Commit fb57c7fd authored by Gábor J.Tóth's avatar Gábor J.Tóth

Hungarian translation updated.

parent ce61dd22
......@@ -14,6 +14,7 @@
<string name="davdroid_website">DAVdroid web oldal</string>
<string name="next">Tovább</string>
<string name="skip">Kihagy</string>
<string name="help">Súgó</string>
<string name="exception_http">HTTP hiba: %s</string>
......@@ -128,7 +129,7 @@
<string name="settings_password">Jelszó</string>
<string name="settings_password_summary">Adja meg a szerveren érvényes új jelszót.</string>
<string name="settings_enter_password">Adja meg a jelszót:</string>
<string name="settings_preemptive">>Preemptív authentikáció</string>
<string name="settings_preemptive">Preemptív authentikáció</string>
<string name="settings_preemptive_on">A hitelesítő adatok elküldése minden kérésnél (ajánlott)</string>
<string name="settings_preemptive_off">A hitelesítő adatok elküldése, csak ha a szerver azt igényli</string>
<string name="settings_sync">Szinkronizálás</string>
......@@ -137,6 +138,7 @@
<string name="settings_sync_summary_periodically">Minden %d percben + az eszközön történt módosítás után</string>
<string name="settings_sync_summary_not_available">Nem elérhető</string>
<string name="settings_sync_interval_calendars">Naptárszinkronizálás sűrűsége</string>
<string name="settings_sync_interval_tasks">Feladatlisták szinkronizálásának sűrűsége</string>
<string-array name="settings_sync_interval_seconds">
<item>-1</item>
<item>300</item>
......@@ -157,17 +159,37 @@
<item>4 óránként</item>
<item>Naponta</item>
</string-array>
<string name="settings_carddav">Címjegyzék</string>
<string name="settings_carddav_vcard4_support">VCard 4.0 támogatás</string>
<string name="settings_carddav_vcard4_supported">Névjegyek küldése VCard 4.0 formátumban</string>
<string name="settings_carddav_vcard4_not_supported">Névjegyek küldése VCard 3.0 formátumban</string>
<string name="setup_select_collections">DAVdroid: Gyűjtemény kiválasztása</string>
<string name="setup_neither_caldav_nor_carddav">Nincs CalDAV-/CardDAV szolgáltatás a megadott helyen.</string>
<string name="setup_add_account">Fiók hozzáadása</string>
<string name="setup_querying_server">Kapcsolódás a szerverhez. Egy pillanat…</string>
<string name="setup_install_apps_info">Az Android rendszer önmagában nem támogatja a feladatlistákat (ellentétben a naptárakkal és címjegyzékekkel).</string>
<string name="setup_install_tasks_app_html"><![CDATA[
<p>A DAVdroid képes feladatlistákat szinkronizálni a Martin Gajda által fejlesztett
<a href="market://details?id=org.dmfs.tasks">Tasks</a> alkalmazással.</p>
<p>Egy <a href="https://code.google.com/p/android/issues/detail?id=25906">Android hiba</a> miatt a <b>Tasks alkalmazást
a DAVdroid alkalmazás előtt kell installálni</b> (különben a DAVdroid nem kap engedélyt a feladatokhoz való hozzáféréshez).</p>
<p>Ha tervezi feladatlisták szinkronizálását:</p>
<p>1. Installálja a Tasks alkalmazást.<br/>
2. Törölje és installálja újra a DAVdroid alkalmazást (hogy megkapja a szükséges engedélyeket). A törlés következtében
a meglévő DAVdroid fiókok törlődnek és a még nem szinkronizált változások elvesznek!<br/>
3. Hozza létre újra a DAVdroid fiókokat.</p>
<p>Ha nem, a fenti lépések kihagyhatók.</p>
]]></string>
<string name="setup_what_to_sync">Melyik gyűjtemények legyenek szinkronizálva?</string>
<string name="setup_address_books">Címjegyzékek</string>
<string name="setup_calendars">Naptárak</string>
<string name="setup_task_lists">Feladatlisták</string>
<string name="setup_select_address_book">Egy címjegyzék választható (a kijelölés visszavonása újbóli érintéssel vagy másik tétel kiválasztásával):</string>
<string name="setup_select_calendars">Naptárak kiválasztása:</string>
<string name="setup_select_task_lists">Feladatlisták kiválasztása:</string>
<string name="setup_account_details">További beállítások</string>
<string name="setup_account_name">A fiók neve:</string>
<string name="setup_account_name_hint">CalDAV/CardDAV fiók</string>
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment