Tags give the ability to mark specific points in history as being important
 • 1.0
  67f83a66 · 2 levels added, dl fixes ·

  changes:

  • 20 new levels !! (total 30)
  • game balance - now difficulty gradually increases.
  • bonus fruits - randomly appears in 3 variants
  • now each ghost can have different ai level
  • score presented on game ending and on hsc matrix
  • starting level selection on title screen
  • new sound FX
  • cheat mode added
  • some speed optimizations
  • minor visual improvements

  zmiany:

  • 20 nowych poziomów, łącznie 30,
  • balans i zmiana kolejności poziomów,
  • bonusy w postaci losowo pojawiających się owoców (w 3 wariantach)
  • każdy duszek ma teraz osobne AI,
  • wynik prezentowany na zakończenie gry i na matrycy HSC,
  • możliwość wyboru startowego poziomu klawiszem SELECT,
  • nowe efekty dzwiękowe,
  • ukryty 'cheat mode',
  • oprymalizacje szybkości,
  • drobne poprawki graficzne