...
 
Commits (2)
CCtzn.achievements = (function() {
var _achievements,
_achievementsStats = {},
$achievementsCount = $('#achievements-count'),
$achievementsItems = $('[data-achievement-id]');
var _achievements,
_achievementsStats = {},
$achievementsCount = $('#achievements-count'),
$achievementsItems = $('[data-achievement-id]');
function _updateUI(isInit, addedAchievementId) {
$achievementsCount.text(_achievements.length + '/' + CCtzn.config.achievementsTotal);
......@@ -124,7 +124,8 @@ CCtzn.achievements = (function() {
all: JSON.parse(localStorage.getItem('achievements_state_cinemas_all_all')) || [],
cc: JSON.parse(localStorage.getItem('achievements_state_cinemas_all_cc')) || [],
mk: JSON.parse(localStorage.getItem('achievements_state_cinemas_all_mk')) || [],
helios: JSON.parse(localStorage.getItem('achievements_state_cinemas_all_helios')) || [],
h: JSON.parse(localStorage.getItem('achievements_state_cinemas_all_h')) || [],
c3d: JSON.parse(localStorage.getItem('achievements_state_cinemas_all_c3d')) || [],
warszawa: JSON.parse(localStorage.getItem('achievements_state_cinemas_all_warszawa')) || [],
poznan: JSON.parse(localStorage.getItem('achievements_state_cinemas_all_poznan')) || [],
wroclaw: JSON.parse(localStorage.getItem('achievements_state_cinemas_all_wroclaw')) || [],
......@@ -136,13 +137,13 @@ CCtzn.achievements = (function() {
lublin: JSON.parse(localStorage.getItem('achievements_state_cinemas_all_lublin')) || [],
lodz: JSON.parse(localStorage.getItem('achievements_state_cinemas_all_lodz')) || [],
rzeszow: JSON.parse(localStorage.getItem('achievements_state_cinemas_all_rzeszow')) || [],
szczecin: JSON.parse(localStorage.getItem('achievements_state_cinemas_all_szczecin')) || []
szczecin: JSON.parse(localStorage.getItem('achievements_state_cinemas_all_szczecin')) || [],
},
timetablesAll: {
days: JSON.parse(localStorage.getItem('achievements_state_timetables_all_days')) || [],
months: JSON.parse(localStorage.getItem('achievements_state_timetables_all_months')) || []
}
}
},
};
_achievements.length && _updateUI(true);
}
......
......@@ -24,25 +24,27 @@ CCtzn.config = {
achievementsCinemasAll: {
cc: ['cc1088', 'cc1086', 'cc1092', 'cc1089', 'cc1075', 'cc1073', 'cc1085', 'cc1065', 'cc1079', 'cc1090', 'cc1076', 'cc1063', 'cc1064', 'cc1094', 'cc1084', 'cc1080', 'cc1081', 'cc1078', 'cc1062', 'cc1082', 'cc1083', 'cc1095', 'cc1077', 'cc1093', 'cc1091', 'cc1074', 'cc1061', 'cc1096', 'cc1070', 'cc1069', 'cc1068', 'cc1060', 'cc1067', 'cc1097', 'cc1087'],
mk: ['mk3', 'mk37', 'mk2', 'mk4', 'mk5', 'mk39', 'mk33', 'mk6', 'mk7', 'mk38', 'mk21', 'mk40', 'mk8', 'mk9', 'mk10', 'mk26', 'mk25', 'mk11', 'mk30', 'mk32', 'mk12', 'mk13', 'mk35', 'mk14', 'mk19', 'mk15', 'mk1', 'mk16', 'mk17', 'mk18', 'mk20', 'mk34'],
helios: ['h37', 'h26', 'h6', 'h46', 'h7', 'h38', 'h27', 'h2', 'h49', 'h42', 'h9', 'h10', 'h32', 'h45', 'h40', 'h34', 'h13', 'h14', 'h55', 'h30', 'h31', 'h47', 'h39', 'h16', 'h17', 'h28', 'h19', 'h29', 'h50', 'h52', 'h20', 'h36', 'h21', 'h43', 'h22', 'h56', 'h44', 'h23', 'h35', 'h33', 'h53', 'h54', 'h48', 'h3'],
h: ['h37', 'h26', 'h6', 'h46', 'h7', 'h38', 'h27', 'h2', 'h49', 'h42', 'h9', 'h10', 'h32', 'h45', 'h40', 'h34', 'h13', 'h14', 'h55', 'h30', 'h31', 'h47', 'h39', 'h16', 'h17', 'h28', 'h19', 'h29', 'h50', 'h52', 'h20', 'h36', 'h21', 'h43', 'h22', 'h56', 'h44', 'h23', 'h35', 'h33', 'h53', 'h54', 'h48', 'h3'],
c3d: ['c3dbiala-podlaska', 'c3dgdansk', 'c3dglogow', 'c3dgorzow-wlkp', 'c3dkalisz', 'c3dklodzko', 'c3dleszno', 'c3dmielec', 'c3dswidnica', 'c3dswinoujscie', 'c3dtarnow'],
warszawa: ['cc1074', 'cc1061', 'cc1096', 'cc1070', 'cc1069', 'cc1068', 'cc1060', 'mk14', 'mk19', 'mk15', 'mk1'],
poznan: ['cc1081', 'cc1078', 'mk8', 'mk9', 'mk10', 'h50'],
wroclaw: ['cc1067', 'cc1097', 'mk17', 'mk18', 'h48', 'h3'],
krakow: ['cc1090', 'cc1076', 'cc1063', 'cc1064', 'mk7'],
gdansk: ['cc1073', 'mk4', 'h2', 'h49'],
gdansk: ['cc1073', 'mk4', 'h2', 'h49', 'c3dgdansk'],
bialystok: ['h26', 'h6', 'h46'],
bydgoszcz: ['cc1086', 'mk3', 'h38'],
katowice: ['cc1065', 'cc1079', 'mk39'],
lublin: ['cc1094', 'cc1084', 'mk38'],
lodz: ['cc1080', 'mk21', 'h47'],
rzeszow: ['mk30', 'h36', 'h21'],
szczecin: ['mk13', 'h23', 'h35']
szczecin: ['mk13', 'h23', 'h35'],
},
achievementsCinemasAllId: {
all: 11,
cc: 8,
mk: 9,
helios: 10,
h: 10,
c3d: 37,
warszawa: 2,
krakow: 3,
poznan: 4,
......@@ -63,4 +65,5 @@ CCtzn.config.achievementsCinemasAll.all = Array.concat.apply([], [
CCtzn.config.achievementsCinemasAll.cc,
CCtzn.config.achievementsCinemasAll.mk,
CCtzn.config.achievementsCinemasAll.h,
CCtzn.config.achievementsCinemasAll.c3d,
]);
......@@ -94,8 +94,8 @@ CCtzn.ui = (function() {
}
function _cinemaPickerHandler() {
var $this = $(this),
cinemaData = $this.closest('li').data();
var $this = $(this),
cinemaData = $this.closest('li').data();
$.mobile.loading('show');
!CCtzn.options.getValue('recentcinema_disabled') && CCtzn.recent.cinemaPicked(cinemaData);
......@@ -137,9 +137,9 @@ CCtzn.ui = (function() {
}
function _alternativeButtonHandler() {
var $this = $(this),
btnData = $this.data(),
nextSet = (btnData.set + 1) % CCtzn.config.bestPlansAmount;
var $this = $(this),
btnData = $this.data(),
nextSet = (btnData.set + 1) % CCtzn.config.bestPlansAmount;
CCtzn.generateAlternativeTimetable(btnData.set);
btnData.used || CCtzn.achievements.trigger('alternativeTimetableGenerated');
......
Subproject commit 8a41c483f4411fc0b8a8a30957ef85bd883d1d3c
Subproject commit 67f63be1bd021688a65546cbcfa785a38167bbaa
......@@ -149,6 +149,10 @@
background-color: #0c1421;
}
[data-cinema-chain=c3d] {
background-color: #8bb811;
}
[data-cinema-chain]::before {
font-size: 10px;
font-weight: bold;
......@@ -175,6 +179,10 @@
content: 'Helios';
}
[data-cinema-chain=c3d]::before {
content: 'Cinema 3D';
}
.cinema-picker .ui-btn {
font-weight: normal;
}
......
......@@ -13,9 +13,11 @@
# CHANGELOG
July 27, 2018 [version 2.11.0]
- Added Cinema 3D chain cinemas.
July 16, 2018 [version 2.10.0]
- Added Helios chain cinemas.
- More more chain- and city-related achievements.
- More chain- and city-related achievements.
- Added text labels in cinemas list.
February 22, 2018 [version 2.9.0]
- Updated CC cinemas list.
......
......@@ -41,7 +41,7 @@
<div data-role="page" data-title="Start" id="start">
<div role="main" class="ui-content">
<p><strong>Cinema Citizen</strong> to aplikacja, która umożliwia łatwe zaplanowanie maratonu filmowego w kinach sieci Cinema City, Multikino i Helios. Dzięki niej:</p>
<p><strong>Cinema Citizen</strong> to aplikacja, która umożliwia łatwe zaplanowanie maratonu filmowego w kinach sieci Cinema City, Multikino, Helios i Cinema 3D. Dzięki niej:</p>
<ul class="benefits">
<li><strong>Oszczędzasz pieniądze</strong> wybierając kilka projekcji jednego dnia</li>
<li><strong>Nie tracisz czasu</strong> na czekanie pomiędzy seansami</li>
......@@ -138,6 +138,7 @@
<li data-cinema-chain="mk" data-cinema-id="4" data-cinema-name="Multikino Gdańsk"><a href="#">Gdańsk</a></li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="2" data-cinema-name="Helios Gdańsk Alfa"><a href="#">Alfa</a></li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="49" data-cinema-name="Helios Gdańsk Metropolia"><a href="#">Metropolia</a></li>
<li data-cinema-chain="c3d" data-cinema-id="gdansk" data-cinema-name="Cinema 3D Gdańsk"><a href="#">Gdańsk</a></li>
<li data-role="list-divider">Białystok</li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="26" data-cinema-name="Helios Białystok Alfa"><a href="#">Alfa</a></li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="6" data-cinema-name="Helios Białystok Biała"><a href="#">Biała</a></li>
......@@ -175,6 +176,12 @@
<li data-role="list-divider">Gdynia</li>
<li data-cinema-chain="mk" data-cinema-id="5" data-cinema-name="Multikino Gdynia"><a href="#">Gdynia</a></li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="42" data-cinema-name="Helios Gdynia"><a href="#">Gdynia</a></li>
<li data-role="list-divider">Gorzów Wielkopolski</li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="10" data-cinema-name="Helios Gorzów Wielkopolski"><a href="#">Gorzów Wielkopolski</a></li>
<li data-cinema-chain="c3d" data-cinema-id="gorzow-wlkp" data-cinema-name="Cinema 3D Gorzów Wielkopolski"><a href="#">Gorzów Wielkopolski</a></li>
<li data-role="list-divider">Kalisz</li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="40" data-cinema-name="Helios Kalisz"><a href="#">Kalisz</a></li>
<li data-cinema-chain="c3d" data-cinema-id="kalisz" data-cinema-name="Cinema 3D Kalisz"><a href="#">Kalisz</a></li>
<li data-role="list-divider">Kielce</li>
<li data-cinema-chain="mk" data-cinema-id="33" data-cinema-name="Multikino Kielce"><a href="#">Kielce</a></li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="13" data-cinema-name="Helios Kielce"><a href="#">Kielce</a></li>
......@@ -195,22 +202,25 @@
<li data-cinema-chain="cc" data-cinema-id="1093" data-cinema-name="Cinema City Toruń Plaza"><a href="#">Plaza</a></li>
<li data-role="list-divider"></li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="37" data-cinema-name="Helios Bełchatów"><a href="#">Bełchatów</a></li>
<li data-cinema-chain="c3d" data-cinema-id="biala-podlaska" data-cinema-name="Cinema 3D Biała Podlaska"><a href="#">Biała Podlaska</a></li>
<li data-cinema-chain="cc" data-cinema-id="1092" data-cinema-name="Cinema City Bytom"><a href="#">Bytom</a></li>
<li data-cinema-chain="mk" data-cinema-id="37" data-cinema-name="Multikino Czechowice-Dziedzice"><a href="#">Czechowice-Dziedzice</a></li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="27" data-cinema-name="Helios Dąbrowa Górnicza"><a href="#">Dąbrowa Górnicza</a></li>
<li data-cinema-chain="mk" data-cinema-id="2" data-cinema-name="Multikino Elbląg"><a href="#">Elbląg</a></li>
<li data-cinema-chain="cc" data-cinema-id="1085" data-cinema-name="Cinema City Gliwice"><a href="#">Gliwice</a></li>
<li data-cinema-chain="c3d" data-cinema-id="glogow" data-cinema-name="Cinema 3D Głogów"><a href="#">Głogów</a></li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="9" data-cinema-name="Helios Gniezno"><a href="#">Gniezno</a></li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="10" data-cinema-name="Helios Gorzów Wielkopolski"><a href="#">Gorzów Wielkopolski</a></li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="32" data-cinema-name="Helios Grudziądz"><a href="#">Grudziądz</a></li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="45" data-cinema-name="Helios Jelenia Góra"><a href="#">Jelenia Góra</a></li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="40" data-cinema-name="Helios Kalisz"><a href="#">Kalisz</a></li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="34" data-cinema-name="Helios Kędzierzyn-Koźle"><a href="#">Kędzierzyn-Koźle</a></li>
<li data-cinema-chain="c3d" data-cinema-id="klodzko" data-cinema-name="Cinema 3D Kłodzko"><a href="#">Kłodzko</a></li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="14" data-cinema-name="Helios Konin"><a href="#">Konin</a></li>
<li data-cinema-chain="mk" data-cinema-id="6" data-cinema-name="Multikino Koszalin"><a href="#">Koszalin</a></li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="55" data-cinema-name="Helios Krosno"><a href="#">Krosno</a></li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="30" data-cinema-name="Helios Legnica"><a href="#">Legnica</a></li>
<li data-cinema-chain="c3d" data-cinema-id="leszno" data-cinema-name="Cinema 3D Leszno"><a href="#">Leszno</a></li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="31" data-cinema-name="Helios Lubin"><a href="#">Lubin</a></li>
<li data-cinema-chain="c3d" data-cinema-id="mielec" data-cinema-name="Cinema 3D Mielec"><a href="#">Mielec</a></li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="39" data-cinema-name="Helios Nowy Sącz"><a href="#">Nowy Sącz</a></li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="17" data-cinema-name="Helios Opole"><a href="#">Opole</a></li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="28" data-cinema-name="Helios Piła"><a href="#">Piła</a></li>
......@@ -225,6 +235,9 @@
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="56" data-cinema-name="Helios Stalowa Wola"><a href="#">Stalowa Wola</a></li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="44" data-cinema-name="Helios Starachowice"><a href="#">Starachowice</a></li>
<li data-cinema-chain="cc" data-cinema-id="1095" data-cinema-name="Cinema City Starogard Gdański"><a href="#">Starogard Gdański</a></li>
<li data-cinema-chain="c3d" data-cinema-id="swidnica" data-cinema-name="Cinema 3D Świdnica"><a href="#">Świdnica</a></li>
<li data-cinema-chain="c3d" data-cinema-id="swinoujscie" data-cinema-name="Cinema 3D Świnoujście"><a href="#">Świnoujście</a></li>
<li data-cinema-chain="c3d" data-cinema-id="tarnow" data-cinema-name="Cinema 3D Tarnów"><a href="#">Tarnów</a></li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="33" data-cinema-name="Helios Tczew"><a href="#">Tczew</a></li>
<li data-cinema-chain="h" data-cinema-id="53" data-cinema-name="Helios Tomaszów Mazowiecki"><a href="#">Tomaszów Mazowiecki</a></li>
<li data-cinema-chain="mk" data-cinema-id="35" data-cinema-name="Multikino Tychy"><a href="#">Tychy</a></li>
......@@ -397,6 +410,10 @@
Fan granatu
<small>Sprawdź wszystkie kina sieci Helios.</small>
</li>
<li data-achievement-id="37">
Fan zieleni
<small>Sprawdź wszystkie kina sieci Cinema 3D.</small>
</li>
<li data-achievement-id="11">
Wszechobecny
<small>Sprawdź wszystkie kina.</small>
......@@ -498,11 +515,11 @@
<div role="main" class="ui-content">
<div class="ui-corner-all about">
<div class="ui-bar ui-bar-a">
<h3>Cinema Citizen <small>v2.9.0</small></h3>
<h3>Cinema Citizen <small>v2.11.0</small></h3>
</div>
<div class="ui-body ui-body-a">
<p>
Pomysł i wykonanie: <a href="http://leibrug.pl" rel="external">Leibrug</a><br>
Pomysł i wykonanie: <a href="//leibrug.pl" rel="external">Leibrug</a><br>
Changelog: <a href="humans.txt" data-ajax="false">humans.txt</a>
</p>
</div>
......