cy.po 25.2 KB
Newer Older
Tails developers's avatar
Tails developers committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# huwwaters <huwwaters@gmail.com>, 2014
# littlegreykida <theinfinitygap@gmail.com>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
anonym's avatar
anonym committed
12
"POT-Creation-Date: 2016-06-06 14:26+0200\n"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
13
"PO-Revision-Date: 2014-04-30 09:10+0000\n"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
"Last-Translator: runasand <runa.sandvik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Welsh (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/"
"language/cy/)\n"
"Language: cy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1) ? 0 : (n==2) ? 1 : (n != 8 && n != "
"11) ? 2 : 3;\n"

intrigeri's avatar
intrigeri committed
24
#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:39
Tails developers's avatar
Tails developers committed
25 26 27
msgid "Tor is ready"
msgstr "Mae Tor yn barod"

intrigeri's avatar
intrigeri committed
28
#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:40
Tails developers's avatar
Tails developers committed
29 30 31
msgid "You can now access the Internet."
msgstr "Yn awr, gallwch cysylltu a'r We."

intrigeri's avatar
intrigeri committed
32
#: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:65
Tails developers's avatar
Tails developers committed
33
#, fuzzy, python-format
Tails developers's avatar
Tails developers committed
34 35 36 37 38 39
msgid ""
"<h1>Help us fix your bug!</h1>\n"
"<p>Read <a href=\"%s\">our bug reporting instructions</a>.</p>\n"
"<p><strong>Do not include more personal information than\n"
"needed!</strong></p>\n"
"<h2>About giving us an email address</h2>\n"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
40 41 42 43 44 45 46 47 48
"<p>\n"
"Giving us an email address allows us to contact you to clarify the problem. "
"This\n"
"is needed for the vast majority of the reports we receive as most reports\n"
"without any contact information are useless. On the other hand it also "
"provides\n"
"an opportunity for eavesdroppers, like your email or Internet provider, to\n"
"confirm that you are using Tails.\n"
"</p>\n"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
msgstr ""
"<h1>Helpwch ni atgyweirio'ch byg!</h1>\n"
"<p>Darllenwch <a href=\"%s\">ein cyfarwyddiadau i adroddi bygiau</a>.</p>\n"
"<p><strong>Peidiwch cynnwys fwy o gwybodaeth personol \n"
"nag sydd rhaid!</strong></p>\n"
"<h2>Amdan rhoi eich cyfeiriad e-bost</h2>\n"
"<p>Os nad ydych yn poeni rhoi rhai rhannau o'ch hunaniaeth\n"
"i'r datblygwyr Tails, gallwch rhoi e-bost i adael i ninnau ofyn\n"
"am fwy o wybodaeth am y byg. Hefyd, wrth gynnwys allwedd\n"
"PGP cyhoeddus, gallen ni amgryptio unrhyw cyfarthrebiad\n"
"dyfodol.</p>\n"
"<p>Bydd unrhyw un sydd gallu darllen y neges hon yn ôl pob tebyg \n"
"yn tybu eich fod yn defnyddwyr Tails. Amser feddwl am faint o\n"
"ymddiriediaeth rydych yn rhoi i'ch datparwyr We ac e-bost?</p>\n"

anonym's avatar
anonym committed
64
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:17
Tails developers's avatar
Tails developers committed
65 66 67
msgid "Persistence is disabled for Electrum"
msgstr ""

anonym's avatar
anonym committed
68
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:19
Tails developers's avatar
Tails developers committed
69 70 71 72 73 74
msgid ""
"When you reboot Tails, all of Electrum's data will be lost, including your "
"Bitcoin wallet. It is strongly recommended to only run Electrum when its "
"persistence feature is activated."
msgstr ""

anonym's avatar
anonym committed
75
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:21
Tails developers's avatar
Tails developers committed
76
msgid "Do you want to start Electrum anyway?"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
77 78
msgstr ""

anonym's avatar
anonym committed
79
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:23
anonym's avatar
anonym committed
80
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:37
anonym's avatar
anonym committed
81
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:41
Tails developers's avatar
Tails developers committed
82 83 84
msgid "_Launch"
msgstr "_Llwythwch"

anonym's avatar
anonym committed
85
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:24
anonym's avatar
anonym committed
86
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:38
anonym's avatar
anonym committed
87
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:42
Tails developers's avatar
Tails developers committed
88 89 90
msgid "_Exit"
msgstr "_Gadael"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:136
msgid "OpenPGP encryption applet"
msgstr "Rhaglennig amgryptio OpenPGP"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:139
msgid "Exit"
msgstr "Gadael"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:141
msgid "About"
msgstr "Ynghylch"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:192
msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
msgstr "Amgryptiwch y Clipfwrdd gydag _cyfrinair"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:195
msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
msgstr "Llofnodi/Amgryptio'r Clipfwrdd efo Allweddi_Cyhoeddus"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:200
msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
msgstr "Dadgryptio/Gwirio'r Clipfwrdd"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:204
msgid "_Manage Keys"
msgstr "Rheoli Allweddi"

anonym's avatar
anonym committed
119 120 121 122 123
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:208
msgid "_Open Text Editor"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:252
Tails developers's avatar
Tails developers committed
124 125 126
msgid "The clipboard does not contain valid input data."
msgstr "Nid yw'r clipfwrdd yn cynnwys data mewnbwn ddilys."

anonym's avatar
anonym committed
127 128 129
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:307
Tails developers's avatar
Tails developers committed
130 131 132
msgid "Unknown Trust"
msgstr "Ymddiriediaeth anhysbys"

anonym's avatar
anonym committed
133
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:309
Tails developers's avatar
Tails developers committed
134 135 136
msgid "Marginal Trust"
msgstr "Ymddiriediaeth ymylol"

anonym's avatar
anonym committed
137
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:311
Tails developers's avatar
Tails developers committed
138 139 140
msgid "Full Trust"
msgstr "Ymddiriediaeth llawn"

anonym's avatar
anonym committed
141
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:313
Tails developers's avatar
Tails developers committed
142 143 144
msgid "Ultimate Trust"
msgstr "Ymddiriediaeth terfynol"

anonym's avatar
anonym committed
145
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:366
Tails developers's avatar
Tails developers committed
146 147 148
msgid "Name"
msgstr "Enw"

anonym's avatar
anonym committed
149
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:367
Tails developers's avatar
Tails developers committed
150 151 152
msgid "Key ID"
msgstr "ID Allweddol"

anonym's avatar
anonym committed
153
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:368
Tails developers's avatar
Tails developers committed
154 155 156
msgid "Status"
msgstr "Statws"

anonym's avatar
anonym committed
157
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:400
Tails developers's avatar
Tails developers committed
158 159 160
msgid "Fingerprint:"
msgstr "Olion Bysedd:"

anonym's avatar
anonym committed
161
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:403
Tails developers's avatar
Tails developers committed
162 163 164 165 166 167 168
msgid "User ID:"
msgid_plural "User IDs:"
msgstr[0] "ID Defnyddiwr:"
msgstr[1] "IDau Defnyddiwr:"
msgstr[2] "IDau Defnyddiwr:"
msgstr[3] "IDau Defnyddiwr:"

anonym's avatar
anonym committed
169
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:433
Tails developers's avatar
Tails developers committed
170 171 172
msgid "None (Don't sign)"
msgstr "Ddim (Peidiwch llofnodi)"

anonym's avatar
anonym committed
173
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
Tails developers's avatar
Tails developers committed
174 175 176
msgid "Select recipients:"
msgstr "Dewiswch derbynwyr:"

anonym's avatar
anonym committed
177
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
Tails developers's avatar
Tails developers committed
178 179 180
msgid "Hide recipients"
msgstr "Cyddiwch derbynwyr"

anonym's avatar
anonym committed
181
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:507
Tails developers's avatar
Tails developers committed
182 183 184 185 186 187 188
msgid ""
"Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
"anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
msgstr ""
"Cyddiwch yr IDau o phob derbynwr o neges amgryptiedig. Neu gall unrhyw un "
"sy'n gweld y neges amlgryptiedig gallu gweld pwy yw'r derbynwyr."

anonym's avatar
anonym committed
189
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:513
Tails developers's avatar
Tails developers committed
190 191 192
msgid "Sign message as:"
msgstr "Llofnodwch y neges fel:"

anonym's avatar
anonym committed
193
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:517
Tails developers's avatar
Tails developers committed
194 195 196
msgid "Choose keys"
msgstr "Dewiswch allweddi"

anonym's avatar
anonym committed
197
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:557
Tails developers's avatar
Tails developers committed
198 199 200
msgid "Do you trust these keys?"
msgstr "Ydych chi'n ymddiried yn yr allweddi rhain?"

anonym's avatar
anonym committed
201
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:560
Tails developers's avatar
Tails developers committed
202 203 204 205 206 207 208
msgid "The following selected key is not fully trusted:"
msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
msgstr[0] "Nid yw'r allwedd hon yn hollol ymddiriedig:"
msgstr[1] "Nid yw'r allweddi hyn yn hollol ymddiriedig:"
msgstr[2] "Nid yw'r allweddi hyn yn hollol ymddiriedig:"
msgstr[3] "Nid yw'r allweddi hyn yn hollol ymddiriedig:"

anonym's avatar
anonym committed
209
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:578
Tails developers's avatar
Tails developers committed
210 211 212 213 214 215 216
msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
msgstr[0] "Ydych chi'n ymddirio digon yn yr allwedd hon i'w ddefnyddio?"
msgstr[1] "Ydych chi'n ymddirio digon yn yr allweddi hyn i'w ddefnyddio?"
msgstr[2] "Ydych chi'n ymddirio digon yn yr allweddi hyn i'w ddefnyddio?"
msgstr[3] "Ydych chi'n ymddirio digon yn yr allweddi hyn i'w ddefnyddio?"

anonym's avatar
anonym committed
217
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:591
Tails developers's avatar
Tails developers committed
218 219 220
msgid "No keys selected"
msgstr "Ddim allweddi wedi'i ddewis"

anonym's avatar
anonym committed
221
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:593
Tails developers's avatar
Tails developers committed
222 223 224 225 226 227 228
msgid ""
"You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
"encrypt the message, or both."
msgstr ""
"Maen rhaid i chithau dewis allwedd preifat i llofnodi'r neges, neu rhai "
"allweddi gyhoeddus i amgryptio'r neges, neu'r ddwy."

anonym's avatar
anonym committed
229
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:621
Tails developers's avatar
Tails developers committed
230 231 232
msgid "No keys available"
msgstr "Ddim allweddi ar gael"

anonym's avatar
anonym committed
233
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:623
Tails developers's avatar
Tails developers committed
234 235 236 237 238 239
msgid ""
"You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
msgstr ""
"Rydych chi angen allwedd preifat i llofnodi negeseuon, neu allwedd gyhoeddus "
"i amgryptio negeseuon."

anonym's avatar
anonym committed
240
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:751
Tails developers's avatar
Tails developers committed
241 242 243
msgid "GnuPG error"
msgstr "Gwall GnuPG"

anonym's avatar
anonym committed
244
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:772
Tails developers's avatar
Tails developers committed
245 246 247
msgid "Therefore the operation cannot be performed."
msgstr "Felly, ni all yr gweithred fynd ymlaen."

anonym's avatar
anonym committed
248
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:822
Tails developers's avatar
Tails developers committed
249 250 251
msgid "GnuPG results"
msgstr "Canlyniadau GnuPG"

anonym's avatar
anonym committed
252
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:828
Tails developers's avatar
Tails developers committed
253 254 255
msgid "Output of GnuPG:"
msgstr "Allbwn o GnuPG"

anonym's avatar
anonym committed
256
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:853
Tails developers's avatar
Tails developers committed
257 258 259
msgid "Other messages provided by GnuPG:"
msgstr "Negeseuon eraill a ddarperir gan GnuPG:"

anonym's avatar
anonym committed
260
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:27
anonym's avatar
anonym committed
261 262 263
msgid "The <b>Claws Mail</b> persistence feature is activated."
msgstr ""

anonym's avatar
anonym committed
264
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:29
anonym's avatar
anonym committed
265 266 267 268 269 270
msgid ""
"If you have emails saved in <b>Claws Mail</b>, you should <a href='https://"
"tails.boum.org/doc/anonymous_internet/claws_mail_to_icedove'>migrate your "
"data</a> before starting <b>Icedove</b>."
msgstr ""

anonym's avatar
anonym committed
271
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:34
anonym's avatar
anonym committed
272 273 274 275 276 277 278
msgid ""
"If you already migrated your emails to <b>Icedove</b>, you should <a "
"href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
"claws_mail_to_icedove#delete'>delete all your <b>Claws Mail</b> data</a> to "
"remove this warning."
msgstr ""

intrigeri's avatar
intrigeri committed
279 280 281
#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:71
msgid "Restart"
msgstr ""
Tails developers's avatar
Tails developers committed
282

intrigeri's avatar
intrigeri committed
283 284 285
#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:74
msgid "Power Off"
msgstr "Pŵer bant"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
286

Tails developers's avatar
Tails developers committed
287
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:16
Tails developers's avatar
Tails developers committed
288 289 290
msgid "not available"
msgstr "ddim ar gael"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
291
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:19
Tails developers's avatar
Tails developers committed
292 293 294 295
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
msgid "Tails"
msgstr "Tails"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
296
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:24
Tails developers's avatar
Tails developers committed
297 298 299
msgid "The Amnesic Incognito Live System"
msgstr "Y System Cyddiad Collcof Fyw"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
300
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:25
Tails developers's avatar
Tails developers committed
301 302 303 304 305 306 307 308
#, python-format
msgid ""
"Build information:\n"
"%s"
msgstr ""
"Gwybodaeth adeilad:\n"
"%s"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
309
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:27
Tails developers's avatar
Tails developers committed
310
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:1
Tails developers's avatar
Tails developers committed
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
msgid "About Tails"
msgstr "Amdan Tails"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:118
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:124
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:128
msgid "Your additional software"
msgstr "Eich meddalwedd ychwanegol"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:119
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:129
msgid ""
"The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
"your network connection, try to restart Tails, or read the system log to "
"understand better the problem."
msgstr ""
"Methwyd y uwchraddiad. Efallai mae hyn oherwydd broblem rhwydwaith. Gwiriwch "
"eich cysylltiad rhwydwaith, ceisiwch ailddechrau Tails, neu ddarllenwch y "
"cyfnod system i ddeall y broblem yn well."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:125
msgid "The upgrade was successful."
msgstr "Roedd yr uwchraddiad yn llwyddianus."

anonym's avatar
anonym committed
335
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:52
Tails developers's avatar
Tails developers committed
336 337 338
msgid "Synchronizing the system's clock"
msgstr "Cydsoni cloc y system"

anonym's avatar
anonym committed
339
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:53
Tails developers's avatar
Tails developers committed
340 341 342 343 344 345 346
msgid ""
"Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
"Services. Please wait..."
msgstr ""
"Mae Tor angen cloc cywir i gweithio'n iawn, yn enwedig Gwasanaethau Cydd. "
"Arhoswch funud, os gwelwch yn dda..."

anonym's avatar
anonym committed
347
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:87
Tails developers's avatar
Tails developers committed
348 349 350
msgid "Failed to synchronize the clock!"
msgstr "Methu cysoni'r cloc!"

intrigeri's avatar
intrigeri committed
351
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:146
Tails developers's avatar
Tails developers committed
352 353 354
msgid "This version of Tails has known security issues:"
msgstr "Mae gan y fersiwn yma o Tails problemau diogelwich hysbys:"

intrigeri's avatar
intrigeri committed
355 356 357 358
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:156
msgid "Known security issues"
msgstr ""

anonym's avatar
anonym committed
359
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:52
Tails developers's avatar
Tails developers committed
360 361 362 363
#, sh-format
msgid "Network card ${nic} disabled"
msgstr "Cerdyn rhwydwaith ${nic} wedi'i analluogi"

anonym's avatar
anonym committed
364
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:53
intrigeri's avatar
intrigeri committed
365
#, fuzzy, sh-format
Tails developers's avatar
Tails developers committed
366 367 368
msgid ""
"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is "
"temporarily disabled.\n"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
369
"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
370 371 372 373 374 375 376
msgstr ""
"Wnaeth ffugio MAC fethu i'r cerdyn rhwydwaith ${nic_name} (${nic}) felly mae "
"hi wedi'i analluogi am y tro.\n"
"Efallai bydden well gennych chi ailgychwyn Tails ac analluogi ffugio MAC. "
"Gwelwch y <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/"
"startup_options/mac_spoofing.en.html'>dogfenniaeth Saesneg</a>."

anonym's avatar
anonym committed
377
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:62
Tails developers's avatar
Tails developers committed
378 379 380
msgid "All networking disabled"
msgstr "Pob rhwydweithiau wedi'i analluogi"

anonym's avatar
anonym committed
381
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:63
intrigeri's avatar
intrigeri committed
382
#, fuzzy, sh-format
Tails developers's avatar
Tails developers committed
383 384 385
msgid ""
"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error "
"recovery also failed so all networking is disabled.\n"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
386
"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
387 388 389 390 391 392 393
msgstr ""
"Wnaeth ffugio MAC fethu i'r cerdyn rhwydwaith ${nic_name} (${nic}). Wnaeth "
"adferiad gwall hefyd fethu, felly mae rhwydweithio wedi'i alluogi.\n"
"Efallai bydden well gennych chi ailgychwyn Tails ac analluogi ffugio MAC. "
"Gwelwch y <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/"
"startup_options/mac_spoofing.en.html'>dogfenniaeth Saesneg</a>."

anonym's avatar
anonym committed
394 395
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:24
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:27
Tails developers's avatar
Tails developers committed
396 397 398
msgid "error:"
msgstr "gwall:"

anonym's avatar
anonym committed
399 400
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:25
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:28
Tails developers's avatar
Tails developers committed
401 402 403
msgid "Error"
msgstr "Gwall"

anonym's avatar
anonym committed
404
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:45
Tails developers's avatar
Tails developers committed
405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426
msgid ""
"<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
"\n"
"Make sure this system satisfies the requirements for running Tails.\n"
"See file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
"\n"
"Try to restart Tails to check for upgrades again.\n"
"\n"
"Or do a manual upgrade.\n"
"See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
msgstr ""
"<b>Does ddim digon o atgof i gwirio am uwchraddau.</b>\n"
"\n"
"Byddwch yn siwr mae'r system hyn yn cwrdd a'r gofynion i rhedeg Tails.\n"
"Gwelwch file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html - "
"yn Saesneg\n"
"\n"
"Ceisiwch ailgychwyn Tails i edrych am uwchraddiau eto.\n"
"\n"
"Neu gwnewch uwchraddiad â llaw.\n"
"Gwelwch https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual - yn Saesneg"

anonym's avatar
anonym committed
427
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:67
Tails developers's avatar
Tails developers committed
428 429 430
msgid "Warning: virtual machine detected!"
msgstr "Rhybydd: peiriant rhithwyr wedi'i canfod!"

anonym's avatar
anonym committed
431
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:69
Tails developers's avatar
Tails developers committed
432 433 434 435 436 437 438
msgid ""
"Both the host operating system and the virtualization software are able to "
"monitor what you are doing in Tails."
msgstr ""
"Gall y system weithredu a'r meddalwedd rhithwir gallu monitro beth yr ydych "
"yn gwneud yn Tails."

anonym's avatar
anonym committed
439
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:72
intrigeri's avatar
intrigeri committed
440 441 442 443
#, fuzzy
msgid "Warning: non-free virtual machine detected!"
msgstr "Rhybydd: peiriant rhithwyr wedi'i canfod!"

anonym's avatar
anonym committed
444
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:74
Tails developers's avatar
Tails developers committed
445
#, fuzzy
Tails developers's avatar
Tails developers committed
446
msgid ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
447 448 449 450
"Both the host operating system and the virtualization software are able to "
"monitor what you are doing in Tails. Only free software can be considered "
"trustworthy, for both the host operating system and the virtualization "
"software."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
451
msgstr ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
452 453 454
"Gall y system weithredu a'r meddalwedd rhithwir gallu monitro beth yr ydych "
"yn gwneud yn Tails."

anonym's avatar
anonym committed
455
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:79
intrigeri's avatar
intrigeri committed
456
msgid "Learn more"
anonym's avatar
anonym committed
457
msgstr ""
Tails developers's avatar
Tails developers committed
458

anonym's avatar
anonym committed
459
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:40
460 461 462
msgid "Tor is not ready"
msgstr "Nid yw Tor yn barod"

anonym's avatar
anonym committed
463
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:41
464 465 466
msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
msgstr "Nid yw Tor yn barod. Dechrau Tor beth bynnag?"

anonym's avatar
anonym committed
467
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:42
468 469 470
msgid "Start Tor Browser"
msgstr "Cychwyn Porwr Tor"

anonym's avatar
anonym committed
471
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
472 473 474
msgid "Cancel"
msgstr "Canslo"

anonym's avatar
anonym committed
475
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:38
Tails developers's avatar
Tails developers committed
476 477 478
msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
msgstr "Ydych chi wir eisiau llwytho'r porwr anniogel?"

anonym's avatar
anonym committed
479
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:40
intrigeri's avatar
intrigeri committed
480
#, fuzzy
Tails developers's avatar
Tails developers committed
481
msgid ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
482 483
"Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>.\\nOnly "
"use the Unsafe Browser if necessary, for example\\nif you have to login or "
Tails developers's avatar
Tails developers committed
484 485 486 487 488 489 490
"register to activate your Internet connection."
msgstr ""
"<b>Nid</b> yw gweithgarwch rhwydwaith o fewn y porwr anniogel yn "
"<b>anhysbys</b>. Ddim ond defnyddio'r porwr os mae hi'n angenrheidiol, er "
"engraifft os maen rhaid i chithai fewngofnodi neu gofrestru er mwyn llwytho "
"eich cysylltiad We. "

anonym's avatar
anonym committed
491
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:51
Tails developers's avatar
Tails developers committed
492 493 494
msgid "Starting the Unsafe Browser..."
msgstr "Dechrau'r porwr anniogel..."

anonym's avatar
anonym committed
495
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:52
Tails developers's avatar
Tails developers committed
496 497 498 499 500
msgid "This may take a while, so please be patient."
msgstr ""
"Efallai bydd hyn yn cymryd tipyn o amser, felly byddwch yn amineddgar, os "
"gwelwch yn dda."

anonym's avatar
anonym committed
501
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:57
Tails developers's avatar
Tails developers committed
502 503 504
msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
msgstr "Yn cae lawr y porwr anniogel..."

anonym's avatar
anonym committed
505
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:58
Tails developers's avatar
Tails developers committed
506 507 508 509 510 511 512
msgid ""
"This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
"is properly shut down."
msgstr ""
"Efallai bydd hyn yn cymryd tipyn o amser. Ni allwch ailgychwyn y porwr "
"anniogel tan ei fod wedi'i cau lawr yn iawn."

anonym's avatar
anonym committed
513
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:70
Tails developers's avatar
Tails developers committed
514 515 516
msgid "Failed to restart Tor."
msgstr "Methu ailgychwyn Tor."

anonym's avatar
anonym committed
517
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:84
Tails developers's avatar
Tails developers committed
518 519 520 521
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
msgid "Unsafe Browser"
msgstr "Porwr anniogel"

anonym's avatar
anonym committed
522
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:92
Tails developers's avatar
Tails developers committed
523 524 525 526 527 528 529
msgid ""
"Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
"retry in a while."
msgstr ""
"Mae porwr anniogel arall yn rhedeg, neu yn cael ei daclyso. Ceisiwch eto "
"mewn funud neu ddwy."

anonym's avatar
anonym committed
530
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
Tails developers's avatar
Tails developers committed
531 532 533 534 535
msgid ""
"NetworkManager passed us garbage data when trying to deduce the clearnet DNS "
"server."
msgstr ""

anonym's avatar
anonym committed
536
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:114
Tails developers's avatar
Tails developers committed
537 538 539 540 541 542 543
msgid ""
"No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
"NetworkManager."
msgstr ""
"Doedd ddim gwasanaethwr DNS wedi'i sicrhau trwy DHCP, na trwy ffyrffweddiad "
"â llaw yn NetworkManager."

anonym's avatar
anonym committed
544
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:122
Tails developers's avatar
Tails developers committed
545 546 547
msgid "Failed to setup chroot."
msgstr "Methu sefydlu'r croot."

anonym's avatar
anonym committed
548
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:128
Tails developers's avatar
Tails developers committed
549 550 551 552
#, fuzzy
msgid "Failed to configure browser."
msgstr "Methu ailgychwyn Tor."

anonym's avatar
anonym committed
553
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:133
Tails developers's avatar
Tails developers committed
554 555 556 557
#, fuzzy
msgid "Failed to run browser."
msgstr "Methu ailgychwyn Tor."

anonym's avatar
anonym committed
558
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:34
Tails developers's avatar
Tails developers committed
559 560 561
msgid "I2P failed to start"
msgstr "Methu dechrau I2P"

anonym's avatar
anonym committed
562
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:35
Tails developers's avatar
Tails developers committed
563 564 565 566 567 568 569 570
#, fuzzy
msgid ""
"Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/i2p "
"for more information."
msgstr ""
"Wnaeth rhywbeth mynd yn anghywir pan roedd I2P yn llwytho. Am fwy o "
"wybodaeth, edrychwch yn y cofnodau yn yr gyfeiriadur hon:"

anonym's avatar
anonym committed
571
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:52
Tails developers's avatar
Tails developers committed
572 573 574 575
#, fuzzy
msgid "I2P's router console is ready"
msgstr "Bydd consol llwybrydd I2P yn agor wrth llwythi."

anonym's avatar
anonym committed
576
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:53
anonym's avatar
anonym committed
577 578 579
#, fuzzy
msgid "You can now access I2P's router console in the I2P Browser."
msgstr "Yn awr, gallwch cysylltu a'r We."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
580

anonym's avatar
anonym committed
581
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:58
Tails developers's avatar
Tails developers committed
582 583 584 585
#, fuzzy
msgid "I2P is not ready"
msgstr "Nid yw Tor yn barod"

anonym's avatar
anonym committed
586
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:59
Tails developers's avatar
Tails developers committed
587
msgid ""
anonym's avatar
anonym committed
588 589 590
"Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console in the "
"I2P Browser or the logs in /var/log/i2p for more information. Reconnect to "
"the network to try again."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
591 592
msgstr ""

anonym's avatar
anonym committed
593
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:71
Tails developers's avatar
Tails developers committed
594 595 596 597
#, fuzzy
msgid "I2P is ready"
msgstr "Mae Tor yn barod"

anonym's avatar
anonym committed
598
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:72
Tails developers's avatar
Tails developers committed
599 600 601
#, fuzzy
msgid "You can now access services on I2P."
msgstr "Yn awr, gallwch cysylltu a'r We."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615

#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
msgid "Report an error"
msgstr "Adrodd gwall"

#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/tails-documentation.desktop.in.h:1
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:1
msgid "Tails documentation"
msgstr "Dogfennaeth Tails"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:2
msgid "Learn how to use Tails"
msgstr "Dysgwch sut i ddefnyddio Tails"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
616 617 618
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Anonymous overlay network browser"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
619 620
msgstr "Rhwydwaith troshaen anhysbys"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
621 622 623 624
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:2
#, fuzzy
msgid "I2P Browser"
msgstr "Porwr anniogel"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
625

Tails developers's avatar
Tails developers committed
626 627 628 629 630
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
#, fuzzy
msgid "Learn more about Tails"
msgstr "Dysgwch sut i ddefnyddio Tails"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Tor Browser"
msgstr "Cychwyn Porwr Tor"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:2
#, fuzzy
msgid "Anonymous Web Browser"
msgstr "Porwr We anniogel"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
msgstr "Porwch yr We heb anhysbysrwydd"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:3
msgid "Unsafe Web Browser"
msgstr "Porwr We anniogel"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:2
msgid "Tails specific tools"
msgstr "Teclynau penodol Tails"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
652

intrigeri's avatar
intrigeri committed
653 654 655 656 657 658
#~ msgid "Shutdown Immediately"
#~ msgstr "Cau lawr ar unwaith"

#~ msgid "Reboot Immediately"
#~ msgstr "Ailgychwynwch ar unwaith"

anonym's avatar
anonym committed
659 660 661
#~ msgid "Shutdown Helper"
#~ msgstr "Cynorthwydd cau lawr"

intrigeri's avatar
intrigeri committed
662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675
#~ msgid "Network connection blocked?"
#~ msgstr "Cysylltiad rhwydwaith wedi'i wahardd?"

#~ msgid ""
#~ "It looks like you are blocked from the network. This may be related to "
#~ "the MAC spoofing feature. For more information, see the <a href=\\"
#~ "\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/"
#~ "mac_spoofing.en.html#blocked\\\">MAC spoofing documentation</a>."
#~ msgstr ""
#~ "Mae'n edrych fel yr ydych wedi ei wahardd o'r rhwydwaith. Efallai mae hyn "
#~ "oherwydd y nodwedd ffugio MAC. Am fwy o wybodaeth, gwelwch <a href=\\"
#~ "\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/"
#~ "mac_spoofing.en.html#blocked\\\">dogfenniaeth ffugio MAC Saesneg</a>."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
676 677 678 679 680 681 682 683 684 685
#~ msgid "Starting I2P..."
#~ msgstr "Yn dechrau I2P..."

#~ msgid ""
#~ "Make sure that you have a working Internet connection, then try to start "
#~ "I2P again."
#~ msgstr ""
#~ "Gwnewch yn siwr eich bod chi gyda cysylltiad We sy'n gweithio, wedyn "
#~ "triwch dechrau I2P eto."

anonym's avatar
anonym committed
686 687 688 689 690 691 692
#~ msgid ""
#~ "<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/"
#~ "virtualization.en.html'>Learn more...</a>"
#~ msgstr ""
#~ "<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/"
#~ "virtualization.en.html'>Dysgwch fwy yn Saesneg...</a>"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
693 694 695
#~ msgid "TrueCrypt will soon be removed from Tails"
#~ msgstr "Bydd Tails yn cael gwared o TrueCrypt yn fuan"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707
#~ msgid ""
#~ "TrueCrypt will soon be removed from Tails due to license and development "
#~ "concerns."
#~ msgstr ""
#~ "Bydd Tails yn cael gwared o TrueCrypt yn fuan oherwydd pryderon "
#~ "datblygiadwy ac trwydded."

#~ msgid "i2p"
#~ msgstr "i2p"

#~ msgid "Anonymous overlay network"
#~ msgstr "Rhwydwaith troshaen anhysbys"
anonym's avatar
anonym committed
708 709 710 711 712 713 714 715 716

#~ msgid "Reboot"
#~ msgstr "Ailgychwyn"

#~ msgid "Immediately reboot computer"
#~ msgstr "Ailgychwynwch y cyfrifiadur ar unwaith"

#~ msgid "Immediately shut down computer"
#~ msgstr "Cau lawr y cyfrifiadur ar unwaith"