Nystartsjobb-test

Nystartsjobb-test

Självtest för att utreda om villkoren för nystartsjobb uppfylls. Självtestet är inget myndighetsbeslut.