Commit 18a2bb08 authored by Harry Míchal's avatar Harry Míchal 😅

Add text for the aboutme section

parent 1763f706
---
title: "Něco o "
title: "Nejsem hobit"
date: 24/02/2020
draft: true
draft: false
---
Jmenuji se Ondřej Míchal.
Bohužel nejsem hobit, no. Ale minimálně jsem pohodlný jako oni. Jmenuji se
Ondřej Míchal a aktuálně studuji obor Informační Technologie na [FIT VUT](https://www.fit.vut.cz)
Brno. V současné době pracuju jako stážista v [Red Hatu](https://www.redhat.com/en/global/czech-republic) v Desktop týmu.
Takže pravidelně přicházím do styku s projekty jako [Fedora](https://getfedora.org)
nebo [GNOME](https://www.gnome.org).
Takže asi je vidět, že jsem programátor, ale kromě toho jsem taky muzikant,
fanoušek mangy & anime a tak trochu gamer (hlavně RPGčka). Když poslouchám
muziku, tak je to něco z tohohle: jazz, rock, funk, house, lo-fi, klasika.
A taky mám rád Tolkiena. Fakt hodně :).
PS: Na internetu se objevuju buď jako "Marty" nebo "HarryMichal".
---
title: "About"
title: "Well.. I'm not really a hobbit"
date: 24/02/2020
draft: true
draft: false
---
My name is Ondřej Míchal.
Yeah, I'm not a hobbit.. but I like my own comfort as they do :). My name is
Ondřej Míchal. Currently studying computer science at [FIT VUT Brno](https://www.fit.vut.cz).
I'm currently an intern in the Desktop Team at [Red Hat](https://www.redhat.com).
That means I'm involved with the [Fedora Project](https://getfedora.org) and [GNOME](https://www.gnome.org).
From this you can see I'm a programer, but I'm also a musician, manga & anime,
a bit of a gamer (I especially like RPGs). When it comes to music I listen to
almost everything. Rock, jazz, pop, funk, house, electro, lo-fi or classic.
And I like Tolkien. Like.. a lot. :).
PS: On the internet I usually use nicks like "Marty" or "HarryMichal".
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment