Commit ac3e9fb8 authored by Ricki Hirner's avatar Ricki Hirner 🐑

Fetch translations from Transifex

parent 8325fdcf
Pipeline #111802781 passed with stages
in 9 minutes and 3 seconds
......@@ -50,6 +50,8 @@
<string name="navigation_drawer_subtitle">CalDAV/CardDAV synkroniseringsadapter</string>
<string name="navigation_drawer_about">Om / licens</string>
<string name="navigation_drawer_beta_feedback">Beta tilbagemelding</string>
<string name="install_email_client">Installere en e-post klient</string>
<string name="install_browser">Installere en netlæser</string>
<string name="navigation_drawer_settings">Opsætning</string>
<string name="navigation_drawer_news_updates">Nyheder &amp; opdateringer</string>
<string name="navigation_drawer_external_links">Eksterne henvisninger</string>
......@@ -58,6 +60,7 @@
<string name="navigation_drawer_faq">OSS</string>
<string name="navigation_drawer_forums">Hjælp / fora</string>
<string name="navigation_drawer_donate">Donation</string>
<string name="navigation_drawer_privacy_policy">Privatliv retningslinje</string>
<string name="account_list_no_internet">Ingen internetforbindelse. Android kører ikke synkronisering.</string>
<string name="account_list_empty">Velkommen til DAVx⁵!\n\nDu kan nu tilføje en CalDAV/CardDAV konto.</string>
<string name="accounts_global_sync_disabled">Automatisk synkronisering på tværs af systemet er deaktiveret</string>
......@@ -190,6 +193,13 @@
<item quantity="other">Begivenheder, der er mere end %d dage gamle, vil blive ignoreret</item>
</plurals>
<string name="settings_sync_time_range_past_message">Begivenheder, som er mere end dette antal dage gamle vil blive ignoreret (kan også være 0). Hvis feltet ikke er udfyldt, vil alle begivenheder blive synkroniseret.</string>
<string name="settings_default_alarm">Standard påmindelse</string>
<plurals name="settings_default_alarm_on">
<item quantity="one">Standard påmindelse 1 minut før hændelse</item>
<item quantity="other">Standard påmindelse %d minutter før hændelse</item>
</plurals>
<string name="settings_default_alarm_off">Ingen standard påmindelse oprettet</string>
<string name="settings_default_alarm_message">Hvis standard påmindelse skal oprettes for hændelse uden påmindelse: antal minutter før hændelse. Efterlad tom for at deaktivere standard påmindelse.</string>
<string name="settings_manage_calendar_colors">Administrer farver for kalender</string>
<string name="settings_manage_calendar_colors_on">Kalenderfarver administreres af DAVx⁵</string>
<string name="settings_manage_calendar_colors_off">Kalenderfarver sættes ikke fra DAVx⁵</string>
......@@ -198,6 +208,10 @@
<string name="settings_event_colors_off">Synkroniser ikke farver for begivenheder</string>
<string name="settings_carddav">CardDAV</string>
<string name="settings_contact_group_method">Gruppering af kontakter</string>
<string-array name="settings_contact_group_method_entries">
<item>Grupper er særskilte vCards</item>
<item>Grupper er kategorier per kontakt</item>
</string-array>
<string name="settings_contact_group_method_change">Skift grupperingsmetode</string>
<!--collection management-->
<string name="create_addressbook">Opret adressebog</string>
......
......@@ -50,6 +50,8 @@
<string name="navigation_drawer_subtitle">Προσαρμογέας συγχρονισμού CalDAV/CardDAV</string>
<string name="navigation_drawer_about">Περί / άδεια χρήσης</string>
<string name="navigation_drawer_beta_feedback">Ανατροφοδότηση beta</string>
<string name="install_email_client">Παρακαλούμε εγκαταστήστε ένα πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου</string>
<string name="install_browser">Παρακαλούμε εγκαταστήστε έναν περιηγητή ιστού</string>
<string name="navigation_drawer_settings">Ρυθμίσεις</string>
<string name="navigation_drawer_news_updates">Νέα &amp; ενημερώσεις</string>
<string name="navigation_drawer_external_links">Εξωτερικοί σύνδεσμοι</string>
......@@ -58,6 +60,7 @@
<string name="navigation_drawer_faq">FAQ</string>
<string name="navigation_drawer_forums">Βοήθεια / Φόρουμ</string>
<string name="navigation_drawer_donate">Δωρεά</string>
<string name="navigation_drawer_privacy_policy">Πολιτική απορρήτου</string>
<string name="account_list_no_internet">Δεν υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο. Το Android δεν θα πραγματοποιήσει συγχρονισμό.</string>
<string name="account_list_empty">Καλώς ήρθατε στο DAVx⁵!\n\nΜπορείτε να προσθέσετε τώρα έναν λογαριασμό CalDAV/CardDAV.</string>
<string name="accounts_global_sync_disabled">Ο αυτόματος συγχρονισμός σε όλο το σύστημα είναι απενεργοποιημένος</string>
......@@ -190,6 +193,8 @@
<item quantity="other">Τα συμβάντα πέραν των %d ημερών θα αγνοηθούν </item>
</plurals>
<string name="settings_sync_time_range_past_message">Τα συμβάντα που υπερβαίνουν αυτόν τον αριθμό ημερών στο παρελθόν θα αγνοηθούν (μπορεί να είναι 0). Αφήστε κενό για συγχρονισμό όλων των συμβάντων.</string>
<string name="settings_default_alarm">Προεπιλεγμένη υπενθύμιση</string>
<string name="settings_default_alarm_off">Δεν δημιουργούνται προεπιλεγμένες υπενθυμίσεις</string>
<string name="settings_manage_calendar_colors">Διαχείριση χρωμάτων ημερολογίου</string>
<string name="settings_manage_calendar_colors_on">Τα χρώματα του ημερολογίου διαχειρίζονται από το DAVx⁵</string>
<string name="settings_manage_calendar_colors_off">Τα χρώματα του ημερολογίου δεν ορίστηκαν από το DAVx⁵</string>
......
This diff is collapsed.
......@@ -9,7 +9,7 @@
<string name="send">Envoyer</string>
<string name="notification_channel_debugging">Débogage</string>
<string name="notification_channel_general">Autres messages importants</string>
<string name="notification_channel_sync">Syncronisation</string>
<string name="notification_channel_sync">Synchronisation</string>
<string name="notification_channel_sync_errors">Erreurs de synchronisation</string>
<string name="notification_channel_sync_errors_desc">Erreurs importantes qui bloquent la synchronisation, telles que des réponses inattendues du serveur</string>
<string name="notification_channel_sync_warnings">Avertissements de synchronisation</string>
......@@ -24,14 +24,14 @@
<string name="startup_battery_optimization_disable">Désactiver pour DAVx⁵</string>
<string name="startup_dont_show_again">Ne plus afficher</string>
<string name="startup_not_now">Pas maintenant</string>
<string name="startup_donate">Open-Source Information</string>
<string name="startup_donate"> Information sur l\'open-source</string>
<string name="startup_donate_message">Nous sommes heureux que vous utilisiez DAVx⁵, qui est un logiciel open-source (GPLv3). Parce que développer DAVx⁵ est un travail difficile, qui nous a pris de nombreuses heures, nous vous invitons à faire un don.</string>
<string name="startup_donate_now">Faire un don</string>
<string name="startup_donate_later">Plus tard</string>
<string name="startup_more_info">Plus d\'informations</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed">L\'application OpenTasks n\'est pas installée</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_message">Pour synchroniser les tâches, l\'application gratuite OpenTasks est nécessaire (elle ne l\'est pas pour les contacts et les événements).</string>
<string name="startup_opentasks_reinstall_davx5">Après l\'installation OpenTasks, vous devez RE-INSTALLER DAVx⁵ et ajoutez vos comptes à nouveau (bug Android).</string>
<string name="startup_opentasks_reinstall_davx5">Après l\'installation d\'OpenTasks, vous devez RÉ-INSTALLER DAVx⁵ et ajoutez vos comptes à nouveau (bug Android).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Installer OpenTasks</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_libraries">Librairies</string>
......@@ -50,6 +50,8 @@
<string name="navigation_drawer_subtitle">Adaptateur de synchronisation CalDAV/CardDAV</string>
<string name="navigation_drawer_about">À propos / Licence</string>
<string name="navigation_drawer_beta_feedback">Commentaire pour la version Beta</string>
<string name="install_email_client">Veuillez installer un client mail</string>
<string name="install_browser">Veuillez installer un navigateur</string>
<string name="navigation_drawer_settings">Paramètres</string>
<string name="navigation_drawer_news_updates">Actualités &amp; mises à jour</string>
<string name="navigation_drawer_external_links">Liens externes</string>
......@@ -58,6 +60,7 @@
<string name="navigation_drawer_faq">Foire aux questions</string>
<string name="navigation_drawer_forums">Aide/Forum</string>
<string name="navigation_drawer_donate">Faire un don</string>
<string name="navigation_drawer_privacy_policy">Politique de confidentialité</string>
<string name="account_list_no_internet">Pas de connectivité Internet. Android ne pourra pas exécuter la synchronisation.</string>
<string name="account_list_empty">Bienvenue sur DAVx⁵!\n\nVous pouvez maintenant ajouter un compte CalDAV ou CardDAV.</string>
<string name="accounts_global_sync_disabled">La synchronisation automatique globale est désactivée</string>
......
......@@ -25,7 +25,7 @@
<string name="startup_dont_show_again">Не показывать снова</string>
<string name="startup_not_now">Не сейчас</string>
<string name="startup_donate">Open-Source информация</string>
<string name="startup_donate_message">Мы гордимся, что вы используете приложение с открытым исходным кодом DAVx⁵. Его разработка и поддержка отнимает очень много сил и времени. Мы будем счастливы, если вы поддержите наш проект.</string>
<string name="startup_donate_message">Мы гордимся, что вы используете приложение с открытым исходным кодом DAVx⁵. Его разработка и поддержка отнимает очень много времени и сил. Мы будем счастливы, если вы поддержите наш проект.</string>
<string name="startup_donate_now">Поддержать проект</string>
<string name="startup_donate_later">Возможно, позже</string>
<string name="startup_more_info">Дополнительная информация</string>
......@@ -174,8 +174,8 @@
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids">Ограничение WiFi SSID</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_on">Будет синхронизироваться только %s</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_on_location_services">Будет синхронизироваться только более %s (требуются активированные службы определения местоположения)</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_off">Все соединения WiFi будут использоваться</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_message">Названия (SSID), разделенные запятыми разрешенных сетей Wi-Fi (оставьте пустым для всех)</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_off">Будут использоваться все WiFi-подключения</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_message">Имена (SSID) разрешенных сетей WiFi, разделенные запятыми (оставьте пустым для всех)</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_location_permission">Для чтения имен WiFi требуются разрешение на геолокацию и постоянно активированные службы определения местоположения</string>
<string name="settings_more_info_faq">Дополнительная информация (FAQ)</string>
<string name="settings_authentication">Аутентификация</string>
......@@ -203,7 +203,7 @@
<item quantity="other">Напоминание по умолчанию за %d минут до события</item>
</plurals>
<string name="settings_default_alarm_off">Напоминания по умолчанию не создаются</string>
<string name="settings_default_alarm_message">Если напоминания по умолчанию должны быть созданы для событий без напоминания: это желаемое количество минут до события. Оставьте пустым, чтобы отключить напоминания по умолчанию.</string>
<string name="settings_default_alarm_message">Для событий без напоминания введите желаемое количество минут для получения уведомления. Оставьте пустым, чтобы не использовать напоминания по умолчанию.</string>
<string name="settings_manage_calendar_colors">Управление цветами календаря</string>
<string name="settings_manage_calendar_colors_on">Цвета календаря управляются DAVx⁵</string>
<string name="settings_manage_calendar_colors_off">Цвета календаря не управляются DAVx⁵</string>
......
......@@ -50,6 +50,8 @@
<string name="navigation_drawer_subtitle">CalDAV/CardDAV 同步器</string>
<string name="navigation_drawer_about">关于 / 许可</string>
<string name="navigation_drawer_beta_feedback">测试版反馈</string>
<string name="install_email_client">请安装邮件客户端</string>
<string name="install_browser">请安装网页浏览器</string>
<string name="navigation_drawer_settings">设置</string>
<string name="navigation_drawer_news_updates">最新消息</string>
<string name="navigation_drawer_external_links">外部链接</string>
......@@ -58,6 +60,8 @@
<string name="navigation_drawer_faq">常见问题</string>
<string name="navigation_drawer_forums">帮助 / 论坛</string>
<string name="navigation_drawer_donate">捐助</string>
<string name="navigation_drawer_privacy_policy">隐私政策</string>
<string name="account_list_no_internet">无网络连接。Android 将不会运行同步。</string>
<string name="account_list_empty">欢迎使用 DAVx⁵!\n\n请开始增加 CalDAV/CardDAV 账户。</string>
<string name="accounts_global_sync_disabled">系统全局自动同步已禁用</string>
<string name="accounts_global_sync_enable">启用</string>
......@@ -188,6 +192,12 @@
<item quantity="other">%d 天前的日程不会被同步</item>
</plurals>
<string name="settings_sync_time_range_past_message">超过这个数字的天数的旧日程将会被忽略(可以为 0)。留空则同步所有日程。</string>
<string name="settings_default_alarm">默认提醒</string>
<plurals name="settings_default_alarm_on">
<item quantity="other">默认事件开始前 %d 分钟提醒</item>
</plurals>
<string name="settings_default_alarm_off">默认提醒未创建</string>
<string name="settings_default_alarm_message">当没有提醒的事件需增加默认提醒时,事件开始前多少分钟触发提醒。留空以禁用默认提醒。</string>
<string name="settings_manage_calendar_colors">管理日历颜色</string>
<string name="settings_manage_calendar_colors_on">日历颜色由 DAVx⁵ 设置</string>
<string name="settings_manage_calendar_colors_off">日历颜色不由 DAVx⁵ 设置</string>
......@@ -196,6 +206,10 @@
<string name="settings_event_colors_off">不同步日历事件颜色</string>
<string name="settings_carddav">CardDAV</string>
<string name="settings_contact_group_method">联系人分组方式</string>
<string-array name="settings_contact_group_method_entries">
<item>按 VCard 文件分组</item>
<item>按联系人分类分组</item>
</string-array>
<string name="settings_contact_group_method_change">修改分组方式</string>
<!--collection management-->
<string name="create_addressbook">创建通讯录</string>
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment