leefpatroon_retrieve.js 1.25 KB
Newer Older
1 2 3 4
/* leefpatroon_retrieve.js wordt aangeroepen in leefpatroon.php
 * showActivity wordt gebruikt in de onChange select waarde in leefpatroon_popup.php
 */

5
function showActivity(str) {
6
  //howActivity gaat eerst kijken of de str parameter leeg is, zo ja dan maakt het txtMsg leeg.
7 8 9 10 11 12
  if (str == "") {
    document.getElementById("txtMsg").innerHTML = "";
    return;
  } else { 
    if (window.XMLHttpRequest) {
      // code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
13
      xmlhttp = new XMLHttpRequest(); // request without page refresh
14 15
    } else {
      // code for IE6, IE5
16
      xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); // request without page refresh
17 18 19
    }
    xmlhttp.onreadystatechange = function() {
      if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) {
20
        // laat de standaard tekst zien van txtMsg op leefpatroon_popup.php
21 22 23
        document.getElementById("txtMsg").innerHTML = xmlhttp.responseText;
      }
    };
24 25
    // opent de retrieve_leefpatroon.php en stuurt een GET mee met q= en de str waarde
    xmlhttp.open("GET","modules/Leefpatroon/retrieve_leefpatroon.php?q="+str,true); // true, wanneer onreadystatechange klaar is
26 27 28
    xmlhttp.send();
  }
}