Commit 74b0e5cd authored by Ricki Hirner's avatar Ricki Hirner 🐑

Fetch translations from Transifex

parent e2960ab5
Pipeline #19479779 passed with stages
in 5 minutes and 34 seconds
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
<!--common strings-->
<string name="app_name">DAVdroid</string>
<string name="help">Ajuda</string>
......@@ -10,7 +10,6 @@
<!--DavService-->
<!--AppSettingsActivity-->
<!--AccountActivity-->
<!--PermissionsActivity-->
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_type_email">Entra amb una adreça de correu electrònic</string>
<string name="login_type_url">Entra amb una URL i un nom d\'usuari</string>
......
......@@ -17,9 +17,7 @@
<string name="startup_donate_later">Možná později</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed">Informace o chybě DRM Obchodu Play</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed_message">Za určitých podmínek může dojít po restartu nebo aktualizaci aplikace DAVdroid k vymazání účtů kvůli chybě DRM Obchodu Play. Pokud jste postiženi touto chybou (ale pouze v tomto případě), nainstalujte prosím z Obchodu Play aplikaci \"DAVdroid JB Workaround\".</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed_more_info">Více informací</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed">OpenTasks není nainstalován</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_message">Aplikace OpenTasks není dostupná, proto nebude DAVdroid moci synchronizovat seznam úkolů.</string>
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">Po instalaci OpenTasks musíte PŘEINSTALOVAT DAVdroid a přidat znovu své účty (Android chyba).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Nainstalovat OpenTasks</string>
<!--AboutActivity-->
......@@ -84,17 +82,6 @@
<string name="account_create_new_address_book">Vytvořit nový adresář</string>
<string name="account_refresh_calendar_list">Obnovit seznam kalendářů</string>
<string name="account_create_new_calendar">Vytvořit nový kalendář</string>
<!--PermissionsActivity-->
<string name="permissions_title">DAVdroid oprávnění</string>
<string name="permissions_calendar">Oprávnění pro kalendáře</string>
<string name="permissions_calendar_details">Pro synchronizaci CalDAV událostí s místním kalendářem potřebuje DAVdroid oprávnění přistupovat ke kalendářům.</string>
<string name="permissions_calendar_request">Vyžádat oprávnění kalendáře</string>
<string name="permissions_contacts">Oprávnění pro kontakty</string>
<string name="permissions_contacts_details">Pro synchronizaci CardDAV adresářů s místními kontakty potřebuje DAVdroid oprávnění přistupovat ke kontaktům.</string>
<string name="permissions_contacts_request">Vyžádat oprávnění kontaktů</string>
<string name="permissions_opentasks">Oprávnění pro OpenTasks</string>
<string name="permissions_opentasks_details">Pro synchronizaci CalDAV událostí s místním seznamem úkolů potřebuje DAVdroid oprávnění přistupovat k OpenTasks.</string>
<string name="permissions_opentasks_request">Vyžádat oprávnění OpenTasks</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_title">Přidat účet</string>
<string name="login_type_email">Přihlášení s emailovou adresou</string>
......@@ -189,27 +176,6 @@
<string name="debug_info_title">Ladící informace</string>
<string name="sync_error_permissions">DAVdroid oprávnění</string>
<string name="sync_error_permissions_text">Vyžadována dodatečná oprávnění</string>
<string name="sync_error_calendar">Synchronizace kalendáře selhala (%s)</string>
<string name="sync_error_contacts">Synchronizace adresáře selhala (%s)</string>
<string name="sync_error_tasks">Synchronizace úkolu selhala (%s)</string>
<string name="sync_error">Chyba při %s</string>
<string name="sync_error_http_dav">Chyba serveru při %s</string>
<string name="sync_error_local_storage">Chyba databáze při %s</string>
<string-array name="sync_error_phases">
<item>příprava synchronizace</item>
<item>dotazování možností</item>
<item>zpracovávání místně smazaných záznamů</item>
<item>příprava vytvořených/upravených záznamů</item>
<item>nahrávání vytvořených/upravených záznamů</item>
<item>kontrola stavu synchronizace</item>
<item>výpis místních záznamů</item>
<item>výpis vzdálených záznamů</item>
<item>porovnání místních/vzdálených záznamů</item>
<item>stahování vzdálených záznamů</item>
<item>uzavírání procesu</item>
<item>ukládání stavu synchronizace</item>
</string-array>
<string name="sync_error_unauthorized">Chybné uživatelské jméno/heslo</string>
<!--cert4android-->
<string name="certificate_notification_connection_security">DAVdroid: Zabezpečení připojení</string>
<string name="trust_certificate_unknown_certificate_found">DAVdroid nalezl neznámý certifikát. Chcete mu důvěřovat?</string>
......
......@@ -19,9 +19,7 @@
<string name="startup_donate_later">Måske senere</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed">Play Store DRM-fejl: Information</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed_message">Under visse tekniske omstændigheder kan DRM fra Play Store bevirke, at alle DAVdroid-konti er væk efter en genstart eller opgradering af DAVdroid. Hvis du er udsat for dette problem (og ellers ikke), opfordres du til at installere DAVDroid JB Workaround\" fra Play Store.</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed_more_info">Yderligere oplysninger</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed">OpenTasks ikke installeret</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_message">OpenTasks er ikke til rådighedm så DAVdroid vil ikke kunne synkronisere opgavelister.</string>
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">Efter at have installeret OpenTasks, vil du være nødt til at GENINSTALLERE DAVdroid og dine konti igen (en fejl i Android).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Installer OpenTasks</string>
<!--AboutActivity-->
......@@ -88,17 +86,6 @@
<string name="account_create_new_address_book">Opret ny adressebog</string>
<string name="account_refresh_calendar_list">Opdater kalenderliste</string>
<string name="account_create_new_calendar">Opret ny kalender</string>
<!--PermissionsActivity-->
<string name="permissions_title">DAVdroid adgangsrettigheder</string>
<string name="permissions_calendar">Kalenderadgange</string>
<string name="permissions_calendar_details">For at synkronisere CalDAV-begivenheder med dine lokale kalendere, skal DAVdroid have adgang til dine kalendere.</string>
<string name="permissions_calendar_request">Anmod om kalenderadgang</string>
<string name="permissions_contacts">Kontakter: Adgangsrettigheder</string>
<string name="permissions_contacts_details">DAVdroid er nødt til at have adgang til dine kontakter, hvis CardDAV-adressebøger skal kunne synkronisere med dine kontakter.</string>
<string name="permissions_contacts_request">Anmod om adgang til kontakter</string>
<string name="permissions_opentasks">OpenTasks: Adgangsrettigheder</string>
<string name="permissions_opentasks_details">DAVdroid er nødt til at have adgang til OpenTasks, hvis CalDAV-opgaver skal kunne synkronisere med dine lokale opgavelister.</string>
<string name="permissions_opentasks_request">Anmod om adgang til OpenTasks</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_title">Tilføj konto</string>
<string name="login_type_email">Log ind med emailadresse</string>
......@@ -192,27 +179,6 @@
<string name="debug_info_title">Debug-info</string>
<string name="sync_error_permissions">DAVdroid-rettigheder</string>
<string name="sync_error_permissions_text">Yderligere adgang påkrævet</string>
<string name="sync_error_calendar">Synkronisering af kalenderen lykkedes ikke (%s)</string>
<string name="sync_error_contacts">Synkronisering af adressebogen lykkedes ikke (%s)</string>
<string name="sync_error_tasks">Synkronisering af opgaver lykkedes ikke (%s)</string>
<string name="sync_error">Fejl under %s</string>
<string name="sync_error_http_dav">Serverfejl under %s</string>
<string name="sync_error_local_storage">Databasefejl under %s</string>
<string-array name="sync_error_phases">
<item>forbereder synkronisering</item>
<item>checker understøttelse</item>
<item>behandler poster, der er slettet lokalt</item>
<item>behandler poster, der er blevet oprettet/redigeret</item>
<item>uploader poster, der er blevet oprettet/redigeret</item>
<item>checker synkroniseringsstatus</item>
<item>laver liste af lokale poster</item>
<item>laver lister af poster på server</item>
<item>sammenligner poster lokalt og på server</item>
<item>downloader poster på server</item>
<item>efterbehandler</item>
<item>gemmer synkroniseringsstatus</item>
</string-array>
<string name="sync_error_unauthorized">Fejl i brugernavn/adgangskode</string>
<!--cert4android-->
<string name="certificate_notification_connection_security">DAVdroid: Forbindelsessikkerhed</string>
<string name="trust_certificate_unknown_certificate_found">DAVdroid er stødt på et ukendt certifikat. Vil du stole på det? </string>
......
......@@ -8,11 +8,17 @@
<string name="manage_accounts">Konten verwalten</string>
<string name="please_wait">Bitte warten …</string>
<string name="send">Senden</string>
<string name="homepage_url">https://www.davdroid.com/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="beta_feedback_url">https://forums.bitfire.at/category/9/beta-test-discussion?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="notification_channel_debugging">Fehlersuche</string>
<string name="notification_channel_sync_status">Sync-Status</string>
<string name="notification_channel_sync_problems">Sync-Probleme</string>
<string name="notification_channel_general">Andere wichtige Mitteilungen</string>
<string name="notification_channel_sync">Synchronisierung</string>
<string name="notification_channel_sync_errors">Synchronisierungsfehler</string>
<string name="notification_channel_sync_io_errors">Netzwerk- und E/A-Fehler</string>
<string name="notification_channel_sync_status">Status-Mitteilungen</string>
<!--startup dialogs-->
<string name="startup_autostart_permission">%s Auto-Start-Berechtigung</string>
<string name="startup_autostart_permission_message">Automatische Synchronisierung wird möglicherweise von Ihrer Geräte-Firmware verhindert. In diesem Fall müssen Sie die automatische Synchronisierung manuell erlauben.</string>
<string name="startup_battery_optimization">Akku-Leistungsoptimierung</string>
<string name="startup_battery_optimization_message">Android kann die DAVdroid-Synchronisierung in ein paar Tagen reduzieren/deaktivieren. Um dies zu verhindern, muss die Akku-Leistungsoptimierung deaktiviert werden.</string>
<string name="startup_battery_optimization_disable">Für DAVdroid deaktivieren</string>
......@@ -23,9 +29,9 @@
<string name="startup_donate_later">Vielleicht später</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed">Möglicher Play Store DRM-Fehler</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed_message">Unter bestimmten Umständen verursacht die zwangsweise Play Store-Verschlüsselung, dass Accounts nach einem Neustart oder einem DAVdroid-Update verschwinden. Installieren Sie \"DAVdroid JB Workaround\", falls Sie von dem Problem betroffen sind.</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed_more_info">Weitere Infos</string>
<string name="startup_more_info">Mehr Infos</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed">OpenTasks nicht installiert</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_message">Die OpenTasks-App ist nicht verfügbar; Aufgabenlisten können also nicht synchronisiert werden.</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_message">Für die Synchronisierung von Aufgaben wird die freie App OpenTasks benötigt. (Nicht benötigt für Kontakte/Termine.)</string>
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">Nach der Installation von OpenTasks muss DAVdroid NEU INSTALLIERT und die Konten neu hinzugefügt werden (Android-Bug).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">OpenTasks installieren</string>
<!--AboutActivity-->
......@@ -104,19 +110,8 @@
<string name="account_create_new_calendar">Neuen Kalender erstellen</string>
<string name="account_no_webcal_handler_found">Keine Webcal-App gefunden</string>
<string name="account_install_icsdroid">ICSdroid installieren</string>
<string name="account_read_only_address_book_selected">Schreibgeschütztes Adressbuch – lokale Änderungen werden verworfen!</string>
<!--PermissionsActivity-->
<string name="permissions_title">DAVdroid-Berechtigungen</string>
<string name="permissions_calendar">Kalender-Zugriff</string>
<string name="permissions_calendar_details">Um CalDAV-Termine mit lokalen Kalendern abzugleichen, benötigt DAVdroid Kalender-Zugriffsrechte.</string>
<string name="permissions_calendar_request">Kalender-Zugriff anfordern</string>
<string name="permissions_contacts">Adressbuch-Zugriff</string>
<string name="permissions_contacts_details">Um CardDAV-Kontakte mit dem lokalen Adressbuch abzugleichen, benötigt DAVdroid Adressbuch-Zugriffsrechte.</string>
<string name="permissions_contacts_request">Adressbuch-Zugriff anfordern</string>
<string name="permissions_opentasks">OpenTasks-Zugriff</string>
<string name="permissions_opentasks_details">Um CalDAV-Aufgaben mit lokalen Aufgabenlisten abzugleichen, benötigt DAVdroid Zugriffsrechte für OpenTasks.</string>
<string name="permissions_opentasks_request">OpenTasks-Zugriff anfordern</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_help_url">https://www.davdroid.com/tested-with/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="login_title">Konto hinzufügen</string>
<string name="login_type_email">Mit Email-Adresse anmelden</string>
<string name="login_email_address">Email-Adresse</string>
......@@ -240,27 +235,12 @@
<string name="sync_error_permissions_text">Zusätzliche Berechtigungen benötigt</string>
<string name="sync_error_opentasks_too_old">OpenTasks zu alt</string>
<string name="sync_error_opentasks_required_version">Version %1$s benötigt (derzeit %2$s)</string>
<string name="sync_error_calendar">Kalender-Synchronisierung fehlgeschlagen (%s)</string>
<string name="sync_error_contacts">Adressbuch-Synchronisierung fehlgeschlagen (%s)</string>
<string name="sync_error_tasks">Aufgaben-Synchronisierung fehlgeschlagen (%s)</string>
<string name="sync_error">Fehler beim %s</string>
<string name="sync_error_http_dav">Serverfehler beim %s</string>
<string name="sync_error_local_storage">Datenbank-Fehler beim %s</string>
<string-array name="sync_error_phases">
<item>Vorbereiten der Synchronisierung</item>
<item>Abfragen der Server-Fähigkeiten</item>
<item>Verarbeiten lokal gelöschter Einträge</item>
<item>Vorbereiten neuer/geänderter Einträge</item>
<item>Hochladen neuer/geänderter Einträge</item>
<item>Abfragen des Synchronisierungs-Zustands</item>
<item>Auflisten lokaler Einträge</item>
<item>Auflisten der Server-Einträge</item>
<item>Vergleich lokaler/Server-Einträge</item>
<item>Herunterladen von Server-Einträgen</item>
<item>Nachverarbeitung</item>
<item>Speichern des Synchronisierungzustands</item>
</string-array>
<string name="sync_error_unauthorized">Benutzername/Passwort falsch</string>
<string name="sync_error_authentication_failed">Anmeldungsfehler (Login-Daten überprüfen)</string>
<string name="sync_error_io">Netzwerk- oder E/A-Fehler – %s</string>
<string name="sync_error_http_dav">HTTP-Serverfehler – %s</string>
<string name="sync_error_local_storage">Lokaler Speicherfehler – %s</string>
<string name="sync_error_retry">Wiederholen</string>
<string name="sync_error_view_item">Untersuchen</string>
<!--cert4android-->
<string name="certificate_notification_connection_security">DAVdroid: Verbindungssicherheit</string>
<string name="trust_certificate_unknown_certificate_found">DAVdroid ist auf ein unbekanntes Zertifikat gestoßen. Ist dieses vertrauenswürdig?</string>
......
......@@ -17,9 +17,7 @@
<string name="startup_donate_later">Quizás luego</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed">Información de error de DRM de Play Store</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed_message">Bajo ciertas condiciones, el DRM de Play Store puede causar que todas las cuentas de DAVdroid se desconfiguren tras un reinicio o una actualización de DAVdroid. Si esto le afecta (y sólo en ese caso), por favor, instale \"DAVdroid JB Workaround\" desde Play Store.</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed_more_info">Más información</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed">OpenTasks no está instalado</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_message">La aplicación OpenTasks no está disponible. DAVdroid no podrá sincronizar listas de tareas.</string>
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">Tras instalar OpenTasks, tendrás que re-instalar DAVdroid y añadir tus cuentas de nuevo (por un error de Android).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Instalar OpenTasks</string>
<!--AboutActivity-->
......@@ -84,17 +82,6 @@
<string name="account_create_new_address_book">Crear nueva lista de contactos</string>
<string name="account_refresh_calendar_list">Refrescar calendario</string>
<string name="account_create_new_calendar">Crear nuevo calendario</string>
<!--PermissionsActivity-->
<string name="permissions_title">Permisos de DAVdroid</string>
<string name="permissions_calendar">Permisos de calendario</string>
<string name="permissions_calendar_details">Para sincronizar eventos CalDAV con tus calendarios locales, DAVdroid necesita acceder a los mismos.</string>
<string name="permissions_calendar_request">Solicitar permisos sobre calendario</string>
<string name="permissions_contacts">Permisos de contactos</string>
<string name="permissions_contacts_details">Para sincronizar libretas de contactos CadDAV con tus contactos locales, DAVdroid necesita acceder a los mismos.</string>
<string name="permissions_contacts_request">Solicitar permisos sobre contactos</string>
<string name="permissions_opentasks">Permisos de OpenTasks</string>
<string name="permissions_opentasks_details">Para sincronizar listas de tareas CalDAV con tus listas de tareas locales, DAVdroid necesita acceder a OpenTasks.</string>
<string name="permissions_opentasks_request">Solicitar permisos sobre OpenTasks</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_title">Añadir cuenta</string>
<string name="login_type_email">Acceder con cuenta de correo</string>
......@@ -188,27 +175,6 @@
<string name="debug_info_title">Información de depuración</string>
<string name="sync_error_permissions">Permisos de DAVdroid</string>
<string name="sync_error_permissions_text">Permisos adicionales requeridos</string>
<string name="sync_error_calendar">La sincronización de calendario falló (%s)</string>
<string name="sync_error_contacts">La sincronización de agenda falló (%s)</string>
<string name="sync_error_tasks">La sincronización de tareas falló (%s)</string>
<string name="sync_error">Error al %s</string>
<string name="sync_error_http_dav">Error de servidor al %s</string>
<string name="sync_error_local_storage">Error de base de datos al %s</string>
<string-array name="sync_error_phases">
<item>preparando sincronización</item>
<item>buscando capacidades</item>
<item>procesando entradas borradas localmente</item>
<item>preparando entradas creadas/modificadas</item>
<item>cargando entradas creadas/modificadas</item>
<item>comprobando estado de sincronización</item>
<item>enumerando entradas locales</item>
<item>enumerando entradas remotas</item>
<item>comparando entradas locales/remotas</item>
<item>descargando entradas remotas</item>
<item>post-procesando</item>
<item>guardando estado de sincronización</item>
</string-array>
<string name="sync_error_unauthorized">Nombre de usuario/contraseña erróneo</string>
<!--cert4android-->
<string name="certificate_notification_connection_security">DAVdroid: Seguridad de conexión</string>
<string name="trust_certificate_unknown_certificate_found">DAVdroid ha encontrado un certificado desconocido. ¿Quieres que sea válido?</string>
......
......@@ -19,9 +19,7 @@
<string name="startup_donate_later">Plus tard</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed">Erreur information Play Store DRM</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed_message">Dans certaines conditions, Play Store DRM peut provoquer la disparition de tous les comptes DAVdroid après un redémarrage ou après la mise à niveau de DAVdroid. Si vous êtes concerné par ce problème (et seulement alors), s\'il vous plaît installer \"DAVdroid JB Solution\" du Play Store.</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed_more_info">Plus d\'informations</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed">L\'application OpenTasks n\'est pas installée</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_message">L\'application OpenTasks n\'est pas disponible, donc DAVdroid ne pourra pas synchroniser des listes de tâches.</string>
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">Après l\'installation OpenTasks, vous devez RE-INSTALLER DAVdroid et ajoutez vos comptes à nouveau (bug Android).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Installer OpenTasks</string>
<!--AboutActivity-->
......@@ -96,17 +94,6 @@
<string name="account_create_new_calendar">Créer un nouveau calendrier</string>
<string name="account_no_webcal_handler_found">Aucune application compatible WebCal</string>
<string name="account_install_icsdroid">Installer ICSdroid</string>
<!--PermissionsActivity-->
<string name="permissions_title">Autorisations DAVdroid</string>
<string name="permissions_calendar">Autorisations calendrier</string>
<string name="permissions_calendar_details">Pour synchroniser les événements CalDAV avec vos calendriers locaux, DAVdroid a besoin d\'accéder à vos calendriers.</string>
<string name="permissions_calendar_request">Demande d\'autorisations d\'accéder au calendrier</string>
<string name="permissions_contacts">Autorisations d\'accès aux contacts</string>
<string name="permissions_contacts_details">Pour synchroniser les carnets d\'adresses de CardDAV avec votre carnet d\'adresses local, DAVdroid a besoin d\'accéder à vos contacts.</string>
<string name="permissions_contacts_request">Demande d\'autorisations d\'accéder aux contacts</string>
<string name="permissions_opentasks">Autorisations OpenTasks</string>
<string name="permissions_opentasks_details">Pour synchroniser les tâches de CalDAV avec vos listes de tâches locales, DAVdroid a besoin d\'accéder à OpenTasks.</string>
<string name="permissions_opentasks_request">Demande d\'autorisations d\'accéder à OpenTasks</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_title">Ajouter un compte</string>
<string name="login_type_email">Connexion avec une adresse email</string>
......@@ -217,27 +204,6 @@
<string name="debug_info_title">Infos de débogage</string>
<string name="sync_error_permissions">Autorisations DAVdroid</string>
<string name="sync_error_permissions_text">Autorisations supplémentaires demandées</string>
<string name="sync_error_calendar">Échec de la synchronisation du calendrier (%s)</string>
<string name="sync_error_contacts">Échec de la synchronisation du carnet d\'adresse (%s)</string>
<string name="sync_error_tasks">Échec de la synchronisation (%s)</string>
<string name="sync_error">Erreur durant %s</string>
<string name="sync_error_http_dav">Erreur de serveur durant %s</string>
<string name="sync_error_local_storage">Erreur de base de donnée durant %s</string>
<string-array name="sync_error_phases">
<item>prépare la synchronisation</item>
<item>demande les autorisations</item>
<item>procède à la suppression des entrées locales</item>
<item>prépare les entrées créées/modifiées</item>
<item>envoi les entrées créées/modifiées</item>
<item>vérifie l\'état de la synchronisation</item>
<item>liste les entrées locales</item>
<item>liste les entrées distantes</item>
<item>compare les entrées locales/distantes</item>
<item>télécharge les entrées distantes</item>
<item>post-traitement</item>
<item>enregistre l\'état de la synchronisation</item>
</string-array>
<string name="sync_error_unauthorized">Nom d\'utilisateur ou mot de passe erroné</string>
<!--cert4android-->
<string name="certificate_notification_connection_security">DAVdroid : Sécurité de la connexion</string>
<string name="trust_certificate_unknown_certificate_found">DAVdroid a rencontré un certificat inconnu. Voulez-vous lui faire confiance?</string>
......
......@@ -19,9 +19,7 @@
<string name="startup_donate_later">Talán később</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed">Play Áruház DRM hibával kapcsolatos információ</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed_message">Bizonyos körülmények között a Play Áruház DRM okozhatja azt, hogy az eszköz újraindítását vagy a DAVdroid frissítését követően a DAVdroid fiókok eltűnnek. Amennyiben (és csak amennyiben) érinti Önt ez a probléma, telepítse a \"DAVdroid JB Workaround\" alkalmazást Play Áruházból.</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed_more_info">További információk</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed">Az OpenTasks nincs telepítve</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_message">Az OpenTasks alkalmazás nincs telepítve, így a DAVdroid nem lesz képes szinkronizálni feladatlistákat.</string>
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">Az OpenTasks telepítését követően újra kell telepíteni a DAVdroit alkalmazást és újra fel kell venni a fiókokat (Android hiba).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Az OpenTasks telepítése</string>
<!--AboutActivity-->
......@@ -94,17 +92,6 @@
<string name="account_create_new_calendar">Új naptár létrehozása</string>
<string name="account_no_webcal_handler_found">Nem található Webcal-képes alkalmazás</string>
<string name="account_install_icsdroid">ICSdroid telepítése</string>
<!--PermissionsActivity-->
<string name="permissions_title">DAVdroid engedélyek </string>
<string name="permissions_calendar">Naptárengedély</string>
<string name="permissions_calendar_details">A CalDAV naptárak és a helyi naptárak szinkronizálásához a DAVdroid naptárhozzáférést igényel.</string>
<string name="permissions_calendar_request">Naptárhozzáférés igénylése</string>
<string name="permissions_contacts">Névjegyengedélyek</string>
<string name="permissions_contacts_details">A CardDAV címlisták és a helyi címlisták szinkronizálásához a névjegyhozzáférést igényel.</string>
<string name="permissions_contacts_request">Névjegyengedélyek igénylése</string>
<string name="permissions_opentasks">OpenTasks engedélyek</string>
<string name="permissions_opentasks_details">A CalDAV feladatlisták és a helyi feladatlisták szinkronizálásához a DAVdroid OpenTasks hozzáférést igényel.</string>
<string name="permissions_opentasks_request">OpenTasks engedélyek igénylése</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_title">Fiók hozzáadása</string>
<string name="login_type_email">Bejelentkezés email cím segítségével</string>
......@@ -215,27 +202,6 @@
<string name="debug_info_title">Hibakeresési információ</string>
<string name="sync_error_permissions">DAVdroid engedélyek </string>
<string name="sync_error_permissions_text">További engedélyek szükségesek</string>
<string name="sync_error_calendar">A naptár szinkronizálása nem sikerült (%s)</string>
<string name="sync_error_contacts">A címjegyzék szinkronizálása nem sikerült (%s)</string>
<string name="sync_error_tasks">A feladatok szinkronizálása nem sikerült (%s)</string>
<string name="sync_error">Hiba az alábbi művelet közben: %s</string>
<string name="sync_error_http_dav">Szerver oldali hiba az alábbi művelet közben: %s</string>
<string name="sync_error_local_storage">Adatbázishiba az alábbi művelet közben: %s</string>
<string-array name="sync_error_phases">
<item>szinkronizáció előkészítése </item>
<item>szerver képességeinek lekérdezése</item>
<item>a helyben törölt bejegyzések feldolgozása</item>
<item>az új vagy módosított bejegyzések gyűjtése </item>
<item>az új vagy módosított bejegyzések feltöltése</item>
<item>szinkronizációs állapot ellenőrzése</item>
<item>helyi bejegyzések listázása</item>
<item>távoli bejegyzések listázása</item>
<item>helyi és távoli bejegyzések összehasonlítása</item>
<item>távoli bejegyzések letöltése</item>
<item>utófeldolgozás</item>
<item>szinkronizációs állapot mentése</item>
</string-array>
<string name="sync_error_unauthorized">A felhasználónév vagy jelszó hibás</string>
<!--cert4android-->
<string name="certificate_notification_connection_security">DAVdroid: kapcsolatbiztonság</string>
<string name="trust_certificate_unknown_certificate_found">Egy eddig ismeretlen tanúsítvány érkezett. Megbízhatónak kívánja elfogadni?</string>
......
......@@ -19,9 +19,7 @@
<string name="startup_donate_later">Più tardi</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed">Informazioni sul bug del DRM di Play Store</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed_message">In alcune condizioni il DRM di Play Store può causare la perdita di tutti gli account DAVdroid dopo un riavvio o dopo un aggiornamento di DAVdroid. Se verificate questo problema installate successivamente \"DAVdroid JB Workaround\" da Play Store.</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed_more_info">Maggiori informazioni</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed">OpenTasks non installata</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_message">L\'applicazione OpenTasks non è installata: di conseguenza DAVdroid non potrà sincronizzare l\'elenco delle attività.</string>
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">Dopo l\'installazione di OpenTasks è necessario INSTALLARE NUOVAMENTE DAVdroid e aggiungere ancora gli account (per un bug di Android).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Installa OpenTasks</string>
<!--AboutActivity-->
......@@ -92,17 +90,6 @@
<string name="account_refresh_calendar_list">Aggiorna lista calendari</string>
<string name="account_create_new_calendar">Crea nuovo calendario</string>
<string name="account_install_icsdroid">Installa ICSdroid</string>
<!--PermissionsActivity-->
<string name="permissions_title">Permessi DAVdroid</string>
<string name="permissions_calendar">Permessi calendario</string>
<string name="permissions_calendar_details">Per sincronizzare gli eventi CalDAV con i calendari locali DAVdroid deve avere l\'accesso ai tuoi calendari.</string>
<string name="permissions_calendar_request">Richiesta autorizzazione al calendario</string>
<string name="permissions_contacts">Permessi Contatti</string>
<string name="permissions_contacts_details">Per sincronizzare l\'indirizzario CardDAV con i contatti locali DAVdroid deve avere l\'accesso ai tuoi contatti.</string>
<string name="permissions_contacts_request">Richiesta autorizzazione ai contatti</string>
<string name="permissions_opentasks">Permessi OpenTasks</string>
<string name="permissions_opentasks_details">Per sincronizzazione l\'elenco attività di CalDAV con l\'elenco locale DAVdroid deve avere l\'accesso ad OpenTasks.</string>
<string name="permissions_opentasks_request">Richiesta autorizzazione ad OpenTasks</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_title">Aggiungi account</string>
<string name="login_type_email">Accedi con indirizzo email</string>
......@@ -206,27 +193,6 @@
<string name="debug_info_title">Informazioni di debug</string>
<string name="sync_error_permissions">Autorizzazioni DAVdroid</string>
<string name="sync_error_permissions_text">Autorizzazioni addizionali richieste</string>
<string name="sync_error_calendar">Sincronizzazione del calendario fallita (%s)</string>
<string name="sync_error_contacts">Sincronizzazione dell\'indirizzario fallita (%s)</string>
<string name="sync_error_tasks">Sincronizzazione delle attività fallita (%s)</string>
<string name="sync_error">Errore nel %s</string>
<string name="sync_error_http_dav">Errore del server nel %s</string>
<string name="sync_error_local_storage">Errore del database nel %s</string>
<string-array name="sync_error_phases">
<item>inizio sincronizzazione</item>
<item>controllo caratteristiche del server</item>
<item>elaborazione voci cancellate in locale</item>
<item>elaborazione voci create o modificate</item>
<item>invio voci create o modificate</item>
<item>controllo stato della sincronizzazione</item>
<item>elenco voci locali</item>
<item>elenco voci remote</item>
<item>confronto voci locali e remote</item>
<item>download voci remote</item>
<item>post-processing</item>
<item>salvataggio stato della sincronizzazione</item>
</string-array>
<string name="sync_error_unauthorized">Nome utente o password errati</string>
<!--cert4android-->
<string name="certificate_notification_connection_security">DAVdroid: sicurezza della connessione</string>
<string name="trust_certificate_unknown_certificate_found">DAVdroid ha trovato un certificato sconosciuto. Ritenerlo affidabile?</string>
......
......@@ -11,8 +11,6 @@
<string name="homepage_url">https://www.davdroid.com/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="beta_feedback_url">https://forums.bitfire.at/category/9/beta-test-discussion?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="notification_channel_debugging">デバッグ中</string>
<string name="notification_channel_sync_status">同期ステータス</string>
<string name="notification_channel_sync_problems">同期の問題</string>
<!--startup dialogs-->
<string name="startup_battery_optimization">バッテリー最適化</string>
<string name="startup_battery_optimization_message">Android は数日後に DAVdroid の同期を無効にする/減らすことがあります。これを防止するには、バッテリー最適化をオフにしてください。</string>
......@@ -24,9 +22,7 @@
<string name="startup_donate_later">たぶん後で</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed">Play ストア DRM バグ情報</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed_message">特定の条件下で、DAVdroid を再起動後またはアップグレードした後、Play ストア DRM によりすべての DAVdroid アカウントがなくなる可能性があります。この問題の影響を受けている場合 (のみ)、Play ストアから「DAVdroid JB 回避策」をインストールしてください。</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed_more_info">追加情報</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed">OpenTasks がインストールされていません</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_message">OpenTasks アプリが利用できないため、DAVdroid はタスクリストを同期することができません。</string>
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">OpenTasks をインストールした後で、DAVdroidを再インストールして、再度アカウントを追加してください (Android のバグ)。</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">OpenTasks をインストール</string>
<!--AboutActivity-->
......@@ -105,18 +101,6 @@
<string name="account_create_new_calendar">新しいカレンダーを作成</string>
<string name="account_no_webcal_handler_found">Webcal に対応するアプリが見つかりません</string>
<string name="account_install_icsdroid">ICSdroid をインストール</string>
<string name="account_read_only_address_book_selected">読み取り専用のアドレス帳 – ローカルの変更は破棄されます!</string>
<!--PermissionsActivity-->
<string name="permissions_title">DAVdroid アクセス許可</string>
<string name="permissions_calendar">カレンダー アクセス許可</string>
<string name="permissions_calendar_details">ローカルのカレンダーと CalDAV イベントを同期するため、DAVdroid がカレンダーにアクセスする必要があります。</string>
<string name="permissions_calendar_request">カレンダー アクセス許可の要求</string>
<string name="permissions_contacts">連絡先アクセス許可</string>
<string name="permissions_contacts_details">ローカルの連絡先と CalDAV アドレス帳を同期するため、DAVdroid が連絡先にアクセスする必要があります。</string>
<string name="permissions_contacts_request">連絡先アクセス許可の要求</string>
<string name="permissions_opentasks">OpenTasks アクセス許可</string>
<string name="permissions_opentasks_details">ローカルのタスクリストと CalDAV タスクを同期するため、DAVdroid が OpenTasks にアクセスする必要があります。</string>
<string name="permissions_opentasks_request">OpenTasks アクセス許可の要求</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_help_url">https://www.davdroid.com/tested-with/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="login_title">アカウントを追加</string>
......@@ -240,27 +224,6 @@
<string name="sync_error_permissions_text">追加のアクセス許可が必要です</string>
<string name="sync_error_opentasks_too_old">OpenTasks が古すぎます</string>
<string name="sync_error_opentasks_required_version">必要なバージョン: %1$s (現在 %2$s)</string>
<string name="sync_error_calendar">カレンダーの同期に失敗しました (%s)</string>
<string name="sync_error_contacts">アドレス帳の同期に失敗しました (%s)</string>
<string name="sync_error_tasks">タスクの同期に失敗しました (%s)</string>
<string name="sync_error">%s 時にエラー</string>
<string name="sync_error_http_dav">%s 時にサーバーエラー</string>
<string name="sync_error_local_storage">%s 時にデータベースエラー</string>
<string-array name="sync_error_phases">
<item>同期の準備中</item>
<item>機能の問い合わせ中</item>
<item>ローカルで削除されたエントリーの処理中</item>
<item>作成済/更新済エントリーの準備中</item>
<item>作成済/更新済エントリーのアップロード中</item>
<item>同期の状態を確認中</item>
<item>ローカルのエントリーをリスト中</item>
<item>リモートのエントリーをリスト中</item>
<item>ローカル/リモートのエントリーを比較中</item>
<item>リモートのエントリーをダウンロード中</item>
<item>後処理中</item>
<item>同期の状態を保存中</item>
</string-array>
<string name="sync_error_unauthorized">ユーザー名/パスワードが間違っています</string>
<!--cert4android-->
<string name="certificate_notification_connection_security">DAVdroid: 接続セキュリティ</string>
<string name="trust_certificate_unknown_certificate_found">DAVdroidは、未知の証明書を検出しました。それを信頼しますか?</string>
......
......@@ -21,9 +21,7 @@
<string name="startup_donate_later">Kanskje senere</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed">DRM-feilinformasjon på Play-butikken</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed_message">Under gitte forhold vil DRM fra Play-butikken forårsake at alle DAVdroid-kontoer forsvinner etter omstart eller etter oppgradering av DAVdroid. Hvis du rammes av dette problemet (og bare da), installer \"DAVdroid JB Workaround\" fra Play-butikken.</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed_more_info">Mer informasjon</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed">OpenTasks er ikke installert</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_message">OpenTasks-programmet er ikke tilgjengelig, så DAVdroid kan ikke synkronisere gjøremålslister.</string>
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">Etter å ha installert OpenTasks, må du reinstallere Davdroid og legge til kontoene dine igjen (Android-feil).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Installer OpenTasks</string>
<!--AboutActivity-->
......@@ -101,18 +99,6 @@
<string name="account_create_new_calendar">Opprett ny kalender</string>
<string name="account_no_webcal_handler_found">Fant ingen programmer med støtte for Webcal</string>
<string name="account_install_icsdroid">Installer ICSdroid</string>
<string name="account_read_only_address_book_selected">Adressebok uten skrivemuligheter - lokale endringer vil bli forkastet!</string>
<!--PermissionsActivity-->
<string name="permissions_title">DAVdroid-tilgang</string>
<string name="permissions_calendar">Kalender-tilgang</string>
<string name="permissions_calendar_details">For å synkronisere CalDAV-hendelser med dine lokale kalendere må DAVdroid ha tilgang til kalenderne dine.</string>
<string name="permissions_calendar_request">Forespør kalender-tilganger</string>
<string name="permissions_contacts">Kontakt-tilgang</string>
<string name="permissions_contacts_details">For å synkronisere CardDAV-adressebøker med dine lokale kontakter må DAVdroid ha tilgang til dine kontakter.</string>
<string name="permissions_contacts_request">Forespør kontakt-tilgang</string>
<string name="permissions_opentasks">OpenTasks-tilganger</string>
<string name="permissions_opentasks_details">For å synkronisere CalDAV-gjøremål med din lokale gjøremålslister må DAVdroid ha tilgang til OpenTasks.</string>
<string name="permissions_opentasks_request">Forespør OpenTasks-tilganger</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_help_url">https://www.davdroid.com/tested-with/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="login_title">Legg til konto</string>
......@@ -232,27 +218,6 @@
</plurals>
<string name="sync_error_permissions">DAVdroid-tilganger</string>
<string name="sync_error_permissions_text">Ytterligere tilganger kreves</string>
<string name="sync_error_calendar">Kalendersynkronisering feilet (%s)</string>
<string name="sync_error_contacts">Adresseboksynkronisering mislyktes (%s)</string>
<string name="sync_error_tasks">Gjøremålssynkronisering mislyktes (%s)</string>
<string name="sync_error">Feil under %s</string>
<string name="sync_error_http_dav">Tjener feil under %s</string>
<string name="sync_error_local_storage">Databasefeil under %s</string>
<string-array name="sync_error_phases">
<item>forbereder synkronisering</item>
<item>spør om muligheter</item>
<item>behandler lokalt slettede oppføringer</item>
<item>forbereder opprettede/endrede oppføringer</item>
<item>laster opp opprettede/modifiserte oppføringer</item>
<item>sjekker synkroniseringstilstand</item>
<item>listefører lokale oppføringer</item>
<item>listefører oppføringer annensteds hen</item>
<item>sammenlign lokale/oppføringer annensteds hen</item>
<item>laster ned oppføringer annensteds fra</item>
<item>etterbehandling</item>
<item>lagrer synkroniseringstilstand</item>
</string-array>
<string name="sync_error_unauthorized">Brukernavn-/passord feil</string>
<!--cert4android-->
<string name="certificate_notification_connection_security">DAVdroid: Tilkoblingssikkerhet</string>
<string name="trust_certificate_unknown_certificate_found">DAVdroid har støtt på et ukjent sertifikat. Har du tiltro til det?</string>
......
......@@ -20,9 +20,7 @@
<string name="startup_donate_later">Misschien later</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed">Play Store DRM fout-informatie</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed_message">Onder bepaalde omstandigheden, kan Play Store DRM ervoor zorgen dat accounts kwijt zijn na een herstart of na een DAVdroid update. Als dit probleem zich bij je voordoet (en alleen dan), Installeer dan \"DAVdroid JB Workaround\" vanuit de Play Store</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed_more_info">Meer informatie</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed">OpenTasks niet geinstalleerd</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_message">De OpenTasks app is niet beschikbaar, Hierdoor is het voor DAVdroid niet mogelijk om uw taken te synchroniseren.</string>
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">Na installatie van OpenTasks dient u DAVdroid opnieuw te installeren en de accounts toe te voegen (Android bug).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">OpenTasks installeren</string>
<!--AboutActivity-->
......@@ -96,17 +94,6 @@
<string name="account_create_new_calendar">Maak een nieuwe agenda</string>
<string name="account_no_webcal_handler_found">Geen mogelijke Webcal app gevonden</string>
<string name="account_install_icsdroid">ICSdroid installeren</string>
<!--PermissionsActivity-->
<string name="permissions_title">DAVdroid rechten</string>
<string name="permissions_calendar">Agenda rechten</string>
<string name="permissions_calendar_details">Om CalDAV afspraken te synchroniseren met u agenda dient DAVdroid toegang te verkrijgen. </string>
<string name="permissions_calendar_request">Agenda rechten verkrijgen</string>
<string name="permissions_contacts">Contact rechten</string>
<string name="permissions_contacts_details">Om CalDAV afspraken te synchroniseren met u contacten dient DAVdroid toegang te verkrijgen. </string>
<string name="permissions_contacts_request">Contacten rechten verkrijgen</string>
<string name="permissions_opentasks">OpenTasks rechten</string>
<string name="permissions_opentasks_details">Om CalDAV taken te synchroniseren met uw local takenlijst dient DAVdroid toegang te hebben tot OpenTasks</string>
<string name="permissions_opentasks_request">OpenTasks rechten verkrijgen</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_title">Account toevoegen</string>
<string name="login_type_email">Inloggen met e-mailadres</string>
......@@ -207,27 +194,6 @@
<string name="sync_contacts_read_only_address_book">Alleen-lezen adresboek</string>
<string name="sync_error_permissions">DAVdroid rechten</string>
<string name="sync_error_permissions_text">Aanvullende rechten vereist</string>
<string name="sync_error_calendar">Agenda synchronisatie is mislukt (%s)</string>
<string name="sync_error_contacts">Adresboek synchronisatie is mislukt (%s)</string>
<string name="sync_error_tasks">Taak synchronisatie is mislukt (%s)</string>
<string name="sync_error">Fout tijdens %s</string>
<string name="sync_error_http_dav">Serverfout tijdens %s</string>
<string name="sync_error_local_storage">Database fout tijdens %s</string>
<string-array name="sync_error_phases">
<item>synchronisatie voorbereiden</item>
<item>querying mogelijkheden</item>
<item>verwerken van lokaal verwijderde data</item>
<item>voorberteiding maken/wijzigen data</item>
<item>uploaden maken/bewerken data</item>
<item>controleren syngronisatie voortgang</item>
<item>lijst lokale data</item>
<item>lijst remote data</item>
<item>vergelijken lokale/remote data</item>
<item>downloaden remote data</item>
<item>nabewerking</item>
<item>opslaan sync voortgang</item>
</string-array>
<string name="sync_error_unauthorized">Gebruikersnaam/wachtwoord onjuist</string>
<!--cert4android-->
<string name="certificate_notification_connection_security">DAVdroid: Verbinding beveiliging</string>
<string name="trust_certificate_unknown_certificate_found">Davdroid is benaderd door een onbekend certificaat. Vertrouwd u dit?</string>
......
......@@ -10,6 +10,7 @@
<string name="send">Wyślij</string>
<string name="homepage_url">https://www.davdroid.com/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="beta_feedback_url">https://forums.bitfire.at/category/9/beta-test-discussion?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="notification_channel_debugging">Debugowanie</string>
<!--startup dialogs-->
<string name="startup_battery_optimization">Optymalizacja baterii</string>
<string name="startup_battery_optimization_message">Android może wyłączyć/zmniejszyć synchronizacje DAVdroid po kilku dniach. Aby temu zapobiec należy wyłączyć optymalizację baterii.</string>
......@@ -21,9 +22,7 @@
<string name="startup_donate_later">Może później</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed">Informacje o błędzie DRM Sklepu Play</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed_message">Pod pewnymi warunkami, DRM Sklepu Play może powodować, że wszystkie konta DAVdroid mogą zostać usunięte po uruchomieniu lub po uaktualnieniu DAVdroid. Jeśli jesteś dotknięty tym problemem (i tylko wtedy) należy zainstalować \"DAVdroid JB Obejście\" ze Sklepu Play.</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed_more_info">Więcej informacji</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed">OpenTasks nie jest zainstalowany</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_message">Aplikacja Open Tasks nie jest dostępna, więc DAVdroid nie będzie mógł synchronizować listy zadań. </string>
<string name="startup_opentasks_reinstall_davdroid">Po zainstalowaniu OpenTasks konieczne jest PRZEINSTALOWANIE DAVdroid i ponowne dodanie twoich kont (błąd Androida).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Zainstaluj OpenTasks</string>
<!--AboutActivity-->
......@@ -44,6 +43,7 @@
<string name="navigation_drawer_news_updates">Nowości &amp; aktualizacje</string>
<string name="navigation_drawer_external_links">Zewnętrzne odnośniki</string>
<string name="navigation_drawer_website">Strona WWW</string>
<string name="navigation_drawer_manual">Ręcznie</string>
<string name="navigation_drawer_faq">Pytania i odpowiedzi</string>
<string name="navigation_drawer_forums">Pomoc / Forum</string>
<string name="navigation_drawer_donate">Dotacja</string>
......@@ -101,18 +101,6 @@
<string name="account_create_new_calendar">Stwórz nowy kalendarz</string>
<string name="account_no_webcal_handler_found">Nie znaleziono aplikacji obsługującej Webcal</string>
<string name="account_install_icsdroid">Zainstaluj ICSdroid</string>
<string name="account_read_only_address_book_selected">Książka adresowa tylko do odczytu - lokalne zmiany zostaną odrzucone</string>
<!--PermissionsActivity-->
<string name="permissions_title">Uprawnienia DAVdroid</string>
<string name="permissions_calendar">Uprawnienia kalendarza</string>
<string name="permissions_calendar_details">Aby synchronizować wydarzenia CalDav z lokalnymi kalendarzami, DAVdroid potrzebuje dostępu do twoich kalendarzy.</string>
<string name="permissions_calendar_request">Zezwól na uprawnienia kalendarza</string>
<string name="permissions_contacts">Uprawnienia kontaktów</string>
<string name="permissions_contacts_details">Aby synchronizować książki adresowe CardDAV z lokalnymi kontaktami, DAVdroid potrzebuje dostępu do twoich kontaktów.</string>
<string name="permissions_contacts_request">Zezwól na uprawnienia kontaktów</string>
<string name="permissions_opentasks">Uprawnienia OpenTasks</string>
<string name="permissions_opentasks_details">Aby synchronizować zadania CalDav z lokalnymi listami zadań, DAVdroid potrzebuje dostępu do OpenTasks.</string>
<string name="permissions_opentasks_request">Zezwól na uprawnienia OpenTasks</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_help_url">https://www.davdroid.com/tested-with/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="login_title">Dodaj konto</string>
......@@ -123,10 +111,13 @@
<string name="login_password_required">Wymagane hasło</string>
<string name="login_type_url">Logowanie za pomocą adresu URL i nazwy użytkownika</string>
<string name="login_url_must_be_http_or_https">URL musi zaczynać się od http(s)://</string>
<string name="login_url_must_be_https">Adres URL musi zaczynać się od https://</string>
<string name="login_url_host_name_required">Wymagana nazwa hosta</string>
<string name="login_user_name">Nazwa użytkownika</string>
<string name="login_user_name_required">Wymagana nazwa użytkownika</string>
<string name="login_base_url">Podstawowy URL</string>
<string name="login_type_url_certificate">Logowanie za pomocą adresu URL i certyfikatu klienta</string>
<string name="login_select_certificate">Wybierz certyfikat</string>
<string name="login_login">Zaloguj</string>
<string name="login_back">Wróć</string>
<string name="login_create_account">Stwórz konto</string>
......@@ -147,6 +138,7 @@
<string name="settings_password">Hasło</string>
<string name="settings_password_summary">Zaktualizuj hasło zgodnie z serwerem.</string>
<string name="settings_enter_password">Wpisz hasło:</string>
<string name="settings_certificate_alias">Alias certyfikatu klienta</string>
<string name="settings_sync">Synchronizacja</string>
<string name="settings_sync_interval_contacts">Częstotliwość synchronizacji kontaktów</string>
<string name="settings_sync_summary_manually">Tylko ręcznie</string>
......@@ -232,27 +224,8 @@
</plurals>
<string name="sync_error_permissions">Uprawnienia DAVdroid</string>
<string name="sync_error_permissions_text">Wymagane dodatkowe uprawnienia</string>
<string name="sync_error_calendar">Synchronizacja kalendarza nie powiodła się (%s)</string>
<string name="sync_error_contacts">Synchronizacja książki adresowej nie powiodła się (%s)</string>
<string name="sync_error_tasks">Synchronizacja zadań nie powiodła się (%s)</string>
<string name="sync_error">Błąd podczas %s</string>
<string name="sync_error_http_dav">Błąd serwera podczas %s</string>
<string name="sync_error_local_storage">Bład bazy danych podczas %s</string>
<string-array name="sync_error_phases">
<item>przygotowanie synchronizacji</item>
<item>odpytywanie możliwości</item>
<item>przetwarzanie lokalnie usuniętych wpisów</item>