Commit abb142d1 authored by Ricki Hirner's avatar Ricki Hirner 🐑

Fetch translations from Transifex

parent 7a7a9400
Pipeline #35856186 passed with stage
in 5 minutes and 40 seconds
This diff is collapsed.
......@@ -8,8 +8,6 @@
<string name="manage_accounts">Gestiona comptes</string>
<string name="please_wait">Esperi si us plau...</string>
<string name="send">Enviar</string>
<string name="homepage_url">https://www.davdroid.com/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="beta_feedback_url">https://forums.bitfire.at/category/9/beta-test-discussion?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="notification_channel_debugging">Depurador</string>
<string name="notification_channel_general">Altres missatges importants</string>
<string name="notification_channel_sync">Sincronització</string>
......@@ -31,7 +29,6 @@
<string name="startup_opentasks_not_installed">OpenTasks no està instal·lada</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Instal·lar OpenTasks</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_license_terms">Termes de la llicència</string>
<!--global settings-->
<string name="logging_no_external_storage">Emmagatzematge extern no trobat</string>
<!--AccountsActivity-->
......@@ -74,7 +71,6 @@
<string name="account_create_new_calendar">Crear nou calendari</string>
<string name="account_install_icsdroid">Instal·lar ICSdroid</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_help_url">https://www.davdroid.com/tested-with/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="login_title">Afegir compte</string>
<string name="login_type_email">Entra amb una adreça de correu electrònic</string>
<string name="login_email_address">Correu electrònic</string>
......@@ -93,7 +89,6 @@
<string name="login_back">Sortir</string>
<string name="login_create_account">Crear compte</string>
<string name="login_account_name">Nom del compte</string>
<string name="login_view_logs">Veure els registres</string>
<!--AccountSettingsActivity-->
<string name="settings_title">Paràmetres: %s</string>
<string name="settings_authentication">Autentificació</string>
......
......@@ -21,7 +21,6 @@
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">Po instalaci OpenTasks musíte PŘEINSTALOVAT DAVdroid a přidat znovu své účty (Android chyba).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Nainstalovat OpenTasks</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_license_terms">Licenční podmínky</string>
<string name="about_license_info_no_warranty">Tento program je distribuován BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY. Je to volně dostupný software a lze jej za určitých podmínek dále distribuovat.</string>
<!--global settings-->
<string name="logging_davdroid_file_logging">DAVdroid logování do souboru</string>
......@@ -106,7 +105,6 @@
<string name="login_configuration_detection">Vyhledání konfigurace</string>
<string name="login_querying_server">Chvíli strpení, probíhá dotazování serveru...</string>
<string name="login_no_caldav_carddav">Nelze nalézt službu CalDAV nebo CardDAV.</string>
<string name="login_view_logs">Prohlížet logy</string>
<!--AccountSettingsActivity-->
<string name="settings_title">Nastavení: %s</string>
<string name="settings_authentication">Ověření</string>
......
......@@ -33,7 +33,6 @@
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">Efter at have installeret OpenTasks, vil du være nødt til at GENINSTALLERE DAVdroid og dine konti igen (en fejl i Android).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Installere OpenTasks</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_license_terms">Licensbetingelser</string>
<string name="about_license_info_no_warranty">Dette program leveres ABSOLUT UDEN GARANTI. Det er fri software, og du er velkommen til at videredistribuere det under visse betingelse.</string>
<!--global settings-->
<string name="logging_davdroid_file_logging">DAVdroid fil-logning</string>
......@@ -109,7 +108,6 @@
<string name="account_no_webcal_handler_found">Der er ikke fundet noget program der kan håndtere Webcal.</string>
<string name="account_install_icsdroid">Installere ICSdroid</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_help_url">https://www.davdroid.com/tested-with/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="login_title">Tilføje konto</string>
<string name="login_type_email">Logge ind med e-post adresse</string>
<string name="login_email_address">E-post adresse</string>
......@@ -136,7 +134,6 @@
<string name="login_configuration_detection">Check konfiguration</string>
<string name="login_querying_server">Vent, forespørger serveren...</string>
<string name="login_no_caldav_carddav">Kunne ikke finde CalDAV- eller CardDAV-tjeneste.</string>
<string name="login_view_logs">Vis logs.</string>
<!--AccountSettingsActivity-->
<string name="settings_title">Indstillinger: %s</string>
<string name="settings_authentication">Adgangsgodkendelse</string>
......
......@@ -8,8 +8,6 @@
<string name="manage_accounts">Konten verwalten</string>
<string name="please_wait">Bitte warten …</string>
<string name="send">Senden</string>
<string name="homepage_url">https://www.davdroid.com/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="beta_feedback_url">https://forums.bitfire.at/category/9/beta-test-discussion?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="notification_channel_debugging">Fehlersuche</string>
<string name="notification_channel_general">Andere wichtige Mitteilungen</string>
<string name="notification_channel_sync">Synchronisierung</string>
......@@ -35,7 +33,10 @@
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">Nach der Installation von OpenTasks muss DAVdroid NEU INSTALLIERT und die Konten neu hinzugefügt werden (Android-Bug).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">OpenTasks installieren</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_license_terms">Lizenzbedingungen</string>
<string name="about_libraries">Bibliotheken</string>
<string name="about_version">Version %1s (%2d)</string>
<string name="about_build_date">Erstellt am %s</string>
<string name="about_flavor_info">Diese Version ist nur zur Verteilung über Google Play bestimmt.</string>
<string name="about_license_info_no_warranty">Dieses Programm wird OHNE JEDE GEWÄHRLEISTUNG bereitgestellt. Es ist freie Software – Sie können es also unter bestimmten Bedingungen weiterverbreiten.</string>
<!--global settings-->
<string name="logging_davdroid_file_logging">DAVdroid Datei-Protokollierung</string>
......@@ -111,7 +112,6 @@
<string name="account_no_webcal_handler_found">Keine Webcal-App gefunden</string>
<string name="account_install_icsdroid">ICSdroid installieren</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_help_url">https://www.davdroid.com/tested-with/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="login_title">Konto hinzufügen</string>
<string name="login_type_email">Mit Email-Adresse anmelden</string>
<string name="login_email_address">Email-Adresse</string>
......@@ -138,7 +138,7 @@
<string name="login_configuration_detection">Ressourcen-Erkennung</string>
<string name="login_querying_server">Server-Informationen werden abgerufen. Bitte warten …</string>
<string name="login_no_caldav_carddav">Es konnte weder ein CalDAV- noch ein CardDAV-Dienst gefunden werden.</string>
<string name="login_view_logs">Protokoll anzeigen</string>
<string name="login_view_logs">Details anzeigen</string>
<!--AccountSettingsActivity-->
<string name="settings_title">Einstellungen: %s</string>
<string name="settings_authentication">Anmeldeinformationen</string>
......
......@@ -8,8 +8,6 @@
<string name="manage_accounts">Administrar cuentas</string>
<string name="please_wait">Por favor, espere...</string>
<string name="send">Enviar</string>
<string name="homepage_url">https://www.davdroid.com/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="beta_feedback_url">https://forums.bitfire.at/category/9/beta-test-discussion?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="notification_channel_debugging">Depuración</string>
<string name="notification_channel_general">Otros mensajes importantes</string>
<string name="notification_channel_sync">Sincronización</string>
......@@ -35,7 +33,6 @@
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">Tras instalar OpenTasks, tendrás que re-instalar DAVdroid y añadir tus cuentas de nuevo (por un error de Android).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Instalar OpenTasks</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_license_terms">Términos de la licencia</string>
<string name="about_license_info_no_warranty">Este programa viene sin NINGÚN TIPO DE GARANTÍA. Es software libre, y cualquier contribución es bienvenida y redistribuida bajo ciertas condiciones.</string>
<!--global settings-->
<string name="logging_davdroid_file_logging">Archivo de registro de DAVdroid</string>
......@@ -111,7 +108,6 @@
<string name="account_no_webcal_handler_found">No se encontró aplicación para administrar Webcal</string>
<string name="account_install_icsdroid">Instale ICSdroid</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_help_url">https://www.davdroid.com/tested-with/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="login_title">Añadir cuenta</string>
<string name="login_type_email">Acceder con cuenta de correo</string>
<string name="login_email_address">Dirección de correo</string>
......@@ -138,7 +134,6 @@
<string name="login_configuration_detection">Detectar configuración</string>
<string name="login_querying_server">Por favor espera, consultando al servidor...</string>
<string name="login_no_caldav_carddav">No se pudo encontrar el servicio CalDAV o CardDAV.</string>
<string name="login_view_logs">Ver registros</string>
<!--AccountSettingsActivity-->
<string name="settings_title">Ajustes: %s</string>
<string name="settings_authentication">Autenticación</string>
......
......@@ -23,7 +23,6 @@
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">Après l\'installation OpenTasks, vous devez RE-INSTALLER DAVdroid et ajoutez vos comptes à nouveau (bug Android).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Installer OpenTasks</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_license_terms">Conditions d\'utilisation</string>
<string name="about_license_info_no_warranty">Ce programme est fourni sans AUCUNE GARANTIE. C\'est un logiciel libre, et vous êtes en droit de le redistribuer sous certaines conditions.</string>
<!--global settings-->
<string name="logging_davdroid_file_logging">DAVdroid fichier de journalisation</string>
......@@ -118,7 +117,6 @@
<string name="login_configuration_detection">Détection de la configuration</string>
<string name="login_querying_server">Veuillez patienter, nous interrogeons le serveur ...</string>
<string name="login_no_caldav_carddav">Aucun accès possible au service CalDAV ou CardDAV.</string>
<string name="login_view_logs">Voir infos de débogage</string>
<!--AccountSettingsActivity-->
<string name="settings_title">Paramètres: %s</string>
<string name="settings_authentication">Authentification</string>
......
......@@ -8,8 +8,6 @@
<string name="manage_accounts">Fiókok kezelése</string>
<string name="please_wait">Kérjük, várjon ...</string>
<string name="send">Küldés</string>
<string name="homepage_url">https://www.davdroid.com/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="beta_feedback_url">https://forums.bitfire.at/category/9/beta-test-discussion?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="notification_channel_debugging">Hibakeresés</string>
<string name="notification_channel_general">Egyéb fontos üzenetek</string>
<string name="notification_channel_sync">Szinkronizáció</string>
......@@ -34,7 +32,6 @@
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">Az OpenTasks telepítését követően újra kell telepíteni a DAVdroit alkalmazást és újra fel kell venni a fiókokat (Android hiba).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Az OpenTasks telepítése</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_license_terms">Licencfeltételek</string>
<string name="about_license_info_no_warranty">Ehhez a program SEMMIFÉLE GARANCIA NEM JÁR. Ez a program szabad szoftver, ami a bizonyos feltételek mellett szabadon terjeszthető.</string>
<!--global settings-->
<string name="logging_davdroid_file_logging">DAVdroid fájlalapú naplózás</string>
......@@ -110,7 +107,6 @@
<string name="account_no_webcal_handler_found">Nem található Webcal-képes alkalmazás</string>
<string name="account_install_icsdroid">ICSdroid telepítése</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_help_url">https://www.davdroid.com/tested-with/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="login_title">Fiók hozzáadása</string>
<string name="login_type_email">Bejelentkezés email cím segítségével</string>
<string name="login_email_address">Email cím:</string>
......@@ -137,7 +133,6 @@
<string name="login_configuration_detection">A konfiguráció felderítése</string>
<string name="login_querying_server">Kérjük, várjon, a szerver lekérdezése...</string>
<string name="login_no_caldav_carddav">Nem található CalDAV vagy CardDAV szolgáltatás.</string>
<string name="login_view_logs">Naplóbejegyzések megtekintése</string>
<!--AccountSettingsActivity-->
<string name="settings_title">Beállítások: %s</string>
<string name="settings_authentication">Authentikáció</string>
......
......@@ -30,7 +30,6 @@
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">Dopo l\'installazione di OpenTasks è necessario INSTALLARE NUOVAMENTE DAVdroid e aggiungere ancora gli account (per un bug di Android).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Installa OpenTasks</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_license_terms">Termini di licenza</string>
<string name="about_license_info_no_warranty">Il programma è distribuito SENZA ALCUNA GARANZIA. È software libero e può essere redistribuito sotto alcune condizioni.</string>
<!--global settings-->
<string name="logging_davdroid_file_logging">Invio del log di DAVdroid su file</string>
......@@ -129,7 +128,6 @@
<string name="login_configuration_detection">Rilevazione configurazione</string>
<string name="login_querying_server">Attendere, invio richiesta al server...</string>
<string name="login_no_caldav_carddav">Impossibile trovare servizi CalDAV o CardDAV.</string>
<string name="login_view_logs">Vedi i log</string>
<!--AccountSettingsActivity-->
<string name="settings_title">Impostazioni: %s</string>
<string name="settings_authentication">Autenticazione</string>
......
......@@ -8,10 +8,15 @@
<string name="manage_accounts">アカウントの管理</string>
<string name="please_wait">しばらくお待ちください …</string>
<string name="send">送信</string>
<string name="homepage_url">https://www.davdroid.com/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="beta_feedback_url">https://forums.bitfire.at/category/9/beta-test-discussion?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="notification_channel_debugging">デバッグ中</string>
<string name="notification_channel_general">他の重要なメッセージ</string>
<string name="notification_channel_sync">同期</string>
<string name="notification_channel_sync_errors">同期エラー</string>
<string name="notification_channel_sync_io_errors">ネットワークおよび I/O エラー</string>
<string name="notification_channel_sync_status">ステータスメッセージ</string>
<!--startup dialogs-->
<string name="startup_autostart_permission">%s 自動開始アクセス許可</string>
<string name="startup_autostart_permission_message">デバイスのファームウェアにより自動同期を妨げる可能性があります。 手動で自動同期を許可する必要があります。</string>
<string name="startup_battery_optimization">バッテリー最適化</string>
<string name="startup_battery_optimization_message">Android は数日後に DAVdroid の同期を無効にする/減らすことがあります。これを防止するには、バッテリー最適化をオフにしてください。</string>
<string name="startup_battery_optimization_disable">DAVdroid 用にオフにする</string>
......@@ -22,11 +27,12 @@
<string name="startup_donate_later">たぶん後で</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed">Play ストア DRM バグ情報</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed_message">特定の条件下で、DAVdroid を再起動後またはアップグレードした後、Play ストア DRM によりすべての DAVdroid アカウントがなくなる可能性があります。この問題の影響を受けている場合 (のみ)、Play ストアから「DAVdroid JB 回避策」をインストールしてください。</string>
<string name="startup_more_info">追加情報</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed">OpenTasks がインストールされていません</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_message">タスクを同期するために、無料アプリのOpenTasksが必要です。 (連絡先/イベントには必要ありません)</string>
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">OpenTasks をインストールした後で、DAVdroidを再インストールして、再度アカウントを追加してください (Android のバグ)。</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">OpenTasks をインストール</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_license_terms">ライセンス規約</string>
<string name="about_license_info_no_warranty">このプログラムは完全に無保証で提供されます。これはフリーソフトウェアで、特定の条件下での再頒布を歓迎します。</string>
<!--global settings-->
<string name="logging_davdroid_file_logging">DAVdroid ファイルログ</string>
......@@ -102,7 +108,6 @@
<string name="account_no_webcal_handler_found">Webcal に対応するアプリが見つかりません</string>
<string name="account_install_icsdroid">ICSdroid をインストール</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_help_url">https://www.davdroid.com/tested-with/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="login_title">アカウントを追加</string>
<string name="login_type_email">メールアドレスでログイン</string>
<string name="login_email_address">メールアドレス</string>
......@@ -129,7 +134,7 @@
<string name="login_configuration_detection">設定の検出</string>
<string name="login_querying_server">しばらくお待ちください。サーバーに問い合わせ中…</string>
<string name="login_no_caldav_carddav">CalDAV または CardDAV サービスが見つかりません。</string>
<string name="login_view_logs">ログを表示</string>
<string name="login_view_logs">詳細を表示</string>
<!--AccountSettingsActivity-->
<string name="settings_title">設定: %s</string>
<string name="settings_authentication">認証</string>
......@@ -224,6 +229,12 @@
<string name="sync_error_permissions_text">追加のアクセス許可が必要です</string>
<string name="sync_error_opentasks_too_old">OpenTasks が古すぎます</string>
<string name="sync_error_opentasks_required_version">必要なバージョン: %1$s (現在 %2$s)</string>
<string name="sync_error_authentication_failed">認証に失敗しました (ログイン情報を確認してください)</string>
<string name="sync_error_io">ネットワークまたは I/O エラー – %s</string>
<string name="sync_error_http_dav">HTTP サーバーエラー – %s</string>
<string name="sync_error_local_storage">内蔵ストレージエラー – %s</string>
<string name="sync_error_retry">再試行</string>
<string name="sync_error_view_item">アイテムを表示</string>
<!--cert4android-->
<string name="certificate_notification_connection_security">DAVdroid: 接続セキュリティ</string>
<string name="trust_certificate_unknown_certificate_found">DAVdroidは、未知の証明書を検出しました。それを信頼しますか?</string>
......
......@@ -8,8 +8,6 @@
<string name="manage_accounts">Behandle kontoer</string>
<string name="please_wait">Vent…</string>
<string name="send">Send</string>
<string name="homepage_url">https://www.davdroid.com/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="beta_feedback_url">https://forums.bitfire.at/category/9/beta-test-discussion?pk_campaign=davdroid-app</string>
<!--startup dialogs-->
<string name="startup_battery_optimization">Batterioptimisering</string>
<string name="startup_battery_optimization_message">Det kan hende Android skrur av/reduserer DAVdroid-synkronisering etter et par dager. For å forhindre dette, skru av batterioptimisering.</string>
......@@ -25,7 +23,6 @@
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">Etter å ha installert OpenTasks, må du reinstallere Davdroid og legge til kontoene dine igjen (Android-feil).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Installer OpenTasks</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_license_terms">Lisensvilkår</string>
<string name="about_license_info_no_warranty">Dette programmet kommer uten NOEN FORM FOR GARANTI. Det er fri programvare, og du er velkommen til å redistribuere det under gitte forhold.</string>
<!--global settings-->
<string name="logging_davdroid_file_logging">DAVDroid fil-logging</string>
......@@ -100,7 +97,6 @@
<string name="account_no_webcal_handler_found">Fant ingen programmer med støtte for Webcal</string>
<string name="account_install_icsdroid">Installer ICSdroid</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_help_url">https://www.davdroid.com/tested-with/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="login_title">Legg til konto</string>
<string name="login_type_email">Innlogging med e-postadresse</string>
<string name="login_email_address">E-postadresse</string>
......@@ -124,7 +120,6 @@
<string name="login_configuration_detection">Oppdagelse av oppsett</string>
<string name="login_querying_server">Vent, spør tjener…</string>
<string name="login_no_caldav_carddav">Fant ikke CalDAV eller CardDAV-tjeneste.</string>
<string name="login_view_logs">Vis logger</string>
<!--AccountSettingsActivity-->
<string name="settings_title">Innstillinger: %s</string>
<string name="settings_authentication">Identitetsbekreftelse</string>
......
......@@ -8,7 +8,6 @@
<string name="manage_accounts">Beheer accounts</string>
<string name="please_wait">Een moment geduld...</string>
<string name="send">Verzenden</string>
<string name="beta_feedback_url">https://forums.bitfire.at/category/9/beta-test-discussion?pk_campaign=davdroid-app</string>
<!--startup dialogs-->
<string name="startup_battery_optimization">Batterij optimalisatie</string>
<string name="startup_battery_optimization_message">Android kan mogelijk de DAVdroid synchronisatie stoppen na een paar dagen. Om dit te voorkomen zet u de batterij optimalisatie uit.</string>
......@@ -24,7 +23,6 @@
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">Na installatie van OpenTasks dient u DAVdroid opnieuw te installeren en de accounts toe te voegen (Android bug).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">OpenTasks installeren</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_license_terms">Licentie voorwaarden</string>
<string name="about_license_info_no_warranty">Dit programma kom met ABSOLUUT GEEN GARANTIE. Het is gratis software, en je bent welkom dit te herdistribueren onder bepaalde voorwaarden.</string>
<!--global settings-->
<string name="logging_davdroid_file_logging">DAVDroid bestand loggen</string>
......@@ -121,7 +119,6 @@
<string name="login_configuration_detection">Configuratie detectie</string>
<string name="login_querying_server">Even geduld, verzoek naar server...</string>
<string name="login_no_caldav_carddav">Kon geen CalDAV of CardDAV service vinden.</string>
<string name="login_view_logs">Bekijk logs</string>
<!--AccountSettingsActivity-->
<string name="settings_title">Instellingen: %s</string>
<string name="settings_authentication">Authenticatie</string>
......
......@@ -8,8 +8,6 @@
<string name="manage_accounts">Zadządzaj kontami</string>
<string name="please_wait">Proszę czekać</string>
<string name="send">Wyślij</string>
<string name="homepage_url">https://www.davdroid.com/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="beta_feedback_url">https://forums.bitfire.at/category/9/beta-test-discussion?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="notification_channel_debugging">Debugowanie</string>
<!--startup dialogs-->
<string name="startup_battery_optimization">Optymalizacja baterii</string>
......@@ -26,7 +24,6 @@
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">Po zainstalowaniu OpenTasks konieczne jest PRZEINSTALOWANIE DAVdroid i ponowne dodanie twoich kont (błąd Androida).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Zainstaluj OpenTasks</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_license_terms">Warunki licencji</string>
<string name="about_license_info_no_warranty">Ten program jest ABSOLUTNIE BEZ GWARANCJI. To jest wolne oprogramowanie i mile widziane jest dalsze rozpowszechnianie go pod pewnymi warunkami.</string>
<!--global settings-->
<string name="logging_davdroid_file_logging">Plik logów DAVdroid</string>
......@@ -102,7 +99,6 @@
<string name="account_no_webcal_handler_found">Nie znaleziono aplikacji obsługującej Webcal</string>
<string name="account_install_icsdroid">Zainstaluj ICSdroid</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_help_url">https://www.davdroid.com/tested-with/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="login_title">Dodaj konto</string>
<string name="login_type_email">Logowanie za pomocą adresu e-mail</string>
<string name="login_email_address">Adres e-mail</string>
......@@ -129,7 +125,6 @@
<string name="login_configuration_detection">Wykrywanie konfiguracji</string>
<string name="login_querying_server">Proszę czekać, odpytywanie serwera...</string>
<string name="login_no_caldav_carddav">Nie można znaleźć usługi CalDAV lub CardDAV.</string>
<string name="login_view_logs">Pokaż logi</string>
<!--AccountSettingsActivity-->
<string name="settings_title">Ustawienia: %s</string>
<string name="settings_authentication">Uwierzytelnianie</string>
......
......@@ -33,7 +33,6 @@
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">Depois da instalação do OpenTasks, torna-se necessário REINSTALAR o DAVdroid e adicionar suas contas novamente (erro do Android).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Instalar o OpenTasks</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_license_terms">Termos da Licença</string>
<string name="about_license_info_no_warranty">Este programa é distribuído SEM NENHUMA GARANTIA. Ele é software livre e pode ser redistribuído sob algumas condições.</string>
<!--global settings-->
<string name="logging_davdroid_file_logging">Registro do arquivo do DAVdroid</string>
......@@ -135,7 +134,7 @@
<string name="login_configuration_detection">Detecção de configuração</string>
<string name="login_querying_server">Aguarde, procurando servidor...</string>
<string name="login_no_caldav_carddav">Não foi possível encontrar o serviço CalDAV ou CardDAV.</string>
<string name="login_view_logs">Exibir registros</string>
<string name="login_view_logs">Mostrar detalhes</string>
<!--AccountSettingsActivity-->
<string name="settings_title">Configurações: %s</string>
<string name="settings_authentication">Autenticação</string>
......
......@@ -8,8 +8,6 @@
<string name="manage_accounts">Управление аккаунтами</string>
<string name="please_wait">Пожалуйста, подождите …</string>
<string name="send">Отправить</string>
<string name="homepage_url">https://www.davdroid.com/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="beta_feedback_url">https://forums.bitfire.at/category/9/beta-test-discussion?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="notification_channel_debugging">Отладка</string>
<string name="notification_channel_general">Другие важные сообщения</string>
<string name="notification_channel_sync">Синхронизация</string>
......@@ -35,7 +33,6 @@
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">После установки OpenTasks необходимо ПЕРЕУСТАНОВИТЬ DAVdroid и повторно добавить ваши аккаунты (проблема Android).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Установить OpenTasks</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_license_terms">Условия лицензии</string>
<string name="about_license_info_no_warranty">Эта программа поставляется БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ. Это свободное программное обеспечение и вы можете распространять его при соблюдении определенных условий.</string>
<!--global settings-->
<string name="logging_davdroid_file_logging">Файл журнала DAVdroid</string>
......@@ -111,7 +108,6 @@
<string name="account_no_webcal_handler_found">Не найдено приложение, поддерживающее WebCal</string>
<string name="account_install_icsdroid">Установить ICSdroid</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_help_url">https://www.davdroid.com/tested-with/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="login_title">Добавить аккаунт</string>
<string name="login_type_email">Вход с адресом электронной почты</string>
<string name="login_email_address">Адрес электронной почты</string>
......@@ -138,7 +134,7 @@
<string name="login_configuration_detection">Обнаружение конфигурации</string>
<string name="login_querying_server">Ожидайте, выполняется запрос к серверу…</string>
<string name="login_no_caldav_carddav">Не удалось найти службу CalDAV или CardDAV.</string>
<string name="login_view_logs">Просмотр логов</string>
<string name="login_view_logs">Показать детали</string>
<!--AccountSettingsActivity-->
<string name="settings_title">Настройки: %s</string>
<string name="settings_authentication">Аутентификация</string>
......
......@@ -23,7 +23,6 @@
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">Након инсталирања Отворених задатака, морате поново да инсталирате ДАВдроид и поново додате ваше налоге (због грешке у Андроиду).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Инсталирај Отворене задатке</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_license_terms">Услови лиценце</string>
<string name="about_license_info_no_warranty">Овај програм НЕМА НИКАКВЕ ГАРАНЦИЈЕ. Бесплатан је софтвер којег можете слободно да делите под одређеним условима.</string>
<!--global settings-->
<string name="logging_davdroid_file_logging">ДАВдроид евиденција</string>
......@@ -110,7 +109,6 @@
<string name="login_configuration_detection">Откривање конфигурације</string>
<string name="login_querying_server">Сачекајте, шаљем упит серверу…</string>
<string name="login_no_caldav_carddav">Не могох да нађем КалДАВ или КардДАВ услугу.</string>
<string name="login_view_logs">Прикажи записе</string>
<!--AccountSettingsActivity-->
<string name="settings_title">Поставке: %s</string>
<string name="settings_authentication">Аутентификација</string>
......
......@@ -18,7 +18,6 @@
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">OpenTasks\'i kurduktan sonra, DAVdroid\'i YENİDEN KURMAN ve hesaplarını yeniden eklemen gerek. (Android hatası).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">OpenTasks kur</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_license_terms">Lisans şartları</string>
<string name="about_license_info_no_warranty">Bu uygulama HİÇ BİR GARANTİ ile gelmemektedir. Bedava bir yazılımdır ve belli koşullar altında dağıtabilirsiniz.</string>
<!--global settings-->
<string name="logging_davdroid_file_logging">DAVdroid dosya jurnallemesi</string>
......@@ -87,7 +86,6 @@
<string name="login_configuration_detection">Konfigürasyon keşfi</string>
<string name="login_querying_server">Lütfen bekle, sunucu sorgulanıyor...</string>
<string name="login_no_caldav_carddav">CalDAV veya CardDAV servisi bulunamadı.</string>
<string name="login_view_logs">Jurnallere bak</string>
<!--AccountSettingsActivity-->
<string name="settings_title">Ayarlar: %s</string>
<string name="settings_authentication">Doğrulama</string>
......
......@@ -8,8 +8,6 @@
<string name="manage_accounts">Керування обліковими записами</string>
<string name="please_wait">Будь ласка, зачекайте...</string>
<string name="send">Відправити</string>
<string name="homepage_url">https://www.davdroid.com/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="beta_feedback_url">https://forums.bitfire.at/category/9/beta-test-discussion?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="notification_channel_debugging">Зневадження</string>
<string name="notification_channel_general">Інші важливі повідомлення</string>
<string name="notification_channel_sync">Синхронізація</string>
......@@ -35,7 +33,6 @@
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">Після встановлення OpenTasks, необхідно перевстановити DAVdroid та додати облікові записи знову (Вада системи Android).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Встановити OpenTasks</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_license_terms">Умови ліцензії</string>
<string name="about_license_info_no_warranty">Цей програмний засіб постачається АБСОЛЮТНО БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ. Це вільне програмне забезпечення, і ви можете поширювати її, за деякими умовами.</string>
<!--global settings-->
<string name="logging_davdroid_file_logging">Файл звітування DAVdroid</string>
......@@ -111,7 +108,6 @@
<string name="account_no_webcal_handler_found">Не знайдено додатку з підтримкою Webcal</string>
<string name="account_install_icsdroid">Встановити ICSdroid</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_help_url">https://www.davdroid.com/tested-with/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="login_title">Додати запис</string>
<string name="login_type_email">Увійти за допомогою електронної пошти</string>
<string name="login_email_address">Адреса пошти</string>
......@@ -138,7 +134,6 @@
<string name="login_configuration_detection">Виявлення конфігурації</string>
<string name="login_querying_server">Будь ласка, зачекайте, запит до серверу...</string>
<string name="login_no_caldav_carddav">Не вдалося знайти CalDAV чи CardDAV сервіс.</string>
<string name="login_view_logs">Переглянути звіти</string>
<!--AccountSettingsActivity-->
<string name="settings_title">Налаштування: %s</string>
<string name="settings_authentication">Автентифікація</string>
......
......@@ -8,8 +8,6 @@
<string name="manage_accounts">管理账户</string>
<string name="please_wait">请稍等...</string>
<string name="send">发送</string>
<string name="homepage_url">https://www.davdroid.com/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="beta_feedback_url">https://forums.bitfire.at/category/9/beta-test-discussion?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="notification_channel_debugging">调试</string>
<!--startup dialogs-->
<string name="startup_battery_optimization">电池优化</string>
......@@ -26,7 +24,6 @@
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">安装 OpenTasks 后,由于 Android 的限制,请重新安装 DAVdroid 并重新创建账户。</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">安装 OpenTasks</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_license_terms">许可协议</string>
<string name="about_license_info_no_warranty">本程序不附带任何担保。这是一款自由软件,你可以有条件地传播它。</string>
<!--global settings-->
<string name="logging_davdroid_file_logging">DAVdroid 文件日志</string>
......@@ -102,7 +99,6 @@
<string name="account_no_webcal_handler_found">找不到支持 Webcal 的应用</string>
<string name="account_install_icsdroid">安装 ICSdroid</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_help_url">https://www.davdroid.com/tested-with/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="login_title">增加账户</string>
<string name="login_type_email">使用邮箱地址登录</string>
<string name="login_email_address">Email 地址</string>
......@@ -129,7 +125,6 @@
<string name="login_configuration_detection">正在配置</string>
<string name="login_querying_server">正在与服务器通信,请稍等...</string>
<string name="login_no_caldav_carddav">找不到 CalDAV 或 CardDAV 服务。</string>
<string name="login_view_logs">查看日志</string>
<!--AccountSettingsActivity-->
<string name="settings_title">设置:%s</string>
<string name="settings_authentication">认证</string>
......
......@@ -23,7 +23,6 @@
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">安裝 OpenTasks 後,您必須「重新安裝」 DAVdroid 並且重新加入要同步的帳號 (這是 Android 的設計問題)</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">安裝 OpenTasks</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_license_terms">授權條款</string>
<string name="about_license_info_no_warranty">我們「完全不保證」本程式無瑕疵。這是個自由軟體,歡迎您在符合公用授權條款的情況下任意散布它。</string>
<!--global settings-->
<string name="logging_davdroid_file_logging">DAVdroid 正在記錄除錯訊息</string>
......@@ -109,7 +108,6 @@
<string name="login_configuration_detection">設定錯誤</string>
<string name="login_querying_server">請稍待,正在詢問伺服器...</string>
<string name="login_no_caldav_carddav">找不到 CalDAV 或 CardDAV 服務。</string>
<string name="login_view_logs">檢視除錯訊息</string>
<!--AccountSettingsActivity-->
<string name="settings_title">設定: %s</string>
<string name="settings_authentication">登入驗證</string>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment