I

Internkontroll

Forslag til rutiner, prosedyrer og stillingsinstrukser. Dette er relevant for å klare kravene i den norske internkontrollforskriften.