Commit fcb95335 authored by Marcin Miko艂ajczak's avatar Marcin Miko艂ajczak Committed by Eugen Rochko

i18n: Update Polish translation (for #5635) (#5661)

* i18n: Update Polish translation (for #5635)

* 馃槕馃敨
parent 7bb8b0b2
......@@ -62,6 +62,7 @@ pl:
by_domain: Domena
confirm: Potwierd藕
confirmed: Potwierdzono
demote: Degraduj
disable: Dezaktywuj
disable_two_factor_authentication: Wy艂膮cz uwierzytelnianie dwuetapowe
disabled: Dezaktywowano
......@@ -101,6 +102,7 @@ pl:
outbox_url: Adres skrzynki nadawczej
perform_full_suspension: Ca艂kowicie zawie艣
profile_url: Adres profilu
promote: Podnie艣 uprawnienia
protocol: Protok贸艂
public: Publiczne
push_subscription_expires: Subskrypcja PuSH wygasa
......@@ -108,6 +110,11 @@ pl:
reset: Resetuj
reset_password: Resetuj has艂o
resubscribe: Pon贸w subskrypcj臋
role: Uprawnienia
roles:
admin: Administrator
moderator: Moderator
user: U偶ytkownik
salmon_url: Adres Salmon
search: Szukaj
shared_inbox_url: Adres udost臋pnianej skrzynki
......@@ -343,7 +350,7 @@ pl:
errors:
'403': Nie masz uprawnie艅, aby wy艣wietli膰 t臋 stron臋.
'404': Strona, kt贸r膮 pr贸bujesz odwiedzi膰, nie istnieje.
'410': Strona, kt贸r膮 pr贸bujesz odwiedzi膰, ju偶 nie istnieje.
'410': Strona, kt贸r膮 pr贸bujesz odwiedzi膰, przesta艂a istnie膰.
'422':
content: Sprawdzanie bezpiecze艅stwa nie powiod艂o si臋. Czy blokujesz pliki cookie?
title: Sprawdzanie bezpiecze艅stwa nie powiod艂o si臋
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment