chvote-prover

chvote-prover

Runs the universal verification checks.