Commit 1886318d authored by Niels Holt's avatar Niels Holt

Merge branch 'release/5.4.0'

parents 74d112cd 69fbe3d6
......@@ -27,6 +27,12 @@
"date": "2018-12-10",
"url": "data/ifm-maps-v5.3.0.md",
"title": {"da":"Ny version af Sejladsudsigt (v5.3.0)", "en":"New version of Marine Forecast (v5.3.0)"}
},
{
"id": "5_4_0",
"date": "2019-02-28",
"url": "data/ifm-maps-v5.4.0.md",
"title": {"da":"Ny version af Sejladsudsigt (v5.4.0)", "en":"New version of Marine Forecast (v5.4.0)"}
}
]
......
......@@ -7,6 +7,6 @@ We are continuing improving Marine Forecast.
This version has the following additions and corrections
</en>
<da>Korte meteorologiske prognoser for Grønland fra DMIs nye prognosemodel HARMONIE-IGB (2.5km)</da><en>Short-range weather forecast for Greenland from DMI's new forecast model HARMONIE-IGB (2.5km)</en>
<da>- Mellemlange meteorologiske prognoser dækker hele verden i alle underområder</da><en>- Medium range meteorological forecast covers the hole world in all sub-areas</en>
<da>- Rettelse af forskellige mindre fejl</da><en>- Minor bug fixes</en>
<da>
Vi arbejder løbende på at forbedre Sejladsudsigt.
I denne version er der følgende tilføjelser og rettelser
</da>
<en>
We are continuing improving Marine Forecast.
This version has the following additions and corrections
</en>
<da>Korte meteorologiske prognoser for Grønland fra DMIs nye prognosemodel HARMONIE-IGB (2.5km)</da><en>Short-range weather forecast for Greenland from DMI's new forecast model HARMONIE-IGB (2.5km)</en>
......@@ -25,7 +25,14 @@
legendParams_ECMWF_IFS = { source: ['ecmwf', 'ifs'] },
legendParams_ECMWF_WAM = { source: ['ecmwf', 'wam'] };
legendParams_ECMWF_WAM = { source: ['ecmwf', 'wam'] },
//dataset_ECMWF_met_global = 'ECMWF/DXD/MAPS_ECMWF_DXD_GLOBAL.nc', //OLD
dataset_ECMWF_met_global = 'ECMWF/DYSD/ECMWF_DYSD_MAPS_GLOBAL.nc', //NEW
//dataset_ECMWF_wave_global = 'ECMWF/DXP/MAPS_ECMWF_DXP_GLOBAL.nc'; //OLD
dataset_ECMWF_wave_global = 'ECMWF/DYQP/ECMWF_DYQP_MAPS_GLOBAL.nc'; //NEW
/*
* Store containing various layers hosted by FCOO
......@@ -38,7 +45,7 @@
this._tileSize = 512;
// WMS layers
this._wms_subdomains = ["wms01", "wms02", "wms03", "wms04"];
this._wms_subdomains = ["wms01", "wms02", "wms03", "wms04", "wms05", "wms06", "wms07", "wms08"];
this._wms_base = protocol + "//{s}.fcoo.dk/mapproxy/service";
L.Util.setOptions(this, options);
......@@ -422,9 +429,8 @@
updatesPerDay: 2
},
AFR: {
dataset: 'ECMWF/DXD/MAPS_ECMWF_DXD_AFR.nc',
// dataset: 'ECMWF/DXD/MAPS_ECMWF_DXD_GLOBAL.nc',
//TODO: Use this dataset: 'ECMWF/DYSD/ECMWF_DYSD_MAPS_GLOBAL.nc',
// dataset: 'ECMWF/DXD/MAPS_ECMWF_DXD_AFR.nc',
dataset: dataset_ECMWF_met_global,
legendParams: legendParams_ECMWF_IFS,
options: {
zIndex: 850
......@@ -501,9 +507,8 @@
}
},
ATLANTIC: {
dataset: 'ECMWF/DXD/MAPS_ECMWF_DXD_ATLANTIC.nc',
// dataset: 'ECMWF/DXD/MAPS_ECMWF_DXD_GLOBAL.nc',
//TODO: Use this dataset: 'ECMWF/DYSD/ECMWF_DYSD_MAPS_GLOBAL.nc',
// dataset: 'ECMWF/DXD/MAPS_ECMWF_DXD_ATLANTIC.nc',
dataset: dataset_ECMWF_met_global,
legendParams: legendParams_ECMWF_IFS,
options: {
zIndex: 850
......@@ -580,8 +585,7 @@
}
},
GLOBAL: {
dataset: 'ECMWF/DXD/MAPS_ECMWF_DXD_GLOBAL.nc',
//TODO: Use this dataset: 'ECMWF/DYSD/ECMWF_DYSD_MAPS_GLOBAL.nc',
dataset: dataset_ECMWF_met_global,
legendParams: legendParams_ECMWF_IFS,
options: {
zIndex: 850
......@@ -659,9 +663,8 @@
}
},
MEDITERRANEAN: {
dataset: 'ECMWF/DXD/MAPS_ECMWF_DXD_MEDITERRANEAN.nc',
// dataset: 'ECMWF/DXD/MAPS_ECMWF_DXD_GLOBAL.nc',
//TODO: Use this dataset: 'ECMWF/DYSD/ECMWF_DYSD_MAPS_GLOBAL.nc',
// dataset: 'ECMWF/DXD/MAPS_ECMWF_DXD_MEDITERRANEAN.nc',
dataset: dataset_ECMWF_met_global,
legendParams: legendParams_ECMWF_IFS,
options: {
zIndex: 850
......@@ -738,9 +741,8 @@
}
},
DENMARK: {
dataset: 'ECMWF/DXD/MAPS_ECMWF_DXD_DENMARK.nc',
// dataset: 'ECMWF/DXD/MAPS_ECMWF_DXD_GLOBAL.nc',
//TODO: Use this dataset: 'ECMWF/DYSD/ECMWF_DYSD_MAPS_GLOBAL.nc',
// dataset: 'ECMWF/DXD/MAPS_ECMWF_DXD_DENMARK.nc',
dataset: dataset_ECMWF_met_global,
legendParams: legendParams_ECMWF_IFS,
options: {
zIndex: 850
......@@ -817,9 +819,8 @@
}
},
GREENLAND: {
dataset: 'ECMWF/DXD/MAPS_ECMWF_DXD_GREENLAND.nc',
// dataset: 'ECMWF/DXD/MAPS_ECMWF_DXD_GLOBAL.nc',
//TODO: Use this dataset: 'ECMWF/DYSD/ECMWF_DYSD_MAPS_GLOBAL.nc',
// dataset: 'ECMWF/DXD/MAPS_ECMWF_DXD_GREENLAND.nc',
dataset: dataset_ECMWF_met_global,
legendParams: legendParams_ECMWF_IFS,
options: {
zIndex: 850
......@@ -914,7 +915,7 @@
},
AFR: {
// dataset: 'ECMWF/DXP/MAPS_ECMWF_DXP_AFR.nc',
dataset: 'ECMWF/DXP/MAPS_ECMWF_DXP_GLOBAL.nc',
dataset: dataset_ECMWF_wave_global,
legendParams: legendParams_ECMWF_WAM,
options: {
zIndex: 100,
......@@ -968,7 +969,7 @@
},
ATLANTIC: {
// dataset: 'ECMWF/DXP/MAPS_ECMWF_DXP_ATLANTIC.nc',
dataset: 'ECMWF/DXP/MAPS_ECMWF_DXP_GLOBAL.nc',
dataset: dataset_ECMWF_wave_global,
legendParams: legendParams_ECMWF_WAM,
options: {
zIndex: 100,
......@@ -1021,7 +1022,7 @@
}
},
GLOBAL: {
dataset: 'ECMWF/DXP/MAPS_ECMWF_DXP_GLOBAL.nc',
dataset: dataset_ECMWF_wave_global,
legendParams: legendParams_ECMWF_WAM,
options: {
zIndex: 100,
......@@ -1075,7 +1076,7 @@
},
MEDITERRANEAN: {
// dataset: 'ECMWF/DXP/MAPS_ECMWF_DXP_MEDITERRANEAN.nc',
dataset: 'ECMWF/DXP/MAPS_ECMWF_DXP_GLOBAL.nc',
dataset: dataset_ECMWF_wave_global,
legendParams: legendParams_ECMWF_WAM,
options: {
zIndex: 100,
......@@ -1129,7 +1130,7 @@
},
DENMARK: {
// dataset: 'ECMWF/DXP/MAPS_ECMWF_DXP_DENMARK.nc',
dataset: 'ECMWF/DXP/MAPS_ECMWF_DXP_GLOBAL.nc',
dataset: dataset_ECMWF_wave_global,
legendParams: legendParams_ECMWF_WAM,
options: {
zIndex: 100,
......@@ -1183,7 +1184,7 @@
},
GREENLAND: {
// dataset: 'ECMWF/DXP/MAPS_ECMWF_DXP_GREENLAND.nc',
dataset: 'ECMWF/DXP/MAPS_ECMWF_DXP_GLOBAL.nc',
dataset: dataset_ECMWF_wave_global,
legendParams: legendParams_ECMWF_WAM,
options: {
zIndex: 100,
......
......@@ -90,63 +90,63 @@
"Short range forecasts": {
//// "wind": store.getLayer({'dataset': 'DMI/HIRLAM/S03', 'parameter': 'windDirection', 'options': atmOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver1;vector_spacing=80;vector_offset=20;legend=Wind_ms_BGYRP_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
// "wind": store.getLayer({'dataset': 'DMI/HIRLAM/S03', 'parameter': 'windDirection', 'options': atmOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver1;vector_spacing=80;vector_offset=20;legend=Wind_ms_BGYRP_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"wind": store.getLayer({'dataset': 'DMI/HARMONIE/NEA', 'parameter': 'windDirection', 'options': atmOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver1;vector_spacing=80;vector_offset=20;legend=Wind_ms_BGYRP_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"wind" : store.getLayer({'dataset': 'DMI/HARMONIE/NEA', 'parameter': 'windDirection', 'options': atmOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver1;vector_spacing=80;vector_offset=20;legend=Wind_ms_BGYRP_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
// "windspeed": store.getLayer({'dataset': 'DMI/HIRLAM/S03', 'parameter': 'windSpeed', 'options': stdOpts}),
"windspeed": store.getLayer({'dataset': 'DMI/HARMONIE/NEA', 'parameter': 'windSpeed', 'options': stdOpts}),
"windspeed" : store.getLayer({'dataset': 'DMI/HARMONIE/NEA', 'parameter': 'windSpeed', 'options': stdOpts}),
// "winddirection": store.getLayer({'dataset': 'DMI/HIRLAM/S03', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=black_vector;vector_spacing=80;vector_offset=20'}}),
"winddirection": store.getLayer({'dataset': 'DMI/HARMONIE/NEA', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=black_vector;vector_spacing=80;vector_offset=20'}}),
"winddirection" : store.getLayer({'dataset': 'DMI/HARMONIE/NEA', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=black_vector;vector_spacing=80;vector_offset=20'}}),
// "windbarbs": store.getLayer({'dataset': 'DMI/HIRLAM/S03', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts}),
"windbarbs": store.getLayer({'dataset': 'DMI/HARMONIE/NEA', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts}),
"windbarbs" : store.getLayer({'dataset': 'DMI/HARMONIE/NEA', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts}),
// "visibility": store.getLayer({'dataset': 'DMI/HIRLAM/S03', 'parameter': 'visibility', 'options': stdOpts}),
"visibility": store.getLayer({'dataset': 'DMI/HARMONIE/NEA', 'parameter': 'visibility', 'options': stdOpts}),
"visibility" : store.getLayer({'dataset': 'DMI/HARMONIE/NEA', 'parameter': 'visibility', 'options': stdOpts}),
// "pressure": store.getLayer({'dataset': 'DMI/HIRLAM/S03', 'parameter': 'seaLevelPressure', 'options': stdOpts}),
"pressure": store.getLayer({'dataset': 'DMI/HARMONIE/NEA', 'parameter': 'seaLevelPressure', 'options': stdOpts}),
"pressure" : store.getLayer({'dataset': 'DMI/HARMONIE/NEA', 'parameter': 'seaLevelPressure', 'options': stdOpts}),
// "precip": store.getLayer({'dataset': 'DMI/HIRLAM/S03', 'parameter': 'totalPrecipitation', 'options': stdOpts}),
"precip": store.getLayer({'dataset': 'DMI/HARMONIE/NEA', 'parameter': 'totalPrecipitation', 'options': stdOpts}),
"precip" : store.getLayer({'dataset': 'DMI/HARMONIE/NEA', 'parameter': 'totalPrecipitation', 'options': stdOpts}),
// "airtemp": store.getLayer({'dataset': 'DMI/HIRLAM/S03', 'parameter': 'airTemperature', 'options': stdOpts}),
"airtemp": store.getLayer({'dataset': 'DMI/HARMONIE/NEA', 'parameter': 'airTemperature', 'options': stdOpts}),
"airtemp" : store.getLayer({'dataset': 'DMI/HARMONIE/NEA', 'parameter': 'airTemperature', 'options': stdOpts}),
// "cloudcover": store.getLayer({'dataset': 'DMI/HIRLAM/S03', 'parameter': 'totalCloudCover', 'options': stdOpts}),
"cloudcover": store.getLayer({'dataset': 'DMI/HARMONIE/NEA', 'parameter': 'totalCloudCover', 'options': stdOpts}),
"waveperiod": store.getLayer({'dataset': 'FCOO/WW3/NSBALTIC_MERGED', 'parameter': 'wavePeriod', 'options': stdOpts}),
"waveheight": store.getLayer({'dataset': 'FCOO/WW3/NSBALTIC_MERGED', 'parameter': 'waveHeight', 'options': stdOpts}),
"seastate": store.getLayer({'dataset': 'FCOO/WW3/NSBALTIC_MERGED', 'parameter': 'seaState', 'options': stdOpts}),
"wavedirection": store.getLayer({'dataset': 'FCOO/WW3/NSBALTIC_MERGED', 'parameter': 'waveDirection', 'options': stdOpts}),
"current": store.getLayer({'dataset': 'FCOO/GETM/NSBALTIC_MERGED', 'parameter': 'currentDirection', 'options': oceOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver2;legend=Current_kn_WGYR_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"currentspeed": store.getLayer({'dataset': 'FCOO/GETM/NSBALTIC_MERGED', 'parameter': 'currentSpeed', 'options': stdOpts}),
"currentdirection": store.getLayer({'dataset': 'FCOO/GETM/NSBALTIC_MERGED', 'parameter': 'currentDirection', 'options': stdOpts}),
"elev": store.getLayer({'dataset': 'FCOO/GETM/NSBALTIC_MERGED', 'parameter': 'seaLevel', 'options': stdOpts}),
"seatemp": store.getLayer({'dataset': 'FCOO/GETM/NSBALTIC_MERGED', 'parameter': 'sst', 'options': stdOpts}),
"salinity": store.getLayer({'dataset': 'FCOO/GETM/NSBALTIC_MERGED', 'parameter': 'sss', 'options': stdOpts})
"cloudcover" : store.getLayer({'dataset': 'DMI/HARMONIE/NEA', 'parameter': 'totalCloudCover', 'options': stdOpts}),
"waveperiod" : store.getLayer({'dataset': 'FCOO/WW3/NSBALTIC_MERGED', 'parameter': 'wavePeriod', 'options': stdOpts}),
"waveheight" : store.getLayer({'dataset': 'FCOO/WW3/NSBALTIC_MERGED', 'parameter': 'waveHeight', 'options': stdOpts}),
"seastate" : store.getLayer({'dataset': 'FCOO/WW3/NSBALTIC_MERGED', 'parameter': 'seaState', 'options': stdOpts}),
"wavedirection" : store.getLayer({'dataset': 'FCOO/WW3/NSBALTIC_MERGED', 'parameter': 'waveDirection', 'options': stdOpts}),
"current" : store.getLayer({'dataset': 'FCOO/GETM/NSBALTIC_MERGED', 'parameter': 'currentDirection', 'options': oceOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver2;legend=Current_kn_WGYR_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"currentspeed" : store.getLayer({'dataset': 'FCOO/GETM/NSBALTIC_MERGED', 'parameter': 'currentSpeed', 'options': stdOpts}),
"currentdirection" : store.getLayer({'dataset': 'FCOO/GETM/NSBALTIC_MERGED', 'parameter': 'currentDirection', 'options': stdOpts}),
"elev" : store.getLayer({'dataset': 'FCOO/GETM/NSBALTIC_MERGED', 'parameter': 'seaLevel', 'options': stdOpts}),
"seatemp" : store.getLayer({'dataset': 'FCOO/GETM/NSBALTIC_MERGED', 'parameter': 'sst', 'options': stdOpts}),
"salinity" : store.getLayer({'dataset': 'FCOO/GETM/NSBALTIC_MERGED', 'parameter': 'sss', 'options': stdOpts})
},
"Medium range forecasts": {
"wind": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/DENMARK', 'parameter': 'windDirection', 'options': atmOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver1;vector_spacing=80;vector_offset=20;legend=Wind_ms_BGYRP_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"windspeed": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/DENMARK', 'parameter': 'windSpeed', 'options': stdOpts}),
"winddirection": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/DENMARK', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=black_vector;vector_spacing=80;vector_offset=20'}}),
"windbarbs": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/DENMARK', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts}),
"pressure": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/DENMARK', 'parameter': 'seaLevelPressure', 'options': stdOpts}),
"precip": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/DENMARK', 'parameter': 'totalPrecipitation', 'options': stdOpts}),
"airtemp": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/DENMARK', 'parameter': 'airTemperature', 'options': stdOpts}),
"cloudcover": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/DENMARK', 'parameter': 'totalCloudCover', 'options': stdOpts}),
"waveperiod": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/DENMARK', 'parameter': 'wavePeriod', 'options': stdOpts}),
"waveheight": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/DENMARK', 'parameter': 'waveHeight', 'options': stdOpts}),
"seastate": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/DENMARK', 'parameter': 'seaState', 'options': stdOpts}),
"wavedirection": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/DENMARK', 'parameter': 'waveDirection', 'options': stdOpts})
"wind" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/DENMARK', 'parameter': 'windDirection', 'options': atmOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver1;vector_spacing=80;vector_offset=20;legend=Wind_ms_BGYRP_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"windspeed" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/DENMARK', 'parameter': 'windSpeed', 'options': stdOpts}),
"winddirection" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/DENMARK', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=black_vector;vector_spacing=80;vector_offset=20'}}),
"windbarbs" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/DENMARK', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts}),
"pressure" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/DENMARK', 'parameter': 'seaLevelPressure', 'options': stdOpts}),
"precip" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/DENMARK', 'parameter': 'totalPrecipitation', 'options': stdOpts}),
"airtemp" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/DENMARK', 'parameter': 'airTemperature', 'options': stdOpts}),
"cloudcover" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/DENMARK', 'parameter': 'totalCloudCover', 'options': stdOpts}),
"waveperiod" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/DENMARK', 'parameter': 'wavePeriod', 'options': stdOpts}),
"waveheight" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/DENMARK', 'parameter': 'waveHeight', 'options': stdOpts}),
"seastate" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/DENMARK', 'parameter': 'seaState', 'options': stdOpts}),
"wavedirection" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/DENMARK', 'parameter': 'waveDirection', 'options': stdOpts})
},
"Underwater forecasts": {
"current": store.getLayer({'dataset': 'FCOO/GETM/DK_MERGED', 'parameter': 'currentDirection3D', 'options': oceOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver2;legend=Current_kn_WGYR_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"currentspeed": store.getLayer({'dataset': 'FCOO/GETM/DK_MERGED', 'parameter': 'currentSpeed3D', 'options': stdOpts}),
"currentdirection": store.getLayer({'dataset': 'FCOO/GETM/DK_MERGED', 'parameter': 'currentDirection3D', 'options': stdOpts}),
"seatemp": store.getLayer({'dataset': 'FCOO/GETM/DK_MERGED', 'parameter': 'temperature3D', 'options': stdOpts}),
"salinity": store.getLayer({'dataset': 'FCOO/GETM/DK_MERGED', 'parameter': 'salinity3D', 'options': stdOpts})
"current" : store.getLayer({'dataset': 'FCOO/GETM/DK_MERGED', 'parameter': 'currentDirection3D', 'options': oceOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver2;legend=Current_kn_WGYR_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"currentspeed" : store.getLayer({'dataset': 'FCOO/GETM/DK_MERGED', 'parameter': 'currentSpeed3D', 'options': stdOpts}),
"currentdirection" : store.getLayer({'dataset': 'FCOO/GETM/DK_MERGED', 'parameter': 'currentDirection3D', 'options': stdOpts}),
"seatemp" : store.getLayer({'dataset': 'FCOO/GETM/DK_MERGED', 'parameter': 'temperature3D', 'options': stdOpts}),
"salinity" : store.getLayer({'dataset': 'FCOO/GETM/DK_MERGED', 'parameter': 'salinity3D', 'options': stdOpts})
},
"Measurements": {
"Sea level": new L.GeoJSON.Sealevel({'url':'data/sealevel_stations_denmark.json'})
......@@ -200,23 +200,23 @@
"wavedirection": store.getLayer({'dataset': 'FCOO/WW3/ARCTIC', 'parameter': 'waveDirection', 'options': stdOpts})
},
"Medium range forecasts": {
"wind": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'windDirection', 'options': atmOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver1;vector_spacing=80;vector_offset=20;legend=Wind_ms_BGYRP_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"windspeed": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'windSpeed', 'options': stdOpts}),
"winddirection": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=black_vector;vector_spacing=80;vector_offset=20'}}),
"windbarbs": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts}),
"pressure": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'seaLevelPressure', 'options': stdOpts}),
"precip": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'totalPrecipitation', 'options': stdOpts}),
"airtemp": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'airTemperature', 'options': stdOpts}),
"cloudcover": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'totalCloudCover', 'options': stdOpts}),
"waveperiod": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GREENLAND', 'parameter': 'wavePeriod', 'options': stdOpts}),
"waveheight": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GREENLAND', 'parameter': 'waveHeight', 'options': stdOpts}),
"seastate": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GREENLAND', 'parameter': 'seaState', 'options': stdOpts}),
"wavedirection": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GREENLAND', 'parameter': 'waveDirection', 'options': stdOpts}),
"current": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/GREENLAND', 'parameter': 'currentDirection', wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver2;legend=CurrentArctic_kn_WGYR_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"currentspeed": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/GREENLAND', 'parameter': 'currentSpeed', 'options': stdOpts}),
"currentdirection": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/GREENLAND', 'parameter': 'currentDirection', 'options': stdOpts}),
"seatemp": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/GREENLAND', 'parameter': 'sst', 'options': stdOpts}),
"salinity": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/GREENLAND', 'parameter': 'sss', 'options': stdOpts})
"wind" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'windDirection', 'options': atmOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver1;vector_spacing=80;vector_offset=20;legend=Wind_ms_BGYRP_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"windspeed" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'windSpeed', 'options': stdOpts}),
"winddirection" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=black_vector;vector_spacing=80;vector_offset=20'}}),
"windbarbs" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts}),
"pressure" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'seaLevelPressure', 'options': stdOpts}),
"precip" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'totalPrecipitation', 'options': stdOpts}),
"airtemp" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'airTemperature', 'options': stdOpts}),
"cloudcover" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'totalCloudCover', 'options': stdOpts}),
"waveperiod" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GREENLAND', 'parameter': 'wavePeriod', 'options': stdOpts}),
"waveheight" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GREENLAND', 'parameter': 'waveHeight', 'options': stdOpts}),
"seastate" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GREENLAND', 'parameter': 'seaState', 'options': stdOpts}),
"wavedirection" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GREENLAND', 'parameter': 'waveDirection', 'options': stdOpts}),
"current" : store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/GREENLAND', 'parameter': 'currentDirection', wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver2;legend=CurrentArctic_kn_WGYR_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"currentspeed" : store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/GREENLAND', 'parameter': 'currentSpeed', 'options': stdOpts}),
"currentdirection" : store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/GREENLAND', 'parameter': 'currentDirection', 'options': stdOpts}),
"seatemp" : store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/GREENLAND', 'parameter': 'sst', 'options': stdOpts}),
"salinity" : store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/GREENLAND', 'parameter': 'sss', 'options': stdOpts})
},
"Navigation and Safety": {
"Navigational Warnings": new L.GeoJSON.Niord({domain:'NW'}),
......@@ -245,34 +245,34 @@
//TODO: Replace K05 with new Greenland model "precip": store.getLayer({'dataset': 'DMI/HIRLAM/K05', 'parameter': 'totalPrecipitation', 'options': stdOpts}),
//TODO: Replace K05 with new Greenland model "airtemp": store.getLayer({'dataset': 'DMI/HIRLAM/K05', 'parameter': 'airTemperature', 'options': stdOpts}),
//TODO: Replace K05 with new Greenland model "cloudcover": store.getLayer({'dataset': 'DMI/HIRLAM/K05', 'parameter': 'totalCloudCover', 'options': stdOpts}),
"iceconcentration": store.getLayer({'dataset': 'DMI/ICECHART/GREENLAND', 'parameter': 'iceConcentration', 'options': stdOpts}),
"waveperiod": store.getLayer({'dataset': 'FCOO/WW3/ARCTIC', 'parameter': 'wavePeriod', 'options': stdOpts}),
"waveheight": store.getLayer({'dataset': 'FCOO/WW3/ARCTIC', 'parameter': 'waveHeight', 'options': stdOpts}),
"seastate": store.getLayer({'dataset': 'FCOO/WW3/ARCTIC', 'parameter': 'seaState', 'options': stdOpts}),
"wavedirection": store.getLayer({'dataset': 'FCOO/WW3/ARCTIC', 'parameter': 'waveDirection', 'options': stdOpts})
"iceconcentration" : store.getLayer({'dataset': 'DMI/ICECHART/GREENLAND', 'parameter': 'iceConcentration', 'options': stdOpts}),
"waveperiod" : store.getLayer({'dataset': 'FCOO/WW3/ARCTIC', 'parameter': 'wavePeriod', 'options': stdOpts}),
"waveheight" : store.getLayer({'dataset': 'FCOO/WW3/ARCTIC', 'parameter': 'waveHeight', 'options': stdOpts}),
"seastate" : store.getLayer({'dataset': 'FCOO/WW3/ARCTIC', 'parameter': 'seaState', 'options': stdOpts}),
"wavedirection" : store.getLayer({'dataset': 'FCOO/WW3/ARCTIC', 'parameter': 'waveDirection', 'options': stdOpts})
},
"Medium range forecasts": {
"wind": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'windDirection', 'options': atmOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver1;vector_spacing=80;vector_offset=20;legend=Wind_ms_BGYRP_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"windspeed": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'windSpeed', 'options': stdOpts}),
"winddirection": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=black_vector;vector_spacing=80;vector_offset=20'}}),
"windbarbs": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts}),
"pressure": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'seaLevelPressure', 'options': stdOpts}),
"precip": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'totalPrecipitation', 'options': stdOpts}),
"airtemp": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'airTemperature', 'options': stdOpts}),
"cloudcover": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'totalCloudCover', 'options': stdOpts}),
"iceconcentration": store.getLayer({'dataset': 'STENNIS/ACNFS_ICE/GREENLAND', 'parameter': 'iceConcentration', 'options': stdOpts}),
"icethickness": store.getLayer({'dataset': 'STENNIS/ACNFS_ICE/GREENLAND', 'parameter': 'iceThickness', 'options': stdOpts}),
//"icespeed": store.getLayer({'dataset': 'STENNIS/ACNFS_ICE/GREENLAND', 'parameter': 'iceSpeed', 'options': stdOpts}),
"wind" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'windDirection', 'options': atmOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver1;vector_spacing=80;vector_offset=20;legend=Wind_ms_BGYRP_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"windspeed" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'windSpeed', 'options': stdOpts}),
"winddirection" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=black_vector;vector_spacing=80;vector_offset=20'}}),
"windbarbs" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts}),
"pressure" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'seaLevelPressure', 'options': stdOpts}),
"precip" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'totalPrecipitation', 'options': stdOpts}),
"airtemp" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'airTemperature', 'options': stdOpts}),
"cloudcover" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GREENLAND', 'parameter': 'totalCloudCover', 'options': stdOpts}),
"iceconcentration" : store.getLayer({'dataset': 'STENNIS/ACNFS_ICE/GREENLAND', 'parameter': 'iceConcentration', 'options': stdOpts}),
"icethickness" : store.getLayer({'dataset': 'STENNIS/ACNFS_ICE/GREENLAND', 'parameter': 'iceThickness', 'options': stdOpts}),
//"icespeed" : store.getLayer({'dataset': 'STENNIS/ACNFS_ICE/GREENLAND', 'parameter': 'iceSpeed', 'options': stdOpts}),
//"icedirection": store.getLayer({'dataset': 'STENNIS/ACNFS_ICE/GREENLAND', 'parameter': 'iceDirection', 'options': stdOpts}),
"waveperiod": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GREENLAND', 'parameter': 'wavePeriod', 'options': stdOpts}),
"waveheight": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GREENLAND', 'parameter': 'waveHeight', 'options': stdOpts}),
"seastate": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GREENLAND', 'parameter': 'seaState', 'options': stdOpts}),
"wavedirection": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GREENLAND', 'parameter': 'waveDirection', 'options': stdOpts}),
"current": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/GREENLAND', 'parameter': 'currentDirection', 'options': oceOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver2;legend=CurrentArctic_kn_WGYR_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"currentspeed": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/GREENLAND', 'parameter': 'currentSpeed', 'options': stdOpts}),
"currentdirection": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/GREENLAND', 'parameter': 'currentDirection', 'options': stdOpts}),
"seatemp": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/GREENLAND', 'parameter': 'sst', 'options': stdOpts}),
"salinity": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/GREENLAND', 'parameter': 'sss', 'options': stdOpts})
"waveperiod" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GREENLAND', 'parameter': 'wavePeriod', 'options': stdOpts}),
"waveheight" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GREENLAND', 'parameter': 'waveHeight', 'options': stdOpts}),
"seastate" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GREENLAND', 'parameter': 'seaState', 'options': stdOpts}),
"wavedirection" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GREENLAND', 'parameter': 'waveDirection', 'options': stdOpts}),
"current" : store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/GREENLAND', 'parameter': 'currentDirection', 'options': oceOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver2;legend=CurrentArctic_kn_WGYR_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"currentspeed" : store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/GREENLAND', 'parameter': 'currentSpeed', 'options': stdOpts}),
"currentdirection" : store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/GREENLAND', 'parameter': 'currentDirection', 'options': stdOpts}),
"seatemp" : store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/GREENLAND', 'parameter': 'sst', 'options': stdOpts}),
"salinity" : store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/GREENLAND', 'parameter': 'sss', 'options': stdOpts})
},
"Point forecasts": {
"Tidal predictions": new L.GeoJSON.Tides({'language': window.i18next.language, 'url': 'data/tidal_stations_greenland_20170328.json'})
......@@ -290,23 +290,23 @@
case 'indian_ocean':
overlays = {
"Forecasts": {
"wind": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/AFR', 'parameter': 'windDirection', 'options': atmOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver1;vector_spacing=80;vector_offset=20;legend=Wind_ms_BGYRP_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"windspeed": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/AFR', 'parameter': 'windSpeed', 'options': stdOpts}),
"winddirection": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/AFR', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=black_vector;vector_spacing=80;vector_offset=20'}}),
"windbarbs": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/AFR', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts}),
"pressure": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/AFR', 'parameter': 'seaLevelPressure', 'options': stdOpts}),
"precip": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/AFR', 'parameter': 'totalPrecipitation', 'options': stdOpts}),
"airtemp": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/AFR', 'parameter': 'airTemperature', 'options': stdOpts}),
"cloudcover": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/AFR', 'parameter': 'totalCloudCover', 'options': stdOpts}),
"waveperiod": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/AFR', 'parameter': 'wavePeriod', 'options': stdOpts}),
"waveheight": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/AFR', 'parameter': 'waveHeight', 'options': stdOpts}),
"seastate": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/AFR', 'parameter': 'seaState', 'options': stdOpts}),
"wavedirection": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/AFR', 'parameter': 'waveDirection', 'options': stdOpts}),
"current": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/EAST_AFRICA', 'parameter': 'currentDirection', 'options': oceOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver2;legend=CurrentArctic_kn_WGYR_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"currentspeed": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/EAST_AFRICA', 'parameter': 'currentSpeed', 'options': stdOpts}),
"currentdirection": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/EAST_AFRICA', 'parameter': 'currentDirection', 'options': stdOpts}),
"seatemp": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/EAST_AFRICA', 'parameter': 'sst', 'options': stdOpts}),
"salinity": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/EAST_AFRICA', 'parameter': 'sss', 'options': stdOpts})
"wind" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/AFR', 'parameter': 'windDirection', 'options': atmOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver1;vector_spacing=80;vector_offset=20;legend=Wind_ms_BGYRP_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"windspeed" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/AFR', 'parameter': 'windSpeed', 'options': stdOpts}),
"winddirection" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/AFR', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=black_vector;vector_spacing=80;vector_offset=20'}}),
"windbarbs" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/AFR', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts}),
"pressure" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/AFR', 'parameter': 'seaLevelPressure', 'options': stdOpts}),
"precip" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/AFR', 'parameter': 'totalPrecipitation', 'options': stdOpts}),
"airtemp" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/AFR', 'parameter': 'airTemperature', 'options': stdOpts}),
"cloudcover" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/AFR', 'parameter': 'totalCloudCover', 'options': stdOpts}),
"waveperiod" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/AFR', 'parameter': 'wavePeriod', 'options': stdOpts}),
"waveheight" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/AFR', 'parameter': 'waveHeight', 'options': stdOpts}),
"seastate" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/AFR', 'parameter': 'seaState', 'options': stdOpts}),
"wavedirection" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/AFR', 'parameter': 'waveDirection', 'options': stdOpts}),
"current" : store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/EAST_AFRICA', 'parameter': 'currentDirection', 'options': oceOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver2;legend=CurrentArctic_kn_WGYR_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"currentspeed" : store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/EAST_AFRICA', 'parameter': 'currentSpeed', 'options': stdOpts}),
"currentdirection" : store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/EAST_AFRICA', 'parameter': 'currentDirection', 'options': stdOpts}),
"seatemp" : store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/EAST_AFRICA', 'parameter': 'sst', 'options': stdOpts}),
"salinity" : store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/EAST_AFRICA', 'parameter': 'sss', 'options': stdOpts})
},
"Static layers": {
......@@ -322,23 +322,23 @@
case 'mediterranean':
overlays = {
"Forecasts": {
"wind": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'windDirection', 'options': atmOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver1;vector_spacing=80;vector_offset=20;legend=Wind_ms_BGYRP_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"windspeed": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'windSpeed', 'options': stdOpts}),
"winddirection": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=black_vector;vector_spacing=80;vector_offset=20'}}),
"windbarbs": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts}),
"pressure": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'seaLevelPressure', 'options': stdOpts}),
"precip": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'totalPrecipitation', 'options': stdOpts}),
"airtemp": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'airTemperature', 'options': stdOpts}),
"cloudcover": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'totalCloudCover', 'options': stdOpts}),
"waveperiod": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'wavePeriod', 'options': stdOpts}),
"waveheight": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'waveHeight', 'options': stdOpts}),
"seastate": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'seaState', 'options': stdOpts}),
"wavedirection": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'waveDirection', 'options': stdOpts}),
"current": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'currentDirection', 'options': oceOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver2;legend=CurrentArctic_kn_WGYR_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"currentspeed": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'currentSpeed', 'options': stdOpts}),
"currentdirection": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'currentDirection', 'options': stdOpts}),
"seatemp": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'sst', 'options': stdOpts}),
"salinity": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'sss', 'options': stdOpts})
"wind" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'windDirection', 'options': atmOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver1;vector_spacing=80;vector_offset=20;legend=Wind_ms_BGYRP_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"windspeed" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'windSpeed', 'options': stdOpts}),
"winddirection" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=black_vector;vector_spacing=80;vector_offset=20'}}),
"windbarbs" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts}),
"pressure" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'seaLevelPressure', 'options': stdOpts}),
"precip" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'totalPrecipitation', 'options': stdOpts}),
"airtemp" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'airTemperature', 'options': stdOpts}),
"cloudcover" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'totalCloudCover', 'options': stdOpts}),
"waveperiod" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'wavePeriod', 'options': stdOpts}),
"waveheight" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'waveHeight', 'options': stdOpts}),
"seastate" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'seaState', 'options': stdOpts}),
"wavedirection" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'waveDirection', 'options': stdOpts}),
"current" : store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'currentDirection', 'options': oceOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver2;legend=CurrentArctic_kn_WGYR_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"currentspeed" : store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'currentSpeed', 'options': stdOpts}),
"currentdirection" : store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'currentDirection', 'options': stdOpts}),
"seatemp" : store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'sst', 'options': stdOpts}),
"salinity" : store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'sss', 'options': stdOpts})
},
"Static layers": {
......@@ -354,18 +354,18 @@
case 'europe':
overlays = {
"Forecasts": {
"wind": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/ATLANTIC', 'parameter': 'windDirection', 'options': atmOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver1;vector_spacing=80;vector_offset=20;legend=Wind_ms_BGYRP_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"windspeed": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/ATLANTIC', 'parameter': 'windSpeed', 'options': stdOpts}),
"winddirection": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/ATLANTIC', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=black_vector;vector_spacing=80;vector_offset=20'}}),
"windbarbs": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/ATLANTIC', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts}),
"pressure": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/ATLANTIC', 'parameter': 'seaLevelPressure', 'options': stdOpts}),
"precip": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/ATLANTIC', 'parameter': 'totalPrecipitation', 'options': stdOpts}),
"airtemp": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/ATLANTIC', 'parameter': 'airTemperature', 'options': stdOpts}),
"cloudcover": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/ATLANTIC', 'parameter': 'totalCloudCover', 'options': stdOpts}),
"waveperiod": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/ATLANTIC', 'parameter': 'wavePeriod', 'options': stdOpts}),
"waveheight": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/ATLANTIC', 'parameter': 'waveHeight', 'options': stdOpts}),
"seastate": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/ATLANTIC', 'parameter': 'seaState', 'options': stdOpts}),
"wavedirection": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/ATLANTIC', 'parameter': 'waveDirection', 'options': stdOpts})
"wind" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/ATLANTIC', 'parameter': 'windDirection', 'options': atmOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver1;vector_spacing=80;vector_offset=20;legend=Wind_ms_BGYRP_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"windspeed" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/ATLANTIC', 'parameter': 'windSpeed', 'options': stdOpts}),
"winddirection" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/ATLANTIC', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=black_vector;vector_spacing=80;vector_offset=20'}}),
"windbarbs" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/ATLANTIC', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts}),
"pressure" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/ATLANTIC', 'parameter': 'seaLevelPressure', 'options': stdOpts}),
"precip" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/ATLANTIC', 'parameter': 'totalPrecipitation', 'options': stdOpts}),
"airtemp" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/ATLANTIC', 'parameter': 'airTemperature', 'options': stdOpts}),
"cloudcover" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/ATLANTIC', 'parameter': 'totalCloudCover', 'options': stdOpts}),
"waveperiod" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/ATLANTIC', 'parameter': 'wavePeriod', 'options': stdOpts}),
"waveheight" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/ATLANTIC', 'parameter': 'waveHeight', 'options': stdOpts}),
"seastate" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/ATLANTIC', 'parameter': 'seaState', 'options': stdOpts}),
"wavedirection" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/ATLANTIC', 'parameter': 'waveDirection', 'options': stdOpts})
},
"Static layers": {
......@@ -381,18 +381,18 @@
case 'global':
overlays = {
"Forecasts": {
"wind": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GLOBAL', 'parameter': 'windDirection', 'options': atmOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver1;vector_spacing=80;vector_offset=20;legend=Wind_ms_BGYRP_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"windspeed": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GLOBAL', 'parameter': 'windSpeed', 'options': stdOpts}),
"winddirection": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GLOBAL', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=black_vector;vector_spacing=80;vector_offset=20'}}),
"windbarbs": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GLOBAL', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts}),
"pressure": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GLOBAL', 'parameter': 'seaLevelPressure', 'options': stdOpts}),
"precip": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GLOBAL', 'parameter': 'totalPrecipitation', 'options': stdOpts}),
"airtemp": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GLOBAL', 'parameter': 'airTemperature', 'options': stdOpts}),
"cloudcover": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GLOBAL', 'parameter': 'totalCloudCover', 'options': stdOpts}),
"waveperiod": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GLOBAL', 'parameter': 'wavePeriod', 'options': stdOpts}),
"waveheight": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GLOBAL', 'parameter': 'waveHeight', 'options': stdOpts}),
"seastate": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GLOBAL', 'parameter': 'seaState', 'options': stdOpts}),
"wavedirection": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GLOBAL', 'parameter': 'waveDirection', 'options': stdOpts})
"wind" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GLOBAL', 'parameter': 'windDirection', 'options': atmOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=color_quiver1;vector_spacing=80;vector_offset=20;legend=Wind_ms_BGYRP_11colors'}, legendParams: {show: true}}),
"windspeed" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GLOBAL', 'parameter': 'windSpeed', 'options': stdOpts}),
"winddirection" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GLOBAL', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts, wmsParams: {styles: 'plot_method=black_vector;vector_spacing=80;vector_offset=20'}}),
"windbarbs" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GLOBAL', 'parameter': 'windDirection', 'options': stdOpts}),
"pressure" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GLOBAL', 'parameter': 'seaLevelPressure', 'options': stdOpts}),
"precip" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GLOBAL', 'parameter': 'totalPrecipitation', 'options': stdOpts}),
"airtemp" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GLOBAL', 'parameter': 'airTemperature', 'options': stdOpts}),
"cloudcover" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXD/GLOBAL', 'parameter': 'totalCloudCover', 'options': stdOpts}),
"waveperiod" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GLOBAL', 'parameter': 'wavePeriod', 'options': stdOpts}),
"waveheight" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GLOBAL', 'parameter': 'waveHeight', 'options': stdOpts}),
"seastate" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GLOBAL', 'parameter': 'seaState', 'options': stdOpts}),
"wavedirection" : store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GLOBAL', 'parameter': 'waveDirection', 'options': stdOpts})
},
"Static layers": {
......
{
"name": "ifm-maps",
"version": "5.3.1",
"version": "5.4.0",
"homepage": "https://github.com/FCOO/ifm-maps",
"authors": [
"Brian Sørensen brs@fcoo.dk",
......@@ -42,6 +42,65 @@
},
"leaflet-control-osm-geocoder": {
"main": "Control.OSMGeocoder.js"
},
"offline": {
"main": [
"offline.js"
]
},
"url.js": {
"main": [
"src/url.min.js"
]
},
"moment": {
"main": [
"moment.js",
"locale/da.js",
"locale/de.js",
"locale/sv.js",
"locale/nb.js",
"locale/fo.js"
]
},
"select2": {
"main": [
"dist/js/select2.js"
]
},
"jquery.scrollbar": {
"main": [
"jquery.scrollbar.js"
]
},
"bootstrap": {
"dependencies": {
"jquery": "latest"
},
"main":