changes:

 • 20 new levels !! (total 30)
 • game balance - now difficulty gradually increases.
 • bonus fruits - randomly appears in 3 variants
 • now each ghost can have different ai level
 • score presented on game ending and on hsc matrix
 • starting level selection on title screen
 • new sound FX
 • cheat mode added
 • some speed optimizations
 • minor visual improvements

zmiany:

 • 20 nowych poziomów, łącznie 30,
 • balans i zmiana kolejności poziomów,
 • bonusy w postaci losowo pojawiających się owoców (w 3 wariantach)
 • każdy duszek ma teraz osobne AI,
 • wynik prezentowany na zakończenie gry i na matrycy HSC,
 • możliwość wyboru startowego poziomu klawiszem SELECT,
 • nowe efekty dzwiękowe,
 • ukryty 'cheat mode',
 • oprymalizacje szybkości,
 • drobne poprawki graficzne