niels's avatar
Niels committed
2
  "description": "Met deze API worden alle omgevingsdocumenten ontsloten die door overheden beschikbaar zijn gesteld aan de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB). Het betreft alle gegevens waar het omgevingsdocument uit is opgebouwd. De gegevens worden objectgericht ontsloten op basis van de API strategie van het digitaal stelsel Omgevingswet.",
Eelco's avatar
Eelco committed
3 4 5
  "organization_name": "Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)",
  "service_name": "Omgevingsdocumenten Opvragen",
  "api_url": "https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/publiek/omgevingsdocumenten/api/opvragen/v2",
6
  "api_type": "REST/JSON",
Eelco's avatar
Eelco committed
7 8 9
  "specification_url": "https://pre.omgevingswet.overheid.nl/knooppunt/apistore/api-docs/Kadaster/Omgevingsdocumenten-Opvragen/v2",
  "documentation_url": "https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/publish/pages/155982/20181121_functionele_documentatie_ozon_api_omgevingsdocumenten_opvragen.pdf"
}