da.po 18.2 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# andersd <andersd@riseup.net>, 2013
# litr, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12
"POT-Creation-Date: 2014-01-08 16:54+0100\n"
WinterFairy's avatar
WinterFairy committed
13
"PO-Revision-Date: 2013-11-06 09:10+0000\n"
14 15 16 17 18 19 20 21 22
"Last-Translator: andersd <andersd@riseup.net>\n"
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/"
"language/da/)\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
23
#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:23
24
msgid "Tor is ready"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
25 26 27
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:24
28
msgid "You can now access the Internet."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
29 30
msgstr ""

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
#: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:64
#, python-format
msgid ""
"<h1>Help us fix your bug!</h1>\n"
"<p>Read <a href=\"%s\">our bug reporting instructions</a>.</p>\n"
"<p><strong>Do not include more personal information than\n"
"needed!</strong></p>\n"
"<h2>About giving us an email address</h2>\n"
"<p>If you don't mind disclosing some bits of your identity\n"
"to Tails developers, you can provide an email address to\n"
"let us ask more details about the bug. Additionally entering\n"
"a public PGP key enables us to encrypt such future\n"
"communication.</p>\n"
"<p>Anyone who can see this reply will probably infer you are\n"
"a Tails user. Time to wonder how much you trust your\n"
"Internet and mailbox providers?</p>\n"
msgstr ""
"<h1>Hjælp os med at rette dine fejl!</h1>\n"
"<p>Se <a href=\"%s\">vores instruktioner vedrørende rapportering af fejl</a>."
"</p>\n"
"<p><strong>Inkluder ikke flere personlige oplysninger en højest nødvendigt!</"
"strong></p>\n"
"<h2>Om oplysning af din e-mail adresse</h2>\n"
"<p>Hvis du ikke har noget imod at oplyse en del af din identitet til Tails-"
"udviklerne, kan du oplyse din e-mail adresse så vi kan spørge ind til din "
"fejl. Hvis du indtaster din offentlige PGP nøgle, kan vi kryptere fremtidig "
"kommunikation.</p>\n"
"<p>Enhver som kan se dette svar, kan udlede at du bruger Tails. I hvor høj "
"grad kan du stole på din Internet og mail-udbyder?</p>\n"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:136
msgid "OpenPGP encryption applet"
msgstr "OpenPGP krypteringsprogram"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:139
msgid "Exit"
msgstr "Afslut"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:141
msgid "About"
msgstr "Om"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:192
msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
msgstr "Krypter udklipsholderen med _Adgangskode"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:195
msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
msgstr "Signer/Krypter udklipsholderen med offentlig nøgle"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:200
msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
msgstr "Dekrypter/Verificer udklipsholder"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:204
msgid "_Manage Keys"
msgstr "_Administrer nøgler"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:244
msgid "The clipboard does not contain valid input data."
msgstr "Udklipsholderen indeholder ikke gyldigt input data."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
msgid "Unknown Trust"
msgstr "Ukendt troværdighed"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
msgid "Marginal Trust"
msgstr "Marginal troværdighed"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
msgid "Full Trust"
msgstr "Fuld troværdighed"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
msgid "Ultimate Trust"
msgstr "Ultimativ troværdighed"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
msgid "Name"
msgstr "Navn"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
msgid "Key ID"
msgstr "Nøgle ID"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
msgid "Fingerprint:"
msgstr "Fingeraftryk:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
msgid "User ID:"
msgid_plural "User IDs:"
msgstr[0] "Bruger IDere"
msgstr[1] "Bruger IDere"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
msgid "None (Don't sign)"
msgstr "Ingen (Signer ikke)"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
msgid "Select recipients:"
msgstr "Vælg modtagere:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
msgid "Hide recipients"
msgstr "Skjul modtagere:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
msgid ""
"Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
"anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
msgstr ""
"Skjul bruger ID'erne af alle modtagere af en krypteret besked. Ellers kan "
"alle der ser den krypterede besked hvem modtagerne er."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
msgid "Sign message as:"
msgstr "Signer beskeden som:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
msgid "Choose keys"
msgstr "Vælg nøgler"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
msgid "Do you trust these keys?"
msgstr "Stoler du på disse nøgler?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
msgid "The following selected key is not fully trusted:"
msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
msgstr[0] "Stoler ikke fuldt på de følgende nøgler:"
msgstr[1] "Stoler ikke fuldt på de følgende nøgler:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
msgstr[0] ""
"Stoler du tilstrækkeligt på disse nøgler til alligevel at anvende dem?"
msgstr[1] ""
"Stoler du tilstrækkeligt på disse nøgler til alligevel at anvende dem?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
msgid "No keys selected"
msgstr "Ingen nøgler valgte"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
msgid ""
"You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
"encrypt the message, or both."
msgstr ""
"Du skal vælge en privat nøgle til at signere beskeden, eller nogle "
"offentlige nøgler til at kryptere beskeden, eller begge."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
msgid "No keys available"
msgstr "Ingen nøgler tilgængelige"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
msgid ""
"You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
msgstr ""
"Du skal bruge en privat nøgle til at signere beskeder eller en offentlig "
"nøgle til at kryptere dem."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
msgid "GnuPG error"
msgstr "GnuPG fejl"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
msgid "Therefore the operation cannot be performed."
msgstr "Derfor kan denne handling ikke udføres."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
msgid "GnuPG results"
msgstr "GnuPG resultater"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
msgid "Output of GnuPG:"
msgstr "GnuPG's output:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
msgid "Other messages provided by GnuPG:"
msgstr "Andre beskeder udbudt af GnuPG:"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/iceweasel:12
msgid "Tor is not ready"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/iceweasel:13
msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/iceweasel:14
msgid "Start Tor Browser"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/iceweasel:15
msgid "Cancel"
msgstr ""

238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/shutdown_helper_applet:34
msgid "Shutdown Immediately"
msgstr "Luk ned med det samme"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/shutdown_helper_applet:35
msgid "Reboot Immediately"
msgstr "Genstart med det samme"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/shutdown_helper_applet:72
msgid "Shutdown Helper"
msgstr "Slukkehjælper"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:13
msgid "not available"
msgstr "ikke tilgængelig"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:16
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
msgid "Tails"
msgstr "Tails"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:17
msgid "The Amnesic Incognito Live System"
msgstr "Det hukommelsesløse, inkognito live system"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:18
#, python-format
msgid ""
"Build information:\n"
"%s"
msgstr ""
"Information om denne udgave:\n"
"%s"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:20
msgid "About Tails"
msgstr "Om Tails"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
276 277 278
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:115
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:121
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:125
279 280 281
msgid "Your additional software"
msgstr "Dine yderligere programmer"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
282 283
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:116
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:126
284 285
msgid ""
"The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
Tails developers's avatar
Tails developers committed
286 287
"your network connection, try to restart Tails, or read the system log to "
"understand better the problem."
288
msgstr ""
Tails developers's avatar
Tails developers committed
289 290 291
"Opgraderingen fejlede. Dette kan skyldes et netværksproblem. Kontroller "
"venligst din netværksforbindelse, prøv at genstarte Tails, eller læs "
"systemets log for bedre at forstå problemet."
292

Tails developers's avatar
Tails developers committed
293
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:122
294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378
msgid "The upgrade was successful."
msgstr "Opgraderingen lykkedes."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:52
msgid "Synchronizing the system's clock"
msgstr "Synkroniserer systemets ur"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:53
msgid ""
"Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
"Services. Please wait..."
msgstr ""
"Tor behøver et akkurat ur for at fungere korrekt, specielt for skjulte "
"servicer. Vent venligst..."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:87
msgid "Failed to synchronize the clock!"
msgstr "Kunne ikke synkronisere uret!"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:86
#, perl-format
msgid "Unparseable line in %s"
msgstr "Kunne ikke tolke linien i %s"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:113
msgid "atom_str was passed an undefined argument"
msgstr "atom_str blev kaldt med et udefineret argument"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:177
msgid "Empty fetched feed."
msgstr "Tomt hentet feed."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:194
msgid "This version of Tails has known security issues:"
msgstr "Denne version af Tails har følgende kendte sikkerhedsproblemer:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:62
msgid "Starting I2P..."
msgstr "Starter I2P..."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:63
msgid "The I2P router console will be opened on start."
msgstr "I2P router konsollen åbnes ved start."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:82
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:124
msgid "I2P failed to start"
msgstr "I2P kunne ikke start"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:83
msgid ""
"Make sure that you have a working Internet connection, then try to start I2P "
"again."
msgstr ""
"Vær sikker på at din internetforbindelse fungerer, og prøv at starte I2P "
"igen."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:125
msgid ""
"Something went wrong when I2P was starting. Look in the logs in the "
"following directory for more information:"
msgstr ""
"Noget gik galt da I2P startede. Se i log-filen i den følgende mappe for mere "
"information:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:53
msgid "Warning: virtual machine detected!"
msgstr "Advarsel: virtuel maskine detekteret!"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:55
msgid ""
"Both the host operating system and the virtualization software are able to "
"monitor what you are doing in Tails."
msgstr ""
"Både værtsoperativsystemet og virtualiseringssoftwaren har mulighed for at "
"overvåge hvad du foretager dig i Tails."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:57
msgid ""
"<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/"
"virtualization.en.html'>Learn more...</a>"
msgstr ""
"<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/"
"virtualization.en.html'>Læs mere...</a>"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
379
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:57
380 381 382
msgid "error:"
msgstr "fejl:"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
383
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:58
384 385 386
msgid "Error"
msgstr "Fejl"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
387
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:67
388 389 390
msgid "warning:"
msgstr "advarsel:"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
391
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:68
392 393 394
msgid "Warning"
msgstr "Advarsel"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
395
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:77
396 397 398
msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
msgstr "Er du sikker på at du vil starte den Usikre Browser?"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
399
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:79
400 401 402 403 404 405 406 407 408
msgid ""
"Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use "
"the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
"register to activate your Internet connection."
msgstr ""
"Netværksaktivitet fra den Usikre Browser er <b>ikke anonym</b>. Anvend kun "
"den Usikre Browser om nødvendigt, hvis du eksempelvis skal logge ind eller "
"registrere for at aktivere din internetforbindelse."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
409
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:80
410 411 412
msgid "_Launch"
msgstr "_Start"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
413
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:81
414 415 416
msgid "_Exit"
msgstr "_Afslut"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
417
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:91
418 419 420
msgid "Starting the Unsafe Browser..."
msgstr "Starter den Usikre Browser..."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
421
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:92
422 423 424
msgid "This may take a while, so please be patient."
msgstr "Dette kan tage et stykke tid, vær venligst tålmodig."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
425
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:110
426 427 428
msgid "Failed to setup chroot."
msgstr "Kunne ikke indstille chroot."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
429
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:184
430 431 432 433
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
msgid "Unsafe Browser"
msgstr "Usikker Browser"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
434
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:224
435 436 437
msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
msgstr "Afslutter den Usikre Browser"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
438
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:225
439 440 441 442 443 444 445
msgid ""
"This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
"is properly shut down."
msgstr ""
"Dette kan tage et stykke tid, og du må ikke genstarte den Usikre Browser "
"indtil den er helt lukket ned."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
446
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:237
447 448 449
msgid "Failed to restart Tor."
msgstr "Kunne ikke genstarte Tor."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
450
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:245
451 452 453 454 455
msgid ""
"Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
"retry in a while."
msgstr "En anden Usikker Browser kører, eller ryddes op. Forsøg igen om lidt."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
456
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:258
457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475
msgid ""
"No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
"NetworkManager."
msgstr ""
"Ingen DNS server kunne findes gennem DHCP eller den manuelle konfiguration i "
"Netværksmanageren."

#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
msgid "TrueCrypt will soon be removed from Tails"
msgstr "TrueCrypt fjernes snart fra Tails"

#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
msgid ""
"TrueCrypt will soon be removed from Tails due to license and development "
"concerns."
msgstr ""
"TrueCrypt fjernes snart fra Tails på grund af bekymringer over licens og "
"udvikling."

476 477
#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
msgid "Report an error"
WinterFairy's avatar
WinterFairy committed
478
msgstr "Rapportér en fejl"
479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522

#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Tails_documentation.desktop.in.h:1
msgid "Tails documentation"
msgstr "Tails dokumentation"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p.desktop.in.h:1
msgid "Anonymous overlay network "
msgstr "Anonymt overlejringsnetværk"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p.desktop.in.h:2
msgid "i2p"
msgstr "i2p"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p.desktop.in.h:3
msgid "Anonymous overlay network"
msgstr "Anonymt overlejringsnetværk"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-reboot.desktop.in.h:1
msgid "Reboot"
msgstr "Genstart"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-reboot.desktop.in.h:2
msgid "Immediately reboot computer"
msgstr "Sluk computeren med det samme"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-shutdown.desktop.in.h:1
msgid "Power Off"
msgstr "Luk ned"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-shutdown.desktop.in.h:2
msgid "Immediately shut down computer"
msgstr "Luk computeren ned med det samme"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
msgstr "Surf på internettet uden anonymitet"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:3
msgid "Unsafe Web Browser"
msgstr "Usikker webbrowser"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:2
msgid "Tails specific tools"
msgstr "Specifikke værktøjer i Tails"