Commit 1946d914 authored by Mantas Zimnickas's avatar Mantas Zimnickas

Upgrade, fix tests and add list-sql-schema script

parent 915731ef
Pipeline #110798677 failed with stage
in 1 minute and 52 seconds
......@@ -2,7 +2,7 @@
env: .env env/.done requirements.txt
env/bin/pip:
python3.7 -m venv env
python3.8 -m venv env
env/bin/pip install --upgrade pip wheel setuptools
env/.done: env/bin/pip setup.py requirements-dev.txt
......
......@@ -172,8 +172,10 @@ def _update_node(orig, data, depth=0):
defaults = {
0: {
'date': lambda: datetime.date.today().isoformat(),
'version': lambda: 1,
'version': {
'number': lambda: 1,
'date': lambda: datetime.date.today().isoformat(),
}
},
1: {
'type': lambda: 'sql',
......
......@@ -2,8 +2,9 @@
name: gov/kaunas/kauno_svara/konteineriai
title: "Antrinių žaliavų konteineriai"
type: dataset
version: 1
date: "2018-10-06"
version:
number: 1
date: "2018-10-06"
owner: gov/savivaldybes/kaunas/kauno_svara
stars: 3
resources:
......
name: gov/ivpk/opendata.gov.lt
title: "IVPK Informacijos Rinkmenų Sąrašas (IRS)"
type: dataset
version: 1
date: "2012-11-22"
version:
number: 1
date: "2012-11-22"
owner: gov/ivpk
stars: 1
resources:
......
......@@ -3,8 +3,9 @@ name: gov/lrs/xml
title: "Members of Parliament (XML)"
description: "XML file containing data about members of parliament."
type: dataset
version: 1
date: "2018-12-01"
version:
number: 1
date: "2018-12-01"
website: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15818&p_k=1
owner: gov/lrs
resources:
......
......@@ -2,8 +2,9 @@
name: gov/policija/epolicija/eismo_ivykiai
title: "Eismo įvykių duomenys"
type: dataset
version: 1
date: "2018-12-01"
version:
number: 1
date: "2018-12-01"
owner: gov/lrs
website: https://www.epolicija.lt/atviri-duomenys
resources:
......
......@@ -2,8 +2,9 @@
name: gov/rc/jar
title: "Juridinių asmenų registras (JAR)"
type: dataset
version: 1
date: "2019-01-24"
version:
number: 1
date: "2019-01-24"
owner: gov/rc
stars: 0
resources:
......
......@@ -3,8 +3,9 @@ name: gov/savivaldybės/kaunas/municipality/educational_institutions
title: "Educational institutions"
description: "CSV file containing data about Kaunas educational institutions"
type: dataset
version: 1
date: "2018-10-04"
version:
number: 1
date: "2018-10-04"
stars: 3
owner: gov/savivaldybes/kaunas
resources:
......
......@@ -2,8 +2,9 @@
name: gov/savivaldybės/kaunas/kauno_svara/antriniu_zaliavu_konteineriai
title: "Antrinių žaliavų konteineriai"
type: dataset
version: 1
date: "2018-10-06"
version:
number: 1
date: "2018-10-06"
stars: 3
owner: gov/savivaldybes/kaunas/kauno_svara
resources:
......
......@@ -2,8 +2,9 @@
name: gov//savivaldybėskaunas/municipality/krepsinio_aiksteles
title: "Krepšinio aikštelės"
type: dataset
version: 1
date: "2018-10-06"
version:
number: 1
date: "2018-10-06"
stars: 3
owner: gov/savivaldybes/kaunas
resources:
......
name: gov/savivaldybės/kaunas/municipality/sporto-bazes
title: "Sporto bazės"
type: dataset
version: 1
date: "2018-10-06"
version:
number: 1
date: "2018-10-06"
stars: 3
owner: gov/savivaldybes/kaunas
resources:
......
name: gov/savivaldybės/kaunas/municipality/treniruokliai
title: "Treniruokliai"
type: dataset
version: 1
date: "2018-10-06"
version:
number: 1
date: "2018-10-06"
stars: 3
owner: gov/savivaldybes/kaunas
resources:
......
......@@ -2,8 +2,9 @@ name: gov/savivaldybės/kaunas/municipality/road_signs
title: "Kaunas road signs"
description: "CSV file containing data about Kaunas road signs"
type: dataset
version: 1
date: "2018-10-06"
version:
number: 1
date: "2018-10-06"
stars: 3
owner: gov/savivaldybes/kaunas
resources:
......
......@@ -3,8 +3,9 @@ name: gov/savivaldybės/vilnius/taryba
title: "Members of Parliament (XML)"
description: "XML file containing data about members of parliament."
type: dataset
version: 1
date: "2015-08-23"
version:
number: 1
date: "2015-08-23"
website: https://github.com/vilnius/taryba
owner: gov/savivaldybes/vilnius
stars: 3
......
......@@ -2,8 +2,9 @@
name: gov/tm/partiju_sarasai_pdf
title: "Lietuvos Respublikos politinių partijų sąrašas"
type: dataset
version: 1
date: "2019-03-13"
version:
number: 1
date: "2019-03-13"
owner: gov/tm
stars: 1
resources:
......
type: dataset
name: gov/vpt/new
date: 2019-09-13
version: 1
version:
number: 1
date: "2019-09-13"
resources:
mssql:
type: sql
......
......@@ -2,8 +2,9 @@
name: gov/vrk/arcgis/EP_2014_R_APL
title: "2014 m. rinkimų į Europos Parlamentą rezultatai apylinkėmis"
type: dataset
version: 1
date: "2015-08-14"
version:
number: 1
date: "2015-08-14"
website: http://www.arcgis.com/home/item.html?id=bf05ea4326f34edda6c5a336a1a6c1e4
owner: gov/vrk
# Labai sunku rasti iš kur parsisiųsti duomenis, yra tokia užklausų forma, kuri
......
......@@ -2,8 +2,9 @@
name: gov/vrk/rinkejopuslapis/kandidatai
title: "Kandidatų sąrašai"
type: dataset
version: 1
date: "2019-01-23"
version:
number: 1
date: "2019-01-23"
website: https://www.rinkejopuslapis.lt/ataskaitu-formavimas
owner: gov/vrk
stars: 2
......
......@@ -2,8 +2,9 @@
name: gov/vrk/rinkejopuslapis/rezultatai/referendume_gauti_balsai
title: "Rinkimų rezultatai referendume (nuo 1992 m.) (gauti balsai)"
type: dataset
version: 1
date: "2019-01-20"
version:
number: 1
date: "2019-01-20"
website: https://www.rinkejopuslapis.lt/ataskaitu-formavimas
owner: gov/vrk
# Nėra galimybės atsisūstu automatiškai, reikia failą siųstis rankiniu
......
......@@ -2,8 +2,9 @@
name: gov/vrk/rinkejopuslapis/webapi
title: "Rinkimų paieškos API"
type: dataset
version: 1
date: "2019-03-13"
version:
number: 1
date: "2019-03-13"
website: https://www.rinkejopuslapis.lt/ataskaitu-formavimas
owner: gov/vrk
stars: 3
......
......@@ -2,8 +2,9 @@
name: gov/vrk/vrkis
title: "VRKIS aplikacijų programavimo sąsaja (API) išorinėms sistemoms"
type: dataset
version: 1
date: "2019-01-24"
version:
number: 1
date: "2019-01-24"
owner: gov/vrk
stars: 4
flags:
......
......@@ -2,8 +2,9 @@
name: gov/vrk/web/kandidato_puslapis
title: "Kandidato puslapis vrk.lt svetainėje"
type: dataset
version: 1
date: "2019-01-23"
version:
number: 1
date: "2019-01-23"
owner: gov/vrk
stars: 1
flags:
......
......@@ -5,8 +5,9 @@ description: >
Asmuo nėra atvirų duomenų objektas. Visi modeliai susieti su asmeniu turi
būti nuasmeninti arba duomenys gali būti teikiami tik su to asmens sutikimu.
type: model
version: 1
date: "2019-03-13"
version:
number: 1
date: 2019-03-13
extends: asmuo
properties:
vardas:
......
name: duomenys/daznumas
title: "Dažnumas"
type: model
version: 1
date: "2019-01-06"
version:
number: 1
date: 2019-01-06
link: dct:Frequency
properties:
pavadinimas:
......
name: duomenys/kontaktas
title: "Duomenų tiekėjo kontaktinis asmuo"
type: model
version: 1
date: "2019-01-06"
version:
number: 1
date: 2019-01-06
properties:
vardas: {type: string}
pavardė: {type: string}
......
name: duomenys/laikotarpis
title: "Laikotarpis"
type: model
version: 1
date: "2019-01-06"
version:
number: 1
date: 2019-01-06
link: dct:PeriodOfTime
properties:
pavadinimas:
......
name: duomenys/raktažodis
title: "Raktažodis"
type: model
version: 1
date: "2019-01-06"
version:
number: 1
date: 2019-01-06
properties:
pavadinimas:
type: string
......
......@@ -4,8 +4,9 @@ description: >
Vieno duomenų tiekėjo duomenų rinkinys, dažniausiai iš vienos konkrečios
duomenų bazės ar duomenų saugyklos.
type: model
version: 1
date: "2019-01-06"
version:
number: 1
date: 2019-01-06
link: dctype:Dataset
properties:
pavadinimas:
......
name: duomenys/tiekėjas
title: "Duomenų tiekėjas"
type: model
version: 1
date: "2019-01-06"
version:
number: 1
date: 2019-01-06
link: foaf:Agent
properties:
pavadinimas:
......
name: duomenys/vietovė
type: model
version: 1
date: "2019-01-06"
version:
number: 1
date: 2019-01-06
link: dct:Location
title: "Vietovė"
properties:
......
---
name: educational_institution
type: model
version: 1
date: "2019-01-06"
version:
number: 1
date: 2019-01-06
title: "Educational Institution"
description: ""
properties:
......
......@@ -9,8 +9,9 @@ description: |
https://lt.wikipedia.org/wiki/Konfederacija
type: model
version: 1
date: "2019-01-24"
version:
number: 1
date: "2019-01-24"
properties:
pavadinimas:
type: string
......
name: geografija/lietuva/adresas
title: "Adresas"
type: model
version: 1
date: "2019-01-24"
version:
number: 1
date: "2019-01-24"
properties:
pavadinimas: {type: string, title: "Pavadinimas"}
savivaldybe: {type: ref, object: geografija/lietuva/savivaldybe}
......
name: geografija/lietuva/gatve
title: "Gatvė"
type: model
version: 1
date: "2019-01-24"
version:
number: 1
date: "2019-01-24"
properties:
pavadinimas: {type: string}
savivaldybe: {type: ref, object: geografija/lietuva/savivaldybe}
......
name: geografija/lietuva/pastatas
title: "Gatvė"
type: model
version: 1
date: "2019-01-24"
version:
number: 1
date: 2019-01-24
properties:
numeris: {type: string}
pavadinimas: {type: string}
......
name: geografija/lietuva/savivaldybe
title: "Lietuvos savivaldybė"
type: model
version: 1
date: "2019-01-24"
version:
number: 1
date: 2019-01-24
properties:
pavadinimas: {type: string}
......@@ -3,8 +3,9 @@ title: "Narystė"
description: |
Šalies narystė konfederacijoje ar kitose sąjungose.
type: model
version: 1
date: "2019-01-24"
version:
number: 1
date: 2019-01-24
properties:
nuo: {type: date}
iki: {type: date}
......
name: geografija/salis
title: "Šalis"
type: model
version: 1
date: "2019-01-24"
version:
number: 1
date: 2019-01-24
properties:
pavadinimas:
type: string
......
name: kalba/lietuvių/vardas
type: model
version: 1
date: "2019-01-06"
version:
number: 1
date: 2019-01-06
title: "Vardas"
properties:
pavadinimas: {type: string}
......
......@@ -2,8 +2,9 @@
name: organizacija
title: "Organizacija"
type: model
version: 1
date: "2019-07-22"
version:
number: 1
date: 2019-07-22
properties:
pavadinimas:
type: string
......
name: politika/partija
title: "Politinė partija"
type: model
version: 1
date: "2019-01-06"
version:
number: 1
date: 2019-01-06
extends: teise/juridinis_asmuo
properties:
pavadinimas:
......
name: politika/rinkimai
title: "Rinkimai"
type: model
version: 1
date: "2019-01-20"
version:
number: 1
date: 2019-01-20
properties:
pavadinimas: {type: string}
rusis:
......
name: politika/rinkimai/aktyvumas
title: "Rinkėjų aktyvumas"
type: model
version: 1
date: "2019-01-24"
version:
number: 1
date: 2019-01-24
properties:
turas: {type: ref, object: politika/rinkimai/turas}
apygarda: {type: ref, object: politika/rinkimai/apygarda}
......
name: politika/rinkimai/aktyvumas/isankstinis/apygardose
title: "Rinkėjų aktyvumas balsuojant anksto apygardose"
type: model
version: 1
date: "2019-01-24"
version:
number: 1
date: 2019-01-24
properties:
turas: {type: ref, object: politika/rinkimai/turas}
apygarda: {type: ref, object: politika/rinkimai/apygarda}
......
name: politika/rinkimai/aktyvumas/isankstinis/apylinkese
title: "Rinkėjų aktyvumas balsuojant anksto apylinkėse"
type: model
version: 1
date: "2019-01-24"
version:
number: 1
date: 2019-01-24
properties:
turas: {type: ref, object: politika/rinkimai/turas}
apygarda: {type: ref, object: politika/rinkimai/apygarda}
......
name: politika/rinkimai/apygarda
title: "Rinkimų apygarda"
type: model
version: 1
date: "2019-01-20"