Commit f6517f77 authored by Martin Kozub's avatar Martin Kozub Committed by Michal Stanke
Browse files

Změna zarovnání a novější/jiné obrázky

parent 0a3089b1
......@@ -126,7 +126,7 @@ layout: default
</div>
<div class="col-12 u-align--center">
<h3>Internet a komunikace</h3>
<ul class="p-inline-images">
<ul class="p-inline-images p-align--top">
<li class="p-inline-images__item" style="width: 5.25em;">
<a href="https://snapcraft.io/firefox" class="p-link--external" target="_blank">
<img src="{{ 'images/icons/firefox.svg' | relative_url }}" alt="Mozilla Firefox" title="Mozilla Firefox">
......@@ -173,7 +173,7 @@ layout: default
</div>
<div class="col-12 u-align--center">
<h3>Zábava</h3>
<ul class="p-inline-images">
<ul class="p-inline-images p-align--top">
<li class="p-inline-images__item" style="width: 5.25em;">
<a href="https://wiki.ubuntu.cz/steam" class="p-link--external" target="_blank">
<img src="{{ 'images/icons/steam.png' | relative_url }}" alt="Steam" title="Steam">
......@@ -206,7 +206,7 @@ layout: default
</div>
<div class="col-12 u-align--center">
<h3>Produktivita</h3>
<ul class="p-inline-images">
<ul class="p-inline-images p-align--top">
<li class="p-inline-images__item" style="width: 5.25em;">
<a href="https://snapcraft.io/gimp" class="p-link--external" target="_blank">
<img src="{{ 'images/icons/gimp.png' | relative_url }}" alt="Gimp" title="Gimp">
......@@ -250,7 +250,7 @@ layout: default
</a>
</li>
</ul>
<ul class="p-inline-images">
<ul class="p-inline-images p-align--top">
<li class="p-inline-images__item">
<a href="https://snapcraft.io/libreoffice" class="p-link--external" target="_blank">
<img src="{{ 'images/icons/libreoffice.png' | relative_url }}" alt="LibreOffice" title="LibreOffice">
......
......@@ -39,7 +39,7 @@ layout: default
</div>
</section>
<section class="p-strip--image is-shallow is-dark" style="background-image: url('{{ 'images/screenshots/ubuntu-20.04/plocha.png' | relative_url }}'); background-size: cover; background-position: top center;">
<section class="p-strip--image is-shallow is-dark" style="background-image: url('{{ 'images/work-hero.jpg' | relative_url }}'); background-size: cover; background-position: center center;">
<div class="row u-equal-height u-vertically-center">
<div class="col-6">
<img src="{{ 'images/screenshots/firefox.png' | relative_url }}" alt="screehshot">
......
......@@ -44,7 +44,7 @@ layout: default
<div class="col-6">
<h3>Ubuntu v Česku a na Slovensku</h3>
<p>
Spojená české a slovenská komunita je jednou z místních komunit, tzv. <a href="https://wiki.ubuntu.cz/loco" class="p-link--external">LoCo týmů</a> (z anglického <em>Local Community</em>). Sdružujeme se okolo stránek Ubuntu.cz a především <a href="https://forum.ubuntu.cz/" class="p-link--external">našeho fóra</a>.
Spojená česká a slovenská komunita je jednou z místních komunit, tzv. <a href="https://wiki.ubuntu.cz/loco" class="p-link--external">LoCo týmů</a> (z anglického <em>Local Community</em>). Sdružujeme se okolo stránek Ubuntu.cz a především <a href="https://forum.ubuntu.cz/" class="p-link--external">našeho fóra</a>.
</p>
<p>
Zatímco mezinárodní komunita Ubuntu má relativně pevně danou strukturu a hierarchii vedení, v naší lokální komunitě je situace poněkud volnější. Role jsou sice rozděleny na <a href="https://forum.ubuntu.cz/" class="p-link--external">fóru</a> (administrátoři a moderátoři), <a href="https://wiki.ubuntu.cz/" class="p-link--external">wiki</a> (správci) i v <a href="https://wiki.ubuntu.cz/Lokalizace" class="p-link--external">překladatelském týmu</a>, celkově se naše komunita řídí principy <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Meritokracie" class="p-link--external" target="_blank">meritokracie</a>. To znamená, že rozhodují aktivní členové, kteří jsou ostatními respektováni pro svou práci a „zásluhy“. Všichni se ale samozřejmě řídíme <a href="https://ubuntu.com/community/code-of-conduct" class="p-link--external" target="_blank">pravidly komunity Ubuntu</a>.
......@@ -68,9 +68,9 @@ layout: default
</p>
<h5>Máme relativně velký záběr:</h5>
<ul class="p-list">
<li class="p-list__item is-ticked">pokud Ubuntu sami používáte nebo znáte, můžete se aktivné podílet na <a href="https://forum.ubuntu.cz/" class="p-link--external">podpoře uživatelů na fóru</a>,</li>
<li class="p-list__item is-ticked">pokud Ubuntu sami používáte nebo znáte, můžete se aktivně podílet na <a href="https://forum.ubuntu.cz/" class="p-link--external">podpoře uživatelů na fóru</a>,</li>
<li class="p-list__item is-ticked"><a href="https://wiki.ubuntu.cz/Lokalizace" class="p-link--external">lokalizace</a> (překlad) Ubuntu do češtiny (nebo slovenštiny),</li>
<li class="p-list__item is-ticked">při tvorbě a aktualizaci <a href="https://wiki.ubuntu.cz/" class="p-link--external">komunitní dokumentace</a> můžete čerpat z vlastních zkušenosí i cizojazyčných návodů,</li>
<li class="p-list__item is-ticked">při tvorbě a aktualizaci <a href="https://wiki.ubuntu.cz/" class="p-link--external">komunitní dokumentace</a> můžete čerpat z vlastních zkušeností i cizojazyčných návodů,</li>
<li class="p-list__item is-ticked">chcete-li se naučit s webem, zkuste <a href="https://gitlab.com/UbuntuCZ/ubuntu-cz" class="p-link--external" target="_blank">vylepšit náš web</a> po obsahové, grafické či technické stránce,</li>
<li class="p-list__item is-ticked">pomozte nám Ubuntu propagovat na sociálních sítích (zde je náš <a href="https://floss.social/@UbuntuCZ" class="p-link--external" target="_blank">Mastodon</a> a <a href="https://twitter.com/UbuntuCZSK" class="p-link--external" target="_blank">Twitter</a>),</li>
<li class="p-list__item is-ticked">uvítáme i vaše vlastní nápady.</li>
......
......@@ -20,7 +20,7 @@ layout: default
<section class="p-strip--accent" style="background-color: #e95420;">
<div class="row u-equal-height u-vertically-center">
<div class="col-6">
<ul class="p-inline-images p-inline-images--narrow-margin u-align--center">
<ul class="p-inline-images p-inline-images--narrow-margin p-align--top">
<li class="p-inline-images__item" style="max-width: 4em;">
<img src="{{ 'images/form-factors/icon-laptop.svg' | relative_url }}" alt="laptop" title="Počítač" class="black-to-white">
<br>
......
......@@ -32,7 +32,7 @@ layout: default
<small>
<a href="https://releases.ubuntu.com/{{ site.data.ubuntu_releases.latest.lts.version }}/ubuntu-{{ site.data.ubuntu_releases.latest.lts.version }}-live-server-amd64.iso.torrent">Stáhnout přes BitTorrent</a>
<br>
<a href="http://cdimage.ubuntu.com/releases/{{ site.data.ubuntu_releases.latest.lts.version }}/release">Alternativní obrazy pro další architektury</a>
<a href="https://cdimage.ubuntu.com/releases/{{ site.data.ubuntu_releases.latest.lts.version }}/release">Alternativní obrazy pro další architektury</a>
</small>
</p>
</div>
......@@ -105,7 +105,7 @@ layout: default
<div class="col-6">
<h3>Alternativní platformy</h3>
<p>
Kromě nejbežnějších platforem podporuje Ubuntu také architektury <a href="https://www.ubuntu.com/download/server/arm" class="p-link--external" target="_blank">ARM</a>, <a href="https://www.ubuntu.com/download/server/power" class="p-link--external" target="_blank">Power</a> nebo <a href="https://www.ubuntu.com/download/server/s390x" class="p-link--external" target="_blank">IBM Z a IBM LinuxONE</a>. Infrastrukturu můžete postavit na libovolném hardwaru dle svého výběru.
Kromě nejběžnějších platforem podporuje Ubuntu také architektury <a href="https://www.ubuntu.com/download/server/arm" class="p-link--external" target="_blank">ARM</a>, <a href="https://www.ubuntu.com/download/server/power" class="p-link--external" target="_blank">Power</a> nebo <a href="https://www.ubuntu.com/download/server/s390x" class="p-link--external" target="_blank">IBM Z a IBM LinuxONE</a>. Infrastrukturu můžete postavit na libovolném hardwaru dle svého výběru.
</p>
</div>
</div>
......
......@@ -92,12 +92,12 @@ layout: default
<div class="row">
<div class="col-6">
<h3>
<span style="padding: 2px; background: #000; box-shadow: 4px 0 0 #000, -4px 0 0 #000; box-decoration-break: clone;">
<span class="dark-highlight">
Profesionálně navržené funkce
</span>
</h3>
<p>
<span style="padding: 2px; background: #000; box-shadow: 4px 0 0 #000, -4px 0 0 #000; box-decoration-break: clone;">
<span class="dark-highlight">
Telefony a&nbsp;tablety Ubuntu jsou navrženy s&nbsp;důrazem na detail. Nebyla opomenuta žádná součást a&nbsp;důkladným promyšleným vývojem si prošly všechny obrazovky, včetně té zamykací, či základní aplikace, mezi které patří například aplikace pro psaní zpráv a&nbsp;aplikace hodiny pro nastavování budíků. V&nbsp;prostředí Ubuntu Touch je vše na dosah prstů, ať již děláte se svým zařízením cokoliv.
</span>
</p>
......
......@@ -18,7 +18,7 @@ layout: default
</section>
<section class="p-strip--dark">
<div class="row u-equal-height u-vertically-center">
<div class="row u-equal-height">
<div class="col-4">
<img src="{{ 'images/screenshots/update-launch.png' | relative_url }}" alt="screehshot">
<p>
......
......@@ -10,6 +10,22 @@ img.black-to-white {
filter: brightness(0) invert(1);
}
.p-inline-images.p-align--top .p-inline-images__item {
vertical-align: top;
}
.p-inline-images .p-inline-images__item > a {
display: block;
}
/* Dark highlight for background image section text */
span.dark-highlight {
padding: 2px;
background: #000;
box-shadow: 4px 0 0 #000, -4px 0 0 #000;
box-decoration-break: clone;
}
/*** main navigation ***/
@media (min-width: 772px) {
......
images/screenshots/firefox.png

293 KB | W: | H:

images/screenshots/firefox.png

279 KB | W: | H:

images/screenshots/firefox.png
images/screenshots/firefox.png
images/screenshots/firefox.png
images/screenshots/firefox.png
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
images/screenshots/totem.png

250 KB | W: | H:

images/screenshots/totem.png

588 KB | W: | H:

images/screenshots/totem.png
images/screenshots/totem.png
images/screenshots/totem.png
images/screenshots/totem.png
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment