Commit aafcc36c authored by Ricki Hirner's avatar Ricki Hirner 🐑

Version bump to 1.1.1.2

* allow ProGuard optimization to remove non-relevant bytecode from flavors
* check flavors with direct comparison instead of .equals() to allwo optimizations
* store cookies per HttpClient, and not per DAVdroid instance (allows multiple sessions for parallel syncs)
* fetch translations from Transifex
parent 2496a3bf
......@@ -17,8 +17,8 @@ android {
minSdkVersion 14
targetSdkVersion 23
versionCode 106
versionName "1.1.1.1"
versionCode 107
versionName "1.1.1.2"
buildConfigField "long", "buildTime", System.currentTimeMillis() + "L"
}
......
# ProGuard usage for DAVdroid:
# shrinking yes - main reason for using ProGuard
# optimization no - too risky
# obfuscation no - DAVdroid is open-source
# preverification no (Android default)
# shrinking yes (main reason for using ProGuard)
# optimization yes
# obfuscation no (DAVdroid is open-source)
# preverification no
-dontobfuscate
-optimizations !code/simplification/arithmetic,!code/simplification/cast,!field/*,!class/merging/*
-optimizationpasses 5
-allowaccessmodification
-dontpreverify
# ez-vcard
-dontwarn ezvcard.io.json.** # JSON serializer (for jCards) not used
-dontwarn freemarker.** # freemarker templating library (for creating hCards) not used
......
......@@ -90,7 +90,7 @@ public class HttpClient {
builder.addNetworkInterceptor(userAgentInterceptor);
// add cookie store for non-persistent cookies (some services like Horde use cookies for session tracking)
builder.cookieJar(MemoryCookieStore.INSTANCE);
builder.cookieJar(new MemoryCookieStore());
// add network logging, if requested
if (logger.isLoggable(Level.FINEST)) {
......
......@@ -26,8 +26,6 @@ import okhttp3.HttpUrl;
*/
public class MemoryCookieStore implements CookieJar {
public static final MemoryCookieStore INSTANCE = new MemoryCookieStore();
/**
* Stored cookies. The multi-key consists of three parts: name, domain, and path.
* This ensures that cookies can be overwritten. [RFC 6265 5.3 Storage Model]
......
......@@ -96,7 +96,7 @@ public class AccountsActivity extends AppCompatActivity implements NavigationVie
startActivity(new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Constants.webUri.buildUpon().appendEncodedPath("forums/").build()));
break;
case R.id.nav_donate:
if (!App.FLAVOR_GOOGLE_PLAY.equals(BuildConfig.FLAVOR))
if (BuildConfig.FLAVOR != App.FLAVOR_GOOGLE_PLAY)
startActivity(new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Constants.webUri.buildUpon().appendEncodedPath("donate/").build()));
break;
}
......
......@@ -59,7 +59,7 @@ public class StartupDialogFragment extends DialogFragment {
dialogs.add(StartupDialogFragment.instantiate(Mode.DEVELOPMENT_VERSION));
else {
// store-specific information
if (App.FLAVOR_GOOGLE_PLAY.equals(BuildConfig.FLAVOR)) {
if (BuildConfig.FLAVOR == App.FLAVOR_GOOGLE_PLAY) {
// Play store
if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP && // only on Android <5
settings.getBoolean(HINT_GOOGLE_PLAY_ACCOUNTS_REMOVED, true)) // and only when "Don't show again" hasn't been clicked yet
......
......@@ -83,8 +83,11 @@
<string name="permissions_calendar_details">For at synkronisere CalDAV-begivenheder med dine lokale kalendere, skal DAVdroid have adgang til dine kalendere.</string>
<string name="permissions_calendar_request">Anmod om kalenderadgang</string>
<string name="permissions_contacts">Kontakter: Adgangsrettigheder</string>
<string name="permissions_contacts_details">DAVdroid er nødt til at have adgang til dine kontakter, hvis CardDAV-adressebøger skal kunne synkronisere med dine kontakter.</string>
<string name="permissions_contacts_request">Anmod om adgang til kontakter</string>
<string name="permissions_opentasks">OpenTasks: Adgangsrettigheder</string>
<string name="permissions_opentasks_details">DAVdroid er nødt til at have adgang til OpenTasks, hvis CalDAV-opgaver skal kunne synkronisere med dine lokale opgavelister.</string>
<string name="permissions_opentasks_request">Anmod om adgang til OpenTasks</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_title">Tilføj konto</string>
<string name="login_type_email">Log ind med emailadresse</string>
......@@ -104,6 +107,7 @@
<string name="login_create_account">Opret konto</string>
<string name="login_account_name">Kontonavn</string>
<string name="login_account_name_info">Brug emailadressen som kontonavn, for Android vil bruge kontonavnet til ORGANIZER-feltet for aktiviteter, som du opretter. Du kan ikke have to konti med samme navn.</string>
<string name="login_account_contact_group_method">Gruppering af kontakter:</string>
<string name="login_account_name_required">Kontonavn påkrævet</string>
<string name="login_account_not_created">Konto kunne ikke oprettes</string>
<string name="login_configuration_detection">Check konfiguration</string>
......@@ -150,9 +154,24 @@
</string-array>
<string name="settings_sync_wifi_only">Synkroniser kun over WiFi</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_on">Synkronisering er begrænset til WiFi-forbindelser</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_off">Forbindelsestypen har ingen betydning</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssid">Begræsning til WiFi-SSID</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssid_on">Vil kun blive synkroniseret over %s</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssid_off">Alle WiFi-forbindelse vil kunne bruges</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssid_message">Indtast navnet på et WiFi-netværk (SSID) for at begrænse synkronisering til dette netværk, eller efterlad feltet blank for at acceptere alle WiFi-forbindelser.</string>
<string name="settings_carddav">CardDAV</string>
<string name="settings_contact_group_method">Gruppering af kontakter</string>
<string-array name="settings_contact_group_method_values">
<item>GROUP_VCARDS</item>
<item>CATEGORIES</item>
</string-array>
<string-array name="settings_contact_group_method_entries">
<item>Grupper er særskilte VCards</item>
<item>Grupper er kategorier pr. kontakt</item>
</string-array>
<string name="settings_rfc6868_for_vcards">Anvend RFC6868 for VCards</string>
<string name="settings_rfc6868_for_vcards_on">Dobbelte citationstegn kan bruges til at sætte parametre</string>
<string name="settings_rfc6868_for_vcards_off">Dobbelte citationstegn kan ikke bruges til at sætte parametre</string>
<string name="settings_caldav">CalDAV</string>
<string name="settings_sync_time_range_past">Tidsafgrænsning for tidligere begivenheder</string>
<string name="settings_sync_time_range_past_none">Alle begivenheder vil blive synkroniseret</string>
......@@ -162,6 +181,8 @@
</plurals>
<string name="settings_sync_time_range_past_message">Begivenheder, som er mere end dette antal dage gamle vil blive ignoreret (kan også være 0). Hvis feltet ikke er udfyldt, vil alle begivenheder blive synkroniseret.</string>
<string name="settings_manage_calendar_colors">Administrer farver for kalender</string>
<string name="settings_manage_calendar_colors_on">Kalenderfarver administreres af DAVdroid</string>
<string name="settings_manage_calendar_colors_off">Kalenderfarver sættes ikke fra DAVdroid</string>
<string name="settings_version_update">Versionsopdatering af DAVdroid</string>
<string name="settings_version_update_settings_updated">Interne indstillinger er blevet opdateret.</string>
<string name="settings_version_update_install_hint">Problemer? Afinstaller DAVdroid og geninstaller.</string>
......@@ -193,11 +214,27 @@
<string name="exception_show_details">Vis detaljer</string>
<!--sync errors and DebugInfoActivity-->
<string name="debug_info_title">Debug-info</string>
<string name="sync_error_permissions">DAVdroid-rettigheder</string>
<string name="sync_error_permissions_text">Yderligere adgang påkrævet</string>
<string name="sync_error_calendar">Synkronisering af kalenderen lykkedes ikke (%s)</string>
<string name="sync_error_contacts">Synkronisering af adressebogen lykkedes ikke (%s)</string>
<string name="sync_error_tasks">Synkronisering af opgaver lykkedes ikke (%s)</string>
<string name="sync_error">Fejl under %s</string>
<string name="sync_error_http_dav">Serverfejl under %s</string>
<string name="sync_error_local_storage">Databasefejl under %s</string>
<string-array name="sync_error_phases">
<item>forbereder synkronisering</item>
<item>checker understøttelse</item>
<item>behandler poster, der er slettet lokalt</item>
<item>behandler poster, der er blevet oprettet/redigeret</item>
<item>uploader poster, der er blevet oprettet/redigeret</item>
<item>checker synkroniseringsstatus</item>
<item>laver liste af lokale poster</item>
<item>laver lister af poster på server</item>
<item>sammenligner poster lokalt og på server</item>
<item>downloader poster på server</item>
<item>efterbehandler</item>
<item>gemmer synkroniseringsstatus</item>
</string-array>
<string name="sync_error_unauthorized">Fejl i brugernavn/adgangskode</string>
</resources>
......@@ -106,6 +106,7 @@
<string name="login_create_account">创建账户</string>
<string name="login_account_name">账户显示名</string>
<string name="login_account_name_info">请使用你的邮箱地址作为帐户名,因为 Android 会将你创建的日历事件的创建者项设置为帐户名。你不能拥有多个帐户名相同的账户。</string>
<string name="login_account_contact_group_method">联系人分组方式</string>
<string name="login_account_name_required">请输入账户名</string>
<string name="login_account_not_created">账户无法创建</string>
<string name="login_configuration_detection">正在配置</string>
......@@ -157,6 +158,19 @@
<string name="settings_sync_wifi_only_ssid_on">同步只在 %s 网络下进行</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssid_off">任何 WiFi 网络下均会同步</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssid_message">输入 WiFi 网络的名称 (SSID) ,即可限制同步只在此网络下进行。留空则不限制。</string>
<string name="settings_carddav">CardDAV</string>
<string name="settings_contact_group_method">联系人分组方式</string>
<string-array name="settings_contact_group_method_values">
<item>GROUP_VCARDS</item>
<item>CATEGORIES</item>
</string-array>
<string-array name="settings_contact_group_method_entries">
<item>分为不同的 VCards</item>
<item>每个联系人的分类</item>
</string-array>
<string name="settings_rfc6868_for_vcards">为 VCards 启用 RFC6868</string>
<string name="settings_rfc6868_for_vcards_on">属性值中可使用双引号</string>
<string name="settings_rfc6868_for_vcards_off">属性值中不可使用双引号</string>
<string name="settings_caldav">CalDAV</string>
<string name="settings_sync_time_range_past">旧日程时间限制</string>
<string name="settings_sync_time_range_past_none">同步所有日程</string>
......@@ -206,5 +220,19 @@
<string name="sync_error">%s时错误</string>
<string name="sync_error_http_dav">%s时服务器错误</string>
<string name="sync_error_local_storage">%s时数据库错误</string>
<string-array name="sync_error_phases">
<item>准备同步</item>
<item>请求功能列表</item>
<item>处理本地删除项目</item>
<item>准备创建/修改项目</item>
<item>上传创建/修改项目</item>
<item>检查同步状态</item>
<item>检查本地数据</item>
<item>检查远程数据</item>
<item>比较本地和远程数据</item>
<item>下载远程数据</item>
<item>预处理</item>
<item>保存同步状态</item>
</string-array>
<string name="sync_error_unauthorized">用户名或密码错误</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment