scene_crime.sql 41.9 KB
Newer Older
laura's avatar
laura committed
1
/* creat per Laura Centellas 
laura's avatar
laura committed
2
creative commonsby by nc sa */
laura's avatar
laura committed
3

Laura Cente's avatar
Laura Cente committed
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
/*
Dillunss 19/10/2020
A les oficines de l'empresa GuZone, una empresa farmacèutica pionera en el mercat d'investigació,
s'ha trobat mort el sr Leonard Cameron. Hi ha evidències clares que demostren que es tracta d'un crim.
El metege forense ha determinat que l'hora de la mort es podria situar entre les 18:00 i les 20:00 del
passat dia 16, però no en podrà determinar les causes fins que en faci un estudi forense.
Mentrestant l'inspector en cap ha demanat a la direcció de l'empresa tota la informació possible.
Hem pogut aconseguir:
- la informació dels empleats
- els diferents departaments
- la relació de trucades de l'última setmana
- les compres de llibres de la passada setmana.
- els horaris laborals dels empleats (fitxatges de la setmana del crim)

També disposem de l'agenda de la víctima i el llistat de documents impresos l'última setmana.
David Burman ens ha fet arribar un backup de les dades.

Siusplau inspector és un cas urgent!
Ens podria dir quines pistes ha trobat? Pot saber qui ha estat l'assassí? com i perquè?'
*/

-- DROPs
DROP TABLE departaments;
DROP TABLE empleats;
DROP TABLE compres;
DROP TABLE trucades;
DROP TABLE fitxatges;
DROP TABLE evidencies_policia;
DROP TABLE impresions_victima;
DROP TABLE agenda;-- CREACIÓ DE TAULES

CREATE TABLE IF NOT EXISTS departaments (
    id serial PRIMARY KEY,
    nom varchar(25) NOT NULL );


CREATE TABLE IF NOT EXISTS empleats (
	id serial PRIMARY KEY,
	nom varchar(20) NOT NULL,
	cognom1 varchar(20) NOT NULL,
	cognom2 varchar(20) NOT NULL,
	sou int,
	telefon varchar(15) UNIQUE,
	dept integer REFERENCES departaments (id),
	carrec varchar(25),
	address text );

CREATE TABLE IF NOT EXISTS compres (
	id serial PRIMARY KEY,
	dept integer REFERENCES departaments (id),
	isbn text NOT NULL );


CREATE TABLE IF NOT EXISTS trucades (
    id serial PRIMARY KEY,
    origen varchar(15) REFERENCES empleats (telefon),
    desti varchar(15) NOT NULL,
	hora_inici TIMESTAMP,
	hora_fi TIMESTAMP);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS fitxatges (
    hora TIMESTAMP NOT NULL,
    empleat integer NOT NULL REFERENCES empleats (id),
    PRIMARY KEY(hora, empleat));

CREATE TABLE IF NOT EXISTS evidencies_policia (
	empleat integer PRIMARY KEY REFERENCES empleats(id),
	testimoni varchar(50),
	evidencia text );

CREATE TABLE IF NOT EXISTS impresions_victima (
    hora timestamp PRIMARY KEY,
    document varchar(250) NOT NULL,
    descripcio text );

CREATE TABLE IF NOT EXISTS agenda (
    hora timestamp PRIMARY KEY,
    descripcio text NOT NULL );


-- DADES DE DEPARTAMENTS

INSERT INTO departaments (id,nom) VALUES (1, 'Direcció General');
INSERT INTO departaments (id,nom) VALUES (2, 'I+D');
INSERT INTO departaments (id,nom) VALUES (3, 'Laboratori');
INSERT INTO departaments (id,nom) VALUES (4, 'Epidemiologia');
INSERT INTO departaments (id,nom) VALUES (5, 'Oncologia');
INSERT INTO departaments (id,nom) VALUES (6, 'IT');
INSERT INTO departaments (id,nom) VALUES (7, 'Sistemes informàtics');
INSERT INTO departaments (id,nom) VALUES (8, 'Comercial');
INSERT INTO departaments (id,nom) VALUES (9, 'R+H');
INSERT INTO departaments (id, nom) VALUES (10, 'Neteja');--DADES D'EMPLEATS

-- DADES D'EMPLEATS DEPT 1
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (1,'Jan','Cameron','Murphy',70000,938740101,'1','Director general', 'Gran 43, Barcelona');
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (2,'Xavier','Sevilla','Gagarin',22000,938740102,'1','Secretari', 'Trinitat 12, 5 Barcelona');

-- DADES D'EMPLEATS DEPT 2
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
	VALUES (3,'Leonard','Cameron','Callaghan',40000,938740201,'2','Director I+D', 'Guillem Cata 9, 1 Barcelona');
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (4,'Fran','Abbot','Edison',30000,938740202,'2','Investigador sénior', 'Major 13, 3 Barcelona');
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (5,'Neus','Ferrari','Caldwell',25000,938740203,'2','Investigador júnior', 'Pascal 23, 2 Barcelona');
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (28,'Fran','Lebaque','Chamin',20000,938740204,'2','Secretari', 'Balmes 72, 4 Barcelona');

-- DADES D'EMPLEATS DEPT 3
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (6,'Matilda','Yellow','Vaca',38000,938740301,'3','Investigadora cap', 'Guillem Cata 9, 1 Barcelona');
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (7,'Eduard','Roja','Valdes',33000,938740302,'3','Investigador sénior', 'Sant Andreu 44, Barcelona');
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (8,'Guillermina','Fructuos','Amstel',29000,938740303,'3','Investigador júnior', 'Cardona 12, 4 Barcelona');
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (30,'Ben','Harris','Neal',20000,938740304,'3','Secretari', 'Pere III 68, 6 Barcelona');

-- DADES D'EMPLEATS DEPT 4
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (9,'Oriol','Gran','Macías',35000,938740401,'4','Epidemioleg cap', 'Universitat 23, 8 Barcelona');
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (10,'Gorka','Boniquet','Fiedler',33000,938740402,'4','Epidemioleg sénior', 'Londres 13, Barcelona');
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (11,'Naiara','Fournier','Bakshi',27000,938740403,'4','Epidemioleg júnior', 'Paris 54, 5 Barcelona');

-- DADES D'EMPLEATS DEPT 5
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (12,'Laura','Essa','Naser',36000,938740501,'5','Oncoleg cap', 'Gaudi 24, Barcelona');
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (13,'Mafalda','Olivier','Patel',32000,938740502,'5','Oncoleg sénior', 'Picasso 57, 7 Barcelona');
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (14,'Aldo','Garcia','Delgado',23000,938740503,'5','Oncoleg júnior', 'Velazquez 499, 2 Barcelona');

-- DEADES D'EMPLEATS DEPT 6
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (15,'Qiu','Chan','Zhu',37000,938740601,'6','IT cap', 'Reina 243, 5 Barcelona');
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (16,'Vicente','Avilers','Murphy',34000,938740602,'6','IT sénior', 'Centelles 543, 6 Barcelona');
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (17,'Maria Veronica','Cabello','Mans',26000,938740603,'6','IT júnior', 'Horticultor Corset 79, 2 Barcelona');

-- DADES D'EMPLEATS DEPT 7
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefoN, dept, carrec, address )
    VALUES (18,'David','Burman','Tahan',40000,938740701,'7','Enginyer de Sistemes', 'Colorado 43, Barcelona');
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (19,'Victoria','Ganim','Dalal',40000,938740702,'7','Tècnic de seguretat', 'Everest 85, 4 Barcelona');
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (20,'Olga','Da Costa','Van Hal',18000,938740703,'7','Becari', 'Miseria 12, 9 Barcelona');

-- DADES D'EMPLEATS DEPT 8
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (21,'Marc','Cameron','Callaghan',35000,938740801,'8','Director comercial', 'Mediterrani 111, 1 Barcelona');
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (22,'Xènia','Kumar','Ray',35000,938740802,'8','comercial', 'Elba 232, 1 Barcelona');
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (23,'Saidou','Antar','Morcos',35000,938740803,'8','marketing', 'Garona 16, 12 Barcelona');
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (29,'Ona','Cortina','Garrett',20000,938740804,'8','Secretari', 'Tallers 61, 8 Barcelona');

-- DADES D'EMPLEATS DEPT 9
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (24,'Fatima','Bracamonte','Papadopoulus',35000,938740901,'9','Administrativa', 'Lepant 327, 1 Barcelona');
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (25,'Nicolai','Rytas','Yanovich',35000,938740902,'9','Administratiu', 'Còrcega 31, 1 Barcelona');

-- DADES D'EMPLEATS DEPT 10
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (26,'Mireia','Rojo','Callus',19000,null,'10','neteja', 'Rosselló 55, 6 Barcelona');
INSERT INTO empleats (id, nom, cognom1, cognom2, sou, telefon, dept, carrec, address )
    VALUES (27,'Jordi','Casp','Valldaura',19000,null,'10','neteja', 'Indústria 77, 3 Barcelona');-- DADES DE TRUCADES
-- DADES DE TRUCADES DEL DIA 12/10/20
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740202, 938740602, '2020-10-12 09:11', '2020-10-12 09:23');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740304, 935442323, '2020-10-12 09:26', '2020-10-12 09:36');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740901, 935335646, '2020-10-12 09:45', '2020-10-12 09:49');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740402, 938740998, '2020-10-12 10:11', '2020-10-12 10:43');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740804, 0074952217777, '2020-10-12 10:20', '2020-10-12 10:40');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740602, 938740701, '2020-10-12 10:59', '2020-10-12 11:22');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740101, 934679955, '2020-10-12 11:44', '2020-10-12 12:03');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740402, 934522353, '2020-10-12 12:34', '2020-10-12 12:57');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740202, 937844496, '2020-10-12 15:36', '2020-10-12 15:57');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740801, 931288000, '2020-10-12 16:39', '2020-10-12 16:55');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740201, 938740501, '2020-10-12 18:05', '2020-10-12 18:15');


-- DADES DE TRUCADES DEL DIA 13/10/20
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740102, 938731577, '2020-10-13 11:24', '2020-10-13 11:34');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740803, 938760077, '2020-10-13 12:30', '2020-10-13 12:39');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740804, 939760077, '2020-10-13 15:45', '2020-10-13 15:48');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740102, 935460667, '2020-10-13 15:47', '2020-10-13 16:44');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740201, 935403355, '2020-10-13 15:52', '2020-10-13 16:12');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740902, 932458653, '2020-10-13 15:54', '2020-10-13 16:15');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740901, 932457783, '2020-10-13 16:42', '2020-10-13 16:51');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740803, 932452676, '2020-10-13 16:58', '2020-10-13 17:12');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740801, 932452676, '2020-10-13 17:38', '2020-10-13 17:47');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740302, 939747362, '2020-10-13 17:46', '2020-10-13 17:57');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740401, 935682348, '2020-10-13 17:41', '2020-10-13 18:00');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740501, 938740201, '2020-10-13 18:04', '2020-10-13 18:14');

-- DADES DE TRUCADES DEL DIA 14/10/20
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740102, 938660701, '2020-10-14 09:10', '2020-10-14 09:22');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740304, 935442333, '2020-10-14 09:25', '2020-10-14 09:32');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740902, 935335777, '2020-10-14 09:44', '2020-10-14 09:49');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740401, 938740601, '2020-10-14 10:31', '2020-10-14 10:40');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740601, 938740701, '2020-10-14 10:59', '2020-10-14 11:25');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740102, 934679222, '2020-10-14 11:41', '2020-10-14 12:02');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740401, 934556653, '2020-10-14 12:33', '2020-10-14 12:47');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740203, 937845996, '2020-10-14 15:35', '2020-10-14 15:53');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740802, 931288534, '2020-10-14 16:38', '2020-10-14 16:50');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740201, 938740501, '2020-10-14 18:07', '2020-10-14 18:15');

-- DADES DE TRUCADES DEL DIA 15/10/20
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
	VALUES (DEFAULT, 938740102, 938731527, '2020-10-15 11:21', '2020-10-15 11:33');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
	VALUES (DEFAULT, 938740803, 938760077, '2020-10-15 12:34', '2020-10-15 12:39');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740804, 939760077, '2020-10-15 15:30', '2020-10-15 15:36');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740102, 935460667, '2020-10-15 15:42', '2020-10-15 15:44');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740201, 935403355, '2020-10-15 15:52', '2020-10-15 16:09');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740902, 932458653, '2020-10-15 15:53', '2020-10-15 16:10');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740901, 932457783, '2020-10-15 16:43', '2020-10-15 16:50');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740803, 932452676, '2020-10-15 16:59', '2020-10-15 17:12');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740801, 932452676, '2020-10-15 17:39', '2020-10-15 17:43');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740302, 939747362, '2020-10-15 17:40', '2020-10-15 17:52');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740401, 935682348, '2020-10-15 17:51', '2020-10-15 18:00');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740201, 938740501, '2020-10-15 18:01', '2020-10-15 18:12');

-- DADES DE TRUCADES DEL DIA 16/10/20
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740601, 938740701, '2020-10-16 09:00', '2020-10-16 09:12');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740202, 935682333, '2020-10-16 09:15', '2020-10-16 09:22');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740301, 935535777, '2020-10-16 09:34', '2020-10-16 09:39');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740402, 931537655, '2020-10-16 09:51', '2020-10-16 10:10');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740601, 938740701, '2020-10-16 10:19', '2020-10-16 10:25');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740102, 934679223, '2020-10-16 10:41', '2020-10-16 11:03');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740304, 934556673, '2020-10-16 12:33', '2020-10-16 12:57');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740204, 937845366, '2020-10-16 15:30', '2020-10-16 15:23');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740804, 931276534, '2020-10-16 16:18', '2020-10-16 16:30');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740201, 938740203, '2020-10-16 17:15', '2020-10-16 17:17');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740902, 935682348, '2020-10-16 17:41', '2020-10-16 17:59');
INSERT INTO trucades (id,origen,desti,hora_inici,hora_fi)
    VALUES (DEFAULT, 938740501, 938740201, '2020-10-16 18:03', '2020-10-16 18:07');--DADES DE FITXATGES

INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:00', 2);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:00', 2);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:00', 2);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:00', 2);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:00', 2);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:00', 2);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:00', 2);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:00', 2);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:00', 2);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:00', 2);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:00', 3);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:16', 3);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:12', 3);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:15', 3);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:15', 3);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:16', 3);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:23', 3);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:13', 3);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:21', 3);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:03', 4);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:04', 4);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:06', 4);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:04', 4);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:03', 4);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:07', 4);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:40', 5);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:00', 5);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:50', 5);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:00', 5);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:55', 5);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:01', 5);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:42', 5);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:02', 5);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:52', 5);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:12', 5);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:10', 6);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:00', 6);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:12', 6);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:00', 6);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:15', 6);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:01', 6);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:23', 6);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:01', 6);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:00', 6);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:00', 6);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 08:50', 7);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:00', 7);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:01', 7);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:00', 7);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:02', 7);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:05', 7);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:04', 7);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:00', 7);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:03', 7);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:00', 7);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:02', 8);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:04', 8);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:05', 8);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:04', 8);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:50', 8);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:00', 8);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:06', 8);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:45', 8);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:00', 8);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:00', 8);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:10', 9);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:00', 9);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:02', 9);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:00', 9);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:03', 9);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 17:40', 9);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:05', 9);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:30', 9);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:00', 9);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:10', 9);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:30', 10);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:40', 10);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:30', 10);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 17:50', 10);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:05', 10);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:03', 10);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:00', 10);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:04', 10);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:02', 10);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:03', 10);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:30', 11);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:40', 11);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:35', 11);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 17:55', 11);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:05', 11);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:05', 11);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:05', 11);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:04', 11);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:05', 11);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:03', 11);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:02', 12);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:16', 12);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:03', 12);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:15', 12);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:04', 12);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:16', 12);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:05', 12);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:13', 12);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:08', 12);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:04', 13);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:22', 13);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:24', 13);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:12', 13);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:18', 13);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:15', 13);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:17', 13);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:24', 13);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:02', 13);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:10', 13);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:09', 14);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:22', 14);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:00', 14);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:22', 14);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:14', 14);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:01', 14);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:10', 14);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:03', 14);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:12', 14);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:09', 14);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:11', 15);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:23', 15);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:22', 15);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:08', 15);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:16', 15);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:17', 15);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:04', 15);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:11', 15);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:03', 15);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:00', 15);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:24', 16);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:04', 16);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:09', 16);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:11', 16);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:23', 16);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:05', 16);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:18', 16);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:02', 16);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:08', 16);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:23', 16);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:04', 17);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:19', 17);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:05', 17);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:10', 17);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:15', 17);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:02', 17);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:17', 17);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:14', 17);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:06', 17);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:05', 17);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:17', 18);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:04', 18);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:13', 18);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:20', 18);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:11', 18);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:16', 18);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:21', 18);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:18', 18);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:02', 18);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:08', 18);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:15', 19);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:11', 19);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:03', 19);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:09', 19);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:20', 19);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:23', 19);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:12', 19);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:00', 19);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:04', 19);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:05', 19);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:20', 20);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:17', 20);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:22', 20);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:24', 20);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:06', 20);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:19', 20);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:15', 20);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:12', 20);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:03', 20);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:29', 20);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:10', 21);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:13', 21);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:22', 21);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:17', 21);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:06', 21);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:26', 21);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:14', 22);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:13', 22);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:10', 22);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:11', 22);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:00', 22);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:22', 22);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:17', 22);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:19', 22);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:02', 22);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:15', 22);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:02', 23);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:24', 23);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:06', 23);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:03', 23);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:21', 23);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:24', 23);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:13', 23);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:06', 23);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:05', 23);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:21', 23);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:09', 24);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:23', 24);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:16', 24);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:05', 24);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:24', 24);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:13', 24);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:03', 24);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:13', 24);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:00', 24);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:02', 24);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:11', 25);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:16', 25);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:16', 25);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:17', 25);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:14', 25);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:22', 25);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:23', 25);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:06', 25);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:01', 25);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:02', 25);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:17', 26);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:12', 26);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:19', 26);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:06', 26);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:12', 26);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:19', 26);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:02', 26);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:08', 26);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:03', 26);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:20', 26);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:13', 27);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:24', 27);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:14', 27);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:21', 27);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:21', 27);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:12', 27);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:14', 27);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:16', 27);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:06', 27);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:05', 27);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:18', 28);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:10', 28);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:22', 28);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:01', 28);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:04', 28);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:08', 28);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:20', 28);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:05', 28);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:07', 10);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:17', 28);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:03', 29);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:08', 29);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:18', 29);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:19', 29);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:19', 29);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:11', 29);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:16', 29);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:15', 29);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 09:11', 30);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-12 18:15', 30);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 09:03', 30);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-13 18:09', 30);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 09:08', 30);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-14 18:09', 30);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 09:13', 30);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-15 18:13', 30);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 09:09', 30);
INSERT INTO fitxatges (hora, empleat) VALUES ('2020-10-16 18:01', 30);


--DADES DE LLIBRES COMPRATS

INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 7 ,'Legislación sobre seguridad informática (LOPD)');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 2 ,'I+D farmacéutico: investigación y desarrollo ');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 4 ,'Molecular simulations of globins: Exploring the relationship between structure, dynamics and function ');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 2 ,'Membrane interaction of polymyxin B and synthetic analogues studied in biomimetic systems: implications for antibacterial action ');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 3 ,' Claus de la dermofarmàcia');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 2 ,'Farmàcia clínica ');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 4 ,'The Coming Plague: Newly Emerging Diseases in a World Out of Balance');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 3 ,'Operacions bàsiques al laboratori');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 8 ,'Pharmacology & Toxicology');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 1 ,'Innovación en empresas Farmacéuticas');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 1 ,'Direcció de empresas Farmacéuticas y Biotecnológicas');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 2 ,'Pharmakoteka');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 8 ,'What are Novichok agents and what do they do');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 1 ,'Análisis crítico, toma de decisiones y resolución de problemas en el sector farmacéutico ');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 3 ,'Gestión de muestras biológicas');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 3 ,'Anatomofisiologia i Patologies');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 2 ,'Eciclopedia de farmácia práctica');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 5 ,'Cancer: Principles & Practices of Oncology');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 5 ,'Cancer: The Facts');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 1 ,'Comunicación, negociación y liderazgo en el sector farmacéutico ');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 4 ,'Gordis Epidemiology');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 1 ,'Formación en la indústria farmacéutica');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 1 ,'Indústria farmacéutica i patents');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 1 ,'Los patrones de innovación en España a través del análisis de patentes');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 4 ,'Basics of epidemiology');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 3 ,'Operacions bàsiques al laboratori');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 4 ,'The vaccine friendly plan');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 5 ,'A Primer of Brain Tumors');
INSERT INTO compres (id, dept, isbn) VALUES (DEFAULT, 3 ,'Laboratory procedures for pharmacy technicians');


--DADES DE L'AGENDA DE LA VÍCTIMA

INSERT INTO agenda (hora, descripcio) VALUES ('2020-10-12 09:30', 'Notari - posposat. tete?');
INSERT INTO agenda (hora, descripcio) VALUES ('2020-10-12 12:00', 'Reunió departament');
INSERT INTO agenda (hora, descripcio) VALUES ('2020-10-13 10:00', 'Reunió Xavier Sevilla ');
INSERT INTO agenda (hora, descripcio) VALUES ('2020-10-13 12:00', 'Reunió Dr Oliver - Vall Hebrón (Dr papa) Planta 2');
INSERT INTO agenda (hora, descripcio) VALUES ('2020-10-14 14:00', 'Dinar amb Oriol Gran');
INSERT INTO agenda (hora, descripcio) VALUES ('2020-10-15 12:00', 'Assessorament genètic - Vall Hebrón Planta Baixa');
INSERT INTO agenda (hora, descripcio) VALUES ('2020-10-16 17:30', 'Reunió Neus Ferrari');


--DADES DE LA CUA D'IMPRESSIONS DE LA VÍCTIMA

INSERT INTO impresions_victima (hora, document, descripcio) VALUES ('2020-10-12 09:02', 'NouTestamentPapa.pdf',NULL);
INSERT INTO impresions_victima (hora, document, descripcio) VALUES ('2020-10-13 16:12', 'AugmentSouBenHarris.pdf',NULL);
INSERT INTO impresions_victima (hora, document, descripcio) VALUES ('2020-10-14 10:02', 'PartBaixaPapaCancer.pdf',NULL);
INSERT INTO impresions_victima (hora, document, descripcio) VALUES ('2020-10-14 11:02', 'PharmacNews034L.pdf',NULL);
INSERT INTO impresions_victima (hora, document, descripcio) VALUES ('2020-10-14 11:03', 'NovaPharmaTrend078T.pdf',NULL);
INSERT INTO impresions_victima (hora, document, descripcio) VALUES ('2020-10-15 09:15', 'AntecedentsGeneticsFamilia.pdf',NULL);
INSERT INTO impresions_victima (hora, document, descripcio) VALUES ('2020-10-15 15:15', 'PatologyTest0067.pdf',NULL);
INSERT INTO impresions_victima (hora, document, descripcio) VALUES ('2020-10-15 15:30', 'PatentReview.pdf',NULL);
INSERT INTO impresions_victima (hora, document, descripcio) VALUES ('2020-10-16 17:02', 'AcomiadamentNeusFerrari.pdf',NULL);
INSERT INTO impresions_victima (hora, document, descripcio) VALUES ('2020-10-16 17:58', 'AutoritzacioDesconnexio.pdf',NULL);