Commit d6877f6b authored by Abhas Abhinav's avatar Abhas Abhinav

Add the generated static HTML site

parent 339c9c7f
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="352" height="448" viewBox="0 0 352 448" id="bitbucket"><path fill="currentColor" d="M203.75 214.75q2 15.75-12.625 25.25t-27.875 1.5q-9.75-4.25-13.375-14.5t-.125-20.5 13-14.5q9-4.5 18.125-3t16 8.875 6.875 16.875zm27.75-5.25q-3.5-26.75-28.25-41T154 165.25q-15.75 7-25.125 22.125t-8.625 32.375q1 22.75 19.375 38.75t41.375 14q22.75-2 38-21t12.5-42zM291.25 74q-5-6.75-14-11.125t-14.5-5.5T245 54.25q-72.75-11.75-141.5.5-10.75 1.75-16.5 3t-13.75 5.5T60.75 74q7.5 7 19 11.375t18.375 5.5T120 93.75Q177 101 232 94q15.75-2 22.375-3t18.125-5.375T291.25 74zm14.25 258.75q-2 6.5-3.875 19.125t-3.5 21-7.125 17.5-14.5 14.125q-21.5 12-47.375 17.875t-50.5 5.5-50.375-4.625q-11.5-2-20.375-4.5T88.75 412 70.5 401.125t-13-15.375q-6.25-24-14.25-73l1.5-4 4.5-2.25q55.75 37 126.625 37t126.875-37q5.25 1.5 6 5.75t-1.25 11.25-2 9.25zM350.75 92.5q-6.5 41.75-27.75 163.75-1.25 7.5-6.75 14t-10.875 10T291.75 288q-63 31.5-152.5 22-62-6.75-98.5-34.75-3.75-3-6.375-6.625t-4.25-8.75-2.25-8.5-1.5-9.875T25 232.75q-2.25-12.5-6.625-37.5t-7-40.375T5.5 118 0 78.5Q.75 72 4.375 66.375T12.25 57t11.25-7.5T35 43.875t12-4.625q31.25-11.5 78.25-16 94.75-9.25 169 12.5Q333 47.25 348 66.25q4 5 4.125 12.75t-1.375 13.5z"/></svg>
\ No newline at end of file
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="416" height="448" viewBox="0 0 416 448" id="github"><path fill="currentColor" d="M160 304q0 10-3.125 20.5t-10.75 19T128 352t-18.125-8.5-10.75-19T96 304t3.125-20.5 10.75-19T128 256t18.125 8.5 10.75 19T160 304zm160 0q0 10-3.125 20.5t-10.75 19T288 352t-18.125-8.5-10.75-19T256 304t3.125-20.5 10.75-19T288 256t18.125 8.5 10.75 19T320 304zm40 0q0-30-17.25-51T296 232q-10.25 0-48.75 5.25Q229.5 240 208 240t-39.25-2.75Q130.75 232 120 232q-29.5 0-46.75 21T56 304q0 22 8 38.375t20.25 25.75 30.5 15 35 7.375 37.25 1.75h42q20.5 0 37.25-1.75t35-7.375 30.5-15 20.25-25.75T360 304zm56-44q0 51.75-15.25 82.75-9.5 19.25-26.375 33.25t-35.25 21.5-42.5 11.875-42.875 5.5T212 416q-19.5 0-35.5-.75t-36.875-3.125-38.125-7.5-34.25-12.875T37 371.5t-21.5-28.75Q0 312 0 260q0-59.25 34-99-6.75-20.5-6.75-42.5 0-29 12.75-54.5 27 0 47.5 9.875t47.25 30.875Q171.5 96 212 96q37 0 70 8 26.25-20.5 46.75-30.25T376 64q12.75 25.5 12.75 54.5 0 21.75-6.75 42 34 40 34 99.5z"/></svg>
\ No newline at end of file
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="500" height="500" viewBox="0 0 500 500" id="gitlab"><path fill="currentColor" d="M93.667 473.347l90.684-279.097H2.983l90.684 279.097z" transform="translate(156.198 1.16)"/><path fill="currentColor" d="M221.333 473.345L130.649 194.25H3.557l217.776 279.095z" transform="translate(28.531 1.16)" opacity=".7"/><path fill="currentColor" d="M32 195.155L4.441 279.97a18.773 18.773 0 0 0 6.821 20.99l238.514 173.29L32 195.155z" transform="translate(.089 .256)" opacity=".5"/><path fill="currentColor" d="M2.667-84.844h127.092L75.14-252.942c-2.811-8.649-15.047-8.649-17.856 0L2.667-84.844z" transform="translate(29.422 280.256)"/><path fill="currentColor" d="M2.667 473.345L93.351 194.25h127.092L2.667 473.345z" transform="translate(247.198 1.16)" opacity=".7"/><path fill="currentColor" d="M221.334 195.155l27.559 84.815a18.772 18.772 0 0 1-6.821 20.99L3.557 474.25l217.777-279.095z" transform="translate(246.307 .256)" opacity=".5"/><path fill="currentColor" d="M130.667-84.844H3.575l54.618-168.098c2.811-8.649 15.047-8.649 17.856 0l54.618 168.098z" transform="translate(336.974 280.256)"/></svg>
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
!function(e,r){"function"==typeof define&&define.amd?define(r):"object"==typeof exports?module.exports=r():r()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){if(void 0===e)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===e.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");e.da=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(e.da.trimmer,e.da.stopWordFilter,e.da.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(e.da.stemmer))},e.da.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",e.da.trimmer=e.trimmerSupport.generateTrimmer(e.da.wordCharacters),e.Pipeline.registerFunction(e.da.trimmer,"trimmer-da"),e.da.stemmer=function(){var r=e.stemmerSupport.Among,i=e.stemmerSupport.SnowballProgram,n=new function(){function e(){var e,r=f.cursor+3;if(d=f.limit,0<=r&&r<=f.limit){for(a=r;;){if(e=f.cursor,f.in_grouping(w,97,248)){f.cursor=e;break}if(f.cursor=e,e>=f.limit)return;f.cursor++}for(;!f.out_grouping(w,97,248);){if(f.cursor>=f.limit)return;f.cursor++}(d=f.cursor)<a&&(d=a)}}function n(){var e,r;if(f.cursor>=d&&(r=f.limit_backward,f.limit_backward=d,f.ket=f.cursor,e=f.find_among_b(c,32),f.limit_backward=r,e))switch(f.bra=f.cursor,e){case 1:f.slice_del();break;case 2:f.in_grouping_b(p,97,229)&&f.slice_del()}}function t(){var e,r=f.limit-f.cursor;f.cursor>=d&&(e=f.limit_backward,f.limit_backward=d,f.ket=f.cursor,f.find_among_b(l,4)?(f.bra=f.cursor,f.limit_backward=e,f.cursor=f.limit-r,f.cursor>f.limit_backward&&(f.cursor--,f.bra=f.cursor,f.slice_del())):f.limit_backward=e)}function s(){var e,r,i,n=f.limit-f.cursor;if(f.ket=f.cursor,f.eq_s_b(2,"st")&&(f.bra=f.cursor,f.eq_s_b(2,"ig")&&f.slice_del()),f.cursor=f.limit-n,f.cursor>=d&&(r=f.limit_backward,f.limit_backward=d,f.ket=f.cursor,e=f.find_among_b(m,5),f.limit_backward=r,e))switch(f.bra=f.cursor,e){case 1:f.slice_del(),i=f.limit-f.cursor,t(),f.cursor=f.limit-i;break;case 2:f.slice_from("løs")}}function o(){var e;f.cursor>=d&&(e=f.limit_backward,f.limit_backward=d,f.ket=f.cursor,f.out_grouping_b(w,97,248)?(f.bra=f.cursor,u=f.slice_to(u),f.limit_backward=e,f.eq_v_b(u)&&f.slice_del()):f.limit_backward=e)}var a,d,u,c=[new r("hed",-1,1),new r("ethed",0,1),new r("ered",-1,1),new r("e",-1,1),new r("erede",3,1),new r("ende",3,1),new r("erende",5,1),new r("ene",3,1),new r("erne",3,1),new r("ere",3,1),new r("en",-1,1),new r("heden",10,1),new r("eren",10,1),new r("er",-1,1),new r("heder",13,1),new r("erer",13,1),new r("s",-1,2),new r("heds",16,1),new r("es",16,1),new r("endes",18,1),new r("erendes",19,1),new r("enes",18,1),new r("ernes",18,1),new r("eres",18,1),new r("ens",16,1),new r("hedens",24,1),new r("erens",24,1),new r("ers",16,1),new r("ets",16,1),new r("erets",28,1),new r("et",-1,1),new r("eret",30,1)],l=[new r("gd",-1,-1),new r("dt",-1,-1),new r("gt",-1,-1),new r("kt",-1,-1)],m=[new r("ig",-1,1),new r("lig",0,1),new r("elig",1,1),new r("els",-1,1),new r("løst",-1,2)],w=[17,65,16,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,48,0,128],p=[239,254,42,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16],f=new i;this.setCurrent=function(e){f.setCurrent(e)},this.getCurrent=function(){return f.getCurrent()},this.stem=function(){var r=f.cursor;return e(),f.limit_backward=r,f.cursor=f.limit,n(),f.cursor=f.limit,t(),f.cursor=f.limit,s(),f.cursor=f.limit,o(),!0}};return function(e){return"function"==typeof e.update?e.update(function(e){return n.setCurrent(e),n.stem(),n.getCurrent()}):(n.setCurrent(e),n.stem(),n.getCurrent())}}(),e.Pipeline.registerFunction(e.da.stemmer,"stemmer-da"),e.da.stopWordFilter=e.generateStopWordFilter("ad af alle alt anden at blev blive bliver da de dem den denne der deres det dette dig din disse dog du efter eller en end er et for fra ham han hans har havde have hende hendes her hos hun hvad hvis hvor i ikke ind jeg jer jo kunne man mange med meget men mig min mine mit mod ned noget nogle nu når og også om op os over på selv sig sin sine sit skal skulle som sådan thi til ud under var vi vil ville vor være været".split(" ")),e.Pipeline.registerFunction(e.da.stopWordFilter,"stopWordFilter-da")}});
\ No newline at end of file
!function(e,r){"function"==typeof define&&define.amd?define(r):"object"==typeof exports?module.exports=r():r()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){if(void 0===e)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===e.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");e.de=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(e.de.trimmer,e.de.stopWordFilter,e.de.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(e.de.stemmer))},e.de.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",e.de.trimmer=e.trimmerSupport.generateTrimmer(e.de.wordCharacters),e.Pipeline.registerFunction(e.de.trimmer,"trimmer-de"),e.de.stemmer=function(){var r=e.stemmerSupport.Among,n=e.stemmerSupport.SnowballProgram,i=new function(){function e(e,r,n){return!(!v.eq_s(1,e)||(v.ket=v.cursor,!v.in_grouping(p,97,252)))&&(v.slice_from(r),v.cursor=n,!0)}function i(){for(var r,n,i,s,t=v.cursor;;)if(r=v.cursor,v.bra=r,v.eq_s(1,"ß"))v.ket=v.cursor,v.slice_from("ss");else{if(r>=v.limit)break;v.cursor=r+1}for(v.cursor=t;;)for(n=v.cursor;;){if(i=v.cursor,v.in_grouping(p,97,252)){if(s=v.cursor,v.bra=s,e("u","U",i))break;if(v.cursor=s,e("y","Y",i))break}if(i>=v.limit)return void(v.cursor=n);v.cursor=i+1}}function s(){for(;!v.in_grouping(p,97,252);){if(v.cursor>=v.limit)return!0;v.cursor++}for(;!v.out_grouping(p,97,252);){if(v.cursor>=v.limit)return!0;v.cursor++}return!1}function t(){m=v.limit,l=m;var e=v.cursor+3;0<=e&&e<=v.limit&&(d=e,s()||((m=v.cursor)<d&&(m=d),s()||(l=v.cursor)))}function o(){for(var e,r;;){if(r=v.cursor,v.bra=r,!(e=v.find_among(h,6)))return;switch(v.ket=v.cursor,e){case 1:v.slice_from("y");break;case 2:case 5:v.slice_from("u");break;case 3:v.slice_from("a");break;case 4:v.slice_from("o");break;case 6:if(v.cursor>=v.limit)return;v.cursor++}}}function c(){return m<=v.cursor}function u(){return l<=v.cursor}function a(){var e,r,n,i,s=v.limit-v.cursor;if(v.ket=v.cursor,(e=v.find_among_b(w,7))&&(v.bra=v.cursor,c()))switch(e){case 1:v.slice_del();break;case 2:v.slice_del(),v.ket=v.cursor,v.eq_s_b(1,"s")&&(v.bra=v.cursor,v.eq_s_b(3,"nis")&&v.slice_del());break;case 3:v.in_grouping_b(g,98,116)&&v.slice_del()}if(v.cursor=v.limit-s,v.ket=v.cursor,(e=v.find_among_b(f,4))&&(v.bra=v.cursor,c()))switch(e){case 1:v.slice_del();break;case 2:if(v.in_grouping_b(k,98,116)){var t=v.cursor-3;v.limit_backward<=t&&t<=v.limit&&(v.cursor=t,v.slice_del())}}if(v.cursor=v.limit-s,v.ket=v.cursor,(e=v.find_among_b(_,8))&&(v.bra=v.cursor,u()))switch(e){case 1:v.slice_del(),v.ket=v.cursor,v.eq_s_b(2,"ig")&&(v.bra=v.cursor,r=v.limit-v.cursor,v.eq_s_b(1,"e")||(v.cursor=v.limit-r,u()&&v.slice_del()));break;case 2:n=v.limit-v.cursor,v.eq_s_b(1,"e")||(v.cursor=v.limit-n,v.slice_del());break;case 3:if(v.slice_del(),v.ket=v.cursor,i=v.limit-v.cursor,!v.eq_s_b(2,"er")&&(v.cursor=v.limit-i,!v.eq_s_b(2,"en")))break;v.bra=v.cursor,c()&&v.slice_del();break;case 4:v.slice_del(),v.ket=v.cursor,(e=v.find_among_b(b,2))&&(v.bra=v.cursor,u()&&1==e&&v.slice_del())}}var d,l,m,h=[new r("",-1,6),new r("U",0,2),new r("Y",0,1),new r("ä",0,3),new r("ö",0,4),new r("ü",0,5)],w=[new r("e",-1,2),new r("em",-1,1),new r("en",-1,2),new r("ern",-1,1),new r("er",-1,1),new r("s",-1,3),new r("es",5,2)],f=[new r("en",-1,1),new r("er",-1,1),new r("st",-1,2),new r("est",2,1)],b=[new r("ig",-1,1),new r("lich",-1,1)],_=[new r("end",-1,1),new r("ig",-1,2),new r("ung",-1,1),new r("lich",-1,3),new r("isch",-1,2),new r("ik",-1,2),new r("heit",-1,3),new r("keit",-1,4)],p=[17,65,16,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,32,8],g=[117,30,5],k=[117,30,4],v=new n;this.setCurrent=function(e){v.setCurrent(e)},this.getCurrent=function(){return v.getCurrent()},this.stem=function(){var e=v.cursor;return i(),v.cursor=e,t(),v.limit_backward=e,v.cursor=v.limit,a(),v.cursor=v.limit_backward,o(),!0}};return function(e){return"function"==typeof e.update?e.update(function(e){return i.setCurrent(e),i.stem(),i.getCurrent()}):(i.setCurrent(e),i.stem(),i.getCurrent())}}(),e.Pipeline.registerFunction(e.de.stemmer,"stemmer-de"),e.de.stopWordFilter=e.generateStopWordFilter("aber alle allem allen aller alles als also am an ander andere anderem anderen anderer anderes anderm andern anderr anders auch auf aus bei bin bis bist da damit dann das dasselbe dazu daß dein deine deinem deinen deiner deines dem demselben den denn denselben der derer derselbe derselben des desselben dessen dich die dies diese dieselbe dieselben diesem diesen dieser dieses dir doch dort du durch ein eine einem einen einer eines einig einige einigem einigen einiger einiges einmal er es etwas euch euer eure eurem euren eurer eures für gegen gewesen hab habe haben hat hatte hatten hier hin hinter ich ihm ihn ihnen ihr ihre ihrem ihren ihrer ihres im in indem ins ist jede jedem jeden jeder jedes jene jenem jenen jener jenes jetzt kann kein keine keinem keinen keiner keines können könnte machen man manche manchem manchen mancher manches mein meine meinem meinen meiner meines mich mir mit muss musste nach nicht nichts noch nun nur ob oder ohne sehr sein seine seinem seinen seiner seines selbst sich sie sind so solche solchem solchen solcher solches soll sollte sondern sonst um und uns unse unsem unsen unser unses unter viel vom von vor war waren warst was weg weil weiter welche welchem welchen welcher welches wenn werde werden wie wieder will wir wird wirst wo wollen wollte während würde würden zu zum zur zwar zwischen über".split(" ")),e.Pipeline.registerFunction(e.de.stopWordFilter,"stopWordFilter-de")}});
\ No newline at end of file
!function(r,e){"function"==typeof define&&define.amd?define(e):"object"==typeof exports?module.exports=e():e()(r.lunr)}(this,function(){return function(r){if(void 0===r)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===r.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");r.du=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(r.du.trimmer,r.du.stopWordFilter,r.du.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(r.du.stemmer))},r.du.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",r.du.trimmer=r.trimmerSupport.generateTrimmer(r.du.wordCharacters),r.Pipeline.registerFunction(r.du.trimmer,"trimmer-du"),r.du.stemmer=function(){var e=r.stemmerSupport.Among,i=r.stemmerSupport.SnowballProgram,n=new function(){function r(){for(var r,e,i,o=C.cursor;;){if(C.bra=C.cursor,r=C.find_among(b,11))switch(C.ket=C.cursor,r){case 1:C.slice_from("a");continue;case 2:C.slice_from("e");continue;case 3:C.slice_from("i");continue;case 4:C.slice_from("o");continue;case 5:C.slice_from("u");continue;case 6:if(C.cursor>=C.limit)break;C.cursor++;continue}break}for(C.cursor=o,C.bra=o,C.eq_s(1,"y")?(C.ket=C.cursor,C.slice_from("Y")):C.cursor=o;;)if(e=C.cursor,C.in_grouping(q,97,232)){if(i=C.cursor,C.bra=i,C.eq_s(1,"i"))C.ket=C.cursor,C.in_grouping(q,97,232)&&(C.slice_from("I"),C.cursor=e);else if(C.cursor=i,C.eq_s(1,"y"))C.ket=C.cursor,C.slice_from("Y"),C.cursor=e;else if(n(e))break}else if(n(e))break}function n(r){return C.cursor=r,r>=C.limit||(C.cursor++,!1)}function o(){_=C.limit,f=_,t()||((_=C.cursor)<3&&(_=3),t()||(f=C.cursor))}function t(){for(;!C.in_grouping(q,97,232);){if(C.cursor>=C.limit)return!0;C.cursor++}for(;!C.out_grouping(q,97,232);){if(C.cursor>=C.limit)return!0;C.cursor++}return!1}function s(){for(var r;;)if(C.bra=C.cursor,r=C.find_among(p,3))switch(C.ket=C.cursor,r){case 1:C.slice_from("y");break;case 2:C.slice_from("i");break;case 3:if(C.cursor>=C.limit)return;C.cursor++}}function u(){return _<=C.cursor}function c(){return f<=C.cursor}function a(){var r=C.limit-C.cursor;C.find_among_b(g,3)&&(C.cursor=C.limit-r,C.ket=C.cursor,C.cursor>C.limit_backward&&(C.cursor--,C.bra=C.cursor,C.slice_del()))}function l(){var r;w=!1,C.ket=C.cursor,C.eq_s_b(1,"e")&&(C.bra=C.cursor,u()&&(r=C.limit-C.cursor,C.out_grouping_b(q,97,232)&&(C.cursor=C.limit-r,C.slice_del(),w=!0,a())))}function m(){var r;u()&&(r=C.limit-C.cursor,C.out_grouping_b(q,97,232)&&(C.cursor=C.limit-r,C.eq_s_b(3,"gem")||(C.cursor=C.limit-r,C.slice_del(),a())))}function d(){var r,e,i,n,o,t,s=C.limit-C.cursor;if(C.ket=C.cursor,r=C.find_among_b(h,5))switch(C.bra=C.cursor,r){case 1:u()&&C.slice_from("heid");break;case 2:m();break;case 3:u()&&C.out_grouping_b(j,97,232)&&C.slice_del()}if(C.cursor=C.limit-s,l(),C.cursor=C.limit-s,C.ket=C.cursor,C.eq_s_b(4,"heid")&&(C.bra=C.cursor,c()&&(e=C.limit-C.cursor,C.eq_s_b(1,"c")||(C.cursor=C.limit-e,C.slice_del(),C.ket=C.cursor,C.eq_s_b(2,"en")&&(C.bra=C.cursor,m())))),C.cursor=C.limit-s,C.ket=C.cursor,r=C.find_among_b(k,6))switch(C.bra=C.cursor,r){case 1:if(c()){if(C.slice_del(),i=C.limit-C.cursor,C.ket=C.cursor,C.eq_s_b(2,"ig")&&(C.bra=C.cursor,c()&&(n=C.limit-C.cursor,!C.eq_s_b(1,"e")))){C.cursor=C.limit-n,C.slice_del();break}C.cursor=C.limit-i,a()}break;case 2:c()&&(o=C.limit-C.cursor,C.eq_s_b(1,"e")||(C.cursor=C.limit-o,C.slice_del()));break;case 3:c()&&(C.slice_del(),l());break;case 4:c()&&C.slice_del();break;case 5:c()&&w&&C.slice_del()}C.cursor=C.limit-s,C.out_grouping_b(z,73,232)&&(t=C.limit-C.cursor,C.find_among_b(v,4)&&C.out_grouping_b(q,97,232)&&(C.cursor=C.limit-t,C.ket=C.cursor,C.cursor>C.limit_backward&&(C.cursor--,C.bra=C.cursor,C.slice_del())))}var f,_,w,b=[new e("",-1,6),new e("á",0,1),new e("ä",0,1),new e("é",0,2),new e("ë",0,2),new e("í",0,3),new e("ï",0,3),new e("ó",0,4),new e("ö",0,4),new e("ú",0,5),new e("ü",0,5)],p=[new e("",-1,3),new e("I",0,2),new e("Y",0,1)],g=[new e("dd",-1,-1),new e("kk",-1,-1),new e("tt",-1,-1)],h=[new e("ene",-1,2),new e("se",-1,3),new e("en",-1,2),new e("heden",2,1),new e("s",-1,3)],k=[new e("end",-1,1),new e("ig",-1,2),new e("ing",-1,1),new e("lijk",-1,3),new e("baar",-1,4),new e("bar",-1,5)],v=[new e("aa",-1,-1),new e("ee",-1,-1),new e("oo",-1,-1),new e("uu",-1,-1)],q=[17,65,16,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,128],z=[1,0,0,17,65,16,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,128],j=[17,67,16,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,128],C=new i;this.setCurrent=function(r){C.setCurrent(r)},this.getCurrent=function(){return C.getCurrent()},this.stem=function(){var e=C.cursor;return r(),C.cursor=e,o(),C.limit_backward=e,C.cursor=C.limit,d(),C.cursor=C.limit_backward,s(),!0}};return function(r){return"function"==typeof r.update?r.update(function(r){return n.setCurrent(r),n.stem(),n.getCurrent()}):(n.setCurrent(r),n.stem(),n.getCurrent())}}(),r.Pipeline.registerFunction(r.du.stemmer,"stemmer-du"),r.du.stopWordFilter=r.generateStopWordFilter(" aan al alles als altijd andere ben bij daar dan dat de der deze die dit doch doen door dus een eens en er ge geen geweest haar had heb hebben heeft hem het hier hij hoe hun iemand iets ik in is ja je kan kon kunnen maar me meer men met mij mijn moet na naar niet niets nog nu of om omdat onder ons ook op over reeds te tegen toch toen tot u uit uw van veel voor want waren was wat werd wezen wie wil worden wordt zal ze zelf zich zij zijn zo zonder zou".split(" ")),r.Pipeline.registerFunction(r.du.stopWordFilter,"stopWordFilter-du")}});
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
!function(i,e){"function"==typeof define&&define.amd?define(e):"object"==typeof exports?module.exports=e():e()(i.lunr)}(this,function(){return function(i){if(void 0===i)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===i.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");i.fi=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(i.fi.trimmer,i.fi.stopWordFilter,i.fi.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(i.fi.stemmer))},i.fi.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",i.fi.trimmer=i.trimmerSupport.generateTrimmer(i.fi.wordCharacters),i.Pipeline.registerFunction(i.fi.trimmer,"trimmer-fi"),i.fi.stemmer=function(){var e=i.stemmerSupport.Among,r=i.stemmerSupport.SnowballProgram,n=new function(){function i(){f=A.limit,d=f,n()||(f=A.cursor,n()||(d=A.cursor))}function n(){for(var i;;){if(i=A.cursor,A.in_grouping(W,97,246))break;if(A.cursor=i,i>=A.limit)return!0;A.cursor++}for(A.cursor=i;!A.out_grouping(W,97,246);){if(A.cursor>=A.limit)return!0;A.cursor++}return!1}function t(){return d<=A.cursor}function s(){var i,e;if(A.cursor>=f)if(e=A.limit_backward,A.limit_backward=f,A.ket=A.cursor,i=A.find_among_b(h,10)){switch(A.bra=A.cursor,A.limit_backward=e,i){case 1:if(!A.in_grouping_b(x,97,246))return;break;case 2:if(!t())return}A.slice_del()}else A.limit_backward=e}function o(){var i,e,r;if(A.cursor>=f)if(e=A.limit_backward,A.limit_backward=f,A.ket=A.cursor,i=A.find_among_b(v,9))switch(A.bra=A.cursor,A.limit_backward=e,i){case 1:r=A.limit-A.cursor,A.eq_s_b(1,"k")||(A.cursor=A.limit-r,A.slice_del());break;case 2:A.slice_del(),A.ket=A.cursor,A.eq_s_b(3,"kse")&&(A.bra=A.cursor,A.slice_from("ksi"));break;case 3:A.slice_del();break;case 4:A.find_among_b(p,6)&&A.slice_del();break;case 5:A.find_among_b(g,6)&&A.slice_del();break;case 6:A.find_among_b(j,2)&&A.slice_del()}else A.limit_backward=e}function l(){return A.find_among_b(q,7)}function a(){return A.eq_s_b(1,"i")&&A.in_grouping_b(L,97,246)}function u(){var i,e,r;if(A.cursor>=f)if(e=A.limit_backward,A.limit_backward=f,A.ket=A.cursor,i=A.find_among_b(C,30)){switch(A.bra=A.cursor,A.limit_backward=e,i){case 1:if(!A.eq_s_b(1,"a"))return;break;case 2:case 9:if(!A.eq_s_b(1,"e"))return;break;case 3:if(!A.eq_s_b(1,"i"))return;break;case 4:if(!A.eq_s_b(1,"o"))return;break;case 5:if(!A.eq_s_b(1,"ä"))return;break;case 6:if(!A.eq_s_b(1,"ö"))return;break;case 7:if(r=A.limit-A.cursor,!l()&&(A.cursor=A.limit-r,!A.eq_s_b(2,"ie"))){A.cursor=A.limit-r;break}if(A.cursor=A.limit-r,A.cursor<=A.limit_backward){A.cursor=A.limit-r;break}A.cursor--,A.bra=A.cursor;break;case 8:if(!A.in_grouping_b(W,97,246)||!A.out_grouping_b(W,97,246))return}A.slice_del(),k=!0}else A.limit_backward=e}function c(){var i,e,r;if(A.cursor>=d)if(e=A.limit_backward,A.limit_backward=d,A.ket=A.cursor,i=A.find_among_b(P,14)){if(A.bra=A.cursor,A.limit_backward=e,1==i){if(r=A.limit-A.cursor,A.eq_s_b(2,"po"))return;A.cursor=A.limit-r}A.slice_del()}else A.limit_backward=e}function m(){var i;A.cursor>=f&&(i=A.limit_backward,A.limit_backward=f,A.ket=A.cursor,A.find_among_b(F,2)?(A.bra=A.cursor,A.limit_backward=i,A.slice_del()):A.limit_backward=i)}function w(){var i,e,r,n,t,s;if(A.cursor>=f){if(e=A.limit_backward,A.limit_backward=f,A.ket=A.cursor,A.eq_s_b(1,"t")&&(A.bra=A.cursor,r=A.limit-A.cursor,A.in_grouping_b(W,97,246)&&(A.cursor=A.limit-r,A.slice_del(),A.limit_backward=e,n=A.limit-A.cursor,A.cursor>=d&&(A.cursor=d,t=A.limit_backward,A.limit_backward=A.cursor,A.cursor=A.limit-n,A.ket=A.cursor,i=A.find_among_b(S,2))))){if(A.bra=A.cursor,A.limit_backward=t,1==i){if(s=A.limit-A.cursor,A.eq_s_b(2,"po"))return;A.cursor=A.limit-s}return void A.slice_del()}A.limit_backward=e}}function _(){var i,e,r,n;if(A.cursor>=f){for(i=A.limit_backward,A.limit_backward=f,e=A.limit-A.cursor,l()&&(A.cursor=A.limit-e,A.ket=A.cursor,A.cursor>A.limit_backward&&(A.cursor--,A.bra=A.cursor,A.slice_del())),A.cursor=A.limit-e,A.ket=A.cursor,A.in_grouping_b(y,97,228)&&(A.bra=A.cursor,A.out_grouping_b(W,97,246)&&A.slice_del()),A.cursor=A.limit-e,A.ket=A.cursor,A.eq_s_b(1,"j")&&(A.bra=A.cursor,r=A.limit-A.cursor,A.eq_s_b(1,"o")?A.slice_del():(A.cursor=A.limit-r,A.eq_s_b(1,"u")&&A.slice_del())),A.cursor=A.limit-e,A.ket=A.cursor,A.eq_s_b(1,"o")&&(A.bra=A.cursor,A.eq_s_b(1,"j")&&A.slice_del()),A.cursor=A.limit-e,A.limit_backward=i;;){if(n=A.limit-A.cursor,A.out_grouping_b(W,97,246)){A.cursor=A.limit-n;break}if(A.cursor=A.limit-n,A.cursor<=A.limit_backward)return;A.cursor--}A.ket=A.cursor,A.cursor>A.limit_backward&&(A.cursor--,A.bra=A.cursor,b=A.slice_to(),A.eq_v_b(b)&&A.slice_del())}}var k,b,d,f,h=[new e("pa",-1,1),new e("sti",-1,2),new e("kaan",-1,1),new e("han",-1,1),new e("kin",-1,1),new e("hän",-1,1),new e("kään",-1,1),new e("ko",-1,1),new e("pä",-1,1),new e("kö",-1,1)],p=[new e("lla",-1,-1),new e("na",-1,-1),new e("ssa",-1,-1),new e("ta",-1,-1),new e("lta",3,-1),new e("sta",3,-1)],g=[new e("llä",-1,-1),new e("nä",-1,-1),new e("ssä",-1,-1),new e("tä",-1,-1),new e("ltä",3,-1),new e("stä",3,-1)],j=[new e("lle",-1,-1),new e("ine",-1,-1)],v=[new e("nsa",-1,3),new e("mme",-1,3),new e("nne",-1,3),new e("ni",-1,2),new e("si",-1,1),new e("an",-1,4),new e("en",-1,6),new e("än",-1,5),new e("nsä",-1,3)],q=[new e("aa",-1,-1),new e("ee",-1,-1),new e("ii",-1,-1),new e("oo",-1,-1),new e("uu",-1,-1),new e("ää",-1,-1),new e("öö",-1,-1)],C=[new e("a",-1,8),new e("lla",0,-1),new e("na",0,-1),new e("ssa",0,-1),new e("ta",0,-1),new e("lta",4,-1),new e("sta",4,-1),new e("tta",4,9),new e("lle",-1,-1),new e("ine",-1,-1),new e("ksi",-1,-1),new e("n",-1,7),new e("han",11,1),new e("den",11,-1,a),new e("seen",11,-1,l),new e("hen",11,2),new e("tten",11,-1,a),new e("hin",11,3),new e("siin",11,-1,a),new e("hon",11,4),new e("hän",11,5),new e("hön",11,6),new e("ä",-1,8),new e("llä",22,-1),new e("nä",22,-1),new e("ssä",22,-1),new e("tä",22,-1),new e("ltä",26,-1),new e("stä",26,-1),new e("ttä",26,9)],P=[new e("eja",-1,-1),new e("mma",-1,1),new e("imma",1,-1),new e("mpa",-1,1),new e("impa",3,-1),new e("mmi",-1,1),new e("immi",5,-1),new e("mpi",-1,1),new e("impi",7,-1),new e("ejä",-1,-1),new e("mmä",-1,1),new e("immä",10,-1),new e("mpä",-1,1),new e("impä",12,-1)],F=[new e("i",-1,-1),new e("j",-1,-1)],S=[new e("mma",-1,1),new e("imma",0,-1)],y=[17,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8],W=[17,65,16,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,32],L=[17,65,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,32],x=[17,97,24,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,32],A=new r;this.setCurrent=function(i){A.setCurrent(i)},this.getCurrent=function(){return A.getCurrent()},this.stem=function(){var e=A.cursor;return i(),k=!1,A.limit_backward=e,A.cursor=A.limit,s(),A.cursor=A.limit,o(),A.cursor=A.limit,u(),A.cursor=A.limit,c(),A.cursor=A.limit,k?(m(),A.cursor=A.limit):(A.cursor=A.limit,w(),A.cursor=A.limit),_(),!0}};return function(i){return"function"==typeof i.update?i.update(function(i){return n.setCurrent(i),n.stem(),n.getCurrent()}):(n.setCurrent(i),n.stem(),n.getCurrent())}}(),i.Pipeline.registerFunction(i.fi.stemmer,"stemmer-fi"),i.fi.stopWordFilter=i.generateStopWordFilter("ei eivät emme en et ette että he heidän heidät heihin heille heillä heiltä heissä heistä heitä hän häneen hänelle hänellä häneltä hänen hänessä hänestä hänet häntä itse ja johon joiden joihin joiksi joilla joille joilta joina joissa joista joita joka joksi jolla jolle jolta jona jonka jos jossa josta jota jotka kanssa keiden keihin keiksi keille keillä keiltä keinä keissä keistä keitä keneen keneksi kenelle kenellä keneltä kenen kenenä kenessä kenestä kenet ketkä ketkä ketä koska kuin kuka kun me meidän meidät meihin meille meillä meiltä meissä meistä meitä mihin miksi mikä mille millä miltä minkä minkä minua minulla minulle minulta minun minussa minusta minut minuun minä minä missä mistä mitkä mitä mukaan mutta ne niiden niihin niiksi niille niillä niiltä niin niin niinä niissä niistä niitä noiden noihin noiksi noilla noille noilta noin noina noissa noista noita nuo nyt näiden näihin näiksi näille näillä näiltä näinä näissä näistä näitä nämä ole olemme olen olet olette oli olimme olin olisi olisimme olisin olisit olisitte olisivat olit olitte olivat olla olleet ollut on ovat poikki se sekä sen siihen siinä siitä siksi sille sillä sillä siltä sinua sinulla sinulle sinulta sinun sinussa sinusta sinut sinuun sinä sinä sitä tai te teidän teidät teihin teille teillä teiltä teissä teistä teitä tuo tuohon tuoksi tuolla tuolle tuolta tuon tuona tuossa tuosta tuota tähän täksi tälle tällä tältä tämä tämän tänä tässä tästä tätä vaan vai vaikka yli".split(" ")),i.Pipeline.registerFunction(i.fi.stopWordFilter,"stopWordFilter-fi")}});
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
!function(e,n){"function"==typeof define&&define.amd?define(n):"object"==typeof exports?module.exports=n():n()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){if(void 0===e)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===e.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");e.hu=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(e.hu.trimmer,e.hu.stopWordFilter,e.hu.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(e.hu.stemmer))},e.hu.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",e.hu.trimmer=e.trimmerSupport.generateTrimmer(e.hu.wordCharacters),e.Pipeline.registerFunction(e.hu.trimmer,"trimmer-hu"),e.hu.stemmer=function(){var n=e.stemmerSupport.Among,r=e.stemmerSupport.SnowballProgram,i=new function(){function e(){var e,n=L.cursor;if(d=L.limit,L.in_grouping(W,97,252))for(;;){if(e=L.cursor,L.out_grouping(W,97,252))return L.cursor=e,L.find_among(g,8)||(L.cursor=e,e<L.limit&&L.cursor++),void(d=L.cursor);if(L.cursor=e,e>=L.limit)return void(d=e);L.cursor++}if(L.cursor=n,L.out_grouping(W,97,252)){for(;!L.in_grouping(W,97,252);){if(L.cursor>=L.limit)return;L.cursor++}d=L.cursor}}function i(){return d<=L.cursor}function a(){var e;if(L.ket=L.cursor,(e=L.find_among_b(h,2))&&(L.bra=L.cursor,i()))switch(e){case 1:L.slice_from("a");break;case 2:L.slice_from("e")}}function t(){var e=L.limit-L.cursor;return!!L.find_among_b(p,23)&&(L.cursor=L.limit-e,!0)}function s(){if(L.cursor>L.limit_backward){L.cursor--,L.ket=L.cursor;var e=L.cursor-1;L.limit_backward<=e&&e<=L.limit&&(L.cursor=e,L.bra=e,L.slice_del())}}function c(){var e;if(L.ket=L.cursor,(e=L.find_among_b(_,2))&&(L.bra=L.cursor,i())){if((1==e||2==e)&&!t())return;L.slice_del(),s()}}function o(){L.ket=L.cursor,L.find_among_b(v,44)&&(L.bra=L.cursor,i()&&(L.slice_del(),a()))}function w(){var e;if(L.ket=L.cursor,(e=L.find_among_b(z,3))&&(L.bra=L.cursor,i()))switch(e){case 1:L.slice_from("e");break;case 2:case 3:L.slice_from("a")}}function l(){var e;if(L.ket=L.cursor,(e=L.find_among_b(y,6))&&(L.bra=L.cursor,i()))switch(e){case 1:case 2:L.slice_del();break;case 3:L.slice_from("a");break;case 4:L.slice_from("e")}}function u(){var e;if(L.ket=L.cursor,(e=L.find_among_b(j,2))&&(L.bra=L.cursor,i())){if((1==e||2==e)&&!t())return;L.slice_del(),s()}}function m(){var e;if(L.ket=L.cursor,(e=L.find_among_b(C,7))&&(L.bra=L.cursor,i()))switch(e){case 1:L.slice_from("a");break;case 2:L.slice_from("e");break;case 3:case 4:case 5:case 6:case 7:L.slice_del()}}function k(){var e;if(L.ket=L.cursor,(e=L.find_among_b(P,12))&&(L.bra=L.cursor,i()))switch(e){case 1:case 4:case 7:case 9:L.slice_del();break;case 2:case 5:case 8:L.slice_from("e");break;case 3:case 6:L.slice_from("a")}}function f(){var e;if(L.ket=L.cursor,(e=L.find_among_b(F,31))&&(L.bra=L.cursor,i()))switch(e){case 1:case 4:case 7:case 8:case 9:case 12:case 13:case 16:case 17:case 18:L.slice_del();break;case 2:case 5:case 10:case 14:case 19:L.slice_from("a");break;case 3:case 6:case 11:case 15:case 20:L.slice_from("e")}}function b(){var e;if(L.ket=L.cursor,(e=L.find_among_b(S,42))&&(L.bra=L.cursor,i()))switch(e){case 1:case 4:case 5:case 6:case 9:case 10:case 11:case 14:case 15:case 16:case 17:case 20:case 21:case 24:case 25:case 26:case 29:L.slice_del();break;case 2:case 7:case 12:case 18:case 22:case 27:L.slice_from("a");break;case 3:case 8:case 13:case 19:case 23:case 28:L.slice_from("e")}}var d,g=[new n("cs",-1,-1),new n("dzs",-1,-1),new n("gy",-1,-1),new n("ly",-1,-1),new n("ny",-1,-1),new n("sz",-1,-1),new n("ty",-1,-1),new n("zs",-1,-1)],h=[new n("á",-1,1),new n("é",-1,2)],p=[new n("bb",-1,-1),new n("cc",-1,-1),new n("dd",-1,-1),new n("ff",-1,-1),new n("gg",-1,-1),new n("jj",-1,-1),new n("kk",-1,-1),new n("ll",-1,-1),new n("mm",-1,-1),new n("nn",-1,-1),new n("pp",-1,-1),new n("rr",-1,-1),new n("ccs",-1,-1),new n("ss",-1,-1),new n("zzs",-1,-1),new n("tt",-1,-1),new n("vv",-1,-1),new n("ggy",-1,-1),new n("lly",-1,-1),new n("nny",-1,-1),new n("tty",-1,-1),new n("ssz",-1,-1),new n("zz",-1,-1)],_=[new n("al",-1,1),new n("el",-1,2)],v=[new n("ba",-1,-1),new n("ra",-1,-1),new n("be",-1,-1),new n("re",-1,-1),new n("ig",-1,-1),new n("nak",-1,-1),new n("nek",-1,-1),new n("val",-1,-1),new n("vel",-1,-1),new n("ul",-1,-1),new n("nál",-1,-1),new n("nél",-1,-1),new n("ból",-1,-1),new n("ról",-1,-1),new n("tól",-1,-1),new n("bõl",-1,-1),new n("rõl",-1,-1),new n("tõl",-1,-1),new n("ül",-1,-1),new n("n",-1,-1),new n("an",19,-1),new n("ban",20,-1),new n("en",19,-1),new n("ben",22,-1),new n("képpen",22,-1),new n("on",19,-1),new n("ön",19,-1),new n("képp",-1,-1),new n("kor",-1,-1),new n("t",-1,-1),new n("at",29,-1),new n("et",29,-1),new n("ként",29,-1),new n("anként",32,-1),new n("enként",32,-1),new n("onként",32,-1),new n("ot",29,-1),new n("ért",29,-1),new n("öt",29,-1),new n("hez",-1,-1),new n("hoz",-1,-1),new n("höz",-1,-1),new n("vá",-1,-1),new n("vé",-1,-1)],z=[new n("án",-1,2),new n("én",-1,1),new n("ánként",-1,3)],y=[new n("stul",-1,2),new n("astul",0,1),new n("ástul",0,3),new n("stül",-1,2),new n("estül",3,1),new n("éstül",3,4)],j=[new n("á",-1,1),new n("é",-1,2)],C=[new n("k",-1,7),new n("ak",0,4),new n("ek",0,6),new n("ok",0,5),new n("ák",0,1),new n("ék",0,2),new n("ök",0,3)],P=[new n("éi",-1,7),new n("áéi",0,6),new n("ééi",0,5),new n("é",-1,9),new n("ké",3,4),new n("aké",4,1),new n("eké",4,1),new n("oké",4,1),new n("áké",4,3),new n("éké",4,2),new n("öké",4,1),new n("éé",3,8)],F=[new n("a",-1,18),new n("ja",0,17),new n("d",-1,16),new n("ad",2,13),new n("ed",2,13),new n("od",2,13),new n("ád",2,14),new n("éd",2,15),new n("öd",2,13),new n("e",-1,18),new n("je",9,17),new n("nk",-1,4),new n("unk",11,1),new n("ánk",11,2),new n("énk",11,3),new n("ünk",11,1),new n("uk",-1,8),new n("juk",16,7),new n("ájuk",17,5),new n("ük",-1,8),new n("jük",19,7),new n("éjük",20,6),new n("m",-1,12),new n("am",22,9),new n("em",22,9),new n("om",22,9),new n("ám",22,10),new n("ém",22,11),new n("o",-1,18),new n("á",-1,19),new n("é",-1,20)],S=[new n("id",-1,10),new n("aid",0,9),new n("jaid",1,6),new n("eid",0,9),new n("jeid",3,6),new n("áid",0,7),new n("éid",0,8),new n("i",-1,15),new n("ai",7,14),new n("jai",8,11),new n("ei",7,14),new n("jei",10,11),new n("ái",7,12),new n("éi",7,13),new n("itek",-1,24),new n("eitek",14,21),new n("jeitek",15,20),new n("éitek",14,23),new n("ik",-1,29),new n("aik",18,26),new n("jaik",19,25),new n("eik",18,26),new n("jeik",21,25),new n("áik",18,27),new n("éik",18,28),new n("ink",-1,20),new n("aink",25,17),new n("jaink",26,16),new n("eink",25,17),new n("jeink",28,16),new n("áink",25,18),new n("éink",25,19),new n("aitok",-1,21),new n("jaitok",32,20),new n("áitok",-1,22),new n("im",-1,5),new n("aim",35,4),new n("jaim",36,1),new n("eim",35,4),new n("jeim",38,1),new n("áim",35,2),new n("éim",35,3)],W=[17,65,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,17,52,14],L=new r;this.setCurrent=function(e){L.setCurrent(e)},this.getCurrent=function(){return L.getCurrent()},this.stem=function(){var n=L.cursor;return e(),L.limit_backward=n,L.cursor=L.limit,c(),L.cursor=L.limit,o(),L.cursor=L.limit,w(),L.cursor=L.limit,l(),L.cursor=L.limit,u(),L.cursor=L.limit,k(),L.cursor=L.limit,f(),L.cursor=L.limit,b(),L.cursor=L.limit,m(),!0}};return function(e){return"function"==typeof e.update?e.update(function(e){return i.setCurrent(e),i.stem(),i.getCurrent()}):(i.setCurrent(e),i.stem(),i.getCurrent())}}(),e.Pipeline.registerFunction(e.hu.stemmer,"stemmer-hu"),e.hu.stopWordFilter=e.generateStopWordFilter("a abban ahhoz ahogy ahol aki akik akkor alatt amely amelyek amelyekben amelyeket amelyet amelynek ami amikor amit amolyan amíg annak arra arról az azok azon azonban azt aztán azután azzal azért be belül benne bár cikk cikkek cikkeket csak de e ebben eddig egy egyes egyetlen egyik egyre egyéb egész ehhez ekkor el ellen elsõ elég elõ elõször elõtt emilyen ennek erre ez ezek ezen ezt ezzel ezért fel felé hanem hiszen hogy hogyan igen ill ill. illetve ilyen ilyenkor ismét ison itt jobban jó jól kell kellett keressünk keresztül ki kívül között közül legalább legyen lehet lehetett lenne lenni lesz lett maga magát majd majd meg mellett mely melyek mert mi mikor milyen minden mindenki mindent mindig mint mintha mit mivel miért most már más másik még míg nagy nagyobb nagyon ne nekem neki nem nincs néha néhány nélkül olyan ott pedig persze rá s saját sem semmi sok sokat sokkal szemben szerint szinte számára talán tehát teljes tovább továbbá több ugyanis utolsó után utána vagy vagyis vagyok valaki valami valamint való van vannak vele vissza viszont volna volt voltak voltam voltunk által általában át én éppen és így õ õk õket össze úgy új újabb újra".split(" ")),e.Pipeline.registerFunction(e.hu.stopWordFilter,"stopWordFilter-hu")}});
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
!function(e,r){"function"==typeof define&&define.amd?define(r):"object"==typeof exports?module.exports=r():r()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){if(void 0===e)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===e.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");var r="2"==e.version[0];e.jp=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(e.jp.stopWordFilter,e.jp.stemmer),r?this.tokenizer=e.jp.tokenizer:(e.tokenizer&&(e.tokenizer=e.jp.tokenizer),this.tokenizerFn&&(this.tokenizerFn=e.jp.tokenizer))};var t=new e.TinySegmenter;e.jp.tokenizer=function(n){if(!arguments.length||null==n||void 0==n)return[];if(Array.isArray(n))return n.map(function(t){return r?new e.Token(t.toLowerCase()):t.toLowerCase()});for(var i=n.toString().toLowerCase().replace(/^\s+/,""),o=i.length-1;o>=0;o--)if(/\S/.test(i.charAt(o))){i=i.substring(0,o+1);break}return t.segment(i).filter(function(e){return!!e}).map(function(t){return r?new e.Token(t):t})},e.jp.stemmer=function(){return function(e){return e}}(),e.Pipeline.registerFunction(e.jp.stemmer,"stemmer-jp"),e.jp.wordCharacters="一二三四五六七八九十百千万億兆一-龠々〆ヵヶぁ-んァ-ヴーア-ン゙a-zA-Za-zA-Z0-90-9",e.jp.stopWordFilter=function(t){if(-1===e.jp.stopWordFilter.stopWords.indexOf(r?t.toString():t))return t},e.jp.stopWordFilter=e.generateStopWordFilter("これ それ あれ この その あの ここ そこ あそこ こちら どこ だれ なに なん 何 私 貴方 貴方方 我々 私達 あの人 あのかた 彼女 彼 です あります おります います は が の に を で え から まで より も どの と し それで しかし".split(" ")),e.Pipeline.registerFunction(e.jp.stopWordFilter,"stopWordFilter-jp")}});
\ No newline at end of file
!function(e,i){"function"==typeof define&&define.amd?define(i):"object"==typeof exports?module.exports=i():i()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){e.multiLanguage=function(){for(var i=Array.prototype.slice.call(arguments),t=i.join("-"),r="",n=[],s=[],p=0;p<i.length;++p)"en"==i[p]?(r+="\\w",n.unshift(e.stopWordFilter),n.push(e.stemmer),s.push(e.stemmer)):(r+=e[i[p]].wordCharacters,n.unshift(e[i[p]].stopWordFilter),n.push(e[i[p]].stemmer),s.push(e[i[p]].stemmer));var o=e.trimmerSupport.generateTrimmer(r);return e.Pipeline.registerFunction(o,"lunr-multi-trimmer-"+t),n.unshift(o),function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add.apply(this.pipeline,n),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add.apply(this.searchPipeline,s))}}}});
\ No newline at end of file
!function(e,r){"function"==typeof define&&define.amd?define(r):"object"==typeof exports?module.exports=r():r()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){if(void 0===e)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===e.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");e.no=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(e.no.trimmer,e.no.stopWordFilter,e.no.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(e.no.stemmer))},e.no.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",e.no.trimmer=e.trimmerSupport.generateTrimmer(e.no.wordCharacters),e.Pipeline.registerFunction(e.no.trimmer,"trimmer-no"),e.no.stemmer=function(){var r=e.stemmerSupport.Among,n=e.stemmerSupport.SnowballProgram,i=new function(){function e(){var e,r=w.cursor+3;if(a=w.limit,0<=r||r<=w.limit){for(s=r;;){if(e=w.cursor,w.in_grouping(d,97,248)){w.cursor=e;break}if(e>=w.limit)return;w.cursor=e+1}for(;!w.out_grouping(d,97,248);){if(w.cursor>=w.limit)return;w.cursor++}(a=w.cursor)<s&&(a=s)}}function i(){var e,r,n;if(w.cursor>=a&&(r=w.limit_backward,w.limit_backward=a,w.ket=w.cursor,e=w.find_among_b(m,29),w.limit_backward=r,e))switch(w.bra=w.cursor,e){case 1:w.slice_del();break;case 2:n=w.limit-w.cursor,w.in_grouping_b(c,98,122)?w.slice_del():(w.cursor=w.limit-n,w.eq_s_b(1,"k")&&w.out_grouping_b(d,97,248)&&w.slice_del());break;case 3:w.slice_from("er")}}function t(){var e,r=w.limit-w.cursor;w.cursor>=a&&(e=w.limit_backward,w.limit_backward=a,w.ket=w.cursor,w.find_among_b(u,2)?(w.bra=w.cursor,w.limit_backward=e,w.cursor=w.limit-r,w.cursor>w.limit_backward&&(w.cursor--,w.bra=w.cursor,w.slice_del())):w.limit_backward=e)}function o(){var e,r;w.cursor>=a&&(r=w.limit_backward,w.limit_backward=a,w.ket=w.cursor,(e=w.find_among_b(l,11))?(w.bra=w.cursor,w.limit_backward=r,1==e&&w.slice_del()):w.limit_backward=r)}var s,a,m=[new r("a",-1,1),new r("e",-1,1),new r("ede",1,1),new r("ande",1,1),new r("ende",1,1),new r("ane",1,1),new r("ene",1,1),new r("hetene",6,1),new r("erte",1,3),new r("en",-1,1),new r("heten",9,1),new r("ar",-1,1),new r("er",-1,1),new r("heter",12,1),new r("s",-1,2),new r("as",14,1),new r("es",14,1),new r("edes",16,1),new r("endes",16,1),new r("enes",16,1),new r("hetenes",19,1),new r("ens",14,1),new r("hetens",21,1),new r("ers",14,1),new r("ets",14,1),new r("et",-1,1),new r("het",25,1),new r("ert",-1,3),new r("ast",-1,1)],u=[new r("dt",-1,-1),new r("vt",-1,-1)],l=[new r("leg",-1,1),new r("eleg",0,1),new r("ig",-1,1),new r("eig",2,1),new r("lig",2,1),new r("elig",4,1),new r("els",-1,1),new r("lov",-1,1),new r("elov",7,1),new r("slov",7,1),new r("hetslov",9,1)],d=[17,65,16,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,48,0,128],c=[119,125,149,1],w=new n;this.setCurrent=function(e){w.setCurrent(e)},this.getCurrent=function(){return w.getCurrent()},this.stem=function(){var r=w.cursor;return e(),w.limit_backward=r,w.cursor=w.limit,i(),w.cursor=w.limit,t(),w.cursor=w.limit,o(),!0}};return function(e){return"function"==typeof e.update?e.update(function(e){return i.setCurrent(e),i.stem(),i.getCurrent()}):(i.setCurrent(e),i.stem(),i.getCurrent())}}(),e.Pipeline.registerFunction(e.no.stemmer,"stemmer-no"),e.no.stopWordFilter=e.generateStopWordFilter("alle at av bare begge ble blei bli blir blitt både båe da de deg dei deim deira deires dem den denne der dere deres det dette di din disse ditt du dykk dykkar då eg ein eit eitt eller elles en enn er et ett etter for fordi fra før ha hadde han hans har hennar henne hennes her hjå ho hoe honom hoss hossen hun hva hvem hver hvilke hvilken hvis hvor hvordan hvorfor i ikke ikkje ikkje ingen ingi inkje inn inni ja jeg kan kom korleis korso kun kunne kva kvar kvarhelst kven kvi kvifor man mange me med medan meg meget mellom men mi min mine mitt mot mykje ned no noe noen noka noko nokon nokor nokre nå når og også om opp oss over på samme seg selv si si sia sidan siden sin sine sitt sjøl skal skulle slik so som som somme somt så sånn til um upp ut uten var vart varte ved vere verte vi vil ville vore vors vort vår være være vært å".split(" ")),e.Pipeline.registerFunction(e.no.stopWordFilter,"stopWordFilter-no")}});
\ No newline at end of file
!function(e,r){"function"==typeof define&&define.amd?define(r):"object"==typeof exports?module.exports=r():r()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){if(void 0===e)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===e.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");e.pt=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(e.pt.trimmer,e.pt.stopWordFilter,e.pt.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(e.pt.stemmer))},e.pt.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",e.pt.trimmer=e.trimmerSupport.generateTrimmer(e.pt.wordCharacters),e.Pipeline.registerFunction(e.pt.trimmer,"trimmer-pt"),e.pt.stemmer=function(){var r=e.stemmerSupport.Among,s=e.stemmerSupport.SnowballProgram,n=new function(){function e(){for(var e;;){if(z.bra=z.cursor,e=z.find_among(k,3))switch(z.ket=z.cursor,e){case 1:z.slice_from("a~");continue;case 2:z.slice_from("o~");continue;case 3:if(z.cursor>=z.limit)break;z.cursor++;continue}break}}function n(){if(z.out_grouping(y,97,250)){for(;!z.in_grouping(y,97,250);){if(z.cursor>=z.limit)return!0;z.cursor++}return!1}return!0}function i(){if(z.in_grouping(y,97,250))for(;!z.out_grouping(y,97,250);){if(z.cursor>=z.limit)return!1;z.cursor++}return g=z.cursor,!0}function o(){var e,r,s=z.cursor;if(z.in_grouping(y,97,250))if(e=z.cursor,n()){if(z.cursor=e,i())return}else g=z.cursor;if(z.cursor=s,z.out_grouping(y,97,250)){if(r=z.cursor,n()){if(z.cursor=r,!z.in_grouping(y,97,250)||z.cursor>=z.limit)return;z.cursor++}g=z.cursor}}function t(){for(;!z.in_grouping(y,97,250);){if(z.cursor>=z.limit)return!1;z.cursor++}for(;!z.out_grouping(y,97,250);){if(z.cursor>=z.limit)return!1;z.cursor++}return!0}function a(){var e=z.cursor;g=z.limit,b=g,h=g,o(),z.cursor=e,t()&&(b=z.cursor,t()&&(h=z.cursor))}function u(){for(var e;;){if(z.bra=z.cursor,e=z.find_among(q,3))switch(z.ket=z.cursor,e){case 1:z.slice_from("ã");continue;case 2:z.slice_from("õ");continue;case 3:if(z.cursor>=z.limit)break;z.cursor++;continue}break}}function w(){return g<=z.cursor}function m(){return b<=z.cursor}function c(){return h<=z.cursor}function l(){var e;if(z.ket=z.cursor,!(e=z.find_among_b(F,45)))return!1;switch(z.bra=z.cursor,e){case 1:if(!c())return!1;z.slice_del();break;case 2:if(!c())return!1;z.slice_from("log");break;case 3:if(!c())return!1;z.slice_from("u");break;case 4:if(!c())return!1;z.slice_from("ente");break;case 5:if(!m())return!1;z.slice_del(),z.ket=z.cursor,(e=z.find_among_b(j,4))&&(z.bra=z.cursor,c()&&(z.slice_del(),1==e&&(z.ket=z.cursor,z.eq_s_b(2,"at")&&(z.bra=z.cursor,c()&&z.slice_del()))));break;case 6:if(!c())return!1;z.slice_del(),z.ket=z.cursor,(e=z.find_among_b(C,3))&&(z.bra=z.cursor,1==e&&c()&&z.slice_del());break;case 7:if(!c())return!1;z.slice_del(),z.ket=z.cursor,(e=z.find_among_b(P,3))&&(z.bra=z.cursor,1==e&&c()&&z.slice_del());break;case 8:if(!c())return!1;z.slice_del(),z.ket=z.cursor,z.eq_s_b(2,"at")&&(z.bra=z.cursor,c()&&z.slice_del());break;case 9:if(!w()||!z.eq_s_b(1,"e"))return!1;z.slice_from("ir")}return!0}function f(){var e,r;if(z.cursor>=g){if(r=z.limit_backward,z.limit_backward=g,z.ket=z.cursor,e=z.find_among_b(S,120))return z.bra=z.cursor,1==e&&z.slice_del(),z.limit_backward=r,!0;z.limit_backward=r}return!1}function d(){var e;z.ket=z.cursor,(e=z.find_among_b(W,7))&&(z.bra=z.cursor,1==e&&w()&&z.slice_del())}function v(e,r){if(z.eq_s_b(1,e)){z.bra=z.cursor;var s=z.limit-z.cursor;if(z.eq_s_b(1,r))return z.cursor=z.limit-s,w()&&z.slice_del(),!1}return!0}function p(){var e;if(z.ket=z.cursor,e=z.find_among_b(L,4))switch(z.bra=z.cursor,e){case 1:w()&&(z.slice_del(),z.ket=z.cursor,z.limit-z.cursor,v("u","g")&&v("i","c"));break;case 2:z.slice_from("c")}}function _(){if(!l()&&(z.cursor=z.limit,!f()))return z.cursor=z.limit,void d();z.cursor=z.limit,z.ket=z.cursor,z.eq_s_b(1,"i")&&(z.bra=z.cursor,z.eq_s_b(1,"c")&&(z.cursor=z.limit,w()&&z.slice_del()))}var h,b,g,k=[new r("",-1,3),new r("ã",0,1),new r("õ",0,2)],q=[new r("",-1,3),new r("a~",0,1),new r("o~",0,2)],j=[new r("ic",-1,-1),new r("ad",-1,-1),new r("os",-1,-1),new r("iv",-1,1)],C=[new r("ante",-1,1),new r("avel",-1,1),new r("ível",-1,1)],P=[new r("ic",-1,1),new r("abil",-1,1),new r("iv",-1,1)],F=[new r("ica",-1,1),new r("ância",-1,1),new r("ência",-1,4),new r("ira",-1,9),new r("adora",-1,1),new r("osa",-1,1),new r("ista",-1,1),new r("iva",-1,8),new r("eza",-1,1),new r("logía",-1,2),new r("idade",-1,7),new r("ante",-1,1),new r("mente",-1,6),new r("amente",12,5),new r("ável",-1,1),new r("ível",-1,1),new r("ución",-1,3),new r("ico",-1,1),new r("ismo",-1,1),new r("oso",-1,1),new r("amento",-1,1),new r("imento",-1,1),new r("ivo",-1,8),new r("aça~o",-1,1),new r("ador",-1,1),new r("icas",-1,1),new r("ências",-1,4),new r("iras",-1,9),new r("adoras",-1,1),new r("osas",-1,1),new r("istas",-1,1),new r("ivas",-1,8),new r("ezas",-1,1),new r("logías",-1,2),new r("idades",-1,7),new r("uciones",-1,3),new r("adores",-1,1),new r("antes",-1,1),new r("aço~es",-1,1),new r("icos",-1,1),new r("ismos",-1,1),new r("osos",-1,1),new r("amentos",-1,1),new r("imentos",-1,1),new r("ivos",-1,8)],S=[new r("ada",-1,1),new r("ida",-1,1),new r("ia",-1,1),new r("aria",2,1),new r("eria",2,1),new r("iria",2,1),new r("ara",-1,1),new r("era",-1,1),new r("ira",-1,1),new r("ava",-1,1),new r("asse",-1,1),new r("esse",-1,1),new r("isse",-1,1),new r("aste",-1,1),new r("este",-1,1),new r("iste",-1,1),new r("ei",-1,1),new r("arei",16,1),new r("erei",16,1),new r("irei",16,1),new r("am",-1,1),new r("iam",20,1),new r("ariam",21,1),new r("eriam",21,1),new r("iriam",21,1),new r("aram",20,1),new r("eram",20,1),new r("iram",20,1),new r("avam",20,1),new r("em",-1,1),new r("arem",29,1),new r("erem",29,1),new r("irem",29,1),new r("assem",29,1),new r("essem",29,1),new r("issem",29,1),new r("ado",-1,1),new r("ido",-1,1),new r("ando",-1,1),new r("endo",-1,1),new r("indo",-1,1),new r("ara~o",-1,1),new r("era~o",-1,1),new r("ira~o",-1,1),new r("ar",-1,1),new r("er",-1,1),new r("ir",-1,1),new r("as",-1,1),new r("adas",47,1),new r("idas",47,1),new r("ias",47,1),new r("arias",50,1),new r("erias",50,1),new r("irias",50,1),new r("aras",47,1),new r("eras",47,1),new r("iras",47,1),new r("avas",47,1),new r("es",-1,1),new r("ardes",58,1),new r("erdes",58,1),new r("irdes",58,1),new r("ares",58,1),new r("eres",58,1),new r("ires",58,1),new r("asses",58,1),new r("esses",58,1),new r("isses",58,1),new r("astes",58,1),new r("estes",58,1),new r("istes",58,1),new r("is",-1,1),new r("ais",71,1),new r("eis",71,1),new r("areis",73,1),new r("ereis",73,1),new r("ireis",73,1),new r("áreis",73,1),new r("éreis",73,1),new r("íreis",73,1),new r("ásseis",73,1),new r("ésseis",73,1),new r("ísseis",73,1),new r("áveis",73,1),new r("íeis",73,1),new r("aríeis",84,1),new r("eríeis",84,1),new r("iríeis",84,1),new r("ados",-1,1),new r("idos",-1,1),new r("amos",-1,1),new r("áramos",90,1),new r("éramos",90,1),new r("íramos",90,1),new r("ávamos",90,1),new r("íamos",90,1),new r("aríamos",95,1),new r("eríamos",95,1),new r("iríamos",95,1),new r("emos",-1,1),new r("aremos",99,1),new r("eremos",99,1),new r("iremos",99,1),new r("ássemos",99,1),new r("êssemos",99,1),new r("íssemos",99,1),new r("imos",-1,1),new r("armos",-1,1),new r("ermos",-1,1),new r("irmos",-1,1),new r("ámos",-1,1),new r("arás",-1,1),new r("erás",-1,1),new r("irás",-1,1),new r("eu",-1,1),new r("iu",-1,1),new r("ou",-1,1),new r("ará",-1,1),new r("erá",-1,1),new r("irá",-1,1)],W=[new r("a",-1,1),new r("i",-1,1),new r("o",-1,1),new r("os",-1,1),new r("á",-1,1),new r("í",-1,1),new r("ó",-1,1)],L=[new r("e",-1,1),new r("ç",-1,2),new r("é",-1,1),new r("ê",-1,1)],y=[17,65,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,19,12,2],z=new s;this.setCurrent=function(e){z.setCurrent(e)},this.getCurrent=function(){return z.getCurrent()},this.stem=function(){var r=z.cursor;return e(),z.cursor=r,a(),z.limit_backward=r,z.cursor=z.limit,_(),z.cursor=z.limit,p(),z.cursor=z.limit_backward,u(),!0}};return function(e){return"function"==typeof e.update?e.update(function(e){return n.setCurrent(e),n.stem(),n.getCurrent()}):(n.setCurrent(e),n.stem(),n.getCurrent())}}(),e.Pipeline.registerFunction(e.pt.stemmer,"stemmer-pt"),e.pt.stopWordFilter=e.generateStopWordFilter("a ao aos aquela aquelas aquele aqueles aquilo as até com como da das de dela delas dele deles depois do dos e ela elas ele eles em entre era eram essa essas esse esses esta estamos estas estava estavam este esteja estejam estejamos estes esteve estive estivemos estiver estivera estiveram estiverem estivermos estivesse estivessem estivéramos estivéssemos estou está estávamos estão eu foi fomos for fora foram forem formos fosse fossem fui fôramos fôssemos haja hajam hajamos havemos hei houve houvemos houver houvera houveram houverei houverem houveremos houveria houveriam houvermos houverá houverão houveríamos houvesse houvessem houvéramos houvéssemos há hão isso isto já lhe lhes mais mas me mesmo meu meus minha minhas muito na nas nem no nos nossa nossas nosso nossos num numa não nós o os ou para pela pelas pelo pelos por qual quando que quem se seja sejam sejamos sem serei seremos seria seriam será serão seríamos seu seus somos sou sua suas são só também te tem temos tenha tenham tenhamos tenho terei teremos teria teriam terá terão teríamos teu teus teve tinha tinham tive tivemos tiver tivera tiveram tiverem tivermos tivesse tivessem tivéramos tivéssemos tu tua tuas tém tínhamos um uma você vocês vos à às éramos".split(" ")),e.Pipeline.registerFunction(e.pt.stopWordFilter,"stopWordFilter-pt")}});
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
!function(e,n){"function"==typeof define&&define.amd?define(n):"object"==typeof exports?module.exports=n():n()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){if(void 0===e)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===e.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");e.ru=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(e.ru.trimmer,e.ru.stopWordFilter,e.ru.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(e.ru.stemmer))},e.ru.wordCharacters="Ѐ-҄҇-ԯᴫᵸⷠ-ⷿꙀ-ꚟ︮︯",e.ru.trimmer=e.trimmerSupport.generateTrimmer(e.ru.wordCharacters),e.Pipeline.registerFunction(e.ru.trimmer,"trimmer-ru"),e.ru.stemmer=function(){var n=e.stemmerSupport.Among,r=e.stemmerSupport.SnowballProgram,t=new function(){function e(){for(;!W.in_grouping(S,1072,1103);){if(W.cursor>=W.limit)return!1;W.cursor++}return!0}function t(){for(;!W.out_grouping(S,1072,1103);){if(W.cursor>=W.limit)return!1;W.cursor++}return!0}function w(){b=W.limit,_=b,e()&&(b=W.cursor,t()&&e()&&t()&&(_=W.cursor))}function i(){return _<=W.cursor}function u(e,n){var r,t;if(W.ket=W.cursor,r=W.find_among_b(e,n)){switch(W.bra=W.cursor,r){case 1:if(t=W.limit-W.cursor,!W.eq_s_b(1,"а")&&(W.cursor=W.limit-t,!W.eq_s_b(1,"я")))return!1;case 2:W.slice_del()}return!0}return!1}function o(){return u(h,9)}function s(e,n){var r;return W.ket=W.cursor,!!(r=W.find_among_b(e,n))&&(W.bra=W.cursor,1==r&&W.slice_del(),!0)}function c(){return s(g,26)}function m(){return!!c()&&(u(C,8),!0)}function f(){return s(k,2)}function l(){return u(P,46)}function a(){s(v,36)}function p(){var e;W.ket=W.cursor,(e=W.find_among_b(F,2))&&(W.bra=W.cursor,i()&&1==e&&W.slice_del())}function d(){var e;if(W.ket=W.cursor,e=W.find_among_b(q,4))switch(W.bra=W.cursor,e){case 1:if(W.slice_del(),W.ket=W.cursor,!W.eq_s_b(1,"н"))break;W.bra=W.cursor;case 2:if(!W.eq_s_b(1,"н"))break;case 3:W.slice_del()}}var _,b,h=[new n("в",-1,1),new n("ив",0,2),new n("ыв",0,2),new n("вши",-1,1),new n("ивши",3,2),new n("ывши",3,2),new n("вшись",-1,1),new n("ившись",6,2),new n("ывшись",6,2)],g=[new n("ее",-1,1),new n("ие",-1,1),new n("ое",-1,1),new n("ые",-1,1),new n("ими",-1,1),new n("ыми",-1,1),new n("ей",-1,1),new n("ий",-1,1),new n("ой",-1,1),new n("ый",-1,1),new n("ем",-1,1),new n("им",-1,1),new n("ом",-1,1),new n("ым",-1,1),new n("его",-1,1),new n("ого",-1,1),new n("ему",-1,1),new n("ому",-1,1),new n("их",-1,1),new n("ых",-1,1),new n("ею",-1,1),new n("ою",-1,1),new n("ую",-1,1),new n("юю",-1,1),new n("ая",-1,1),new n("яя",-1,1)],C=[new n("ем",-1,1),new n("нн",-1,1),new n("вш",-1,1),new n("ивш",2,2),new n("ывш",2,2),new n("щ",-1,1),new n("ющ",5,1),new n("ующ",6,2)],k=[new n("сь",-1,1),new n("ся",-1,1)],P=[new n("ла",-1,1),new n("ила",0,2),new n("ыла",0,2),new n("на",-1,1),new n("ена",3,2),new n("ете",-1,1),new n("ите",-1,2),new n("йте",-1,1),new n("ейте",7,2),new n("уйте",7,2),new n("ли",-1,1),new n("или",10,2),new n("ыли",10,2),new n("й",-1,1),new n("ей",13,2),new n("уй",13,2),new n("л",-1,1),new n("ил",16,2),new n("ыл",16,2),new n("ем",-1,1),new n("им",-1,2),new n("ым",-1,2),new n("н",-1,1),new n("ен",22,2),new n("ло",-1,1),new n("ило",24,2),new n("ыло",24,2),new n("но",-1,1),new n("ено",27,2),new n("нно",27,1),new n("ет",-1,1),new n("ует",30,2),new n("ит",-1,2),new n("ыт",-1,2),new n("ют",-1,1),new n("уют",34,2),new n("ят",-1,2),new n("ны",-1,1),new n("ены",37,2),new n("ть",-1,1),new n("ить",39,2),new n("ыть",39,2),new n("ешь",-1,1),new n("ишь",-1,2),new n("ю",-1,2),new n("ую",44,2)],v=[new n("а",-1,1),new n("ев",-1,1),new n("ов",-1,1),new n("е",-1,1),new n("ие",3,1),new n("ье",3,1),new n("и",-1,1),new n("еи",6,1),new n("ии",6,1),new n("ами",6,1),new n("ями",6,1),new n("иями",10,1),new n("й",-1,1),new n("ей",12,1),new n("ией",13,1),new n("ий",12,1),new n("ой",12,1),new n("ам",-1,1),new n("ем",-1,1),new n("ием",18,1),new n("ом",-1,1),new n("ям",-1,1),new n("иям",21,1),new n("о",-1,1),new n("у",-1,1),new n("ах",-1,1),new n("ях",-1,1),new n("иях",26,1),new n("ы",-1,1),new n("ь",-1,1),new n("ю",-1,1),new n("ию",30,1),new n("ью",30,1),new n("я",-1,1),new n("ия",33,1),new n("ья",33,1)],F=[new n("ост",-1,1),new n("ость",-1,1)],q=[new n("ейше",-1,1),new n("н",-1,2),new n("ейш",-1,1),new n("ь",-1,3)],S=[33,65,8,232],W=new r;this.setCurrent=function(e){W.setCurrent(e)},this.getCurrent=function(){return W.getCurrent()},this.stem=function(){return w(),W.cursor=W.limit,!(W.cursor<b)&&(W.limit_backward=b,o()||(W.cursor=W.limit,f()||(W.cursor=W.limit),m()||(W.cursor=W.limit,l()||(W.cursor=W.limit,a()))),W.cursor=W.limit,W.ket=W.cursor,W.eq_s_b(1,"и")?(W.bra=W.cursor,W.slice_del()):W.cursor=W.limit,p(),W.cursor=W.limit,d(),!0)}};return function(e){return"function"==typeof e.update?e.update(function(e){return t.setCurrent(e),t.stem(),t.getCurrent()}):(t.setCurrent(e),t.stem(),t.getCurrent())}}(),e.Pipeline.registerFunction(e.ru.stemmer,"stemmer-ru"),e.ru.stopWordFilter=e.generateStopWordFilter("алло без близко более больше будем будет будете будешь будто буду будут будь бы бывает бывь был была были было быть в важная важное важные важный вам вами вас ваш ваша ваше ваши вверх вдали вдруг ведь везде весь вниз внизу во вокруг вон восемнадцатый восемнадцать восемь восьмой вот впрочем времени время все всегда всего всем всеми всему всех всею всю всюду вся всё второй вы г где говорил говорит год года году да давно даже далеко дальше даром два двадцатый двадцать две двенадцатый двенадцать двух девятнадцатый девятнадцать девятый девять действительно дел день десятый десять для до довольно долго должно другая другие других друго другое другой е его ее ей ему если есть еще ещё ею её ж же жизнь за занят занята занято заняты затем зато зачем здесь значит и из или им именно иметь ими имя иногда их к каждая каждое каждые каждый кажется как какая какой кем когда кого ком кому конечно которая которого которой которые который которых кроме кругом кто куда лет ли лишь лучше люди м мало между меля менее меньше меня миллионов мимо мира мне много многочисленная многочисленное многочисленные многочисленный мной мною мог могут мож может можно можхо мои мой мор мочь моя моё мы на наверху над надо назад наиболее наконец нам нами нас начала наш наша наше наши не него недавно недалеко нее ней нельзя нем немного нему непрерывно нередко несколько нет нею неё ни нибудь ниже низко никогда никуда ними них ничего но ну нужно нх о об оба обычно один одиннадцатый одиннадцать однажды однако одного одной около он она они оно опять особенно от отовсюду отсюда очень первый перед по под пожалуйста позже пока пор пора после посреди потом потому почему почти прекрасно при про просто против процентов пятнадцатый пятнадцать пятый пять раз разве рано раньше рядом с сам сама сами самим самими самих само самого самой самом самому саму свое своего своей свои своих свою сеаой себе себя сегодня седьмой сейчас семнадцатый семнадцать семь сих сказал сказала сказать сколько слишком сначала снова со собой собою совсем спасибо стал суть т та так такая также такие такое такой там твой твоя твоё те тебе тебя тем теми теперь тех то тобой тобою тогда того тоже только том тому тот тою третий три тринадцатый тринадцать ту туда тут ты тысяч у уж уже уметь хорошо хотеть хоть хотя хочешь часто чаще чего человек чем чему через четвертый четыре четырнадцатый четырнадцать что чтоб чтобы чуть шестнадцатый шестнадцать шестой шесть эта эти этим этими этих это этого этой этом этому этот эту я \ufeffа".split(" ")),e.Pipeline.registerFunction(e.ru.stopWordFilter,"stopWordFilter-ru")}});
\ No newline at end of file
!function(r,t){"function"==typeof define&&define.amd?define(t):"object"==typeof exports?module.exports=t():t()(r.lunr)}(this,function(){return function(r){r.stemmerSupport={Among:function(r,t,i,s){if(this.toCharArray=function(r){for(var t=r.length,i=new Array(t),s=0;s<t;s++)i[s]=r.charCodeAt(s);return i},!r&&""!=r||!t&&0!=t||!i)throw"Bad Among initialisation: s:"+r+", substring_i: "+t+", result: "+i;this.s_size=r.length,this.s=this.toCharArray(r),this.substring_i=t,this.result=i,this.method=s},SnowballProgram:function(){var r;return{bra:0,ket:0,limit:0,cursor:0,limit_backward:0,setCurrent:function(t){r=t,this.cursor=0,this.limit=t.length,this.limit_backward=0,this.bra=this.cursor,this.ket=this.limit},getCurrent:function(){var t=r;return r=null,t},in_grouping:function(t,i,s){if(this.cursor<this.limit){var e=r.charCodeAt(this.cursor);if(e<=s&&e>=i&&(e-=i,t[e>>3]&1<<(7&e)))return this.cursor++,!0}return!1},in_grouping_b:function(t,i,s){if(this.cursor>this.limit_backward){var e=r.charCodeAt(this.cursor-1);if(e<=s&&e>=i&&(e-=i,t[e>>3]&1<<(7&e)))return this.cursor--,!0}return!1},out_grouping:function(t,i,s){if(this.cursor<this.limit){var e=r.charCodeAt(this.cursor);if(e>s||e<i)return this.cursor++,!0;if(e-=i,!(t[e>>3]&1<<(7&e)))return this.cursor++,!0}return!1},out_grouping_b:function(t,i,s){if(this.cursor>this.limit_backward){var e=r.charCodeAt(this.cursor-1);if(e>s||e<i)return this.cursor--,!0;if(e-=i,!(t[e>>3]&1<<(7&e)))return this.cursor--,!0}return!1},eq_s:function(t,i){if(this.limit-this.cursor<t)return!1;for(var s=0;s<t;s++)if(r.charCodeAt(this.cursor+s)!=i.charCodeAt(s))return!1;return this.cursor+=t,!0},eq_s_b:function(t,i){if(this.cursor-this.limit_backward<t)return!1;for(var s=0;s<t;s++)if(r.charCodeAt(this.cursor-t+s)!=i.charCodeAt(s))return!1;return this.cursor-=t,!0},find_among:function(t,i){for(var s=0,e=i,n=this.cursor,u=this.limit,o=0,h=0,c=!1;;){for(var a=s+(e-s>>1),f=0,l=o<h?o:h,_=t[a],m=l;m<_.s_size;m++){if(n+l==u){f=-1;break}if(f=r.charCodeAt(n+l)-_.s[m])break;l++}if(f<0?(e=a,h=l):(s=a,o=l),e-s<=1){if(s>0||e==s||c)break;c=!0}}for(;;){if(o>=(_=t[s]).s_size){if(this.cursor=n+_.s_size,!_.method)return _.result;var b=_.method();if(this.cursor=n+_.s_size,b)return _.result}if((s=_.substring_i)<0)return 0}},find_among_b:function(t,i){for(var s=0,e=i,n=this.cursor,u=this.limit_backward,o=0,h=0,c=!1;;){for(var a=s+(e-s>>1),f=0,l=o<h?o:h,_=(m=t[a]).s_size-1-l;_>=0;_--){if(n-l==u){f=-1;break}if(f=r.charCodeAt(n-1-l)-m.s[_])break;l++}if(f<0?(e=a,h=l):(s=a,o=l),e-s<=1){if(s>0||e==s||c)break;c=!0}}for(;;){var m=t[s];if(o>=m.s_size){if(this.cursor=n-m.s_size,!m.method)return m.result;var b=m.method();if(this.cursor=n-m.s_size,b)return m.result}if((s=m.substring_i)<0)return 0}},replace_s:function(t,i,s){var e=s.length-(i-t),n=r.substring(0,t),u=r.substring(i);return r=n+s+u,this.limit+=e,this.cursor>=i?this.cursor+=e:this.cursor>t&&(this.cursor=t),e},slice_check:function(){if(this.bra<0||this.bra>this.ket||this.ket>this.limit||this.limit>r.length)throw"faulty slice operation"},slice_from:function(r){this.slice_check(),this.replace_s(this.bra,this.ket,r)},slice_del:function(){this.slice_from("")},insert:function(r,t,i){var s=this.replace_s(r,t,i);r<=this.bra&&(this.bra+=s),r<=this.ket&&(this.ket+=s)},slice_to:function(){return this.slice_check(),r.substring(this.bra,this.ket)},eq_v_b:function(r){return this.eq_s_b(r.length,r)}}}},r.trimmerSupport={generateTrimmer:function(r){var t=new RegExp("^[^"+r+"]+"),i=new RegExp("[^"+r+"]+$");return function(r){return"function"==typeof r.update?r.update(function(r){return r.replace(t,"").replace(i,"")}):r.replace(t,"").replace(i,"")}}}}});
\ No newline at end of file
!function(e,r){"function"==typeof define&&define.amd?define(r):"object"==typeof exports?module.exports=r():r()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){if(void 0===e)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===e.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");e.sv=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(e.sv.trimmer,e.sv.stopWordFilter,e.sv.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(e.sv.stemmer))},e.sv.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",e.sv.trimmer=e.trimmerSupport.generateTrimmer(e.sv.wordCharacters),e.Pipeline.registerFunction(e.sv.trimmer,"trimmer-sv"),e.sv.stemmer=function(){var r=e.stemmerSupport.Among,n=e.stemmerSupport.SnowballProgram,t=new function(){function e(){var e,r=w.cursor+3;if(o=w.limit,0<=r||r<=w.limit){for(a=r;;){if(e=w.cursor,w.in_grouping(l,97,246)){w.cursor=e;break}if(w.cursor=e,w.cursor>=w.limit)return;w.cursor++}for(;!w.out_grouping(l,97,246);){if(w.cursor>=w.limit)return;w.cursor++}(o=w.cursor)<a&&(o=a)}}function t(){var e,r=w.limit_backward;if(w.cursor>=o&&(w.limit_backward=o,w.cursor=w.limit,w.ket=w.cursor,e=w.find_among_b(u,37),w.limit_backward=r,e))switch(w.bra=w.cursor,e){case 1:w.slice_del();break;case 2:w.in_grouping_b(d,98,121)&&w.slice_del()}}function i(){var e=w.limit_backward;w.cursor>=o&&(w.limit_backward=o,w.cursor=w.limit,w.find_among_b(c,7)&&(w.cursor=w.limit,w.ket=w.cursor,w.cursor>w.limit_backward&&(w.bra=--w.cursor,w.slice_del())),w.limit_backward=e)}function s(){var e,r;if(w.cursor>=o){if(r=w.limit_backward,w.limit_backward=o,w.cursor=w.limit,w.ket=w.cursor,e=w.find_among_b(m,5))switch(w.bra=w.cursor,e){case 1:w.slice_del();break;case 2:w.slice_from("lös");break;case 3:w.slice_from("full")}w.limit_backward=r}}var a,o,u=[new r("a",-1,1),new r("arna",0,1),new r("erna",0,1),new r("heterna",2,1),new r("orna",0,1),new r("ad",-1,1),new r("e",-1,1),new r("ade",6,1),new r("ande",6,1),new r("arne",6,1),new r("are",6,1),new r("aste",6,1),new r("en",-1,1),new r("anden",12,1),new r("aren",12,1),new r("heten",12,1),new r("ern",-1,1),new r("ar",-1,1),new r("er",-1,1),new r("heter",18,1),new r("or",-1,1),new r("s",-1,2),new r("as",21,1),new r("arnas",22,1),new r("ernas",22,1),new r("ornas",22,1),new r("es",21,1),new r("ades",26,1),new r("andes",26,1),new r("ens",21,1),new r("arens",29,1),new r("hetens",29,1),new r("erns",21,1),new r("at",-1,1),new r("andet",-1,1),new r("het",-1,1),new r("ast",-1,1)],c=[new r("dd",-1,-1),new r("gd",-1,-1),new r("nn",-1,-1),new r("dt",-1,-1),new r("gt",-1,-1),new r("kt",-1,-1),new r("tt",-1,-1)],m=[new r("ig",-1,1),new r("lig",0,1),new r("els",-1,1),new r("fullt",-1,3),new r("löst",-1,2)],l=[17,65,16,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24,0,32],d=[119,127,149],w=new n;this.setCurrent=function(e){w.setCurrent(e)},this.getCurrent=function(){return w.getCurrent()},this.stem=function(){var r=w.cursor;return e(),w.limit_backward=r,w.cursor=w.limit,t(),w.cursor=w.limit,i(),w.cursor=w.limit,s(),!0}};return function(e){return"function"==typeof e.update?e.update(function(e){return t.setCurrent(e),t.stem(),t.getCurrent()}):(t.setCurrent(e),t.stem(),t.getCurrent())}}(),e.Pipeline.registerFunction(e.sv.stemmer,"stemmer-sv"),e.sv.stopWordFilter=e.generateStopWordFilter("alla allt att av blev bli blir blivit de dem den denna deras dess dessa det detta dig din dina ditt du där då efter ej eller en er era ert ett från för ha hade han hans har henne hennes hon honom hur här i icke ingen inom inte jag ju kan kunde man med mellan men mig min mina mitt mot mycket ni nu när någon något några och om oss på samma sedan sig sin sina sitta själv skulle som så sådan sådana sådant till under upp ut utan vad var vara varför varit varje vars vart vem vi vid vilka vilkas vilken vilket vår våra vårt än är åt över".split(" ")),e.Pipeline.registerFunction(e.sv.stopWordFilter,"stopWordFilter-sv")}});
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
!function(e,n,t){function r(e,n){return typeof e===n}function o(e){var n=b.className,t=w._config.classPrefix||"";if(x&&(n=n.baseVal),w._config.enableJSClass){var r=new RegExp("(^|\\s)"+t+"no-js(\\s|$)");n=n.replace(r,"$1"+t+"js$2")}w._config.enableClasses&&(n+=" "+t+e.join(" "+t),x?b.className.baseVal=n:b.className=n)}function i(e,n){if("object"==typeof e)for(var t in e)_(e,t)&&i(t,e[t]);else{var r=(e=e.toLowerCase()).split("."),s=w[r[0]];if(2==r.length&&(s=s[r[1]]),void 0!==s)return w;n="function"==typeof n?n():n,1==r.length?w[r[0]]=n:(!w[r[0]]||w[r[0]]instanceof Boolean||(w[r[0]]=new Boolean(w[r[0]])),w[r[0]][r[1]]=n),o([(n&&0!=n?"":"no-")+r.join("-")]),w._trigger(e,n)}return w}function s(e,n){return!!~(""+e).indexOf(n)}function a(){return"function"!=typeof n.createElement?n.createElement(arguments[0]):x?n.createElementNS.call(n,"http://www.w3.org/2000/svg",arguments[0]):n.createElement.apply(n,arguments)}function f(){var e=n.body;return e||((e=a(x?"svg":"body")).fake=!0),e}function l(e,t,r,o){var i,s,l,u,p="modernizr",d=a("div"),c=f();if(parseInt(r,10))for(;r--;)(l=a("div")).id=o?o[r]:p+(r+1),d.appendChild(l);return i=a("style"),i.type="text/css",i.id="s"+p,(c.fake?c:d).appendChild(i),c.appendChild(d),i.styleSheet?i.styleSheet.cssText=e:i.appendChild(n.createTextNode(e)),d.id=p,c.fake&&(c.style.background="",c.style.overflow="hidden",u=b.style.overflow,b.style.overflow="hidden",b.appendChild(c)),s=t(d,e),c.fake?(c.parentNode.removeChild(c),b.style.overflow=u,b.offsetHeight):d.parentNode.removeChild(d),!!s}function u(e){return e.replace(/([A-Z])/g,function(e,n){return"-"+n.toLowerCase()}).replace(/^ms-/,"-ms-")}function p(n,r){var o=n.length;if("CSS"in e&&"supports"in e.CSS){for(;o--;)if(e.CSS.supports(u(n[o]),r))return!0;return!1}if("CSSSupportsRule"in e){for(var i=[];o--;)i.push("("+u(n[o])+":"+r+")");return i=i.join(" or "),l("@supports ("+i+") { #modernizr { position: absolute; } }",function(e){return"absolute"==getComputedStyle(e,null).position})}return t}function d(e){return e.replace(/([a-z])-([a-z])/g,function(e,n,t){return n+t.toUpperCase()}).replace(/^-/,"")}function c(e,n,o,i){function f(){u&&(delete z.style,delete z.modElem)}if(i=!r(i,"undefined")&&i,!r(o,"undefined")){var l=p(e,o);if(!r(l,"undefined"))return l}for(var u,c,h,m,v,y=["modernizr","tspan"];!z.style;)u=!0,z.modElem=a(y.shift()),z.style=z.modElem.style;for(h=e.length,c=0;c<h;c++)if(m=e[c],v=z.style[m],s(m,"-")&&(m=d(m)),z.style[m]!==t){if(i||r(o,"undefined"))return f(),"pfx"!=n||m;try{z.style[m]=o}catch(e){}if(z.style[m]!=v)return f(),"pfx"!=n||m}return f(),!1}function h(e,n){return function(){return e.apply(n,arguments)}}function m(e,n,t){var o;for(var i in e)if(e[i]in n)return!1===t?e[i]:(o=n[e[i]],r(o,"function")?h(o,t||n):o);return!1}function v(e,n,t,o,i){var s=e.charAt(0).toUpperCase()+e.slice(1),a=(e+" "+P.join(s+" ")+s).split(" ");return r(n,"string")||r(n,"undefined")?c(a,n,o,i):(a=(e+" "+k.join(s+" ")+s).split(" "),m(a,n,t))}function y(e,n,r){return v(e,t,t,n,r)}var g=[],C={_version:"3.3.1",_config:{classPrefix:"",enableClasses:!0,enableJSClass:!0,usePrefixes:!0},_q:[],on:function(e,n){var t=this;setTimeout(function(){n(t[e])},0)},addTest:function(e,n,t){g.push({name:e,fn:n,options:t})},addAsyncTest:function(e){g.push({name:null,fn:e})}},w=function(){};w.prototype=C,w=new w;var _,S=[],b=n.documentElement,x="svg"===b.nodeName.toLowerCase();!function(){var e={}.hasOwnProperty;_=r(e,"undefined")||r(e.call,"undefined")?function(e,n){return n in e&&r(e.constructor.prototype[n],"undefined")}:function(n,t){return e.call(n,t)}}(),C._l={},C.on=function(e,n){this._l[e]||(this._l[e]=[]),this._l[e].push(n),w.hasOwnProperty(e)&&setTimeout(function(){w._trigger(e,w[e])},0)},C._trigger=function(e,n){if(this._l[e]){var t=this._l[e];setTimeout(function(){var e;for(e=0;e<t.length;e++)(0,t[e])(n)},0),delete this._l[e]}},w._q.push(function(){C.addTest=i});var P=C._config.usePrefixes?"Moz O ms Webkit".split(" "):[];C._cssomPrefixes=P;var T={elem:a("modernizr")};w._q.push(function(){delete T.elem});var z={style:T.elem.style};w._q.unshift(function(){delete z.style});var k=C._config.usePrefixes?"Moz O ms Webkit".toLowerCase().split(" "):[];C._domPrefixes=k,C.testAllProps=v,C.testAllProps=y;var j=C.testStyles=l,E="CSS"in e&&"supports"in e.CSS,N="supportsCSS"in e;w.addTest("supports",E||N),w.addTest("csstransforms3d",function(){var e=!!y("perspective","1px",!0),n=w._config.usePrefixes;if(e&&(!n||"webkitPerspective"in b.style)){var t;w.supports?t="@supports (perspective: 1px)":(t="@media (transform-3d)",n&&(t+=",(-webkit-transform-3d)")),j("#modernizr{width:0;height:0}"+(t+="{#modernizr{width:7px;height:18px;margin:0;padding:0;border:0}}"),function(n){e=7===n.offsetWidth&&18===n.offsetHeight})}return e}),w.addTest("details",function(){var e,n=a("details");return"open"in n&&(j("#modernizr details{display:block}",function(t){t.appendChild(n),n.innerHTML="<summary>a</summary>b",e=n.offsetHeight,n.open=!0,e=e!=n.offsetHeight}),e)}),function(){var e,n,t,o,i,s;for(var a in g)if(g.hasOwnProperty(a)){if(e=[],(n=g[a]).name&&(e.push(n.name.toLowerCase()),n.options&&n.options.aliases&&n.options.aliases.length))for(t=0;t<n.options.aliases.length;t++)e.push(n.options.aliases[t].toLowerCase());for(o=r(n.fn,"function")?n.fn():n.fn,i=0;i<e.length;i++)1===(s=e[i].split(".")).length?w[s[0]]=o:(!w[s[0]]||w[s[0]]instanceof Boolean||(w[s[0]]=new Boolean(w[s[0]])),w[s[0]][s[1]]=o),S.push((o?"":"no-")+s.join("-"))}}(),o(S),delete C.addTest,delete C.addAsyncTest;for(var L=0;L<w._q.length;L++)w._q[L]();e.Modernizr=w}(window,document);
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment