Commit 6aaafac2 authored by Can Okay's avatar Can Okay

2015 kimbukim Lise Dönem Sonu projem

parents
1.png

26.2 KB

2.png

41.6 KB

3.png

33.9 KB

4.png

29.4 KB

5.png

27.5 KB

<meta charset="utf-8">
<?php
include "ayar.php";
//oylama yapıldığında yapılacak işlemler
if(@$_POST["btn_oyla"]=="Oyla")
{
$oyla=$_POST["oyla"];
$sqloyla=mysql_query("update anket set $oyla=$oyla+1 where durum=1");
if($sqloyla) echo "oyunuz alındı";
else echo "hataa...";
}
$sqlanket=mysql_query("select * from anket where durum=1");
$satir=mysql_fetch_array($sqlanket);
?>
<div id="anketoyla">
<form action="" method="post">
<p><?php echo $satir["soru"]; ?></p>
<table>
<tr>
<td><input type="radio" name="oyla" value="oy1"/>
<?php echo $satir["cevap1"]; ?></td>
</tr>
<tr>
<td><input type="radio" name="oyla" value="oy2"/>
<?php echo $satir["cevap2"]; ?></td>
</tr>
<tr>
<td><input type="radio" name="oyla" value="oy3"/>
<?php echo $satir["cevap3"]; ?></td>
</tr>
<tr>
<td><input type="radio" name="oyla" value="oy4"/>
<?php echo $satir["cevap4"]; ?></td>
</tr>
<tr>
<td><input type="submit" name="btn_oyla" value="Oyla">
<a href="anketsonuc.php">Sonuçları Göster</a>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
\ No newline at end of file
# kimbukim
2015 Yılı Lise Dönem Sonu projem
(Oluşturduğum ilk PHP Projesi)
## Proje Amacı
Bilim insanlarının hayatını diğer sitelerden çok daha güzel bir şekilde göstermek.
## Proje Hedefi
Bütün bilim insanlarınnı haytını siteye eklemek.
## Proje Özeti
Kimbu.kim bilim insanlarının biyografilerinin olduğu bir sitedir. Site kullanıcı dostudur.
## Proje Tamamlama yüzdesi
%85
## Proje Eksiklikleri
Bilim insanları.
## Proje Ekran Çıktıları ve Tanıtımı
### Anasayfa kimbu.kim
<img src="https://i.hizliresim.com/jyg61m.png">
Anasayfa sade olup, arama motoru gibidir. Ortada logo, aşağıda arama çubuğu vardır.
### Ziyaretci Defteri kimbu.kim/ziyaretcidefteri.php
<img src="https://i.hizliresim.com/2J6aNA.png">
Herkesin görüşlerini yazabileceği ziyaretçi defteridir.
### İletişim kimbu.kim/iletişim.php
<img src="https://i.hizliresim.com/BLaz6p.png">
Herkesin e-posta adresi ile mesaj yollayabileceği sayfadır.
### Giriş Yap kimbu.kim/login.php
<img src="https://i.hizliresim.com/Z9X3QG.png">
Kullanıcıları giriş yaptığı sayfadır.
### Ara kimbu.kim/ara.php
<img src="https://i.hizliresim.com/oOXV8b.png">
Ana sayfaya Bilim insanı (örn einstain) yazdığınızda gelen sonuç sayfasıdır.
## Kullanılan Kaynaklar
Sitedeki Renkler için Adobe Color:<a href="https://color.adobe.com/" target="_blank"> https://color.adobe.com/ </a>
<div id='cssmenu'>
<ul>
<li class='active has-sub'><a href='admin.php'><span>Anasayfa</span></a></li>
<li class='active has-sub'><a href='#'><span>Bilim İnsanı</span></a>
<ul>
<li class='has-sub'><a href='admin.php?secim=biliminsaniekle'><span>Bilim İnsanı Ekle</span></a>
</li>
<li class='has-sub'><a href='admin.php?secim=biliminsaniduzenle'><span>Bilim İnsanı Düzenle</span></a></li>
</ul>
</li>
<li class='active has-sub'><a href='#'><span>Üye</span></a>
<ul>
<li class='has-sub'><a href='admin.php?secim=uyeekle'><span>Üye Ekle</span></a>
</li>
<li class='has-sub'><a href='admin.php?secim=uyeduzenle'><span>Üye Düzenle</span></a></li>
<li class='has-sub'><a href='admin.php?secim=uyelistele'><span>Üye Listele</span></a></li>
</ul>
</li>
<li class='active has-sub'><a href='#'><span>Anket</span></a>
<ul>
<li class='has-sub'><a href='admin.php?secim=anketekle'><span>Anket Ekle</span></a>
</li>
<li class='has-sub'><a href='admin.php?secim=anketduzenle'><span>Anket Düzenle</span></a></li>
</ul>
</li>
<li class='active has-sub'><a href='#'><span>İçerik</span></a>
<ul>
<li class='has-sub'><a href='admin.php?secim=icerik'><span>İçerik Ekle</span></a>
</li>
<li class='has-sub'><a href='admin.php?secim=anketduzenle'><span>Anket Düzenle</span></a></li>
</ul>
</li>
<li class='active has-sub'><a href='admin.php?secim=exit'><span>Çıkış</span></a>
</li>
</ul>
</div>
<?php
session_start();
include "../ayar.php";
if(!isset($_SESSION["yonetici"]))
{
echo "<script>('Bu sayfayı görmeye yetkiniz yok.')</script>";
header("Refresh:0;Location:index.php");
}
else
{
?>
<!doctype html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<?php switch(@$_GET["secim"])
{
case "biliminsaniduzenle": echo "<title>Bilim İnsanı Düzenle - kimbu.kim</title>;";break;
case "biliminsaniekle": echo "<title>Bilim İnsanı Ekle - kimbu.kim</title>;";break;
case "kisiduzenle": echo "<title>Kişi Düzenle kimbu.kim</title>;";break;
case "kisiekle": echo "<title>Kişi Ekle - kimbu.kim</title>;";break;
case "uyeduzenle": echo "<title>Üye Düzenle - kimbu.kim</title>;";break;
case "uyeekle":echo "<title>Üye Ekle - kimbu.kim</title>;";break;
case "uyelistele":echo "<title>Üye Listele - kimbu.kim</title>;";break;
case "anketduzenle": echo "<title>Anket Düzenle - kimbu.kim</title>;";break;
case "anketekle":echo "<title>Anket Ekle - kimbu.kim</title>;";break;
case "icerik":echo "<title>İçerik Ekle - kimbu.kim</title>;";break;
default:echo "<title>kimbu.kim Admin - kimbu.kim</title>;";
}?>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/reset.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/admin-style.css">
</head>
<body>
<div id="content">
<div id="ust">
<?php
switch(@$_GET["secim"])
{
case "kisiduzenle": echo "<h1>Kişi Düzenle</h1>";break;
case "kisiekle": echo "<h1>Kişi Ekle</h1>";break;
case "biliminsaniduzenle": echo "<h1>Bilim İnsanı Düzenle</h1>";break;
case "biliminsaniekle": echo "<h1>Bilim İnsanı Ekle</h1>";break;
case "uyeduzenle": echo "<h1>Üye Düzenle</h1>";break;
case "uyeekle":echo "<h1>Üye Ekle</h1>";break;
case "uyelistele":echo "<h1>Üye Listele</h1>";break;
case "anketekle": echo "<h1>Anket Ekle</h1>";break;
case "anketduzenle": echo "<h1>Anket Düzenle</h1>";break;
case "icerik": echo "<h1>İçerik Ekle</h1>";break;
default: echo "<h1>Admin Giriş</h1>";
}
?>
</div>
<div id="solmenu">
<?php include "admin-header.php"; ?></div>
<div id="icerik">
<?php
switch(@$_GET["secim"])
{
case "kisiduzenle": include "kisiduzenle.php";break;
case "kisiekle": include "kisiekle.php";break;
case "biliminsaniduzenle": include "biliminsaniduzenle.php";break;
case "biliminsaniekle": include "biliminsaniekle.php";break;
case "uyeduzenle": include "uyeduzenle.php";break;
case "uyeekle": include "uyeekle.php";break;
case "uyelistele": include "uyelistele.php";break;
case "anketekle": include "anketekle.php";break;
case "anketduzenle": include "anketduzenle.php";break;
case "icerik": include "icerik.php";break;
case "exit": include "exit.php";break;
default: include"durum.php";
}
?>
</div>
</div>
</body>
</html>
<?php
}
?>
\ No newline at end of file
<meta charset="utf-8">
<style>
#anket-liste{
width:45%; height:auto; float:left; margin:20px 10px; padding:5px; background:#c3c3c3;
}
#anket-liste table{
margin:auto;
}
</style>
<?php
//anket silme kodları başla
if(!empty($_GET["silinecek"]))
{
$silinecek=$_GET["silinecek"];
$sqlsil=mysql_query("delete from anket where id='$silinecek'");
if($sqlsil)
echo "<script>alert('Kayıt Silindi');</script>";
else
echo "<script>alert('Kayıt Silinmedi');</script>";
}
//anket silme kodları bitir
if(!empty($_GET["aktifyap"]))
{
$aktifyap=$_GET["aktifyap"];
$sqlaktif=mysql_query("update anket set durum=0 where durum=1");
@$sqlaktif2=mysql_query("update anket set durum=1 where id='$aktifyap'");
if($sqlaktif2)
echo "<script>alert('Aktif Oldu');</script>";
else
echo "<script>alert('Hata...');</script>";
}
?>
<?php
$sql=mysql_query("select * from anket");
while($satir=mysql_fetch_array($sql))
{
$toplamoy=$satir["oy1"]+$satir["oy2"]+$satir["oy3"]+$satir["oy4"];
@$oran1=round(($satir["oy1"]*100/$toplamoy),0);
@$oran2=round(($satir["oy2"]*100/$toplamoy),0);
@$oran3=round(($satir["oy3"]*100/$toplamoy),0);
@$oran4=round(($satir["oy4"]*100/$toplamoy),0);
?>
<div id="anket-liste">
<table>
<p><?php echo $satir["soru"];?></p>
<tr>
<td><progress max="100" value="<?php echo $oran1; ?>"></progress></td>
<td><?php echo $satir["cevap1"];?>-<?php echo $satir["oy1"]; ?></td>
</tr>
<tr>
<td><progress max="100" value="<?php echo $oran2; ?>" ></progress></td>
<td><?php echo $satir["cevap2"];?>-<?php echo $satir["oy2"]; ?></td>
</tr>
<tr>
<td><progress max="100" value="<?php echo $oran3; ?>"></progress></td>
<td><?php echo $satir["cevap3"];?>-<?php echo $satir["oy3"]; ?></td>
</tr>
<tr>
<td><progress max="100" value="<?php echo $oran4; ?>"></progress></td>
<td><?php echo $satir["cevap4"];?>-<?php echo $satir["oy4"]; ?></td>
</tr>
</table>
<p><a href="admin.php?secim=anketduzenle&silinecek=<?php echo $satir["id"];?>">Sil<a></p>
<p><a href="admin.php?secim=anketduzenle&aktifyap=<?php echo $satir["id"];?>">Aktif Yap<a></p>
</div>
<?php
}
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Untitled Document</title>
<?php
if ($_POST)
{
$soru=$_POST["soru"];
$cevap1=$_POST["cevap1"];
$cevap2=$_POST["cevap2"];
$cevap3=$_POST["cevap3"];
$cevap4=$_POST["cevap4"];
$durum=$_POST["durum"];
if($durum=="on")
{
$durum=1;
$sqldurum=mysql_query("update anket set durum=0 where durum=1");
}
else
{
$durum=0;
}
$sqldanketekle=mysql_query("insert into anket (soru,cevap1,cevap2,cevap3,cevap4,durum) values ('$soru','$cevap1','$cevap2','$cevap3','$cevap4','$durum')");
if($sqldanketekle)
echo "Anket Eklendi";
else echo "Anket Eklenemedi";
}
?>
</head>
<body>
<div id="kayit">
<form action="" method="post">
<table id="register-tablo">
<tr>
<td>Soru:</td>
<td><input type="text" name="soru" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Cevap1:</td>
<td><input type="text" name="cevap1" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Cevap2:</td>
<td><input type="text" name="cevap2" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Cevap3:</td>
<td><input type="text" name="cevap3" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Cevap3:</td>
<td><input type="text" name="cevap4" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Anket Aktif olsun mu?:</td>
<td><input type="checkbox" name="durum" /></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><input type="submit" name="btn" value="Kaydet" /></td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
</body>
</html>
\ No newline at end of file
<?php
include "../ayar.php";
$sql=mysql_query("select * from uye");
while($satir=mysql_fetch_array($sql))
{
?>
<div id="uyelistele">
<form action="" method="post">
<table>
<tr>
<td>Kullanıcı Adı</td>
<td><input type="text" name="kuladi" value="<?php echo $satir["kulad"];?>"/></td>
</tr>
<tr>
<td>Ad</td>
<td><input type="text" name="ad" value="<?php echo $satir["ad"];?>"/></td>
</tr>
<tr>
<td>Soyad</td>
<td><input type="text" name="soyad" value="<?php echo $satir["soyad"];?>"/></td>
</tr>
<tr>
<td><input type="submit" name="btnsil" value="Sil" /></td>
<td><input type="submit" name="btnduzenle" value="Düzenle" /></td></tr>
</table>
</form>
</div>
<?php }
?>
\ No newline at end of file
<?php
if(@$_POST["btngiris"]=="Giriş")
{
include "ayar.php";
$k=$_POST["girisad"];
$s=$_POST["girisparola"];
$sql=mysql_query("select * from uye where basliki='$k'" );
//mysql_num_rows($sql) sql çekilen kayıt sayısını ver
$adet=mysql_num_rows($sql);
if($adet==0)
{
echo "<script>('Hatalı Giriş yaptınız. Lütfen tekrar deneyin.')</script>";
}
else{
$_SESSION["user"]=$k;
header("Location:profil.php");
}
}
?>
<?php
if(@$_POST["btn"]=="Kaydet")
{
include "../ayar.php";
//veya re1uire "ayar.php";
/*require eğer veritabanına ulaşmazsa çalışmaz*/
$baslik=$_POST["basliki"];
$kategori=$_POST["kategorisi"];
$icerik=$_POST["iceriki"];
$date=$_POST["date"];
$tarih=date("d-m-Y");//bugünün tarihi
$sql=mysql_query("insert into uye(baslik,kategori,icerik,tarih) values('$baslik','$kategori','$icerik','$date')");
if($sql)
{
echo "Kayıt Eklendi";
}
else
{
echo "Kayıt Eklenme Hatası";
}
}
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>kimbu.kim Kaydol</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/reset.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/user-style.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/input-focus.css">
</head>
<body>
<div id="kayit">
<form action="" method="post">
<table id="register-tablo">
<tr>
<td>Başlık:</td>
<td><input type="text" name="basliki" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Kategori:</td>
<td><input type="text" name="kategorisi" /></td>
</tr>
<tr>
<td>İçerik:</td>
<td><input type="text" name="iceriki" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Şifreniz:</td>
<td><input type="password" name="sifre" /></td>
</tr>
<tr>
<tr>
<td>Durum:</td>
<td><input type="durum" name="durum" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Doğum Tarihi:</td>
<td>
<input type="date" name="date">
</td>
</tr>
<tr>
<td>Eğitim Durumu:</td>
<td><select name="ogdurum">
<option>İlkokul</option>
<option>Lise</option>
<option>Lisans</option>
<option>Doktora</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Cinsiyetiniz:</td>
<td>Erkek <input type="radio" name="cinsiyet" value="erkek">
Kadın <input type="radio" name="cinsiyet" value="kadin"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><input type="submit" name="btn" value="Kaydet" /></td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
</body>
</html>
\ No newline at end of file
@charset "utf-8";
/* CSS Document */
body{
background:#FF6517;
}
@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Oxygen+Mono);
/* Please Keep this font import at the very top of any CSS file */
@charset "UTF-8";
/* Starter CSS for Flyout Menu */
#cssmenu {
padding: 0;
margin: 0;
border: 0;
line-height: 1;
}
#cssmenu ul,
#cssmenu ul li,
#cssmenu ul ul {
list-style: none;
margin: 0;
padding: 0;
}
#cssmenu ul {
position: relative;
z-index: 597;
float: left;
}
#cssmenu ul li {
float: left;
min-height: 1px;
line-height: 1em;
vertical-align: middle;
position: relative;
}
#cssmenu ul li.hover,
#cssmenu ul li:hover {
position: relative;
z-index: 599;
cursor: default;
}
#cssmenu ul ul {
visibility: hidden;
position: absolute;
top: 100%;
left: 0px;
z-index: 598;
width: 100%;
}
#cssmenu ul ul li {
float: none;
}
#cssmenu ul ul ul {
top: -2px;
right: 0;
}
#cssmenu ul li:hover > ul {
visibility: visible;
}
#cssmenu ul ul {
top: 1px;
left: 99%;
}
#cssmenu ul li {
float: none;
}
#cssmenu ul ul {
margin-top: 1px;
}
#cssmenu ul ul li {
font-weight: normal;
}
/* Custom CSS Styles */
#cssmenu {
width: 200px;
background: #FFC341;
font-family: 'Oxygen Mono', Tahoma, Arial, sans-serif;
zoom: 1;
font-size: 12px;
}
#cssmenu:before {
content: '';
display: block;
}
#cssmenu:after {
content: '';
display: table;
clear: both;
}
#cssmenu a {
display: block;
padding: 15px 20px;
color: #ffffff;
text-decoration: none;
text-transform: uppercase;
}
#cssmenu > ul {
width: 200px;
}
#cssmenu ul ul {
width: 200px;
}
#cssmenu > ul > li > a {
border-right: 4px solid #FF7F00;
color: #ffffff;
}
#cssmenu > ul > li > a:hover {
color: #ffffff;
}
#cssmenu > ul > li.active a {
background: #FF7F00;
}
#cssmenu > ul > li a:hover,
#cssmenu > ul > li:hover a {
background: #FF7F00;
}
#cssmenu li {
position: relative;
}
#cssmenu ul li.has-sub > a:after {
content: '+';
position: absolute;
top: 50%;
right: 15px;
margin-top: -6px;
}
#cssmenu ul ul li.first {
-webkit-border-radius: 0 3px 0 0;
-moz-border-radius: 0 3px 0 0;
border-radius: 0 3px 0 0;
}
#cssmenu ul ul li.last {
-webkit-border-radius: 0 0 3px 0;
-moz-border-radius: 0 0 3px 0;
border-radius: 0 0 3px 0;
border-bottom: 0;
}
#cssmenu ul ul {
-webkit-border-radius: 0 3px 3px 0;
-moz-border-radius: 0 3px 3px 0;
border-radius: 0 3px 3px 0;
}
#cssmenu ul ul {
border: 1px solid #0082e7;
}
#cssmenu ul ul a {
font-size: 12px;
color: #ffffff;
}
#cssmenu ul ul a:hover {
color: #ffffff;
}
#cssmenu ul ul li {
border-bottom: 1px solid #0082e7;
}
#cssmenu ul ul li:hover > a {
background: #B20000;
color: #ffffff;